Тема: Методична періодика із світової літературиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема: Методична періодика із світової літературиТема: Методична періодика із світової літератури

Завдання до заняття:

1. Групами 3-5 студентів розробити проект презентації методичного часопису, використовуючи ілюстративний матеріал, аудіо-та відеоматеріали, імітаційні ігри, за параметрами:

· історія журналу;

· особливості видавничого формату

· методичні рубрики: традиційні та змінні

· огляд методичних матеріалів

2.Представити проект презентації.

Література

1. Всесвітня література в середніх навчальних закладах України: Щомісячний науково-методичний журнал (Гол. ред. І.Я.Ненько);

2.Зарубіжна література в навчальних закладах: Щомісячний науково-методичний журнал (Гол. ред. В.В.Рогозинський, В. Рогозинська);

3. Вікно у світ: Щорічний науково-методичний журнал (Гол. ред. Д.В.Затонський);

4. Всесвітня література та культура в навчальних закладах України: Щомісячний науково-методичний журнал (Гол. ред. О.М.Ніколенко, І.Антоневська);

5.Зарубіжна література: Щотижнева газета (Гол. ред. І.Мойсеїв);

 

Практичне заняття № 1

Тема: Зміст і призначення курсу світової літератури

Питання до бесіди

1. Основні принципи викладання літератури.

2. Особливості побудови шкільного курсу літератури. Сучасні програми 2001- 2011 р.р.

3. Основні змістові лінії шкільних програм і стандартів. Державні вимоги до знань й умінь учнів із світової літератури.

 

Завдання до заняття

· Законспектуйте пояснювальну записку до шкільної програми (самостійне завдання 1.2.6.).

· Продумайте, як можна поєднати в одній схемі три поняття, на яких будується шкільний курс світової літератури:

<національні літератури>, <світова>, <вітчизняна>

Література

1. Ніколенко О. Концепція літературної освіти в 11-річній загальноосвітній школі / О. Ніколенко, Л. Мірошниченко, М. Сулима, Л. Кавун, К. Тараник-Ткачук. (Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 58 від 26.01.2011 р..) // Директор школи (Шкільний світ). – 2011. – № 27/28. – С. 58-63.

2. Ніколенко О. Державний стандарт базової і повної середньої освіти. Освітня галузь “Мови та література” / О. Ніколенко, М. Сулима, К. Тараник-Ткачук (Наказ Кабміну № 1392 від 23.11.2011 р.) // Інформаційний збірник і коментарі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. – 2012. – № 4/5. – С. 3-56.

3. Програма світової літератури для загальноосвітніх шкіл з українською мовою навчання. 5-9 класи / кер. авторського колективу О.М. Ніколенко (Наказ № 664 Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 6.06.2012 р.).

4. Жулинський М. Висока місія вчителя-словесника // Зарубіжна література. – 1999. – № 11(123). – С.16-18.

5. Денисова Т.Н., Сиваченко Г.М. Через естетичне до етичного: Концепція вивчення та викладання світової літератури в середній школі // Слово і час. – 1995. – № 1. – С.84-86.

6. Програма для профільних класів середніх навчальних закладів з українською мовою навчання. Зарубіжна література. 8-11 класи [за ред. Д.С.Наливайка] – К.: Перун, 2003.

7. Програма середньої загальноосвітньої школи з українською мовою навчання. Зарубіжна література. 5-11 класи [за ред. Д.В. Затонського; кер. авт. кол. Б.Б.Шалагінов]. – К., 2001.

8. Програма середньої загальноосвітньої школи з українською мовою навчання. Зарубіжна література. 5-12 класи [за ред. Д. С. Наливайка, кер. авт. кол. Ю.І.Ковбасенко]. – К., 2005.

 

Лабораторне заняття № 2

Тема: Аналіз програм із світової літератури

Завдання

Алгоритм роботи з когнітивною картою

· обрати форму майбутньої карти;

· створити асоціативні образи усіх творів, що вивчаються протягом навчального року у 5-му класі;

· пов’язати образи загальною ідеєю, яку зобразити на карті (мандрування, пошук, співіснування);

· визначити потрібні слова, малюнки-піктограми, умовні позначення;

· намалювати карту.

Література

1. Програма світової літератури для загальноосвітніх шкіл з українською мовою навчання. 5-9 класи / кер. авторського колективу О.М. Ніколенко (Наказ № 664 Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 6.06.2012 р.).

2. Програма для профільних класів середніх навчальних закладів з українською мовою навчання. Зарубіжна література. 8-11 класи [за ред. Д.С.Наливайка] – К.: Перун, 2003.

3. Програма середньої загальноосвітньої школи з українською мовою навчання. Зарубіжна література. 5-11 класи [за ред. Д.В. Затонського; кер. авт. кол. Б.Б.Шалагінов]. – К., 2001.

4. Програма середньої загальноосвітньої школи з українською мовою навчання. Зарубіжна література. 5-12 класи [за ред. Д. С. Наливайка, кер. авт. кол. Ю.І.Ковбасенко]. – К., 2005.

5. Ніколенко О. Концепція літературної освіти в 11-річній загальноосвітній школі (проект) / О. Ніколенко, Л. Мірошниченко, М. Сулима, Л. Кавун, К. Тараник-Ткачук // Всесвітня література в навчальних закладах України – 2010 – №7-8. – С. 2-7. (Наказ МОН від 26.01.2011р.).

6. Ніколенко О. Державний стандарт базової і повної середньої освіти. Освітня галузь “Мови та література” (проект) / О. Ніколенко, М. Сулима, К. Тараник-Ткачук // Дивослово. – 2011. – № 8. – С.20-27.

 

Баліна К. Планування уроків зарубіжної літератури / К. Баліна, Л. Ковбасенко // Тема. – 2003 – №2. – С.19-28. (уроки№22-33);

Чередник Л.А. Розгорнуте планування уроків зарубіжної літератури. 5 клас / Л.А. Чередник – Харків: Ранок, 2003.

Рудаківська С.В. Орієнтовне планування. 5клас / С.В. Рудаківська, Л.С. Мирськова // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2002. – №8.

Сутула О. Орієнтовне планування 10 клас / О. Сутула , І. Тригуб // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2011 – №1-5.

 

Практичне заняття № 2

Тема: Етапи текстуального вивчення художнього твору

Питання для бесіди

1. Дидактичні та методичні основи уроку літератури.

2. Типологія уроків літератури: види класифікацій.

3. Основні вимоги до плану уроку з літератури, його основні структурні елементи.

Завдання до заняття

· Проаналізуйте план уроку світової літератури, що додається до практичного заняття. Запропонуйте свої версії структурних елементів.

· Самостійно складіть структуру уроку та конспект до теми 5-го класу: ”Друзі та вороги Мауглі“ за казкою Р.Кіплінга (2.3.3).

Література

1. Ніколенко О.М. Сучасний урок зарубіжної літератури: посібник. 5-11 класи / О.М.Ніколенко, О.М. Куцевол – К.: Академія, 2003. – 288 с.

2. Маранцман В.Г. Труд читателя: От восприятия литературного произведения к анализу: Кн. для уч-ся / В.Г. Маранцман – М.: Просвещение, 1986. – 124 с.

3. Молдавская Н.Д. Литературное развитие школьников в процессе обучения / Н.Д.Молдавская. – М.: Педагогика, 1976. – 224 с.

4. Никифорова О.И. Психология восприятия художественной литературы / О.И. Никифорова – М.: Книга, 1972. – 152с.

5. Професія – вчитель літератури: словник-довідник [упор. Т. Чередник]. – Тернопіль: Мандрівець, 2009. – 140 с.

 

Для написання конспекту

1. Пронкевич О.В., Ситченко А.Л. Чи такий уже звірячий Закон джунглів? (Три уроки по вивченню казки Р.Кіплінга ”Мауглі“) // Відродження. – 1995. – № 5-6. – С.46-49.

2. Бахрушина В.М. Настав час спростувати ще один міф... (Вивчення творчості Р.Кіплінга. Казка “Мауглі”. 5 клас) // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 1997. – № 11. – С.13-18.

3. Крутенко О.В. Інтерактивні форми роботи під час вивчення творів Е.-Р. Распе ”Пригоди барона Мюнхгаузена“ та Р.Кіплінга ”Мауглі“. 5 клас: Уроки-тренінги //Всесвітня література в середніх навчальних закладах України – 2004. – № 10. – C. 49-53.

Додаток до практичного заняття

Структура уроку літератури для 5 класу

Тема: Уроки пані Метелиці (за німецькою народною казкою “Пані Метелиця”)

Мета:

· вивчати зміст казки, її героїв, морально-етичні висновки, звернути увагу на особливості німецької казки та водночас на спільність з іншими казками народів світу, з українськими зокрема;

· розвивати та збагачувати зв’язне мовлення учнів, їх образне мислення;

· виховувати повагу до працелюбних героїв казки, звертати увагу на красу доброти, милосердя, благородства

Хліб, що з’їдають перед роботою, пестить ледачих”.

Німецьке прислів’я

Наочність до уроку: збірки народних казок, малюнки до казки “Пані Метелиця”, музична композиція “Пори року” А.Вівальді.

Тип уроку: засвоєння нових знань (урок творчого читання).

Структура уроку

1. Підготовка до сприйняття:

а) слово вчителя про народні казки, де засуджуються лінощі та непрацьовитість;

б) повідомлення теми уроку;

в) читання та аналіз епіграфа до уроку.

2. Творче читання казки “Пані Метелиця”.

3. Аналіз казки:

а)бесіда за змістом казки;

б) словникова робота;

в) гра-зіставлення “Пасербиця чи вдовина дочка?”;

г) бесіда на морально-етичну тему.

4. Підсумок уроку:

а)слово вчителя;

б) домашнє завдання.

Практичне заняття № 3

Тема: Методична періодика із світової літератури

Завдання до заняття:

1. Групами 3-5 студентів розробити проект презентації методичного часопису, використовуючи ілюстративний матеріал, аудіо-та відеоматеріали, імітаційні ігри, за параметрами:

· історія журналу;

· особливості видавничого формату

· методичні рубрики: традиційні та змінні

· огляд методичних матеріалів

2.Представити проект презентації.

Література

1. Всесвітня література в середніх навчальних закладах України: Щомісячний науково-методичний журнал (Гол. ред. І.Я.Ненько);

2.Зарубіжна література в навчальних закладах: Щомісячний науково-методичний журнал (Гол. ред. В.В.Рогозинський, В. Рогозинська);

3. Вікно у світ: Щорічний науково-методичний журнал (Гол. ред. Д.В.Затонський);

4. Всесвітня література та культура в навчальних закладах України: Щомісячний науково-методичний журнал (Гол. ред. О.М.Ніколенко, І.Антоневська);

5.Зарубіжна література: Щотижнева газета (Гол. ред. І.Мойсеїв);

 

Практичне заняття № 1Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.211.61 (0.02 с.)