Від шару до шару в напрямку зниження температуриМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Від шару до шару в напрямку зниження температури 

15. Перенос теплоти конвекцією посилює:

Перемішування

 

16. Необхідною умовою розповсюдження температури є:

Нерівність температур в різних точках даного тіла або просторі.

 

17. Визначте найменування геометричному місцю точок з однаковою температурою:

Ізотермічна поверхня.

 

18. Назвіть умови, за яких може виникати потік теплоти:

Температура, площа поверхні, час, коефіцієнт теплопровідності; температурний градієнт у всіх точках тіла не дорівнює нулю.

 

19. Основним законом передачі теплоти конвекцією є закон:

Ньютона

 

20. Назвіть процес переносу теплової енергії від більш нагрітих ділянок тіла до менш нагрітих внаслідок теплового руху і взаємодії мікрочасток:

Теплопровідність

 

21. Назвіть енергетичний процес, який визначається як мимовільний процес переносу теплоти від більш нагрітих тіл (або їх ділянок) до менш нагрітих:

Теплообмін

 

22. Назвіть що є характерним теплообміном для газів:

Конвективний теплообмін.

 

42. Назвіть науку, що вивчає рівновагу, рух і взаємодію рідини та занурених у неї тіл.

Гідравліка

 

43. До яких процесів харчової технології відносяться прийоми фільтрування рідини через пористу перегородку, псевдо розрідження.

Гідромеханічних

 

44. Як називається процес приведення у тісне зіткнення сипучих продуктів?

Перемішування

 

45. Назвіть можливі варіанти змішування різних середовищ у харчовій промисловості.

Механічний, пневматичний (барботажний), статичний (перемішування в потоці), циркуляційний методи перемішування.

 

46. Назвіть варіанти змішування рідких середовищ у харчовій промисловості.

Механічний, пневматичний (барботажний), статичний (перемішування в потоці), циркуляційний

 

47. За допомогою якого устаткування здійснюється механічне змішування рідинного середовища?

Механічні мішалки

 

48. Дайте найменування методу змішування рідини і суспензії шляхом пропускання їх через об’єм потоку диспергованого газу.

Барботажне перемішування

 

49. Назвіть характеристику циркуляційного змішування, яка залежить від кратності циркуляції.

Інтенсивність циркуляційного перемішування

50. Назвіть найважливіші характеристики змішувальних приладів, які можуть бути покладені в основу їх порівняльної оцінки.

- за тривалістю (періодичної чи безперервної дії);

- за формою (барабанні, стрічкові, лопатеві, і ін.) ;

- за способом подрібнення дисперсної фази;

51. Назвіть основні властивості пін:

- піноутворююча здатність розчину

- кратність піни (К)

- стабільність (стійкість) піни

- дисперсність піни

У ряді спеціальних випадків важливі такі властивості, як в’язкість піни, її теплопровідність, електропровідність, оптичні властивості і т.д.

52.Дайте назву технологічному прийому, який використовується для інтенсифікації таких процесів, як сушіння, адсорбція та ін. з участю твердої фази та повітря.

Диспергування

53. Назвіть складові (фази) неоднорідної системи:

- дисперсна – внутрішня фаза, перебуває у вигляді дрібних (дисперсних) частинок, розташована у дисперсійному середовищі;

- дисперсійна – зовнішня фаза – суцільне середовище, що оточує окремі частинки дисперсної фази.

 

54 Як називається система в харчовій технології, яка складається з різних фаз?

Неоднорідна

55. Назвіть неоднорідні рідкі системи залежно вад фізичного стану фаз. Суспензія, емульсія, піна

 

56. Назвіть рідку неоднорідну систему, для якої характерна наявність поверхні розподілу між компонентами.

Піна

57. Назвіть рідку систему, для якої характерна відсутність поверхні розподілу між компонентами.

Емульсія

58 Назвіть три групи розподілу неоднорідних систем, які складаються з рідкої і твердої фаз залежно від розмірів частин твердої речовини.

Грубодисперсні, мікрогетерогенні, колоїдні золі

 

 

76. До яких процесів в харч. технології належать прийоми подрібнення,класифікації

Механічні

77. До яких процесів в харч. технології належить прийоми пресування харчових продуктів

Механічні

78. Назвіть процес в харч. технології ,при застосуванні якого не змінюється хім. склад ,але може змінюватись форма, консистенція

Механічні

 

79. Назвіть три види класифікації, які застосовуються в харч. технології

 

80, 81. Назвіть прийоми обробки харчових продуктів, що відносяться до механічних

Подрібнення, класифікація, змішування, пресування

82. Назвіть процес керованої механічної обробки харчових продуктів

Різання, (розпилювання)

 

83. Назвіть вид подрібнення, за якого отримують частки матеріалу розміром Д більш, ніж 1мм

Дробіння

84. Назвіть вид подрібнення, за якого отримують частки матеріалу розміром Д менш, ніж 1мм

Помел

 

85. Яким змінам піддається матеріал, при подрібненні?

Збільшується його питома поверхня і активізуються технологічні процеси(поліпшується теплова обробка, прискорюється екстрагування речовини)

86. Назвіть спосіб класифікації, що враховує собою форму частинок матеріалу

Триєрування

87. Назвіть спосіб класифікації, що враховує собою розміри частинок матеріалу

Просіювання

 

88. Вкажіть назву продукту класифікації, тобто часткам матеріалу, що затримуються на ситі

Схід

 

89.Вкажіть, чи характеризується ефективність класифікації фізичними властивостями матеріалу.

Ні

 

90. Вкажіть, чи залежить продуктивність класифікатора від фізичних властивостей матеріалу.

Так (Характеризується живим перетином сита)

91. Вкажіть, чи характеризується ефективність класифікатора відношенням маси отриманого продукту до маси продукту того ж класу у вихідному матеріалі

Так

 

92.Вкажіть, чи залежить продуктивність від ефективності класифікації

Ні

 

93.Виберіть один із способів класифікації сипучих продуктів.

Від дрібного до крупного/ від крупного до дрібного, комбінований.

Просіювання, сепарування(гідравлічне,повітряне,відцентрове), магнітна сепарація, триєрування.

94.Як можна охарактеризувати технологічний процес дроблення твердих матеріалів?

Матеріал піддається об’ємній деформації, а потім руйнується (макро- і мікротріщини) з утворенням нових поверхонь.

97. Що є ситовий аналіз сипучих матеріалів?

Просіювання сипучого матеріалу з метою визначення його гранулометричного складу (розподіл на фракції)

 

98.Вкажіть на математичне визначення ступеня подрібнення твердих матеріалів «І» (dн і dк- середній характерний діаметр до і після подрібнення)

I=dn/dk, де i-ступінь подрібнення.

 

99.Виберіть один із можливих способів класифікації сипучих продуктів

Від дрібного до крупного/ від крупного до дрібного, комбінований.

Просіювання, сепарування(гідравлічне,повітряне,відцентрове), магнітна сепарація, триєрування.

100. Виберіть один із можливих способів класифікації твердих продуктів.

Від дрібного до крупного/ від крупного до дрібного, комбінований.

Просіювання, сепарування(гідравлічне,повітряне,відцентрове), магнітна сепарація, триєрування.

101. Дайте загальну назву таких процесів харчових продуктів як сушіння, кристалізація.

Тепломасообмінні процеси

102. Дайте загальну назву таких процесів харчових продуктів як розчинення, дистиляція, ректифікація

Тепломасообмінні процеси

103. Виберіть з трьох видів вологих матеріалів, залежно від їх основних колоїдних фізичних властивостей матеріали, які належать до еластичних гелів

 

104. Назвіть метод отримання речовини у чистому вигляді, який є найефективнішим у харчовій промисловості.

Кристалізація

105. Вкажіть, як може відбуватися процес кристалізації у часі?

Утворення ядер, ріст ядер

106. Назвіть способи створення перенасичених розчинів для проведення процесу кристалізації

Охолодження розчинів

Випарювання

Комбінований спосіб

107 . Яка стадія відноситься до процесу кристалізації?

Утворення ядер

Ріст ядер

108. Виберіть вид сушіння для тонкошарових матеріалів(близький до конвенції)

Радіаційне (променеве)

109. Дайте назву розчину, в якому концентрація розчинної речовини є більшою за її розчинність

Перенасичений

110. Які кристали утворюються, коли швидкість утворення ядер є більшою за швидкість її росту

Дрібні кристали

 

111. Які кристали утворюються, якщо швидкість росту кристалів є більшою за швидкість утворення ядер?

Крупні кристали

112. Вкажіть на від’ємність методу перегонки складної від простої

(не розумію суті питання...)

Проста перегонка (фракційна) полягає у повільному випарюванні рідини, яка знаходиться в перегінному кубі.Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.50.33 (0.011 с.)