Введення німецько-австрійських військ на територію УНРМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Введення німецько-австрійських військ на територію УНР( лютий-квітень 1918р) призвело до :

А) повалення влади більшовиків;

Б) реального відновлення влади Центральної Ради ;

В) встановлення окупаційного режиму.

Вкажіть вірну відповідь

5. Установіть відповідність між діячами та їх посадами :

А) С. Петлюра 1. Командувач галицького легіону січових стрільців.

Б) М. Грушевський 2. Президент ЗУНР

В) Е. Петрушевич 3. Головний отаман військ УНР

Г) Є. Коновалець 4. Голова УЦР.

Група 239» у Верховній Раді України , що була обрана у березні 1990р,

представляла інтереси :

А) центристів ;

Б) комуністичної більшості ;

В) опозиції .

Вкажіть вірну відповідь

« 11 » _11_________ 2011р. Викладач: ___________ Озерська З.В.

 

Екзаменаційний білет № 16

з дисципліни «Історія України»

Спеціальність: Комерційна діяльність ____

Група: _____ Семестр: 1

Завдання 1. Дайте відповідь на запитання:

1. Люблінська унія і її значення для українського народу.

2. Центральна Рада, її універсали та оцінка діяльності.

Завдання 2. Вкажіть вірні відповіді на тестові завдання:

1. Гадяцький договір І. Виговського (1658р) передбачав :

а) капітуляцію перед Польщею ;

б) перемир’я з Московією ;

в) повернення козацької держави до Речі Посполитої як автономного
« Князівства » Руського.

Вкажіть вірну відповідь

2. Брошура «Самостійна Україна», автором якої був ______, була видана у м. ______ у _____ році.

Доповніть відповідь

3.Українська держава гетьмана Скоропадського існувала з :

А) січня – по грудень 1918р.

Б) квітня по грудень 1918р.

В) січня по грудень 1919р.

Вкажіть вірну відповідь

4.Визначте українські землі, які увійшли до складу УРСР у 1939-1940 р. :

А) Східна Галичина , Північна Буковина , Закарпаття.

Б) Закарпаття , Східна Галичина , Волинь.

В) Східна Галичина , Північна Буковина, Південна Бесарабія.

 

 

5.Дайте визначення понять:

- план «Барбаросса» це - …

- геноцид це - …

- депортація це - …

 

6. Декларація про державний суверенітет було проголошено :

А) 1 грудня 1991р;

Б) 16 липня 1990р;

В) 24 серпня 1991р.

Вкажіть вірну відповідь

 

«11 »11 _________ 2011 р. Викладач: ___________ Озерська З.В.

 

Екзаменаційний білет № 17

з дисципліни «Історія України»

Спеціальність: __ Комерційна діяльність ______

Група: _____ Семестр: 2

Завдання 1. Дайте відповідь на запитання:

1. Україна після смерті Б. Хмельницького. І. Виговський і Ю. Хмельницький.

2.Союзний договір 30 грудня 1922 року, його сучасна політична оцінка.

Завдання 2. Вкажіть вірні відповіді на тестові завдання:

1. . Встановіть відповідність між датами та історичними подіями:

А - 882р. 1. Розгром Антського союзу

Б - 1036р. 2. Створена «Руська Правда»

В - 1054р. 3. Розгром Я. Мудрим печенігів

Г - 1097р. 4. Утворилась Київська Русь

Д - 602р. 5. З’їзд князів у Любечі.

2. Зборівська угода була укладена між ____________та ____________ у ______ році і найбільш вигідною з матеріальної точки зору була для :

а) польської шляхти ;

б) козацької верхівки ;

в) міщан ;

г) українських селян .

Доповніть, вкажіть вірну відповідь

3. Соціальні наслідки розвитку Наддніпрянщини на початку XX ст. :

а) зросла чисельність населення;

б) значно зріс добробут населення;

в) сформувався робітничий клас та буржуазія;

г) виникла чисельна українська інтелігенція;

Вкажіть вірні відповіді

4. Індустріалізація це –

А) розвиток важкої промисловості ;

Б) будівництво нових підприємств ;

В розвиток промисловості , що забезпечує реорганізацію всіх галузей економіки на основі передової машинної техніки та економічної політики.

Вкажіть вірну відповідь

5. Ви оцінюєте пакт про ненапад між СРСР та Німеччиною як :

А) перемогу радянської дипломатії , яка дала можливість зберігати мир і краще підготуватись до майбутньої війни.

Б) ганебний акт , який фактично «розв’язав руки» Гітлеру для початку Другої світової війни.

В) Ваш варіант відповіді

6. Першим незалежність України визнали :

А) Росія та Китай ;

Б) Франція та Англія ;

В) Канада та Польща ;

Г) Литва та Латвія .

Вкажіть вірну відповідь

« 11» 11 _______ 2011 р. Викладач: ___________ Озерська З.В.

 

Екзаменаційний білет № 18

з дисципліни «Історія України»

Спеціальність: __ Комерційна діяльність ________

Група: _____ Семестр: 1

Завдання 1. Дайте відповіді на запитання:

1.Кочові народи на півдні України..

2. Українізація 20-х рр. XX cт.

Завдання 2. Вкажіть вірні відповіді на тестові завдання:

1.. Продовжте вираз:

Об’єднання Галицької і Волинської земель відбулося у _______ році при князі ______________________________________.

2. Установіть відповідність між датами і подіями :

А) Зборівська угода 1. 28 вересня 1651р.

Б) Білоцерківська угода 2. 18 серпня 1649р.

В) Україно – московський договір 3. вересень 1658р.

Г) Гадяцька угода 4. 8 січня 1654р.

Д) Андрусівське перемир’я 5. 30 січня 1667р.

 

3.Внутрішню політику П. Скоропадського характеризують :

А) захист поміщицького землеволодіння ;

Б) українізація , культурне будівництво ;

В) встановлення 8-годинного робочого дня ;

Г) демократизація державного управління .

Вкажіть вірні відповіді

4. Наслідки індустріалізації в УСРР :

А) Україна перетворилась на потужну індустріально - аграрну республіку ;

Б) Усунуто диспропорції в економіці ;

В) Зріс життєвий рівень населення .

Вкажіть вірну відповідь

5.Таємні протоколи про розмежування сфер інтересів СРСР та Німеччини мали для України :

А) позитивне значення , бо сприяли процесу реального возз’єднання українських земель у межах однієї держави.

Б) негативні наслідки , бо західноукраїнські землі потрапили під владу тоталітарного сталінського режиму.

В) Ваш варіант відповіді.

 

6. Продовжте визначення: «Дисиденство це - ______________________________».

 

« 11 » 11_________ 2011 р. Викладач: ___________ Озерська З.В.

 

Екзаменаційний білет № 19

з дисципліни «Історія України»

Спеціальність: ___ Комерційна діяльність ________

Група: _____ Семестр: 2

Завдання 1. Дайте відповідь на запитання:

1.Індустріалізація в Україні, її джерела і наслідки.

2.Українська держава гетьмана П.Скоропадського.

Завдання 2. Вкажіть вірні відповіді на тестові завдання:

1. До початку нової ери в Україні сформувались три типи суспільства в трьох географічних зонах. Встановіть відповідність:

а) землеробські общини 1. степи

б) кочівники 2. Узбережжя Чорного моря

в) грецькі міста-колонії 3. Лісисті рівнини півночі і північного заходу

2. Продовжте вираз: «У Полтавській битві, що відбувалася протягом ____ частина українського війська очолювана гетьманом ______ , виступила на боці ______».

3. Промисловий переворот в підросійській Україні відбувся у ______ роках ХІХ ст. і йому сприяв іноземний _________, ___________ і ____________ капітал.

4.Місце України в I світовій війні:

а) була однією з причин війни;

б) предмет боротьби, об’єкт поділу;

в) арена бойових дій;

г) учасник воєнного протистояння;

Вкажіть вірні відповіді

5.. Які українські політичні партії підтримували у І світовій війні уряд своїх держав:

а) УСДРП на чолі з С. Петлюрою;

б) ТуП;

в) УСРРП на чолі з Винниченко;

г) соціалісти (УСДРП);

д) СВУ.

А) введення радянських військ до Афганістану . Б) створення у Києві Української Гельсінської групи. В) відкриття в Києві палацу « Україна ». Г) обрання П. Шелеста Першим Секретарем ЦК КПУ Д) 30-та річниця закінчення Другої світової війни.  
     

6. У разі якої стратегічної операції почалося широкомасштабне визволення України від німецько-фашистських загарбників?

А) Московської ;

Б) Сталінградської ;

В) Курської.

Вкажіть вірну відповідь

« 11 » 11________ 2011 р. Викладач: ___________ Озерська З.В.

Екзаменаційний білет № 20

з дисципліни «Історія України»

Спеціальність: Комерційна діяльність _______

Група: _____ Семестр: 1

Завдання 1. Дайте відповідь на запитання:

1.Козацько-селянські повстання кін. ХУІ ст.., їх наслідки.

2.Колективізація українського села. Голодомор 193-1933 рр.

Завдання 2. Вкажіть вірні відповіді на тестові завдання:

1. Історичне значення Київської Русі характеризують:

а) припинила велике переселення народів;

б) прискорила соціально-економічний і культурний розвиток суспільства;

в) захищала східних слов’ян;

г) підняла авторитет східних слов’ян у Європі;

Вкажіть вірні відповіді

2. Люблінська унія Литви і Польщі (1569 р):

а) дала українцям автономію у складі Речі Посполитої;

б) положення українців не змінилося;

в) саме існування українців як етносу опинилося під загрозою;

г) українці не мали ніякого відношення до неї;

д) привела до єднання православних і католиків;

Вкажіть вірні відповіді

3. Вступ до запорозького товариства починавсь з питання :

а) « у бога віруєш ? » ;

б) « Воювати вмієш ? » ;

в) « Грошей хочеш ? » ;

г) « Смерті боїшся ? ».

Вкажіть вірну відповідь

4. Вкажіть під №1 приклади національно-культурного відродження ХІХ ст.. у Наддніпрянщині, а під №2 - у Австро-Угорщині:

а) написання І. Котляревським «Енеїди»;

б) виникнення «Руської трійці»;

в) виникнення напряму москвофілів;

г) виникнення масонської ложі «Любов до істини»;

д) створення РУП;

е) створення Просвіти;

є) виникнення громад.;

5.Під час громадянської війни 1919-1920рр. « червоною столицею України » був :

А) Київ ; Б) Харків ; В) Орел.

Вкажіть вірну відповідь

6.Причини Другої світової війни :

А) неефективність Версальської системи , прагнення держав по перерозподілу світу ;

Б) наростання визвольних рухів у колоніях ;

В) установлення у ряді країн агресивних тоталітарних режимів.

Вкажіть вірні відповіді

«11 » _11_______2011 р. Викладач: ___________ Озерська З.В.

 

 

 

 

Екзаменаційний білет № 21

з дисципліни «Історія України»

Спеціальність: __ Комерційна діяльність ____

Група: ____ Семестр: 1

Завдання 1. Дайте відповідь на запитання: 1.Столипінська реформа в Україні.

2.Німецький окупаційний режим і антифашистський опір в Україні.

Завдання 2. Вкажіть вірні відповіді на тестові запитання:

1. Назвіть за хронологічним принципом племена, які у старовину населяли південь України:

половці, готи, гуни, скіфи, сармати, кіммерійці, авари, болгари, печеніги, хозари, монголо-татари

2. Запорозька Січ як військово-політичний центр козацтва склалася на:

а) кінець XV ст.;

б) кінець XVI ст.;

в) середина XVII;

Вкажіть вірну відповідь

3. Українська козацька держава Б. Хмельницького офіційно називалася :

а) « Військо Запорізьке» ;

б) «Князівство Руське» ;

в) «Козацька Україна» .

Вкажіть вірну відповідь

4. У Австрійській імперії кріпосне право було скасовано у:

а) 1861 р;

б) 1846 р;

в) 1848 р;

Вкажіть вірну відповідьПоследнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.179.111 (0.011 с.)