ТОП 10:

Додаток до розрахунку практичної роботи № 4 «Надлишок вуглецю у металі в конверторної плавки»Варіант Місткість конвертора, т. Марка Сталі Вміст вуглецю, % Температура металу, 0С
Повинен бути в готовій сталі В пробі на повальці Повинна бути на випуску На повальці Конвертора
25сп 0,22-0,30 0,40 1610-1630
16ГС 0,12-0,18 0,30 1610-1630
09Г2 н.б.0,12 0,20 1620-1640
14Г2 0,12-0,18 0,40 1620-1640
12ГС 0,09-0,15 0,20 1620-1640
65Г 0,62-0,70 0,90 1610-1630
55сп 0,52-0,60 0,70 1600-1620
0,27-0,35 0,45 1600-1620
0,42-0,50 0,60 1600-1620
14Г2 0,12-0,18 0,25 1620-1640
10сп 0,07-0,14 0,20 1610-1630
20сп 0,17-0,24 0,55 1610-1630
3сп 0,14 – 0,22 0,33 1610 – 1630
10сп 0,07 – 0,14 0,36 1610 – 1630
20сп 0,17 – 0,24 0,30 1610 – 1630
45сп 0,42 – 0,50 0,69 1600 – 1620
40сп 0,37 – 0,45 0,55 1600 – 1620
55сп 0,52 – 0,60 0,90 1600 – 1620
45сп 0,42-0,50 0,70 1600-1620
4сп 0,18-0,27 0,50 1620-1640
55сп 0,52-0,60 0,90 1620-1640
25сп 0,22-0,30 0,80 1610-1630
16ГС 0,12-0,18 0,40 1610-1630
09Г2 н.б.0,12 0,30 1620-1640
14Г2 0,12-0,18 0,10 1620-1640
12ГС 0,09-0,15 0,20 1620-1640
65Г 0,62-0,70 0,60 1610-1630

 


Практична робота №5

Тема: Розкислення спокійної сталі на устрою ківш-піч.

Мета: Набуття навиків розрахунку розкислення сталі в ковші-печі.

Теоретична частина

На випуску плавки з конвертера повинен повністю відсікатись окислений брудний шлак.

Потрібно також на поверхню металу навести новий шлак для укриття металу від проникнення шкідливих газів з повітря, втрати температури випроміненням, захисту футерівки сталь-ковша від агресивної дії кремнезему при окисленні кремнію, сприй-няття неметалевих включень з металу при його продувці аргоном знизу.

Покривний шлак повинен бути високоосновний, що важливо для збереження основної футерівки ковша-печі.

Для покривного шлаку використовується суміш вапна з плавиковим шпатом у співвідношенні 5 : 1 у загальній кількості 3,0т/ківш, або

1,200 кг/100кг металу згідно розрахунку.

Такий шлак при продувці аргоном дозволяє вилучити 15% сірки з металу без використання заходів з десульфурації, сприймає у себе шлакові частини з металу.

При розрахунку потрібно прорахувати втрати металу з новим шлаком 0,5% від маси шлаку з врахуванням повної ваги

1,200 + сума оксидів з розкислювачів і легуючих.

Практична частина

Приклад розрахунку:

умови: сталь марки А36.

сталь - ківш 300т.

Хімічний склад марки стали А36 (ГОСТ 1050-88) %:

С = 0,15-0,20

Mn = 0,85-1,15

Si = 0,17-0,37

S = н.б. 0,040

Р = н.б.0,040

Температура випуску плавки 1610оС

На випуску з печі сталь 15сп має такий хімічний склад, %:

C = 0,15 (по нижній межі)

Mn = 0,174 (згідно логарифму при температурі 1615оС, (див. табл. ТІ ).

Si = 0,00 (сліди)

S = 0,020 (половина від вмісту у металошихті)

Р = 0,020 (відповідно коефіцієнту розподілу 2 : 125)

Розрахунок розкислення виконує плавильний майстер, керуючись Технологічною інструкцією з виплавки сталі.

Спокійна сталь розкислюється феромарганцем, феросиліцієм і алюмінієм.

Розрахунок розкислення

Розрахункова формула:

Мр = а : (в * с),

де: Мр - маса розкислювача, кг,

а - скільки потрібно внести хімічного елемента у метал, %,

в - % вмісту цього елемента у розкислювачі,

с - засвоєння цього елементу металом (1 - % угару),

 

Розрахуємо кількість феромарганцю:

У сталі повинно бути марганцю по середньому вмісту, %:

(0,85 + 1,175) : 2 = 1

Тоді бракує марганцю (на 100 кг металу), кг:

1 – 0,174 = 0,826

Визначаємо, що при розкисленні цієї марки сталі марганець окислюється на 10 %,кремній на 22 % (див. табл. угару ТІ )

Тоді засвоєння металом марганцю складе:
с = 1 – 0,10 = 0,90

Витрати феромарганцю складуть, кг:

МF еMn = 0,826 : (0,78 * 0,90) = 1,17

У перерахуванні на вихід сталі треба знизити витрати на 8 – 10 %, приймемо 10 %:

МF еMn = 1,17 * 0,90 = 1,053

Приймемо, що кремній з феромарганцю окислиться на 22 %, і у метал перейде 78 %

Переходить у метал кремнію з феромарганцю, кг:

1,053 * 0,010 * 0,78 = 0,0082

Утвориться шлаку від окислення елементів з феромарганцю, кг:

SіО2 1,17 * 0,010 * 0,22 * 60 : 28 = 0,005

MnО 1,17 * 0,780 * 0,10 * 71 : 55 = 0,11

Всього: = 0,115

У сталі повинно бути кремнію по середньому вмісту, %:

(0,17 + 0,37) : 2 = 0,270

Тепер недостатньо кремнію, кг:

0,270 - 0,0082 = 0,2618

Розрахуємо кількість феросиліцію з угаром кремнію 22 %, кг:

МFеSі = 0,2618 : (0,45 * 0,78) = 0,7458

У перерахуванні на вихід сталі треба знизити витрати феросиліцію на 10 %:

МF еSі = 0,7458 * 0,90 = 0,671

Утвориться шлаку від окислення елементів з феросиліцію, кг:

SіО2 0,671 * 0,450 * 0,22 *60 : 28 = 0,142

MnО 0,671* 0,006 * 0,10 * 71 : 55 = 0,0004

Всього: = 0,1424

Алюміній АВ 87 вводимо згідно нормам ТІ : 1,0 кг/т., або 0,100 кг/100кг.

Утвориться шлаку від окислення алюмінію на 75 %, кг:

Al2О3 0,100 * 0,87 * 0,75 * 102 : 54 = 0,123

Перейде в шлак сірки 15 % від вмісту його в металі (з урахуванням внеску), кг:

(0,040 + 1,053 * 0,0003 + 0,671 * 0,0004) * 15 : 100 = 0,006

Кількість шлаку складе після його наведення і розкислення сталі, кг:

1,200 + 0,115 + 0,1424 + 0,123 + 0,006= 1,5864

Втрати металу складають 0,5 % від маси шлаку, кг:

1,5864 * 0,5 : 100 = 0,007

Вміст сірки у металі знизиться, кг:

0,020 – 0,006 = 0,014

При продувці аргоном знизу продукти розкислення і сульфіди виносяться у шлак.

Маса нового шлаку збільшиться, кг:

1,5864 + 0,0087= 1,5934

Небезпечні і шкідливі фактори на ділянці устрою ківш-піч (розробіть самостійно).

Додаток до розрахунку практичної роботи № 5

Варіант Місткість сталь- ковша, т Повинна бути на випуску, °С
1610-1630
1610-1630
1620-1640
1620-1640
1620-1640
1610-1630
1600-1620
1600-1620
1600-1620
1620-1640
1610-1630
1610-1630
1610-1630
1610-1630
1610-1630
1600-1620
1600-1620
1600-1620
1600-1620
1620-1640
1620-1640
1610-1630
1610-1630
1620-1640
1620-1640
1620-1640
1610-1630

 


Додаток до розрахунку практичної роботи № 5

Масовий зміст елементів у готовій сталі

Варіант Марка сталі Масовий зміст елементів у готовій сталі
С Мп Si S Р
не більш не більш
А 44 0,14- 0,20 0,40-0,65 0,15-0,30 0,050 0,040
В 0,28-0,37 0,50-0,80 0,20-0,40 0,050 0,040
С 0,07-0,14 0,35-0,65 0,17-0,37 0,040 0,035
0,17-0,24 0,35-0,65 0,17-0,37 0,040 0,035
А515-6 0,14-0,21 0,60-0,90 0,15-0,40 0,035 0,035
А36 0,15-0,20 0,85-1,15 0,17-0,37 0,040 0,040
St 37-2 0,12-0,17 0,40-0,60 0,15-0.30 0,035 0,035
S St44-2 0,15-0,20 0,40-0,60 0,10 -0,25 0,040 0,040
15Г 0,12-0,19 0,70-1,00 0,17-0,37 0,035 0,035
St 52-3 0,15-0,20 1,2-1,60 0,35-0,55 0,030 0,035
17ГС 0,14-0,20 1,00-1,40 0,40-0,60 0,030 0,030
А 0,17-0,21 0,40-1,00 0,15-0,30 0,040 0,040
Е 0,13-0,18 0,70-1,40 0,15-0,30 0,040 0,040
D40 0,12-0,18 0,90-1,60 0,15-0,30 0,035 0,035
А 572-50 0,14-0,20 0,85-1,25 0,15-0,40 0,050 0,040
А 516-55 0,12-0,18 0,60-0,90 0,15-0,40 0,035 0,035
А 516-70 0.14-0.22 0,85-І,21 0,15-0,40 0,035 0,035
АВ/ЕН 0,12-0,18 1,20-1,60 0,17-0,50 0,040 0,040
А 572-65 0,14-0.23 0,90-1,30 0,15-0,40 0,050 0,040
А 572-60 0,14-0,25 0,90-1,30 0,15-0,40 0,050 0,040
А 572-42 0,14-0,20 0,85-1,25 0,15-0,40 0,050 0,040
LRA 0,14-0,22 0,30-0,60 0.17-0.37 0,030 0,040
АВА 0,14-0,22 0,40-0,65 0,15-0,30 0,030 0,040
SS400 0.14-0,22 0.40-0.60 0,17-0,37 0,030 0,030
0,27-0,35 0,50-0,80 0,17-0,37 0,040 0,035

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-12; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.24.125.162 (0.014 с.)