Регулювання доходів та видатків державного бюджетуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Регулювання доходів та видатків державного бюджетуПерерозподіл грошових коштів між різними ланками бюджетної системи

Перерозподіл грошових коштів між різними адміністративно-територіальними районами

Усі відповіді правильні

2. Хто здійснює бюджетне регулювання:

Верховна Рада

Міністерством фінансів

Кабінетом Міністрів України

Кожний представницький орган щодо бюджетів нижчого рівня

3. Активний бюджетний дефіцит характеризується спрямуванням коштів на:

1) Покриття поточних видатків;

2) Покриття боргових зобов’язань;

3) Інвестування економіки;

Соціальні трансферти

4. Пасивний бюджетний дефіцит характеризується спрямуванням коштів на:

1) Покриття поточних видатків;

2) Покриття касових розривів;

3) Інвестування економіки;

Покриття капітальних видатків

5. Прямі податки стягуються:

З фізичних осіб

З юридичних осіб

3) З власників майна;

4) З одержувачів доходів;

5) Правильні відповіді 3) та 4)

6. На конкурентному ринку розподіл податкового тиску залежить від:

1) Еластичності попиту

2) Еластичності пропозиції

3) Величини податкової ставки

4) Об’єкта оподаткування

5) Правильні відповіді 1) та 2)

7. Загальний фонд може поділятися на :

1) Поточні витрати і капітальні витрати;

2) Поточні витрати і спеціальні витрати;

3) капітальні витрати і витрати розвитку;

4) капітальні витрати і видатки на соціальний захист;

8. Вкажіть відмінності між бюджетною і фінансовою нормами

1) Немає відмінностей

2) За джерелами забезпечення

3) Бюджетна норма менша за фінансову норму

4) Бюджетна норма більша за фінансову норму

5) Фінансова норма може забезпечуватися як бюджетними асигнуваннями, так і мати інші джерела фінансування

6) Правильні відповіді 2) та 3)

9. Джерелами фінансування соціальних гарантій виступають:

1) Державний та місцевий бюджети

2) Підприємницький прибуток

3) Страхові фонди

4) Доходи населення

5) Правильні відповіді 1) та 3)

6) Правильні відповіді 1) та 2)

10. До фінансових інвестицій належить:

1) Грошові кошти

2) Ліцензії

3) Патенти

4) Цінні папери

5) Немає правильних відповідей

6) Усі відповіді правильні

11. До яких економічних наслідків може привести державний борг

1) Зниження рівня життя населення

2) Збільшення сукупних національних витрат

3) Скорочення виробничих можливостей національної економіки

4) Перерозподілу національного багатства між членами суспільства

12. Державне казначейство підпорядковане:

1) Президенту

2) Верховної Раді України

3) Кабінету Міністрів України

4) Міністерству фінансів України

13. Міністерство фінансів делегує частину спеціальних контрольних повноважень:

1) Казначейству

2) Рахункової палаті

3) Держаному контрольно-ревізійному управлінню

4) Податковій адміністрації

5) Правильні відповіді 1) та 3)

6) Правильні відповіді 1) та 4)


Варіант 13

1. Хто здійснює бюджетне регулювання:

Верховна Рада

Міністерством фінансів

Кабінетом Міністрів України

Кожний представницький орган щодо бюджетів нижчого рівня

2. Свідомий бюджетний дефіцит виникає внаслідок:

1) Кон’юнктурних коливань економіки;

2) Дискреційної фіскальної політики;

3) Автоматичного зростання державних витрат;

Від’ємного сальдо платіжного балансу.

3. Непрямі податки вилучаються:

1) У сфері реалізації або споживання товарів та послуг;

2) У сфері виробництва товарів та послуг

3) Правильні відповіді 1) та 2)

4) Немає правильних відповідей

4. Джерелом оподаткування виступає:

1) ВВП

2) Чистий дохід суспільства

3) Підприємницька діяльність

Усі відповіді правильні

5) Немає правильних відповідей

5. Мінімальні розміри місцевих бюджетів визначаються на основі:

1) Закріплених на постійній основі доходів місцевих бюджетів

2) Нормативів бюджетної забезпеченості на одного жителя

3) Власних доходів місцевих бюджетів

4) Доходів, отриманих від місцевих податків та зборів

6. Державний борг – це сума попередніх:

1) Державних витрат

2) Бюджетних дефіцитів

3) Бюджетних надлишків за відрахування бюджетних витрат

4) Бюджетних дефіцитів за відрахуванням бюджетних надлишків

7. Ефект “витіснення” передбачає, що:

1) Зростання державних витрат призводить до зменшення внутрішнього державного боргу

2) Зростання державних витрат призводить до зменшення приватних інвестицій

3) Зростання приватних інвестицій призводить до зменшення державних витрат

4) Правильних відповідей не має

8. Інвестиціями можуть бути:

1) Грошові кошти;

2) Авторські права

3) Освіта в університеті

4) Цінні папери

5) Правильні відповіді 1) та 4)

6) Усі відповіді правильні

9. Державне податкова адміністрація підпорядкована

1) Президенту

2) Верховної Раді України

3) Міністерству фінансів

4) Кабінету Міністрів України

10. Доходи місцевих бюджетів формуються за рахунок

1) Податку на прибуток підприємств комунальної власності та прибуткового податку з громадян, які проживають на даній території;

2) Власних і закріплених загальнодержавних податків, зборів і обов’язкових платежів;

3) Міжбюджетних трансфертів

4) Місцевих податків та зборів

11. Інвестиціями можуть бути:

1) Грошові кошти;

2) Авторські права

3) Освіта в університеті

4) Цінні папери

5) Правильні відповіді 1) та 4)

6) Усі відповіді правильні

12. Міністерство фінансів делегує частину спеціальних контрольних повноважень:

1) Казначейству

2) Рахункової палаті

3) Держаному контрольно-ревізійному управлінню

4) Податковій адміністрації

5) Правильні відповіді 1) та 3)

6) Правильні відповіді 1) та 4)

13. Дефляція – це явище, зв'язана:

1) З ростом рівня цін;

2) З падінням рівня цін

3) З оголошенням знецінених грошей недійсними


Варіант 14

1. Структура бюджетної системи України визначається:

Адміністративно-територіальним устроєм

Сукупністю державних фінансових інститутів

Системою органів влади в Україні

Адміністративно-територіальним устроєм і побудовою системи органів влади в Україні

2. Відносна величина державного боргу це

1) Відношення державного боргу до ВВП

2) Співвідношення між державним боргом і індивідуальними доходами

3) Об'єм первинного бюджетного дефіциту

4) Усі відповіді правильні

3. Методи бюджетного регулювання:

1) Моделювання

2) Міжбюджених трансфертів

3) Балансовий

4) Усі відповіді правильні

4. Прямі податки стягуються:

З фізичних осіб

З юридичних осіб

3) З власників майна;

4) З одержувачів доходів;

5) Правильні відповіді 3) та 4)

5. Загальний фонд може поділятися на :

1) Поточні витрати і капітальні витрати;

2) Поточні витрати і спеціальні витрати;

3) капітальні витрати і витрати розвитку;

4) капітальні витрати і видатки на соціальний захист;

6. На конкурентному ринку розподіл податкового тиску залежить від:

1) Еластичності попиту

2) Еластичності пропозиції

3) Величини податкової ставки

4) Об’єкта оподаткування

5) Правильні відповіді 1) та 2)

7. Доходи місцевих бюджетів формуються за рахунок

1) Податку на прибуток підприємств комунальної власності та прибуткового податку з громадян, які проживають на даній території;

2) Власних і закріплених загальнодержавних податків, зборів і обов’язкових платежів;

3) Міжбюджетних трансфертів

4) Місцевих податків та зборів

8. Інвестиціями можуть бути:

1) Грошові кошти;

2) Авторські права

3) Освіта в університеті

4) Цінні папери

5) Правильні відповіді 1) та 4)

6) Усі відповіді правильні

9. Державне податкова адміністрація підпорядкована

1) Президенту

2) Верховної Раді України

3) Міністерству фінансів

4) Кабінету Міністрів України

10. Фінансування соціальної сфери здійснюється з:

1) Державного бюджету;

2) Місцевих бюджетів

3) Страхових фондів

4) Фондів соціального розвитку підприємства

5) Благодійних фондів

6) Усі відповіді правильні

7) Правильні відповіді 1) - 3)

11. Відносні витрати по обслуговуванню внутрішнього державного боргу вимірюються:

1) Відношенням суми процентних виплат за боргом до обсягу ВВП

2) Сумою державного боргу

3) Відношенням розміру боргу до обсягу ВВП

4) Сумою процентних виплат за боргом

12. Ефект “витіснення” передбачає, що:

1) Зростання державних витрат призводить до зменшення внутрішнього державного боргу

2) Зростання державних витрат призводить до зменшення приватних інвестицій

3) Зростання приватних інвестицій призводить до зменшення державних витрат

4) Правильних відповідей не має

13. Верховна Рада делегує частину спеціальних контрольних повноважень:

1) Казначейству

2) Рахункової палаті

3) Держаному контрольно-ревізійному управлінню

4) Податковій адміністрації

5) Міністерству фінансів України


Варіант 15

1. Відносна величина державного боргу це

1) Відношення державного боргу до ВВП

2) Співвідношення між державним боргом і індивідуальними доходами

3) Об'єм первинного бюджетного дефіциту

4) Усі відповіді правильні

2. Ставка сбору на обов'язкове державне пенсійне страхування з фонду заробітної плати складає:

1) 32,3%, 2%, 1%.

2) 4%.

3) 7,5 %, 32%

4) 1-2%

5) Правильні відповіді 1) і 2)

3. Платником податку на додану вартість може бути:

1) Фізична осіба –СПД

2) Юридична осіба, при об’єму реалізаціі за останні 12 місяців 360 тис.грн

3) Будь який підприємець або підприємство

4) Немає правильних відповідей

4. Методи бюджетного регулювання:

1) Моделювання

2) Міжбюджених трансфертів

3) Балансовий

4) Усі відповіді правильні

5. Прямі податки стягуються:

З фізичних осіб

З юридичних осіб

3) З власників майна;

4) З одержувачів доходів;

5) Правильні відповіді 3) та 4)

6. Загальний фонд може поділятися на :

1) Поточні витрати і капітальні витрати;

2) Поточні витрати і спеціальні витрати;

3) капітальні витрати і витрати розвитку;

4) капітальні витрати і видатки на соціальний захист;

7. На конкурентному ринку розподіл податкового тиску залежить від:

1) Еластичності попиту

2) Еластичності пропозиції

3) Величини податкової ставки

4) Об’єкта оподаткування

5) Правильні відповіді 1) та 2)

8. Доходи місцевих бюджетів формуються за рахунок

1) Податку на прибуток підприємств комунальної власності та прибуткового податку з громадян, які проживають на даній території;

2) Власних і закріплених загальнодержавних податків, зборів і обов’язкових платежів;

3) Міжбюджетних трансфертів

4) Місцевих податків та зборів

9. Інвестиціями можуть бути:

1) Грошові кошти;

2) Авторські права

3) Освіта в університеті

4) Цінні папери

5) Правильні відповіді 1) та 4)

6) Усі відповіді правильні

10. Державне податкова адміністрація підпорядкована

1) Президенту

2) Верховної Раді України

3) Міністерству фінансів

4) Кабінету Міністрів України

11. Фінансування соціальної сфери здійснюється з:

1) Державного бюджету;

2) Місцевих бюджетів

3) Страхових фондів

4) Фондів соціального розвитку підприємства

5) Благодійних фондів

6) Усі відповіді правильні

7) Правильні відповіді 1) - 3)

12. Відносні витрати по обслуговуванню внутрішнього державного боргу вимірюються:

1) Відношенням суми процентних виплат за боргом до обсягу ВВП

2) Сумою державного боргу

3) Відношенням розміру боргу до обсягу ВВП

4) Сумою процентних виплат за боргом

13. Ефект “витіснення” передбачає, що:

1) Зростання державних витрат призводить до зменшення внутрішнього державного боргу

2) Зростання державних витрат призводить до зменшення приватних інвестицій

3) Зростання приватних інвестицій призводить до зменшення державних витрат

4) Правильних відповідей не має

 


Варіант 16

1. Структура бюджетної системи України визначається:Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.217.174 (0.02 с.)