Тема 46: Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 46: Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю1. Суб’єкти зобов’язання з відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю.

2. Умови відповідальності за шкоду, завдану каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю.

3. Способи та порядок відшкодування шкоди:

- визначення заробітку (доходу), втраченого внаслідок каліцтва, іншого ушкодження здоров’я фізичної особи, яка працювала за трудовим договором, чи фізичної особи-підприємця;

- завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я малолітньої або неповнолітньої особи.

4. Відшкодування шкоди, завданої смертю потерпілого:

- коло осіб, які мають право на відшкодування шкоди;

- порядок визначення розміру відшкодування;

- порядок відшкодування шкоди.

5. Підстави та порядок зменшення чи збільшення розміру відшкодування шкоди.

Нормативно-правові акти:

1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003р. // ВВР. 2003. № 40-44. ст.356.

Література:

1. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України // за ред. проф. Коссака В.М., Київ, 2004.

2. Цивільний кодекс України. Коментар // за ред. Шевченко Я.М.

3. Цивільне право України. Академічний курс. Ч.2 // за ред. Шевченко Я.М.

4. Гражданское право. // под ред. Толстого Ю.К., Ч.2., М., Проспект, 1997.

5. Цивільне право України. Кн. 2 // За ред. О.В.Дзери, Н.С. Кузнєцової, К. Юрінком Інтер, 2004.

6. Антимонов Б.С. Значение вини потерпевшего при гражданском правонарушении. Юридическая литература. М. 1950.

7. Донцов С.Е. Возмещение вреда по советскому законодательству. М.1990.

8. Егоров Н. Понятие источника повышенной опасности // Советская юстиция.1980. №11.

9. Красавчиков О.А. Возмещение вреда, причиненного источником повышенной опасности. М.1966.

10. Могилянский Л.Г. Возмещение ущерба при столкновении автотранспорта. М. Юридическая литература. 1988.

11. Нор В.Т. Имущественная ответственность за неправильные действия должностных лиц. “Вища школа”. Львов.1974.

12. Савицкая А.Н. Возмещение ущерба, причиненного ненадлежащим врачеванием. Львов. “Вища школа”.1982.

13. Савицкая А.Н. Функции гражданско-правовой ответственности // Вестник Львовского университета. Вып.17. Серия юридическая. 1978.

14. Савицька А.М. Майнова відповідальність державних організацій за шкоду завдану їх службовими особами. ЛДУ. 1959.

15. Савицька А.М. Протиправність - як необхідна підстава відповідальності в зобов’язаннях, що виникають внаслідок заподіяння шкоди. Вісник ЛДУ. Серія юридична.1973.

16. Юридична відповідальність (цивілістичні аспекти). За ред. Тітової Н.І. Львів. Вища школа. 1975.

Задача 1.

Будівельна організація направила бригаду будівельників на територію торговельної бази для ремонту складського приміщення за договором підряду. Під час ремонтних робіт один з будівельників був травмований внаслідок обвалу балки перекриття.

Висновком МСЕК встановлено 80% втрати професійної працездатності. Середньомісячний заробіток потерпілого – 680 грн.; розмір пенсій по інвалідності – 336 грн. Будівельна організація відмовилася відшкодовувати завдану шкоду, оскільки шкода сталася не з її вини.

Хто повинен відшкодувати завдану шкоду? Чи правомірна позиція будівельної організації? Вирішіть спір.

Задача 2.

Сім’я громадянина Т. складалася із 5 осіб: громадянка Т., дружина 37-річного віку, син – студент І курсу політехнічного коледжу, 7-річна донька та мати – пенсіонерка (отримує соціальну пенсію 18 грн.).

В результаті нещасного випадку в металургійному цеху Т. дістав важкі опіки, від яких помер у лікарні, не виходячи із стану коми. Його середньомісячний заробіток 860 грн. Визначте коло осіб, які мають право на відшкодування шкоди через смерть годувальника та розмір відшкодування.

Чи можуть дружина, діти або мати вимагати компенсації моральної шкоди з приводу втрати годувальника?

Які граничні розміри компенсації моральної шкоди? Порівняйте ст. ст. 23, 1167 Цивільного кодексу України і п.11 Правил відшкодування власником підприємства, установи і організації або уповноваженим ним органом шкоди, заподіяної працівникові ушкодженням здоров’я, пов’язаним з виконанням ним трудових обов’язків.

Вирішіть спір.

Задача 3.

Внаслідок виробничої травми, що сталася у червні 2000 року громадянин К. втратив слух. Установа виплачує втрачений заробіток і витрати на протезування та санаторно-курортне лікування. Через великі незручності у зв’язку з втратою слуху і неможливістю займатися улюбленою роботою, на якій пропрацював 25 років (диктор радіо). К. у травні 2004 року звернувся до установи з вимогою про компенсацію йому моральної шкоди.

Чи правомірні вимоги К.?

Вирішіть спір. Ознайомтеся з постановою Верховної Ради України “Про порядок введення в дію Закону України “Про охорону праці”.

Задача 4.

Громадянин К.- тракторист ВАТ “Сільгоспхімія” при поверненні на тракторі з роботи перекинувся з трактором у прірву. Від одержаних травм К. помер.

Дружина померлого звернулася з позовом до суду про відшкодування шкоди, заподіяної втратою годувальника двох дітей 1995 та 1997 року народження. Середній заробіток К. становив 880 грн.

Відповідач позов не визнав.

Вирішіть ситуацію.

VI. спадкове право

Тема 47: Спадкове право

1. Поняття спадкування. Спадкування як універсальне правонаступництво.

2. Спадкодавці та спадкоємці. Усунення від права на спадкування.

3. Час, місце відкриття спадщини. Склад спадщини.

4. Спадкування за заповітом:

- право на складання заповіту;

- порядок підписання та посвідчення заповіту; особливості посвідчення секретного заповіту;

- заповідальний відказ;

- підпризначення спадкоємців;

- покладення на спадкоємців обов’язків за заповітом;

- межі свободи заповіту;

- заповіт з умовою;

- заповіт подружжя;

- виконання заповіту;

5. Спадкування за законом:

- черговість спадкування;

- спадкування за правом представлення;

- спадкування усиновленими та усиновлювачами.

6. Прийняття спадщини:

- порядок та строки прийняття спадщини;

- відмова від прийняття спадщини;

- відумерлість спадщини;

7. Охорона спадщини.

8. Вимоги кредиторів спадкодавця до спадкоємців.

9. Оформлення права на спадщину.

10. Спадковий договір:

- поняття та сторони;

- форма спадкового договору;

- виконання та забезпечення виконання спадкового договору;

- розірвання спадкового договору та його правові наслідки.

11. Особливості спадкового договору за участю подружжя.

Нормативно-правові акти:

1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003р. // ВВР. 2003. № 40-44. ст.356.

2. Закон України від 2 вересня 1994 року “Про нотаріат” // ВВР. 1993. №39. Ст. 383.

3. Порядок посвідчення заповітів і доручень, прирівнюваних до нотаріально посвідчених // Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 1996 року // ЗП України. 1994. №10. Ст. 249.

4. Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України // Затв. наказом Міністерства юстиції України від 03.03.2004р.

Судова практика:

1. Постанова Пленуму Верховного суду України від 24 червня 1983 року Про практику розгляду судами України справ про спадкування // Постанови Пленуму Верховного Суду України. К. Юрінком. 1995.

Література:

1. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України // за ред. проф. Коссака В.М., Київ, 2004.

2. Цивільний кодекс України. Коментар // за ред. Шевченко Я.М.

3. Цивільне право України. Академічний курс. Ч.2 // за ред. Шевченко Я.М.

4. Цивільне право України. Кн. 2 // За ред. О.В.Дзери, Н.С. Кузнєцової, К. Юрінком Інтер, 2004.

5. Гражданское право. Учебник. Под ред. Толстого Ю.Н. Ч.3. Проспект. М. 1998.

6. Ромовська Зорислава. Реформа спадкового права // Українське право. 1997. №1.

7. Тищик Б.Й., Орач Є.М. Основи приватного римського права. Львів. ЛДУ. 1993.

8. Эйдинова Э.Б. Наследование по закону и завещание. М. Юридическая литература. 1985.

Завдання 1.

Випишіть та розкрийте зміст основних понять спадкового права: спадкування, спадщина, час відкриття спадщини, спадкодавець, спадкоємці, заповіт, спадкова трансмісія, заповідальний відказ, речі звичайної обстановки та вжитку.

Задача 1.

Подружжя похилого віку (Б. та Н.), їх 28 – річний син (інвалід ІІ групи) з невісткою та двоє їх повнолітніх дітей (К. та О.) проживали однією сім’єю у приватизованій ними квартирі.

20 квітня 2004 року Б. помер, залишивши заповіт за яким належний йому автомобіль мав перейти до внука О.

Визначте вартість майна, яке спадкує кожен з членів сім’ї, якщо до його скла­ду входять: приватний будинок (60 тис. грн.), автомобіль ВАЗ-2103 (6 тис.грн.), вклад у банку (800 грн.) та речі звичної домашньої обстановки та вжитку 2 тис. грн.

У Б. та Н. є ще двоє неповнолітніх дітей, які проживають окремо.

Задача 2.

Громадянин С. склав заповіт, за яким усе своє майно заповів у рівних частинах внукам К., П., Т. та О. 20 листопада 2004 року С. помер.

Після його смерті залишилось майно: будинок (140 тис. грн.), автомобіль (15 тис.грн.), телевізор, холодильник, імпортні меблі та інші предмети домашньої обстановки (30 тис.грн) та вклад в банку (12 тис.грн.).

Т. та П. подали заяву у нотаріальну контору про прийняття спадщини, К – відмовився від належної йому частини спадщини в користь сестри Т., з якою проживав спадкодавець, О. не вчинив жодних дій, що свідчить про прийняття спадщини.

З заявами про прийняття спадщини звернулися також Г. (брат померлого) та Ж. (дочка померлого).

Визначте коло спадкоємців та вартість майна, яке кожен з них спадкує.

Задача 3.

Громадянка Н. звернулася з позовом до К. та Т. про поділ спадкового майна.

Позивачка зазначала, що у травні 2003 року помер її та відповідачів батько. Після його смерті залишився будинок та автомобіль.

К. та Т. отримали свідоцтво про право на спадщину і у березні-квітні 2004 року продали житловий будинок та автомобіль.

Позивачка зазначала, що вона разом з відповідачами вживала заходів до збереження будинку, наглядала за будинком та обробляла присадибну ділянку і тому її слід вважати такою, що прийняла спадщину.

Які дії свідчать про прийняття спадщини?

Вирішіть справу.

Задача 4.

Подружжя Н. та П. мали доньку, неповнолітнього сина, тітку і крім цього на їх утриманні з 30 червня 2003 року знаходився родич П. віком 68 років, який весь час проживав спільно з ними.

У травні 2004 року П. помер. Після його смерті відкрилася спадщина загальною вартістю 72 тис.грн., включаючи предмети домашньої обстановки та вжитку вартістю 18 тис.грн.

Визначте коло спадкоємців та вартість майна, яке кожен з них успадковує.

Задача 5.

10 серпня 2003 року в автокатастрофі загинули батько, дід і прадід неповнолітньої Б. і відкрилася спадщина на житловий будинок та інше майно, власником якого був прадід М.

У нотаріальну контору з заявами про прийняття спадщини звернулися Д. та Т. (брат та сестра спадкодавця) і їм було видано свідоцтво про право спадкування.

У серпні 2004 року мати неповнолітньої пред’явила в інтересах доньки (Б.) позов до Д. та Т. про визнання недійсним спадкування житлового будинку та анулювання свідоцтва, виданого Д. та Т. Позивачка зазначала, що Б. є спадкоємницею першої черги і саме їй повинно перейти спадкове майно.

Розкрийте зміст понять: “спадкова трансмісія”, “спадкування за правом представлення”.

Вирішіть справу.

Задача 6.

10 травня в селищну Раду звернулося подружжя Б. (Б.О. – дружина – 56 років та Б.М. – чоловік – 59 років) - жителі м. Львова, які у весняно-літній період проживали у батьківському будинку у селі.

Подружжя бажало посвідчити спільний заповіт такого змісту: “Усе наше майно у випадку смерті одного з нас переходить до іншого, хто його пережив, а після смерті останнього – до внука П.”.

У працівника селищної Ради виникли сумніви щодо можливості посвідчення заповіту такого змісту та правомірності посвідчення заповіту даних осіб у селищній Раді.

Дайте правову оцінку ситуації.

Задача 7.

Громадянин М. склав заповіт, за яким усе своє майно (приватний будинок, автомобіль та приватизовану квартиру) заповів своєму далекому родичеві Н.

20 березня 2004 року М. помер. Дочки Т. та Р. звернулися із заявою до суду про визнання заповіту недійсним за ст.55 Цивільного кодексу України, оскільки, на їх думку, в момент складання заповіту їх батько (М.) не розумів значення своїх дій.

Яке рішення повинен постановити суд, якщо зазначений приватний будинок є спільною сумісною власністю подружжя (спадкодавця М. та його дружини К.)?

Вирішіть справу.

Задача 8.

У лютому 2004 року громадянин Н пред’явив позов до С про визнання заповіту недійсним і поділ спадкового майна.

Позивач зазначав, що його мати склала заповіт на належний їй будинок на користь відповідачки С. – своєї дочки (сестри позивача) перебуваючи у важкому стані, в якому не могла керувати своїми діями.

У судовому засіданні Н. змінив підстави позову і просив визнати заповіт недійсним у зв’язку з порушенням таємниці останнього та недотримання порядку його укладення.

Як зазначав позивач, що підтвердили свідки Ж та О, заповіт був складений в палаті лікарні, у присутності інших хворих, посвідчений лікарем і в цей же день вручений відповідачці.

Дайте правовий аналіз спору та вирішіть справу.

Задача 9.

Громадянин М. уклав з СК “Дністер” договір змішаного страхування, за яким одержувачем страхових сум на випадок смерті був призначений його батько (О). У січні 2004 року М загинув у автокатастрофі.

У червні 2004 року до О з вимогою про повернення наданого померлому кредиту у розмірі 15 тис. грн. звернувся банк.

У вимозі зазначалося, що, оскільки страхова компанія виплатила О страхову суму, то останній зобов’язаний нести відповідальність за боргами спадкодавців як особа, що прийняла спадщину.

Які особливості спадкування страхових сум та вкладів у кредитних установах?

Дайте правову оцінку ситуації.

Задача 10.

В результаті зіткнення автомобілів ВАЗ – 2121 та Ауді-100 зазнав смертельних травм і через 7 днів помер у лікарні громадянин О (власник автомобіля ВАЗ).

Після його смерті залишилось майно: пошкоджений автомобіль вартістю 3 тис. грн. та приватизована його сім’єю квартира (він, дружина та двоє неповнолітніх дітей) вартістю 50 тис. грн.

Напередодні автокатастрофи в користь померлого було присуджено 2 тис. грн. відшкодування шкоди і 500 грн. компенсації моральної шкоди. На день смерті підприємство на якому працював О заборгувало йому 1 230 грн. заробітної плати.

За фактом ДТП була порушена кримінальна справа. До О було заявлено цивільний позов про відшкодування вартості пошкодженої автомашини Ауді-100 на суму 3 000 грн.

Визначте склад спадщини та вартість майна, яке успадкує кожен із спадкоємців.

Задача 11.

У червні 2004 року помер пенсіонер Ф. Після його смерті залишилося: недобудований житловий будинок, автомобіль, телевізор, меблі та бібліотека художньої літератури.

Визначте майно, яке спадкують закликані до спадкування два його сини, якщо Ф. був членом КСП і має майновий пай у розмірі 4 500 грн., йому також невиплачена пенсія за січень-травень 2004 року та є заборгованість по оплаті праці у КСП 220 грн. за травень та червень 2004 року.

Задача 12.

Визначте об’єкти спадкування та розмір частки кожного із спадкоємців у спадковому майні:

а) 25 жовтня 2004 року помер громадянин Х. – власник приватного підприємства. Після його смерті залишилося майно приватного підприємства на суму 45 000 грн., рахунки приватного підприємства в банках загальною сумою 18000 грн., кодований рахунок Х. в банку “Імперіал”, приватизована квартира на всю сім’ю, автомобіль “Volvo”.

На спадщину претендують: мати, дружина, двоє неповнолітніх дітей, брат-інвалід.

б) після смерті громадянки В. учасника ТзОВ “Аква віта” – між її дочкою та ТзОВ виник спір щодо спадкування частки. Розмір частки, визначений статутом, складає 62% статутного фонду. Дочка вважала, що успадкувавши частку матері, ТзОВ зобов’язане прийняти її в учасники товариства, а отже, вона автоматично отримує повноваження управління справами товариства. Інші двоє засновників (відповідно 18% і 20% частки у статутному фонді) заперечували проти вступу дочки в управління справами.

Задача 13.

21 листопада 2003 року померла громадянка А. За заповітом все належне їй майно мало перейти до племінника Б.

28 травня 2004 року Б. подав заяву в нотаріальну контору за місцем відкриття спадщини такого змісту: “Я пропустив шестимісячний строк для прийняття спадщини і не буду звертатися в судові органи за його продовженням”.

Визначте зміст понять “прийняття спадщини”, “неприйняття спадщини”, “відмова від спадщини”.

Яке правове значення заяви Б.?

Дайте правовий аналіз ситуації.

Задача 14

За спадковим договором, укладеним між гр.О. та гр.М. і посвідченим нотаріально, до гр.М. повинен був перейти будинок, належний гр.О. Натомість гр.М. зобов’язувався утримувати гр.О. до його смерті, поховати його, спорудити надмогильний пам’ятник та доглядати могилу.

Гр.О. помер 20.06.2004р. Згідно з умовами договору гр.М. здійснив поховання. У нотаріальну контору звернулася сестра гр.О. за оформленням права на спадщину. Одночасно вона звернулася до суду з позовом до гр.М. про усунення перешкод у користуванні житловим будинком. Сестра гр.О. заявила, гр.М. не спорудив пам’ятника, в будинку не проживає і не доглядає за ним, права власності на будинок не оформив.

Дайте правову оцінку ситуації.

Що таке спадковий договір?

Які спільні та відмінні риси спадкового договору, договору ренти та договору довічного утримання?

Чи входить будинок до складу спадщини?

Чи правомірні вимоги сестри померлого?


Навчальне видання

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; просмотров: 104; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.161.98.96 (0.01 с.)