Зясуйте значення понять тотемізм, фетишизм, анімізм, магія, анімалізм, аніматизм?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Зясуйте значення понять тотемізм, фетишизм, анімізм, магія, анімалізм, аніматизм?Тотемíзм — віра у містичний зв'язок, тобто «кровну» спорідненість певного роду, племені з якимось видом тварин чи рослин (тотемом).

Фетишизм — религиозное поклонение материальным предметам — фетишам, которым приписываются сверхъестественные свойства

Анімі́зм (від лат. anima — душа) — віра в існування душі і духів, які керують матеріальним світом.

Магія — сукупність прийомів і обрядів, що мають чудодійну силу; дії і обряди, що здійснюються з метою вплинути надприродним шляхом на явища природи, тварин або людину.

Анимали́зм (от лат. animal — животное) — жанр изобразительного искусства, основным объектом которого являются животные, главным образом в живописи, фотографии, скульптуре, графике и реже в декоративном искусстве.

Аніматизм (від лат. animatus — одухотворений) — віра в існування розлитої в світі безособової сили, що впливає на життя людей, одна з архаїчних форм релігії, що є характерною рисою вірувань первісних людей.

Які археологічні культури досліджував В. Хвойка?

Найбільшим його подарунком людству, масштабність якого повною мірою було осягнуто лише після пізніших комплексних історико-археологічних досліджень, стало відкриття унікальної стародавньої землеробської культури IV—III тис. до н.е. на теренах України. Цю культуру Вікентій Хвойка найменував трипільською — за назвою села Трипілля (нині Київська область), поблизу якого він зробив перший масовий розкоп давнього поселення

Які боги входили до Володимирського пантеону?

Перуна древяна, а главу его сьребряну, а yс злат, и Хърса, и Дажьбога, и Стрибога, и Семарьгла, и Макошь.

Як назівався у словянській міфології бог весняної плодючості, розвитку природи та дітонародження?

Ярило и Лада

Як назівався у словянській міфології бог родючості, блискавки й грому, війн і воїнства?

Перу́н — божество у давньоруській язичницької міфології, покровитель князя і дружини, ймовірно, бог війни. Також, судячи з лінгвістичних даних, бог-громовержець, бог грози, грому і блискавки.

В якій культурі ідеалом людини є герой?

Антична культура. Ідеал прекрасної і відважної людини - героя, досконалого морально і фізично.

Які значення може набувати античний агон?

Агон-состязание, как «стремление превзойти, победить кого-либо в чем-либо», как соревнование на первенство, несет в себе игровое начало. Одолеть – значит преодолеть, обыграть и стать первым, причем уничто-жение противника не предусматривается как необходимое условие победы, его можно преодолеть в музыке, театральном представлении, пении, игре, спортивном поединке, где гибель одного из антагонистов предстает случайностью. В агоне-игре, состязании главенствуют правила, которые становятся основой зрелищности.

До якої культури належить романський стиль в архітектурі?

Західноєвропейська середньовічна культура.

Яке давньогрецьке місто на чорноморському узбережжі зберегло свою назву до нашого часу?

Феодосія

Яких богів вшановували скіфи?

Скіфські боги:

Табіті - богиня домашнього вогнища, можливо - вогню у всіх його проявах.

Папай - бог-батько, пов'язаний з небом.

Апі - богиня-мати, пов'язана із землею і водою.

Гойтосир - бог з неясними функціями, скоріш за все вітру

Артімпаса - богиня з неясними функціями, скоріш за все – родючості та кохання

Фагімасада - бог моря і вод, шанувався царськими скіфами.

Хто був найпопулярнішим давньогрецьким героєм у культурі античного Причорноморья?

Ахілл – найпопулярніший давньогрецький герой в античному Причорномор’ї

44. Так, зарубинецьку, черняхівську та київську археологічні культури можна вважати праслов’янськими.

45.Пектораль, гребінь та срібна ваза належать до скіфської культури (роботи греків на замовлення скіфів, зображають життя скіфів)

46. Так, в Херсонесі збереглися залишки античного амфітеатру

47. Так, готи сприяли поширенню греко-римської культури та християнства в Північному Причорномор’ї

48. Давньогрецьких богів найчастіше зображували на античному посуді Північного Причорномор’я

49. Так, християнство головний системоутворюючий чинник заг. європ. культури середньовіччя

50. В епоху середньовічча духовна сила людини визначна в оцінці особистості

Якій культурі властива двоствітність, поділ на земний і небесний світ

Середньовічна культура.

Чому ідеальною особистістю Середньовіччя вважається страстотерпці?

Но чем труднее жизнь, чем грубее нравы и тяжелее власть, тем нужнее праведники как духовные светочи и крепкие заступники. И они всегда были на Руси, начиная со страстотерпцев Бориса и Глеба, киево-печерских старцев, первых древнерусских святых.

Яка модель часу була у середньовччі?

Циклічна.

Чи належать Райковецька, Волинська та Роменська культури до східнослов’янських племен?

Так, належить.

Українську середньовічну модель світу можна назвати геоцентричною?

Модель світу була теоцентрична, а не геоцентрична.

Який князь здійснив хрещення Русі?

Креще́ние Руси́ — введение в Киевской Руси христианства как государственной религии, осуществлённое в конце X века князем Владимиром Святославичем.

Який князь за літописом призначив особливу роль Києву «мать городов русских»

Оле́г (Ве́щий Оле́г, др.-рус. Ольгъ, ум. 912(?)) — князь новгородский (с 879) и великий князь киевский (с 882). Нередко рассматривается как основатель Древнерусского государства. По Нестору Летописцу.

В каком городе прошло крещение князя Владимира.

Относительно вопроса о времени и месте Крещения князя Владимира есть несколько версий. Согласно общепринятому мнению, князь Владимир

принял крещение в 998 году в Корсуни (греческий Херсонес в Крыму); по второй версии князь Владимир крестился в 987 год у в Киеве, а по

третьей - в 987 году в Василеве (недалеко от Киева, теперь г. Васильков). Наиболее достоверной видимо стоит признать вторую, так как монах

Иаков и преподобный Нестор согласно указывают на 987 год; монах Иаков говорит, что князь Владимир п осле крещения жил 28 лет (1015-28=987),

а также что на третий год по Крещении (т.е. в 989 году) совершил поход на Корсунь и взял его; летописец преподобный Нестор говорит,

что князь Владим ир крестился в лето 6495-е от сотворения мира, что соответствует 987 году от Рождества Христова (6695-5508=987).

Чи є найпевнішим шляхом розповсюдження християнства в Русі південний, від греків?

Так. Мусульманство (болгари) забороняло вживати вино, хозори-іудеї втратили свою державу, німці (християни-католики) ревно постували, тільки

слова грека були сприйняті прихильно.

У якому році було здійснено хрещення Русі?

988 рік

62. князь Володимир відкрив у Києві при Десятинній церкві школу «книжного вчення», в якій навчалося 300 дітей

63. В Киэво – Пичерському монастирі

64. Першу школу для дівчат заснувала Янка, онука Ярослава Мудрого, при Андріївському монастирі

67. Володимир Мономах

68. Повість минулих літ

Ким вперше використано термін Рінашименто (відродження в мистецтві)?

Відповідь: Термін «Відродження» (фр. «Ренесанс», nasi. «Рінашіменто») було введено в ужиток у XVI ст. італійським живописцем й істориком мистецтва Джорджо Вазарі

Які хронологічні межі Ренесансу?

Відповідь: Процес українського національного відродження історики, як правило, поділяють на три етапи: період збирання спадщини чи академічний етап (кінець XVIII -40-і pp. XIX ст.); українофільський або культурницький етап (40-і pp. XIX ст. -кінець XIX ст.); політичний етап (з кінця XIX ст.).

Чи є універсал ідеальною особистістю Ренесансу?

Відповідь: Ні, дискусія про універсали (загальні поняття) мала місце головним чином у Середньовіччі.

Яку традицію відроджував Ренесанс?

Відповідь: традицію гуманізму

Чим обумовлена етико-релігійна спрямованість північного гуманізму?

Відповідь: Церковні діячі на західній Україні почали діяльність направлену на освіту народу. Кім того умови книгодрукування були більш гуманними.

Чому друкарський верстат вважається зразковим технічним досягненням епохи Відродження?

Відповідь: Рукописи знищувались та були в одному екземплярі. Тому друкарський верстат став великим поштовхом в літературі.Последнее изменение этой страницы: 2016-08-26; просмотров: 892; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.205.167.104 (0.008 с.)