ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

курс (денна форма навчання) Проректор6 семестр 2012-2013 навчальний рік (вул. Старосільська,2)

День ОА-101, ОА-102(42) Облік і аудит ТЕ-101 (35) Теплоенергетика
Понеділок Гроші і кредит ст. викл. Бахур Н.В. пз 408 Нагнітачі та теплові двигуни проф. Єщенко О. І. пз ТЕ-101 ауд 513
Гроші і кредит ст. викл. Бахур Н.В. л 408 Нагнітачі та теплові двигуни проф. Єщенко О. І. л ауд 509
Нагнітачі та теплові двигуни проф. Єщенко О. І. пз ТЕ 102 ауд 509
Аудит Мариніч І. О. п з 409 Котельні установки доц. Новаківський Є. В. л ауд 511
Гроші і кредит ст. викл. Бахур Н.В. пр. 513
Аудит Мариніч І. О. п з 409 Котельні установки доц. Новаківський Є. В. пз ТЕ 101/102 ауд 510
Гроші і кредит пр ст. викл. Бахур Н.В. 513
Котельні установки доц. Новаківський Є. В. . пз ТЕ 101/102 ауд 510
Котельні установки доц. Новаківський Є. В. пз ТЕ 101/102 ауд 510
Вівторок Аудит Мариніч І. О. п з 406
Аудит Мариніч І. О. лекція 406 Ділова англійська мова ст. викл Бобоєд С. Г. чит зал
Кодекс етики проф. бухгалтерів лекція Мариніч І. О. л 406
Економіка підприємства проф. Шевченко А. Г. лекція 406 Теплові мережі Єщенко О. І. лекція ауд 501
Теплові мережі Єщенко О. І. пз ТЕ 102 ауд 501
Економіка підприємства проф. Шевченко А. Г. п з406 Теплові мережі Єщенко О. І. пз ТЕ 101 ауд 510
Теплові мережі Єщенко О. І. пз ТЕ 102 ауд 510
Теплові мережі Єщенко О. І. пз ТЕ 101 ауд 510
Нагнітачі та теплові двигуни проф. Єщенко О. І. пз ТЕ 102 ауд 510
Управлінський облік 1 Прохорова Л. І. л 508
Управлінський облік 1 пз 508 Кодекс етики проф. бухгалтерів Мариніч І. О. пз 409
Логістика л 406 Системи технологій у ЖКГ проф. Єремєєв І. С. л/пз 218
Кодекс етики проф. бухгалтерів Мариніч І. О. пз 406 Управлінський облік 1 пз 502
Логістика пз 502 Сучасний екологічний духовний світогляд л доц Василик І. Б л/пз 218
Логістика пз 502
Цивільні будівлі та споруди ст. Кучеренко Н. М. л/пз 218
Четвер Економічна теорія л ст. викл Іващук Т. В. 502
Економіка підприємства проф. Шевченко А. Г. п з 409 Теплові та атомні електростанції доц. Кравченко О. П. л/пз 510
Екон мат моделі в управл та економ Ткаченко В. А. 504 Ціноутворення проф. Руль М. В. пз 409 Екологія доц. Соболєв В. О. лекція/пз 307
Ціноутворення проф. Руль М. В. пз 504 Екон мат моделі в управ та економіці Ткаченко В. А. 409
Ціноутворення проф. Руль М. В. лекція разом з ЕП 511
Економічна теорія ст. викл Іващук Т. В. пр. 513
Економіко математ моделі в управлінні та економіці лекція Ткаченко В. А. 511
П’ятниця Облік у бюджетних установах Мельніченко В. І. л 311 Мат мод в ЕОМ проф. Казачков І. В. лб ТЕ 101 ауд 503
Судово – бухгалтерська експертиза Мельніченко В. І. л 311 Мат мод в ЕОМ проф. Казачков І. В. лб. ТЕ 102 ауд 503
Облік у бюджетних установах Мельніченко В. І. пр. 311 Мат мод в ЕОМ проф. Казачков І. В. лб 101,102 ауд 513
Судово – бухгалтерська експертиза Мельніченко В. І. пр. 311 Мат мод в ЕОМ проф. Казачков І. В. л/пз ауд 510
Організація обліку на підприємстві малого бізнесу Мельніченко В. І. л 311
Організація обліку на підприємстві малого бізнесу Мельніченко В. І. пр. 311 Основи автоматизації техн. проц. в ЖКГ Гуйда О. Г. л 510
Основи автоматизації техн. проц. в ЖКГ Гуйда О. Г. лб 101 ауд 510
Основи автоматизації техн. проц. в ЖКГ Гуйда О. Г. лб 102 ауд 510
Основи автоматизації техн. проц. в ЖКГ Гуйда О. Г. лб 101,102 ауд 510
           

Р О З К Л А Д З А Н Я Т Ь ЗАТВЕРДЖУЮ

Курс (денна форма навчання) Проректор

6 семестр 2012-2013 навчальний рік (вул. Старосільська,2)

День тижня № пар МО-101 (26) Менеджмент організацій МО-102 (26) Менеджмент організацій
Понеділок Стандартизація та сертифікація ст. викл Осипчук М. Д. л 508
Облік і аудит доц. Мариніч І. О. л 508
Стандартизація та сертифікація ст. викл Осипчук М. Д. пз 508
Облік і аудит доц. Мариніч І. О. пз 501 Корпоративна культура Гурочкіна Л. В. пз 513
Стандартизація та сертифікація ст. викл Осипчук М. Д. пз 501 Облік і аудит доц. Мариніч І. О. л 513
Операційний менеджмент ст. в Марчук С. В. л 508
Вівторок Ділова іноземна мова ст. викл. Пастернак Т. А. пз 408
Основи управління проектами Демещенко В. П. л 408
Маркетинг готельно-ресторанного господарства л ст. викл Крамська А. О. 408
Основи управління проектами Демещенко В. П. 502 Маркетинг готельно-ресторанного господарства пз ст. викл Крамська А. О. 409
Основи управління проектами Демещенко В. П. 409
Середа Зовнішньо –економічна діяльність підприємства Неліна Н. В. л 410
Корпоративна культура ст. викл Гурочкіна Л. В. л 410
Корпоративна культура Гурочкіна Л. В. пз 410 Система технологій в ЖКГ ст. викл Кучеренко Н.М. пз 511
Основи охорони праці проф. Лєбєдєв М. М. л/пз 410
Система технологій1 в ЖКГ Кучеренко Н.М. л 410
Операційний менеджмент ст. в Марчук С. В. пз 410
Зовнішньо –економічна діяльність підприємства Неліна Н. В. пз 410
Четвер Відповідальність за правопорушення Мельніченко В. Р. л 511
Відповідальність за правопорушення Мельніченко В. Р. пз 502
Маркетинг готельно-ресторанного господарства ст. викл Крамська А. О. пз 218 Ділова іноземна мова ст. викл. Пастернак Т. А. пз 504
Відповідальність за правопорушення Мельніченко В. Р. пз 503
П’ятниця Логістика проф. Громоздова Л. В. л 406
Державне регулювання економіки ст. викл Іващук Т. В. л 218
Логістика проф. Громоздова Л. В. пз 502 Державне регулювання економіки ст. викл Іващук Т. В. пз 504
Державне регулювання економіки ст. викл Іващук Т. В. пз 502
Система технологій в ЖКГ Кучеренко Н.М. 502 Логістика проф. Громоздова Л. В. пз 504

Р О З К Л А Д З А Н Я Т Ь ЗАТВЕРДЖУЮ

Курс (денна форма навчання) Проректор

6 семестр 2012-2013 навчальний рік (вул. Старосільська,2)

День тижня № пар ЕОНС-101 (30) Екологія ГРС-101 (40) Готельно-ресторанна справа
Понеділок Геохімія довкілля доц. Лисенко К. Г. л 501 Технологія продукції ресторанного господарства проф. Зубар Н. М. пз/лб
Метерологія і кліматологія Степанюк О. О. л 501 Технологія продукції ресторанного господарства проф. Зубар Н. М. пз/лб
Метерологія і кліматологія Степанюк О. О. лб 310
Метерол і кліматологія Степанюк О. О. лб 310
Метерологія і кліматологія Степанюк О. О. лб 307
Метерол і кліматологія Степанюк О. О. лб 307
Вівторок Основи ж п та утримання житла доц. Кучеренко Н. М. пз 409 Управління попитом л ст. викл Крамська А. О.
Моделювання та прогнозування стану довкілля доц. Михалєвська Т. В. лекція 409 Економіка підприємства проф. Шевченко А. Г. л 311
Основи ж п та утримання житла доц. Кучеренко Н. М. л 409
Моделювання та прогнозування стану довкілля Степанюк О. О. лб 510 Геохімія довкілля доц. Лисенко К. Г. лб 310 Поглиблене вивч іноз мови пз 107а Бобоєд С. Г. Поглиблене вивчення іноз мови пз Бовіна Г. І. 107б
Інтернет в бізнесі доц. Хурсін С. Л. лекція 200
Геохімія довкілля доц. Лисенко К. Г. лб 310 Моделювання та прогнозування стану довкілля ст. в Степанюк О. О. лб 307 Ергономіка готельно ресторанних комплексів ст. викл. Ковєшнікова О. В. л 107а
Маркетингові дослідження пз 107б Інтернет в бізнесі доц. Хурсін С. Л. пз 200
Інтернет в бізнесі доц. Хурсін С. Л. пз 200 Маркетингові дослідження пз 107б
Середа Ділова іноземна мова ст. викл Бобоєд С. Г. 107а Стандартизація та сертифікація і метрологія ст. викл Осипчук М. Д. л 406
Стандартизація та сертифікація і метрологія ст. викл Осипчук М. Д. п 406 Організація ресторанного господарства доц. Гайовий І. І. пз/лб 311
Моніторинг довкілля проф. Єремєєв І. С. л 307 Організація ресторанного господарства доц. Гайовий І. І. л 311
Організація ресторанного господарства доц. Гайовий І. І. пз/лб 311 Стандартизація та сертифікація і метрологія ст. викл ОсипчукМ. Д. п 218
Нормування антропогенного навантаження Береза - Кіндзельська Л. В. лекція 310 Організація ресторанного господарства доц. Гайовий І. І. пз/лб 311
Організація ресторанного господарства доц. Гайовий І. І. пз/лб 311
Моніторинг довкілля проф. Єремєєв І. С. пз 504
Четвер Безпека життєдіяльності доц. Сіренко Г. Т. л/пз 311 Організація готельного господарства Роглєв Х. Й. л 509
Технологія продукції ресторанного господарства проф. Зубар Н. М. л 509
Нормування антропогенного навантаження Береза Кіндзельська Л. В. пз 307 Ергономіка готельно ресторанних комплексів ст. викл. Ковєшнікова О. В. пз 501 Організація готельного господарства Роглєв Х. Й. пз 502
Економіка підприємства проф. Шевченко А. Г. пз 501 Ергономіка готельно ресторанних комплексів ст. викл. Ковєшнікова О. В. пз 502
Організація готельного господарства Роглєв Х. Й. пз 501 Економіка підприємства проф. Шевченко А. Г. пз 502
П’ятниця Екологія міських систем доц. Фокін А. В. л/пз 307 Поглиблене вивчення іноз мови Бовіна Г. І. пз 107б Управління попитом пз ст. викл Крамська А. О. 409
Екологія міських систем доц. Фокін А. В. лб 310 Радіоекологія доц. Соболєв В. О. лб 307 Управління попитом ст. викл Крамська А. О. пз 409 Поглиблене вивчення іноземної мови пз Бобоєд С. Г. 107б
Радіоекологія доц. Соболєв В. О. лб 307 Екологія міських систем доц. Фокін А. В. лб 310
Радіоекологія доц. Соболєв В. О. лекція 307 Маркетингові дослідження лекція ст. викл Крамська А. О.
                 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-16; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.200.252.156 (0.01 с.)