ТОП 10:

Перелік питань з дисципліни «Адвокатура України»Перелік питань з дисципліни «Адвокатура України»

 

1. Роль та місто адвокатури серед юридичних професій України, її завдання.

2. Правовий статус адвоката.

3. Правове регулювання діяльності адвокатури в Україні.

4. Принципи діяльності адвокатури.

5. Принципи самоуправління адвокатури.

6. Об’єднання адвокатів: спілки та асоціації.

7. Органи корпоративного контролю якості надання адвокатами юридичних послуг.

8. Порядок набуття свідоцтва на право займатися адвокатською діяльністю.

9. Підстави та порядок позбавлення свідоцтва на право займатися адвокатською діяльністю.

10. Види адвокатської діяльності.

11. Професійні права адвоката.

12. Професійні обов’язки адвоката.

13. Помічник адвоката.

14. Адвокатська таємниця.

15. Гарантії адвокатської діяльності.

16. Соціальні права адвоката (помічника адвоката).

17. Кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури та їх повноваження.

18. Вища кваліфікаційна комісія адвокатури.

19. Присяга адвоката.

20. Дисциплінарна відповідальність адвоката.

21. Припинення адвокатської діяльності.

22. Відносини адвокатури з Міністерством юстиції України, місцевими органами державного управління.

23. Адвокат-захисник: процесуально-правовий статус та завдання.

24. Права адвоката у кримінальному процесі.

25. Обов’язки адвоката у кримінальному процесі.

26. Угода про правову допомогу в кримінальній справі.

27. Відмова від укладення угоди.

28. Права та обов’язки адвоката на досудовому слідстві.

29. Участь адвоката у слідчих діях.

30. Пошук та надання доказів.

31. Права та обов’язки адвоката-захисника в судовому засіданні.

32. Представництво у цивільному процесі.

33. Завдання представника у цивільному процесі.

34. Права представника у цивільному процесі.

35. Обов’язки представника у цивільному процесі.

36. Інститут апеляції в українському судочинстві.

37. Функції, права та обов’язки адвоката в апеляційній судовій інстанції.

38. Інститут касації в українському судочинстві.

39. Функції, права та обов’язки адвоката в касаційній судовій інстанції.

40. Підстави та правила перегляду судових рішень в порядку виключного провадження.

41. Функції, права та обов’язки адвоката при розгляді справ у порядку виключного провадження.

42. Роль адвоката на стадії виконання судових рішень.

43. Державна виконавча служба в Україні.

44. Виконавче провадження в Україні.

45. Документи, що є підставою для відкриття провадження про примусове виконання судових рішень.

46. Оскарження дій державного виконавця.

47. Розгляд судами скарг на дії державного виконавця.

48. Функції, права та обов’язки адвоката-юрисконсульта у господарській сфері.

49. Робота з контролюючими та правоохоронними органами.

50. Роль етичних засад в діяльності адвоката.


Перелік питань з дисципліни «Адміністративна юстиція»

 

1. Поняття адміністративної юстиції.

2. Етапи становлення адміністративної юстиції в Україні.

3. Характерні риси адміністративної юстиції в Україні.

4. Завдання адміністративної юстиції.

5. Правові засади здійснення адміністративної юстиції в Україні.

6. Основні моделі адміністративної юстиції.

7. Сутність адміністративної юстиції.

8. Предмет адміністративної юстиції.

9. Місце адміністративної юстиції в системі адміністративного права.

10. Співвідношення адміністративної юстиції з адміністративним процесом.

11. Основні категорії адміністративної юстиції.

12. Співвідношення адміністративного судочинства з цивільним судочинством.

13. Система адміністративної юстиції в Україні.

14. Характерні особливості адміністративної юстиції Франції.

15. Характерні особливості адміністративної юстиції Германії.

16. Характерні особливості адміністративної юстиції США.

17. Публічні права громадян.

18. Предмет та завдання адміністративної юстиції.

19. Предмет адміністративного судочинства.

20. Система адміністративного судочинства.

21. Суб'єктивні публічні права.

22. Організаційно-правові засади здійснення адміністративного судочинства в Україні.

23. Оскарження в суді дій, рішень, що порушують права і свободи громадян.

24. Принципи адміністративного судочинства.

25. Система адміністративних судів України.

26. Повноваження адміністративних судів.

27. Завдання адміністративного судочинства.

28. Принципи адміністративного судочинства.

29. Правова основа адміністративного судочинства в Україні.

30. Офіційність адміністративного судочинства.

31. Відмежування адміністративного судочинства від цивільного процесу.

32. Компетенція адміністративних судів.

33. Предметна підсудність адміністративних справ.

34. Територіальна підсудність адміністративних справ.

35. Позовні засади адміністративного судочинства.

36. Склад адміністративного суду.

37. Підстави відводу судді в адміністративному судочинстві.

38. Судові виклики і повідомлення.

39. Зміст повістки про виклик до суду.

40. Фіксування адміністративного процесу.

41. Учасники адміністративного процесу.

42. Права осіб, які беруть участь в адміністративному судочинстві.

43. Обов'язки осіб, які беруть участь в адміністративному судочинстві.

44. Сторони в адміністративному судочинстві.

45. Права та обов'язки сторін.

46. Представники в адміністративному процесі (судочинстві).

47. Повноваження представників у суді.

48. Інші учасники адміністративного процесу.

49. Відмежування експерта від спеціаліста.

50. Поняття, належність та допустимість доказів в адміністративному судочинстві.

51. Обов'язок доказування в адміністративному судочинстві.

52. Забезпечення доказів.

53. Показання свідка.

54. Судова експертиза.

55. Види судових витрат.

56. Розподіл судових витрат.

57. Строк звернення до адміністративного суду.

58. Процесуальні строки та їх поновлення і продовження.

59. Обчислення процесуального строку.

60. Форма і зміст адміністративного позову.

61. Вимоги до позовної заяви.

62. Відкриття провадження в адміністративній справі.

63. Повернення позовної заяви.

64. Підстави відмови у відкритті провадження в адміністративній справі.

65. Порядок підготовки справи до судового розгляду.

66. Попереднє судове засідання.

67. Зміст судового доручення.

68. Примирення сторін.

69. Порядок забезпечення адміністративного позову.

70. Види та зміст судових рішень.

71. Порядок розгляду адміністративної справи у судовому засіданні.

72. Зміна позовних вимог: порядок та наслідки.

73. Порядок прийняття рішення судом.

74. Під стави залишення позовної заяви без розгляду.

75. Зупинення та поновлення провадження у справі.

76. Закриття провадження у справі.

77. Повноваження суду при вирішенні справи.

78. Заходи процесуального примусу.

79. Виконання судових рішень.

80. Особливості провадження у справах щодо оскарження нормативно-правових актів.

81. Особливості провадження у справах щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності виборчих комісій, комісій з референдуму, членів цих комісій.

82. Особливості провадження у справах щодо уточнення списку виборців.

83. Особливості провадження у справах щодо скасування реєстрації кандидата на пост Президента України.

84. Особливості провадження у справах щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, посадових та службових осіб, творчих працівників засобів масової інформації, які порушують законодавство про вибори та референдум.

85. Особливості провадження у справах з приводу рішень, дій або бездіяльності державної виконавчої служби.

86. Порядок і строки апеляційного провадження.

87. Вимоги до апеляційної скарги.

88. Підготовка справи до апеляційного розгляду.

89. Апеляційний розгляд справи у судовому засіданні.

90. Порядок і строки апеляційного провадження.

91. Вимоги до касаційної скарги.

92. Касаційний розгляд у судовому засіданні.

93. Підстави для провадження за винятковими обставинами.

 


Методичні вказівки

До написання контрольних робіт

ВАРІАНТ 1

ВАРІАНТ 2

 

Тема 2. Державний контроль у сфері державного управління.

 

1. Поняття та сутність державного контролю.

 

2. Формування та розвиток державного контролю.

 

3. Принципи державного контролю.

 

4. Види державного контролю.

 

5. Стадії державного контролю.

 

Практичне завдання:зробити порівняльно – правовий аналізформування та розвитку державного контролю в СНД (на прикладі однієї з країн СНД).

 

ВАРІАНТ 3

 

ВАРІАНТ 4

ВАРІАНТ 5

 

Тема 5. Судовий контроль.

 

1. Поняття та характеристика судового контролю.

 

2. Об’єкти судового контролю.

 

3. Становлення та розвиток адміністративної юстиції.

 

4. Контрольна діяльність Конституційного Суду України.

 

Практичне завдання:зробити порівняльно – правовий аналіз розвитку та формування та здійснення судового контролю в Україні та Росії.

ВАРІАНТ 6

 

Перелік питань з дисципліни «Адвокатура України»

 

1. Роль та місто адвокатури серед юридичних професій України, її завдання.

2. Правовий статус адвоката.

3. Правове регулювання діяльності адвокатури в Україні.

4. Принципи діяльності адвокатури.

5. Принципи самоуправління адвокатури.

6. Об’єднання адвокатів: спілки та асоціації.

7. Органи корпоративного контролю якості надання адвокатами юридичних послуг.

8. Порядок набуття свідоцтва на право займатися адвокатською діяльністю.

9. Підстави та порядок позбавлення свідоцтва на право займатися адвокатською діяльністю.

10. Види адвокатської діяльності.

11. Професійні права адвоката.

12. Професійні обов’язки адвоката.

13. Помічник адвоката.

14. Адвокатська таємниця.

15. Гарантії адвокатської діяльності.

16. Соціальні права адвоката (помічника адвоката).

17. Кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури та їх повноваження.

18. Вища кваліфікаційна комісія адвокатури.

19. Присяга адвоката.

20. Дисциплінарна відповідальність адвоката.

21. Припинення адвокатської діяльності.

22. Відносини адвокатури з Міністерством юстиції України, місцевими органами державного управління.

23. Адвокат-захисник: процесуально-правовий статус та завдання.

24. Права адвоката у кримінальному процесі.

25. Обов’язки адвоката у кримінальному процесі.

26. Угода про правову допомогу в кримінальній справі.

27. Відмова від укладення угоди.

28. Права та обов’язки адвоката на досудовому слідстві.

29. Участь адвоката у слідчих діях.

30. Пошук та надання доказів.

31. Права та обов’язки адвоката-захисника в судовому засіданні.

32. Представництво у цивільному процесі.

33. Завдання представника у цивільному процесі.

34. Права представника у цивільному процесі.

35. Обов’язки представника у цивільному процесі.

36. Інститут апеляції в українському судочинстві.

37. Функції, права та обов’язки адвоката в апеляційній судовій інстанції.

38. Інститут касації в українському судочинстві.

39. Функції, права та обов’язки адвоката в касаційній судовій інстанції.

40. Підстави та правила перегляду судових рішень в порядку виключного провадження.

41. Функції, права та обов’язки адвоката при розгляді справ у порядку виключного провадження.

42. Роль адвоката на стадії виконання судових рішень.

43. Державна виконавча служба в Україні.

44. Виконавче провадження в Україні.

45. Документи, що є підставою для відкриття провадження про примусове виконання судових рішень.

46. Оскарження дій державного виконавця.

47. Розгляд судами скарг на дії державного виконавця.

48. Функції, права та обов’язки адвоката-юрисконсульта у господарській сфері.

49. Робота з контролюючими та правоохоронними органами.

50. Роль етичних засад в діяльності адвоката.Последнее изменение этой страницы: 2016-08-16; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.107.209 (0.013 с.)