ТОП 10:

Г. Переконатися в безпеці для Вас i Вашого пацієнта.Д. Не має суттєвого значення.

 

32. Вкажіть Ваші дії при надані медичної допомоги в екстремальних ситуаціях:

A. Переконатись в безпеці місця пригоди.

Б. Визначити наявність свідомості у постраждалого.

B. Провести огляд постраждалого, в залежності від його стану.

Г. Стабілізувати стан постраждалого, транспортувати його в найближчу лікарню.

Д. Усе вірно.

 

33. Що робити якщо після проведення СЛР у пацієнта відновилося самостійне серцебиття і дихання:

А. Можна вважати, що людина врятована. Супроводити його до лікарні.

Б. Надати хворому стабільного положення і піти шукати допомогу.

В. Ретельно стежити за характером дихання і пульсу і бути готовим у будь-яку хвилину розпочати реанімацію.

Г. Продовжити СЛР

Д. Визначити наявність свідомості у постраждалого.

 

34. При проведені первинного огляду постраждалого з підозрою на травму хребта потрібно спочатку забезпечити:

A. Прохідність дихальних шляхів з іммобілізацією шийного відділу хребта.

Б. Вільне дихання.

B. Адекватний кровообіг.

Г. Іммобілізацію кінцівок.

Д. Оксигенотерапію.

 

35. При проведені первинного огляду потрібно забезпечити:

A. Прохідність дихальних шляхів, дихання i кровообіг згідно алгоритму ABC.

Б. Ретельний огляд пацієнта.

B. 3бip анамнезу.

Г. Стабільну позу.

Д. Все перераховане вище.

 

36. Огляд постраждалого потрібно розпочинати з:

A. Визначення свідомості.

Б. Контролю дихання.

B. Контролю та забезпечення кровообігу.

Г. Терміново госпіталізувати.

Д. Забезпечення дихання.

 

37. Скільки потрібно зробити контрольних вдихів для перевірки прохідності дихальних шляхів згідно міжнародних рекомендацій:

A. Один.

Б. Два.

B. Три.

Г. Чотири.

Д. Немає значення.

 

38. Виберіть правильний алгоритм Ваших дій у постраждалого без свідомості з обструкцією дихальних шляхів стороннім предметом:

А. Спробувати провести штучну вентиляцію легень, потім видалити стороннє тіло щипцями, обома долонями різко натиснути в піддіафрагмальній області в напрямку діафрагми.

Б. Спробувати видалити стороннє тіло щипцями і провести вентиляцію кисню.

В. Провести вентиляцію кисню і спробувати видалити стороннє тіло щипцями потім розпочати СЛР згідно алгоритму АВС.

Г. Обома долонями різко натиснути в піддіафрагмальній області в напрямку діафрагми, потім розпочати СЛР згідно алгоритму АВС.

Д. Все вірно.

 

39. При утоплені невідкладну допомогу необхідно розпочати з:

А. Забезпечення прохідності дихальних шляхів і вентиляцію легень.

Б. Непрямого масажу серця.

В. Необхідно зігріти хворого.

Г. Негайно госпіталізувати.

Д. Нанести прекардіальний удар.

 

40. Без повітря через 3-5 хвилин наступає помирання клітин головного мозку. Чи варто пацієнту, що більше 5 хвилин пробув під водою проводити реанімацію:

A. Не доцільно, бо навіть за успішної реанімації «соціальна смерть» вже відбулась.

Б. Обов’язково виконувати СЛР.

B. Не виконувати СЛР якщо час утоплення більше 8 хвилин.

Г. Виконувати СЛР якщо немає ознак біологічної смерті.

Д. Не доцільно, бо завжди не ефективна через 5 хвилин.

 

41. При тривалій зупинці серця зіниці, як правило:

A. Розширені.

Б. Звужені.

B. Нормального діаметру.

Г. Суттєво не міняються.

Д. У різних людей вони різні.

 

42. Перед початком серцево - легеневої реанімації необхідно правильно розмістити хворого:

A. На спині, з піднесеною головою.

Б. Горизонтально, на спині на твердій поверхні.

B. На лівому боці.

Г. На правому боці.

Д. Горизонтально, на спині на м’якій поверхні

 

43. Який з перерахованих пункт не входить до алгоритму огляду АВС:

A. Перевірка дихання.

Б. Перевірка артеріального тиску.

B. Перевірка свідомості.

Г. Перевірка пульсу.

Д. Всі входять.

 

44. Який максимально допустимий час є у лікаря на первиний огляд згідно алгоритму АВС:

A. До 10 сек.

Б. До 30 сек.

B. До 1 хв.

Г. До 5 хвилин.

Д. До 10 хвилин.

 

45. Скільки має тривати вторинне обстеження потерпілого:

А. 30 секунд – 1 хвилину

Б. 2-3 хвилини

В. 10 хвилин

Г. 20-30 хвилин

Д. До 2 годин

 

46. За яким тестом оцінюють стан свідомості згідно шкали Глазго:

А. Висування язика

Б. Підіймання брів

В. Відкривання очей

Г. Порушення дихання

Д. Зниження артеріального тиску

47. Якою кількістю балів оцінюють нерозбірливі звуки у відповідь на питання за шкалою Глазго:

А. 1 бал

Б. 2 бали

В. 3 бали

Г. 4 бали

Д. 5 балів

 

48. Як можна оцінити ступінь порушення свідомості потерпілого, який на питання «Що трапилось?» дає сплутану відповідь, очі відкриті, дезорієнтований у просторі і часі, команди не виконує, проте відштовхує больовий подразник:

А. Ясна свідомість

Б. Помірне приглушення

В. Глибоке приглушення

Г. Сопор

Д. Помірна кома.

 

49. Для реєстрації І стандартного відведення від кінцівок передбачене таке розташування електродів:

А. Права рука – жовтий, ліва нога – зелений

Б. Ліва рука – жовтий, ліва нога – чорний

В. Ліва нога – жовтий, права нога – зелений

Г. Права рука – зелений, ліва рука – червоний

Д. Права рука – червоний, ліва рука – жовтий

50. Виявлення ознак зовнішньої кровотечі і її зупинка здійснюється під час:

А. Первинного огляду потерпілого

Б. Вторинного огляду потерпілого

В. Транспортування хворого до найближчої лікарні

Г. Після встановлення внутрішньовенного доступу

Д. Після виклику «швидкої»

 

51. Яка реакція свідчить про більш важке ураження центральної нервової системи:

А. Патологічне згинання у відповідь на больовий подразник

Б. Відкривання очей на біль

В. Відсмикування кінцівки у відповідь на больовий подразник

Г. Сплутана мова

Д. Патологічне розгинання у відповідь на больовий подразник

 

52. Якою максимальною кількістю балів за шкалою Глазго оцінюється смерть мозку:

А. 6 балів

Б. 5 балів

В. 4 бали

Г. 3 бали

Д. 2 бали

 

53. Для реєстрації І стандартного відведення від кінцівок передбачене таке розташування електродів:

А. Права рука – жовтий, ліва нога – зелений

Б. Ліва рука – жовтий, ліва нога – чорний

В. Ліва нога – жовтий, права нога – зелений

Г. Права рука – зелений, ліва рука – червоний

Д. Права рука – червоний, ліва рука – жовтий

 

54. Виявлення ознак зовнішньої кровотечі і її зупинка здійснюється під час:

А. Первинного огляду потерпілого

Б. Вторинного огляду потерпілого

В. Транспортування хворого до найближчої лікарні

Г. Після встановлення внутрішньовенного доступу

Д. Після виклику «швидкої»

 

55. Яка реакція свідчить про більш важке ураження центральної нервової системи:

А. Патологічне згинання у відповідь на больовий подразник

Б. Відкривання очей на біль

В. Відсмикування кінцівки у відповідь на больовий подразник

Г. Сплутана мова

Д. Патологічне розгинання у відповідь на больовий подразник

 

56. Якою максимальною кількістю балів за шкалою Глазго оцінюється смерть мозку:

А. 6 балів

Б. 5 балів

В. 4 бали

Г. 3 бали

Д. 2 бали

 

57. Скільки має тривати вторинне обстеження потерпілого:

А. 30 секунд – 1 хвилину

Б. 2-3 хвилини

В. 10 хвилин

Г. 20-30 хвилин

Д. До 2 годин

 

58. За яким тестом оцінюють стан свідомості згідно шкали Глазго:

А. Висування язика

Б. Підіймання брів

В. Відкривання очей

Г. Порушення дихання

Д. Зниження артеріального тиску

 

59. Якою кількістю балів оцінюють нерозбірливі звуки у відповідь на питання за шкалою Глазго:

А. 1 бал

Б. 2 бали

В. 3 бали

Г. 4 бали

Д. 5 балів

 

60. Як можна оцінити ступінь порушення свідомості потерпілого, який на питання «Що трапилось?» дає сплутану відповідь, очі відкриті, дезорієнтований у просторі і часі, команди не виконує, проте відштовхує больовий подразник:

А. Ясна свідомість

Б. Помірне приглушення

В. Глибоке приглушення

Г. Сопор

Д. Помірна кома.

 

61. Скільки має тривати вторинне обстеження потерпілого:

А. 30 секунд – 1 хвилину

Б. 2-3 хвилини

В. 10 хвилин

Г. 20-30 хвилин

Д. До 2 годин

 

62. За яким тестом оцінюють стан свідомості згідно шкали Глазго:

А. Висування язика

Б. Підіймання брів

В. Відкривання очей

Г. Порушення дихання

Д. Зниження артеріального тиску

63. Якою кількістю балів оцінюють нерозбірливі звуки у відповідь на питання за шкалою Глазго:

А. 1 бал

Б. 2 бали

В. 3 бали

Г. 4 бали

Д. 5 балів

 

64. Як можна оцінити ступінь порушення свідомості потерпілого, який на питання «Що трапилось?» дає сплутану відповідь, очі відкриті, дезорієнтований у просторі і часі, команди не виконує, проте відштовхує больовий подразник:

А. Ясна свідомість

Б. Помірне приглушення

В. Глибоке приглушення

Г. Сопор

Д. Помірна кома.

 

65. Для реєстрації І стандартного відведення від кінцівок передбачене таке розташування електродів:

А. Права рука – жовтий, ліва нога – зелений

Б. Ліва рука – жовтий, ліва нога – чорний

В. Ліва нога – жовтий, права нога – зелений

Г. Права рука – зелений, ліва рука – червонийПоследнее изменение этой страницы: 2016-08-25; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.226.243.36 (0.01 с.)