Розкрийте сутність грошей та їх походження.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розкрийте сутність грошей та їх походження.Розкрийте сутність грошей та їх походження.

Гроші є результатом розвитку товарного виробництва та обміну (основа появи грошей). Гроші є антиподом бартеру. Поява грошей обумовлена вирішенням протиріч, які притаманні товару, а саме:

- між споживною вартістю і міновою

- між конкретною і абстрактною вартістю

- між сукупно-необхідною і приватною вартістю

Є 2 теорії походження грошей – раціоналістична: гроші запроваджуються людьми як технічний інструмент для полегшення товарообміну

- гроші є соціальною умовністю

- гроші є інструментом, а не товаром

- гроші запроваджуються державою, держава гроші не утворює

Відповідно до еволюційної, вона була запропонована Смітом і Рікардо, згідно з цією концепцією гроші є продуктом суспільного розвитку товаровиробництва та обміну, вони з’являлися внаслідок ефективного розвитку як товар, який пропонується на ринку і користується суспільним попитом. Домінуюча концепція.

На найнижчих щаблях ек. розвитку, коли виробники тільки почали одержувати надлишки продуктів своєї праці і хотіли їх обміняти, зробити це було досить складно: бажання 2 суб’єктів ринку не збігалися. Поступово виявився продукт, попит на який найбільший – заг. еквівалент (худоба, хутра, сіль, черепашки ін.). Стихійне закріплення за одним із товарів ролі заг. еквівалента означало появу грошей в їх найпростішому вигляді.

Відбулося розмежування природної споживної вартості грош. товару і його специф. споживної вартості як грошей. Врешті-решт роль грошей взагалі перейшла до немат. носія. Це сталося в середині XX ст. через демонетизацію золота.

Розкрийте види та функції грошей.

Гроші – це специфічний товар,який має властивість обмінюватись на будь який інший товар, тобто є загальним еквівалентом.

Функції грошей – це дії які вони виконують в ринковій економіці

Гроші виконують ряд важливих функцій:

Міра вартості — найважливіша функція грошей і означає спроможність вимірювати вартість усіх товарів і послуг та бути посередником при визначенні ціни. Гроші реалізують це функцію через взаємодію з масштабом цін.

Засіб обігу — це функція, в якій гроші є посередником в обміні товарів і забезпечують їх обіг.

Засіб платежу — це функція, в якій гроші обслуговують погашення різноманітних боргових зобов'язань між суб'єктами економічних відносин.

Засіб нагромадження – це функція в якій гроші виступають загальним еквівалентом, тобто забезпечуючи їх власнику отримання будь-якого товару стають загальним втіленням багатства.

Світові гроші — це функція полягає в обслуговуванні грошима між державних економічних відносин, пов*язаних з розрахунками за зовнішньо-торгівельними операціями наданням кредитів та іншими угодами.

У своєму розвитку гроші виступають у двох формах:

Повноцінні — це гроші, номінальна вартість яких відповідає вартості благородного металу, що міститься в них. До повноцінних відносять товарні ( предмети першої необхідності та предмети розкоші) та металеві гроші ( злитки металу та монети срібні, золоті).

Неповноцінні гроші — це гроші, які не мають власної субстанціональної вартості. До них відносяться паперові (розмінні, нерозмінні банкноти, білонні монети), кредитні гроші ( традиційні депозити , електронні депозити) та квазі гроші (чеки,вексилі,облігації)

Змішані форми грошей ─ гроші, якими користувалися в період переходу від повноцінних до неповноцінних грошей.[3]

Розкрийте історію національної валюти та її роль у розвитку держави

Назва «гривня» походить від прикраси з золота або срібла у вигляді обруча, який носили на шиї (тобто — на «загривку»). Частіше за все це були м'яко закруглені обручі, з кінцями у вигляді голівок левів, прикрашені кольоровою емаллю.

Перше згадування «гривні» у значенні грошової одиниці зустрічається в «Повісті минулих літ». Тобто вже у VIII-ІХ ст. при здійсненні торгових операцій, сплаті данини гривня використовувалась як міра ваги і лічби. В ХІ столітті слово «гривня» набуло іншого значення — вагового. Вага срібла могла складатися з певного числа однакових монет, тому поступово виник рахунок їх на штуки. Монетні гривні проіснували до середини — другої половини ХІІІ століття, лише новгородські існували до кінця XV століття. Гривна існувала до XVIII століття лише як вагова монета — «гривенка».

Випуск гривневих банкнот розпочався завдяки прийняттю Центральною Радою Закону «Про грошову одиницю, биття монети та друк державних кредитових білетів» від 1 березня 1918, і 6 квітня перші гривневі банкноти з'явилися в обігу. Випуск гривень продовжився проголошенням гетьманату на чолі з Павлом Скоропадським, згодом був припинений і знову відновлений з приходом до влади Директорії.

Після поразки Директорії гривня припинила своє існування до 1991 року, коли в квітні 1991 року розпочалася робота над випуском нових грошей дляУкраїнської РСР. В обіг гривня ввійшла згідно з Указом Президента України Леоніда Кучми «Про грошову реформу в Україні» від 25 серпня 1996. Грошова реформа в Україні проводилася 2—16 вересня 1996 року, і з того часу гривня є грошовою одиницею України.

Розкрийте суть і структуру грошового ринку.

Грош. ринок –це особливий сектор ринку на якому здійснюється купівля і продаж грошей, як специфічного товару, формується попит, пропозиція та ціна на даний спец. товар. Передумовою формування грош. ринку є наявність вільних грошових коштів та небажання їх втрачати з боку 1-го ек. суб’єкту та нестача в потрібних грошах у іншого ек. суб’єкту. На гр. ринку здійснюється передача грошей від одного ек. суб’єкту до іншого і дана передача виступає актом купівлі-продажу грошей, яка є умовним актом.

Особливості гр. ринку:

1) Власник грошей або продавець не втрачає право власності на відповідну суму грошей;

2) Продаж гр. не є еквівалентною операцією, на відміну від тов. ринку, оскільки не відбувається зустрічного руху тов. вартості;

3) Покупець гр. Отримує тільки право розпоряджатися грошима як ліквідністю;

4) Гр. передаються на тимчасове користування на певний період, по закінченню якого вони повинні повернутися до власника грошей;

5) На відміну від тов. ринку, де гроші виступають інструментом , який опосередковує рух товарів, на гр. ринку гроші виступають як об’єкт угод;

6) Ціль купівлі-продажу грошей одержання додаткового доходу як плати за тимчасову відмову від користування цими грошима продавцем. Ця плата набуває форми проценту.

Фін .інструменти певні зобов’язання покупців перед продавцями.

2 види зобов’язань. :

не боргові (акції, паї) і вони є свідоцтвом про участь у капіталі покупця і надаються на не визначений термін;

боргові – надаються на певний строк.

Усі види інструментів грошового ринку можна виділити у такі 3 групи:

позичкові угоди, на підставі яких здійснюються відносини банків з їх клієнтами щодо формування і розміщення кредитних ресурсів;

цінні папери, з допомогою яких реалізуються переважно прямі відносини між продавцями і покупцями грошей;

валютні цінності, які викорся у взаємовідносинах між власниками двох різних валют.

Для розуміння сутності грошового ринку важливе значення має визначення його суб’єктів. Суб’єктами цього ринку є юр. та фіз. особи, які здійснюють операції купівлі-продажу грошей.

Призначення гр. ринку полягає в урівноваженні попиту та пропозиції гр. Та встановленні рівноважної ставки % як ціни грошей.

Розкрийте сутність грошей та їх походження.

Гроші є результатом розвитку товарного виробництва та обміну (основа появи грошей). Гроші є антиподом бартеру. Поява грошей обумовлена вирішенням протиріч, які притаманні товару, а саме:

- між споживною вартістю і міновою

- між конкретною і абстрактною вартістю

- між сукупно-необхідною і приватною вартістю

Є 2 теорії походження грошей – раціоналістична: гроші запроваджуються людьми як технічний інструмент для полегшення товарообміну

- гроші є соціальною умовністю

- гроші є інструментом, а не товаром

- гроші запроваджуються державою, держава гроші не утворює

Відповідно до еволюційної, вона була запропонована Смітом і Рікардо, згідно з цією концепцією гроші є продуктом суспільного розвитку товаровиробництва та обміну, вони з’являлися внаслідок ефективного розвитку як товар, який пропонується на ринку і користується суспільним попитом. Домінуюча концепція.

На найнижчих щаблях ек. розвитку, коли виробники тільки почали одержувати надлишки продуктів своєї праці і хотіли їх обміняти, зробити це було досить складно: бажання 2 суб’єктів ринку не збігалися. Поступово виявився продукт, попит на який найбільший – заг. еквівалент (худоба, хутра, сіль, черепашки ін.). Стихійне закріплення за одним із товарів ролі заг. еквівалента означало появу грошей в їх найпростішому вигляді.

Відбулося розмежування природної споживної вартості грош. товару і його специф. споживної вартості як грошей. Врешті-решт роль грошей взагалі перейшла до немат. носія. Це сталося в середині XX ст. через демонетизацію золота.Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.179.111 (0.012 с.)