Виділення сечі. Під час цистоскопії виявлено: міхур сечі не містить, із вічок сечоводів сечаМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Виділення сечі. Під час цистоскопії виявлено: міхур сечі не містить, із вічок сечоводів сечаНе поступає. Пошкодження якого відділу сечовидільної системи сталося під час операції?

A * Сечоводів

B Сечівника

C Сечового міхура

D Ниркової миски

E Ниркової чашечки

Після травматичного ураження промежини у потерпілого спостерігається нетримання

Сечі. Який м'яз був травмований?

A* Зовнішній стискач сечівника

B Сіднично-печеристий м'яз

C Внутрішній стискач відхідника

D Глибокий поперечний м'яз промежини

E Поверхневий поперечний м'яз промежини

У жінки виявлено пухлину яєчника. Показана операція. Яку зв`язку повинен

Перерізати хірург, щоб відділити яєчник від матки?

A * Власну зв’язку яєчника

B Широку зв’язку матки

C Бічну пупкову зв’язку

D Зв’язку що підвішує яєчник

E Круглу зв’язку матки

Хворий страждає на водянку яєчка. Ураження якої оболонки яєчка може призвести до

Цієї патології?

A * Tunica vaginalis testis

B Tunica dartos

C Fascia spermatica externa

D Fascia spermatica interna

E Fascia cremasterica

Під час огляду хворого хірург виявив водянку яєчка. Між листками якої оболонки яєчка

Накопичилась рідина?

A * Серозної (піхвової)

B Білкової

C Мясистої

D Зовнішньої сім'яної

E Внутрішньої сім'яної

Хворий скаржиться на гострі болі у лівій поперековій ділянці. Різі при

Сечовипусканні. При обстеженні йому поставлено діагноз сечокам'яної хвороби.

Визначте найбільш ймовірну локалізацію каменя у нирці:

A * Балія, великі чашечки

B Балія, кіркова речовина

C Малі чашечки, мозкова речовина

D Балія, мозкова речовина

E Коркова речовина, піраміди

Породіллі у зв'язку з патологічно вузьким тазом проведено кесарів розтин. Які

Шари стінки матки повинен розітнути хірург?

A * Вісцеральний листок очеревини, м'язову і слизову оболонки

B Парієтальний листок очеревини, м'язову і слизову оболонки

C Вісцеральний листок очеревини, околоматочну жирову клітковину, адвентіцію

D Парієтальний і вісцеральний листки очеревини, околоматочну жирову клітковину,

М'язову оболонку

E Вісцеральний листок очеревини, м'язову, околоматочну жирову клітковину

Хворий скаржиться на нестерпні болі у правій поперековій ділянці, які ірадіюють у праву

Пахвинну ділянку. Рентгенологічно на фоні сечовода на границі його середньої і нижньої

Третини виявлено затемнення округлої форми. Із діагнозом сечо-кам'яної хвороби

Хворого госпіталізовано. В ділянці якого звуження сечовода виявлено затемнення?

A * При переході абдомінальної частини в тазову

B В місці відходження від ниркової миски

C При перехресті його із яєчковою артерією

D В тазовій частині

E В інтрамуральній частині

У хворого діагностована водянка яєчка - збільшення кількості рідини у серозній

Порожнині. Між якими оболонками яєчка локалізується патологічний вміст?

A * Між паріетальним і вісцеральним листками піхвової оболонки яєчка

B Між шкірою і м'ясистою оболонкою

C Між внутрішньою сім'яною фасцією і піхвою оболонкою

D Між м'ясистою оболонкою і внутрішньою сім'яною фасцією

E Між шкірою і м'язом, що піднімає яєчко

До клініки поступила молода жінка зі скаргами на різкий біль внизу живота. При

Обстеженні у лікаря виникла підозра на розрив маткової труби в результаті

Позаматкової вагітності. Під час пункції через заднє склепіння піхви у шприці виявили

Кров. В якому з утворень очеревини жінки накопичується кров у даному випадку?

A * Прямокишково-матковому поглибленні.

B Міхурно-матковому поглибленні.

C Прямокишково-міхурному поглибленні

D Міжсигмоподібному поглибленні

E Позадусліпокишковому поглибленні

Під час гінекологічного втручання з приводу видалення матки хірургу необхідно

Перев'язати маткову артерію, яка проходить між листками широкої зв'язки матки. Який

Орган може бути пошкоджений під час даної маніпуляції?

A * Сечовивідник

B Сечовий міхур

C Маткові труби

D Пряма кишка

E Яєчник

У полі зору цистоскопа гладка поверхня слизової оболонки, без складок. Яка частина

Сечового міхура у полі зору?

A* Міхуровий трикутник

B Верхівка

C Тіло

D Шийка

E Дно

Хвора 28 років була доставлена до гінекології зі скаргами на болі в ділянці живота.

Клінічно була виявлена пухлина яєчника і показана операція по його видаленню. При її

Здійсненні необхідно розтинати зв'язку, що з'єднує яєчник з маткою. Яку зв'язку

Повинен перерізати хірург?

A* Lig. ovarii proprium

B Lig. latum uteri

C Lig. cardinali

D Lig. umbilicale laterale

E Lig. suspensorium ovarii

На прийом до уролога звернувся чоловік 58 років зі скаргами на ускладнене

Сечовипускання в останні 6 місяців. При обстеженні була виявлена аденома

(доброякісна пухлина) передміхурової залози. У якому місці залози виникає здавлення

Уретри?

A * Перешийок (середня частка)

B Права частка

C Ліва частка

D Передміхурова частина уретри

E Ділянка сім`яного горбика

У чоловіка 70 років значно збільшене у розмірах ліве яєчко за рахунок збільшення

Об’єму рідини у його серозній порожнині. Між які оболонками яєчка потрібно ввести

Пункційну голку, щоб відвести трансудат?

A * Між паріетальним і вісцеральним листками піхвової оболонки яєчка

B Між шкірою і м’ясистою оболонкою

C Між внутрішньою сім’яною фасцією і піхвовою оболонкою

D Між м’ясистою оболонкою і внутрішньою сім’яною фасцію

E Між шкірою і м’язом, що піднімає яєчко

До гінекологічного відділення госпіталізована жінка з клінікою гострого живота з

Підозрою на позаматкову вагітність. Крізь яке анатомічне утворення або його частину

Буде виконувати пункцію черевної порожнини гінеколог?

A * Fornix vaginae posterior

B Fornix vaginae anterior

C Cervix uteri

D Rectum

E -

Сечокам’яна хвороба ускладнилися виходом камінця з нирки. На якому рівні сечовода,

Вірогідніше всього, він може зупинитися?

A* На межі черевної і тазової частин

B У лоханці

C У середній черевній частині

D На 2 см вище впадіння у сечовий міхур

E На 5 см вище тазової частини

Під час оперативного втручання на малому тазі жінки виникла необхідність перев’язати

Маткову артерію. Яке з утворень може бути випадково перев’язаним разом з нею?

A* Сечовід

B Маткова труба

C Кругла зв’язка матки

D Внутрішня клубова вена

E Сечівник

Хвора 45 років, госпіталізована з підозрою на пухлину матки. Після обстеження

Встановлено діагноз - фіброміома матки. У якому шарі матки розміщується ця пухлина?

A * Myometrium

B Endometrium

C Perimetrium

D Parametrium

E Mesometrium

Запальний процес видозміненої підсерозної основи навколо шийки матки спричинив

Інтенсивний больовий симптом у пацієнтки. Патологічний процес якої ділянки статевих

Органів встановив лікар?

A * Parametrium

B Mesometrium

C Myometrium

D Endometrium

E Perimetrium

У хворого 53 років після поранення в ділянці промежини відмічається довільне

Сечовиділення. Який з мязів вірогідно ушкоджений?

A* M. sphyncter uretrаe

B M. ischiocavernosus

C M. bulbospongiosus

D M. transversus perinei superficialis

E M. transversus perinei profundus

Під час тяжких пологів відбувся розрив лобкового симфіза. Який орган вірогідно може

Бути травмований?

A * Сечовий міхур

B Пряма кишка

C Яєчники

D Маткові труби

E Матка

У жінки 28 років виявлена позаматкова вагітність, яка ускладниласяь розривом маткової

Труби. У який простір очеревини можливе потрапляння крові?

A * Прямокишково-матковий

B Міхурово-матковий

C Правий брижовий синус

D Лівий брижовий синус

E Міжсигмовидний синус

Хворому виставлено діагноз водянки яєчка (гідроцеле). Яка з оболонок яєчка утворює

Порожнину, в середині якої накопичується рідина?

A * Tunica vaginalis testis

B Tunica dartos

C Fascia spermatica interna

D Fascia spermatica externa

E Tunica albuginea

На рентгенограмі нирок при пієлографії лікар виявив ниркову миску, до якої

Безпосередньо впадали малі чашечки (великі були відсутні). Яку форму сечовивідних

Шляхів нирки виявив лікар?

A * Ембріональну

B Фетальну

C Зрілу

D Ампулярну

E Деревоподібну

Хворій виставлено діагноз бартолініт (запалення великих залоз присінка). В якому органі

Сечостатевої системи розташовані ці залози?

A * Великі статеві губи

B Малі статеві губи

C Клітор

D Піхва

E МаткаПоследнее изменение этой страницы: 2016-08-14; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.98.69 (0.017 с.)