ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

І курс (денна форма навчання) ПроректорР О З К Л А Д З А Н Я Т Ь ЗАТВЕРДЖУЮ

І курс (денна форма навчання) Проректор

2 семестр 2012-2013 навчальний рік (вул. Старосільська,2)

День тижня № пар ЕП-121(21) Економіка підприємства МЕ-121(23) Міжнародна економіка М-121(5) Маркетинг ОА-121(16) Облік і аудит Ф-121(20) Фінанси і кредит
Понеділок Англ. Мова (503)   Психологія Бойко Н. Р п т(503) Фіз. Виховання
Англ. мова (503) Фіз. вихов. Фіз. вихов. Англійська мова (510) Психологія Бойко Н. Р л/пз (107б)
Вища математика Проф. Ткаченко Н. В. л (218)
.Фізичне виховання Фізичне виховання Англ. Мова (510) Вища математика Проф. Ткаченко Н. В. пз (107б) Національна економіка проф. Червінська Л. П. л/пз (509)
 
Вівторок Історія економіки та економічної думки Доц. Зоря Т. М. л (218)
Етика і естетика Проф. Павко А. І. (218).
Політекономія Доц. Зоря Т.М л (218)
    Етика і естетика Проф. Павко А. І. (510)
Психологія Бойко Н. Р л (218)
Середа Логіка Комарницька І. В. л (218)
Інформатика Доц. Зиков Ф.Н л (218)
Вища математика Проф. Ткаченко Н.В. пз (503) Логіка Комарницька І. В .пз (107б) Історія економіки та економічної думки Доц. Зоря Т. М. пз (412) Інформатика Доц. Зиков Ф.Н (304)
Етика і естетика Проф. Павко А. І. пз (107б)
Логіка Комарницька І. В. пз (107б) Вища математика Проф. Ткаченко Н. В. пз (5010) Інформатика Доц. Зиков Ф.Н. пз (304) Історія економіки та економічної думки Доц. Зоря Т. М. пз (412)
Етика і естетика Проф. Павко А. І. (107б)
    Логіка Комарницька І. В. пз (107б) Інформатика Доц. Зиков Ф.Н. пз (304)
Інформатика Доц. Зиков Ф.Н. пз (304) Етика і естетика Проф. Павко А. І. (107б) Логіка Комарницька І. В. пз (513)
Четвер Психологія Бойко Н. Р (107б) Фіз. вихов. Фіз. вихов.    
  Політекономія Доц. Зоря Т.М. пз(107б)
Фізичне виховання Фізичне виховання Історія економіки та економічної думки Доц. Зоря Т. М. (107б) Вища математика Проф. Ткаченко Н.В. пз (412) Англійська мова (513)
Історія економіки та економ. думки Доц. Зоря Т. М. (412) Психологія Бойко Н. Р (513) Фіз. вихов. Фіз. вихов. Вища математика Проф. Ткаченко Н. В. пз т(200)
 
  Вища математика Проф. Ткаченко Н. В. пз (412)     Фіз. вихов.
 
П’ятниця Основи конституційного права Щавінський В. Р. л (509) Правознавство Мельніченко В. Р. л (501)
 
Правознавсво Щавінський В. Р. л/пз (509) Фіз. Вихованн Фіз. вихов. Правознавство Мельніченко В. Р. пр. (412)
Політекономія Доц. Зоря Т.М. пз (412)
Політекономія Доц. Зоря Т.М (412) Інформатика Доц. Зиков Ф.Н. пз (304) Основи конституційного права Мельніченко В. Р. л (509)
Інформатика Доц. Зиков Ф.Н. пз (412) Політекономія Доц. Зоря Т.М. (512) Основи конституційного права Мельніченко В. Р. пз (107б)  
Інформатика Доц. Зиков Ф.Н. пз (304)     Основи конституційного права Мельніченко В. Р. пз (107б)
  Інформатика Доц. Зиков Ф.Н. пз (304) Правознавство Мельніченко В. Р. пз (107б)  
                             

Р О З К Л А Д З А Н Я Т Ь ЗАТВЕРДЖУЮ

І курс (денна форма навчання) Проректор

2 семестр 2012-2013 навчальний рік (вул. Старосільська,2)

День тижня № пар ТЕ-121 (23) Теплоенергетика ЕОНС-121 (30) Екологія Т-121 (32) Туризм
Понеділок Фізичне виховання Вища математика Ткаченко В.А. л/пз 511 Іноземна мова Пастернак Т. А. 312 Іноземна мова Бобоєд С. Г 513.
Вища математика Ткаченко В.А. л 409 Неорганічна та органічна хімія Лисенко К. Г. л 405 Філософія Петров Ю. В. л 502
Неорганічна та органічна хімія Лисенко К. Г. лб. 310  
Вища математика Ткаченко В.А. л/пз 412   Неорганічна та органічна хімія Лисенко К. Г. лб 307 Філософія Петров Ю. В. пз
     
Українська мова (за проф. спр.) Бондаренко О. В. пз 503    
Вівторок     Правознавство Середа І. О. л 405
Фізика Іолтухівська О. І. л 409 Іноземна мова Бовіна Г. І.513 Іноземна мова Бобоєд С. 307 Основи туризмознавства Колесник В. О. л/пз 504
Іноземна мова Бобоєд С. Г. л /пз 412 Фізика Іолтухівська О. І. л/пз 405 Географія туризму Колесник В. О. л/пз 504
Історія української культури Василик І. Б. л 218
    Правознавство Середа І. О. пз 503
Середа   Фізичне виховання Фізичне виховання Логістика л/пз 504
Хімія Соболєв В. О. л 409 Наземні екосистеми Веріжнікова І. В. л 504 Фізичне виховання Фізичне виховання
  Історія української культури Василик І. Б.пз 504
Хімія Соболєв В. О. пз 513 Біологія Теличко О. В. л/пз 405  
Історія української культури Василик І. Б. пз 504
Основи інформаційних технологій та програмування Конопльов Є. О. 200 лекції Наземні екосистеми Веріжнікова І. В. л б 307 Біологія Теличко О. В. л б 513  
Історія української культури Василик І. Б. л/пз 412 Біологія Теличко О. В. лб 307 Наземні екосистеми Веріжнікова І. В л б 310
Четвер   Загальна екологія Шевцова Л. В. л 503 Інформаційні системи та технології Безвербний А. Ф. л 504
  Загальна екологія Шевцова Л. В. лб 307 Інформатика і системологія Безвербний А. Ф. пз 302 Економічна теорія пз 405
Фізичне виховання Інформатика і системологія л Безвербний А. Ф 504 Економічна теорія л 503
Інформатика і системологія Безвербний А. Ф пз 303 Загальна екологія Шевцова Л. В. лб 307
Хімія Соболєв В. О. лаб 307 Економічна теорія л/пз 405 Інформаційні системи Безвербний А. Ф. пз 302  
  Інформаційні системи Безвербний А. Ф. пз 302
Філософія Комарницька І. В. л/ пз 513 Політологія Макаренко Л. П. л/пз 504  
Філософія Комарницька І. В. л/ пз 412    
 
П’ятниця Фізика Іолтухівська О. І. пз 412 Фізичне виховання Фізичне виховання Вища та прикладна математика Вистороп К. А. пз 511
 
Фізика Іолтухівська О. І. лб 513 Мікробіологія Феделаш – Гладинець М. І. 503 Вища та прикладна математика Вистороп К. А. л разом з МО 410
  Мікробіологія Феделаш – Гладинець М. І. 504   Фізичне виховання Фізичне виховання
  Мікробіологія Феделаш – Гладинець М. І. 504
  Мікробіологія Феделаш – Гладинець М. І. 412   Іноземна мова Пастернак Т. А. Іноземна мова Бобоєд С. Г 409
  Мікробіологія Феделаш – Гладинець М. І. 412
                         

Р О З К Л А Д З А Н Я Т Ь

ЗАТВЕРДЖУЮ Проректор

І курс (денна форма навчання)

2 семестр 2012-2013 навчальний рік (вул. Старосільська,2)

День тижня № пар ГРС-121 (36) Готельно-ресторанна справа МО-121 (39) Менеджмент
Понеділок Вища математика Ткаченко В. А. л разом з еонс 511  
Інформац. сист та технології Безвербний А. Ф. 512 Інженерна графіка Хурсін С. Л. пр. 513 Історія менеджменту Новікова Л. А. л 509
Іноземна мова Пастернак Т 512 Іноземна мова Бовіна Г. І 513
Інженерна графіка Хурсін С. Л. лекція 509 Інформаційні системи та технології Безвербний А. Ф. л 508
Філософія проф. Петров Ю. В. л 509  
Інтернет в бізнесі Хурсін С. Л. л 508 Інформаційні системи Безвербний А. Ф. 304  
Інженерна графіка Хурсін С. Л. пр. 304      
Вівторок Типологія споруд готельно – ресторанних комплексів Ковєшнікова О. В. л 509  
Типологія споруд готельно – ресторанних комплексів Ковєшнікова О. В. п 509 Культорологія Бойко Н. Р. л 508
Філософія проф. Петров Ю. В. л 509
Етика і естетика Василик І. Б. л/пз 509  
Філософія проф. Петров Ю. В. пз 509 Правознавство Середа І. О. пз 508
Середа     Інформаційні системи Безвербний А. Ф. 309
  Логіка Комарницька І. В. л 509
Фізичне виховання Інформац. сист та технології Безвербний А. Ф. 309 Етика бізнесу і естетика Василик І. Б. л 509
  Логіка Комарницька І. В. л 509
Інтернет в бізнесі Хурсін С. Л. п 309 Фізичне виховання Фізичне виховання Фізичне виховання
  Інтернет в бізнесі Хурсін С. Л. п 309 Етика бізнесу і естетика Василик І. Б. л 509
Четвер Міжнародні економічні відносини 509  
 
Українська мова Бондаренко О. В. л/пз 509 Культорологія Бойко Н. Р. пз 508
Міжнародні економічні відносини п 509 Логіка Комарницька І. В. пз 508
  Соціологія Макаренко Л. П. л/пз 508
Логіка Комарницька І. В. л/пз 509
  Осн констит права Мельніченко В. Р. пз 508
Історія менеджменту Новікова Л. А. пз 508
  Фізичне виховання Фізичне виховання
П’ятниця Осн економ теорії Бакланова 508  
Вища математика Ст. викл. Вистороп К. А. пз 511
Правознавство Середа І. О. л 508 Вища математика викл. Вистороп К.А. лекція разом з Т 410
Правознавство Середа І. О. п 508 Іноземна мова Ларченко І. В. 409 Бовіна Г. І. 503
Фізичне виховання Фізичне виховання Правознавство Середа І. О. 509
    Осн констит права Мельніченко В. Р. л 509
             

Р О З К Л А Д З А Н Я Т Ь ЗАТВЕРДЖУЮ

Р О З К Л А Д З А Н Я Т Ь ЗАТВЕРДЖУЮ

Р О З К Л А Д З А Н Я Т Ь ЗАТВЕРДЖУЮ

Р О З К Л А Д З А Н Я Т Ь ЗАТВЕРДЖУЮ

Р О З К Л А Д З А Н Я Т Ь ЗАТВЕРДЖУЮ

Р О З К Л А Д З А Н Я Т Ь ЗАТВЕРДЖУЮ

Р О З К Л А Д З А Н Я Т Ь ЗАТВЕРДЖУЮ

Р О З К Л А Д З А Н Я Т Ь ЗАТВЕРДЖУЮ

І курс (денна форма навчання) Проректор

2 семестр 2012-2013 навчальний рік (вул. Старосільська,2)

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-16; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.213.192.104 (0.007 с.)