Сукупністю державних фінансових інститутівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Сукупністю державних фінансових інститутівСистемою органів влади в Україні

Адміністративно-територіальним устроєм і побудовою системи органів влади в Україні

2. Дефіцит Державного бюджету утворюється, коли:

1) Сума податкових надходжень скорочується;

2) Витрати держави зменшуються;

3) Сума активів перевищує розміри її зобов’язань;

4) Сума витрат перевищує суму доходів Державного бюджету;

Усі відповіді правильні

3. Свідомий бюджетний дефіцит виникає внаслідок:

1) Кон’юнктурних коливань економіки;

2) Дискреційної фіскальної політики;

3) Автоматичного зростання державних витрат;

Від’ємного сальдо платіжного балансу.

4. Прямі податки стягуються:

З фізичних осіб

З юридичних осіб

3) З власників майна;

4) З одержувачів доходів;

5) Правильні відповіді 3) та 4)

5. Крива Лафера показує:

1) Зв’язок між суб’єктами оподаткування

2) Зв’язок між податковими ставками та обсягом податкових надходжень;

3) Співвідношення між прямими і непрямими податками

4) Розподіл податкового тиску в умовах монополії

5) Розподіл податкового тиску на конкурентному ринку

6. Мінімальні розміри місцевих бюджетів визначаються на основі:

1) Закріплених на постійній основі доходів місцевих бюджетів

Нормативів бюджетної забезпеченості на одного жителя

3) Власних доходів місцевих бюджетів

4) Доходів, отриманих від місцевих податків та зборів

7. Загальний фонд може поділятися на :

1) Поточні витрати і капітальні витрати;

2) Поточні витрати і спеціальні витрати;

3) капітальні витрати і витрати розвитку;

4) капітальні витрати і видатки на соціальний захист;

8. Джерелами фінансування державних видатків на освіту виступають:

1) Бюджетні асигнування;

2) Цільові фонди підприємств і організацій

3) Кошти населення

4) Виручка від реалізації продукції і послуг

5) Кошти громадських організацій

6) Усі відповіді правильні

9. Індексації підлягають:

Оплата праці та пенсії

2) Доходи від власності

3) Доходи від цінних паперів

4) Доходи фермерів

5) Усі відповіді правильні

6) Правильні відповіді 1) та 2)

10. Інвестиціями можуть бути:

1) Грошові кошти;

2) Авторські права

3) Освіта в університеті

4) Цінні папери

Правильні відповіді 1) та 4)

6) Усі відповіді правильні

11. Державний борг – це сума попередніх:

1) Державних витрат

2) Бюджетних дефіцитів

3) Бюджетних надлишків за відрахування бюджетних витрат

Бюджетних дефіцитів за відрахуванням бюджетних надлишків

12. Рахункова палата підпорядкована:

1) Президенту

Верховної Раді України

3) Міністерству фінансів

4) Кабінету Міністрів України

13. Гіперінфляція – це інфляція, при якій приріст цін складає:

1) 40% у рік

2) 80% у рік

3) 100% і більш у рік


Варіант 2

1. Структура бюджетної класифікації розробляється:

Кабінетом Міністрів України

Верховною Радою

Міністерством фінансів

Рахунковою палатою

2. Активний бюджетний дефіцит характеризується спрямуванням коштів на:

1) Покриття поточних видатків;

2) Покриття боргових зобов’язань;

3) Інвестування економіки;

Соціальні трансферти

3. Яким чином платники податків в Україні реагують на підвищення податкового тиску:

1) Мінімізують свої податкові зобов’язання шляхом зміни структури і інтенсивності економічної діяльності

2) Намагаються перенести податковий тиск на своїх контрагентів

3) Виводять свою підприємницьку діяльність у тіньовий сектор

Усі відповіді правильні

4. Бюджет розвитку є складовою частиною:

1) Загального фонду місцевого бюджету;

2) Спеціального фонду місцевого бюджету;

3) Фонду нагромадження;

4) Поточного бюджету

5. Джерелами фінансування державних видатків на освіту виступають:

1) Бюджетні асигнування;

2) Цільові фонди підприємств і організацій

3) Кошти населення

4) Виручка від реалізації продукції і послуг

5) Кошти громадських організацій

6) Усі відповіді правильні

6. Джерелами фінансування соціальних гарантій виступають:

1) Державний бюджет;

2) Місцеві бюджети

3) Страхові фонди

4) Фонди соціального розвитку підприємства

5) Благодійні фонди

6) Усі відповіді правильні

Правильні відповіді 1) - 3)

7. Матеріальні інвестиції – це

1) Інтелектуальні права

2) Інвестиції в обладнання

3) Інвестиції в запаси

4) Цінні папери

Усі відповіді правильні

6) Немає правильних відповідей

8. Державний борг – це сума попередніх:

1) Державних витрат

2) Бюджетних дефіцитів

3) Бюджетних надлишків за відрахування бюджетних витрат

Бюджетних дефіцитів за відрахуванням бюджетних надлишків

9. Ефект “витіснення” передбачає, що:

1) Зростання державних витрат призводить до зменшення внутрішнього державного боргу

Зростання державних витрат призводить до зменшення приватних інвестицій

3) Зростання приватних інвестицій призводить до зменшення державних витрат

4) Правильних відповідей не має

10. Рахункова палата підпорядкована:

1) Президенту

Верховної Раді України

3) Міністерству фінансів

4) Кабінету Міністрів України

11. Державне податкова адміністрація підпорядкована

1) Президенту

2) Верховної Раді України

3) Міністерству фінансів

4) Кабінету Міністрів України

12. Міністерство фінансів делегує частину спеціальних контрольних повноважень:

1) Казначейству

2) Рахункової палаті

Держаному контрольно-ревізійному управлінню

4) Податковій адміністрації

5) Правильні відповіді 1) та 3)

6) Правильні відповіді 1) та 4)

13. Дефляція – це явище, зв'язана:

1) З ростом рівня цін;

З падінням рівня цін

3) З оголошенням знецінених грошей недійсними

4) Усі відповіді правильні

5) Немає правильних відповідей


Варіант 3

1. Бюджетне регулювання – це:

Регулювання доходів та видатків державного бюджету

Перерозподіл грошових коштів між різними ланками бюджетної системи

Перерозподіл грошових коштів між різними адміністративно-територіальними районами

Усі відповіді правильні

2. Пасивний бюджетний дефіцит характеризується спрямуванням коштів на:

1) Покриття поточних видатків;

2) Покриття касових розривів;

3) Інвестування економіки;

Покриття капітальних видатків

3. Джерелом оподаткування виступає:

1) ВВП

Чистий дохід суспільства

3) Підприємницька діяльність

Усі відповіді правильні

5) Немає правильних відповідей

4. На конкурентному ринку розподіл податкового тиску залежить від:

1) Еластичності попиту

2) Еластичності пропозиції

3) Величини податкової ставки

4) Об’єкта оподаткування

5) Правильні відповіді 1) та 2)

5. Доходи місцевих бюджетів формуються за рахунок

1) Податку на прибуток підприємств комунальної власності та прибуткового податку з громадян, які проживають на даній території;

2) Власних і закріплених загальнодержавних податків, зборів і обов’язкових платежів;

3) Міжбюджетних трансфертів

Місцевих податків та зборів

6. Вкажіть відмінності між бюджетною і фінансовою нормами

1) Немає відмінностей

2) За джерелами забезпечення

3) Бюджетна норма менша за фінансову норму

4) Бюджетна норма більша за фінансову норму

5) Фінансова норма може забезпечуватися як бюджетними асигнуваннями, так і мати інші джерела фінансування

6) Правильні відповіді 2) та 3)

7. Індексації підлягають:

Оплата праці та пенсії

2) Доходи від власності

3) Доходи від цінних паперів

4) Доходи фермерів

5) Усі відповіді правильні

6) Правильні відповіді 1) та 2)

8. До фінансових інвестицій належить:

1) Грошові кошти

2) Ліцензії

3) Патенти

4) Цінні папери

5) Немає правильних відповідей

Усі відповіді правильні

9. До яких економічних наслідків може привести державний борг

1) Зниження рівня життя населення

2) Збільшення сукупних національних витрат

3) Скорочення виробничих можливостей національної економіки

Перерозподілу національного багатства між членами суспільства

10. Відносні витрати по обслуговуванню внутрішнього державного боргу вимірюються:

1) Відношенням суми процентних виплат за боргом до обсягу ВВП

2) Сумою державного боргу

3) Відношенням розміру боргу до обсягу ВВП

Сумою процентних виплат за боргом

11. Державне казначейство підпорядковане:

1) Президенту

2) Верховної Раді України

3) Міністерству фінансів

Кабінету Міністрів України

12. Державна контрольно-ревізійна служба України підпорядкована

1) Президенту

2) Верховної Раді України

Міністерству фінансів

4) Кабінету Міністрів України

13. Біржа дорогоцінних металів і дорогоцінних каменів призначена для здійснення операцій, зв'язаних зі обігом:

1) Самородків дорогоцінних металів

Ювелірних виробів

3) Побутових виробів з дорогоцінних металів і каменів


Варіант 4

1. Структура бюджетної системи України визначається:Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.218.88 (0.01 с.)