Тема 6. Оболонки ОС. Принципи роботи з оболонками ОС Windows.



Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!



Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 6. Оболонки ОС. Принципи роботи з оболонками ОС Windows.



І. Вивчаючи цю тему, зверніть увагу на такі питання.

 1. Робота з об’єктами в оболонці ОС Far Manager.
 2. Робота з об’єктами в оболонці ОС Windows (Total) Commander.
 3. Архівація і розбиття файлів.

 

ІІ. Література:

Посібник для самостійної роботи

 

ІІІ. Завдання

Виконайте всі пункти завдання та внесуть в звіт команди, за допомогою яких Ви виконали необхідні дії (Наприклад: Файл→Упаковать).

 1. Запустіть програму Windows (Total) Commander.
 2. Cтворіть на диску D 2 папки: Документи, Temp.
 3. За допомогою пошуку знайдіть 10 документів Word (doc) і винесіть їх на панель.
 4. Скопіюйте знайдені текстові документи в папку Документи.
 5. Виділіть всі скопійовані документи в папці Документи і створіть архів в папці Temp з наступними параметрами: Сохранять пути, Архиватор: Zip.
 6. Ввійдіть в папку Temp та перевірте створений архів на помилки.
 7. Продивіться вміст архіву як звичайну папку, а потім вийдіть з нього.
 8. Розпакуйте створений архів в папку Temp.
 9. Виділіть всі документи в папці Документи і створіть архів в папці Temp з наступними параметрами: Сохранять пути, Удалить исходные файлы после упаковки, Самораспаковывающийся Zip-архив.
 10. Ввійдіть в папку Temp та запустіть архівний файл зі значком дискети і в відкритому вікні за допомогою кнопки [...] вкажіть папку Документи та розпакуйте архів.
 11. За допомогою пошуку знайдіть на диску С: будь-який файл, який за обсягом більший за 2 Мб і скопіюйте його в папку Документи.
 12. Ввійдіть в папку Документи і розбийте скопійований файл на частини в папку Temp. Розмір частин 1,44 МВ.
 13. Ввійдіть в папку Temp і зберіть розібраний файл в цій же папці
 14. Вилучіть папки Temp і Документи

Вийдіть на Рабочий Стол і видаліть папки Temp і Документи з Корзини.

Тести

Виділіть правильний на Ваш погляд варіант відповіді курсивом, якщо Ви працюєте з електронним варіантом зошита, або обведіть колом, якщо Ви працюєте з паперовим варіантом.

1. Якою клавішею можна вийти із Windows commander?

а) АLT + F1;

б) ТАВ;

в) АLT + F4;

г) ЕSС;
д) F10.

2. Якою клавішею можна переглянути зміст текстового файлу на екрані монітору?
а) F5;

б) F6;

в) FЗ;

г) F4;

д) SHIFT + F4.

3. Якою клавішею можна замінити ім'я файла?
а) F5;

б) F6;

в) FЗ;

г) F4;

д) SHIFT + F4.

 

4. Якою клавішею можна скопіювати файли?
а) F5;

б) F6;

в) FЗ;

г) F4;

д) SHIFT + F4.

 

5. Якою клавішею можна визвати текстовий файл для редагування?
а) F5;

б) F6;

в) FЗ;

г) F4;

д) SHIFT + F4.

 

6. Якою клавішею можна знищити файл?
а) F5;

б) F8;

в) FЗ;

г) F7;

д) SHIFT + F4.

 

7. Якою клавішею можна створити каталог?
а) F5;

б) F8;

в) FЗ;

г) F7;

д) SHIFT + F4.


Тема 7. Коротка характеристика служб Інтернет.

І. Вивчаючи цю тему, зверніть увагу на такі питання.

1. Умови отримання файлу з Internet

2. Електрона пошта.

3. Групи новин Use Net.

4. Word Wide Web (WWW).

5. Служби FTR,Telnet, BBC, Gopher, WAI

6. Живе спілкування в Internet, служба телеконференцій.

7. Служба імен доменів (DNS), служба передачі файлів (FTR)

 

ІІ. Література:

1. Посібник для самостійної роботи

2. Войтюшенко Н.М., Останець А.І. Інформатика і комп’ютерна техніка.

3. Коноплянко З.Д., Інформатика та комп’ютерна техніка: Конспект лекцій. (2 редакція)

ІІІ. Завдання

Вивчивши дану тему, дайте відповіді на наступні питання:

 1. Які послуги надає Internet користувачам?
 2. Які переваги має електрона пошта в порівнянні зі звичайною?
 3. Маєте Ви електронну скриньку? Якщо так, то вкажіть адреси сайтів, поштовим сервісом яких Ви користуєтесь
 4. Яким чином можна стати учасником телеконференції?
 5. Які послуги по роботі з файлом доступні в мережі?
 6. В яких випадках необхідне віддалене керування комп’ютером?
 7. Як здійснити пошук інформації в Інтернеті? Перерахуйте пошукові сервіси, які Ви знаєте?
 8. Якими пошуковими сервісами Ви користуєтесь?
 9. Чи користуєтесь Ви соціальними мережами? Якщо так, то вкажіть на сайтах яких соціальних мереж Ви зареєстровані.

Тести

Виділіть правильний на Ваш погляд варіант відповіді курсивом, якщо Ви працюєте з електронним варіантом зошита, або обведіть колом, якщо Ви працюєте з паперовим варіантом.

1. Internet:

а) сукупність комп'ютерів, з'єднаних між собою;

б) система взаємопов'язаних комп'ютерних мереж;

в) мова спілкування об'єктів у мережі;

г) комп'ютери, фізично пов'язані через спеціальні мережні кабелі, що підтримують єдиний протокол обміну.

2. HTTP (Hyper Text Transfer Protocol):

а) протокол передання повідомлень;

б) сторінка WWW;

в) протокол передання гіпертексту;

г) протокол передання пошти.

3. Web-сайт:

а) адреса отримання інформації в Internet;

б) найменший блок інформації в Internet;

в) сукупність Web-сторінок.

4. Рядок адреси:

а) рядок надання запиту в Internet;

б) рядок повідомлень;

в) рядок стану.

5. Функції електронної пошти:

а) накопичення інформації;

б) надання інформаційного сервісу;

в) відсилання та отримання повідомлень.

6. UA:

а) домен належить Югославії;

б) домен належить ЮАР;

в) домен належить Україні.

7. Мережний протокол:

а) мова спілкування об'єктів у мережі;

б)стандарт взаємодії пристроїв у мережі;

в) мова програмування.

8. Приклади серверів:

а) Internet Explorer;

б) Rambler;

в) Yahoo;

г) Netscape Navigator.

9. Браузер:

а) прилад зв'язку з мережею;

б) певна сукупність комп'ютерів, пов'язаних між собою;

в) система програмування гіперпосилань;

г) програма обслуговування користувачів в Internet.

10. Гіперпосилання:

а) слово, що розгортає нову Web-сторінку;

б) адреса пошуку в Internet;

в) домен.


Тема 8. Виконання індивідуальних завдань в текстовому редакторі.

І. Вивчаючи цю тему, зверніть увагу на такі питання.

1. Підключення та будова панелі інструментів «Рисование».

2. Вставка та розташування в тексті автофігур.

3. Переміщення, зміна розмірів та розташування на листі автофігур

4. Вставка напису в намальовані фігури

5. Використання інструменту «Редактор формул».

 

ІІ. Література:

1. Посібник для самостійної роботи

2. Войтюшенко Н.М., Останець А.І. Інформатика і комп’ютерна техніка.

3. Коноплянко З.Д., Інформатика та комп’ютерна техніка: Конспект лекцій. (2 редакція)

 

ІІІ. Завдання

Виконайте всі пункти завдання та внесуть в звіт команди, за допомогою яких Ви виконали необхідні дії .

 1. Завантажити програму Word.
 2. Встановити параметри сторінки: всі поля сторінки по 2 см, орієнтація – книжна.
 3. Побудувати за допомогою панелі інструментів «Рисование» схему згідно зразка. В якості зразка обрати схему за варіантом в Посібнику для самостійної роботи (Ваш варіант – це порядковий номер в списку журналу групи).
 4. Зберегти документ з назвою Схема. Продемонструвати схему викладачу в електронному вигляді. Роздрукувати схему та додати до зошита з самостійної роботи.

Завдання рівень 2:

 1. В раніше створеному документі Схема додайте чистий лист та створіть за допомогою вбудованої програми Microsoft Equationстворіть формули за зразком згідно варіанта в Посібнику для самостійної роботи (Ваш варіант – це порядковий номер в списку журналу групи).
 2. Зберегти документ. Продемонструвати формули викладачу в електронному вигляді. Роздрукувати формули та додати до зошита з самостійної роботи.

Тема 9. Захист інформації. Віруси. Класифікація вірусів.

І. Вивчаючи цю тему, зверніть увагу на такі питання.

1. Що таке комп’ютерний вірус?

2. Класифікація комп’ютерних вірусів.

3. Яку шкоду наносять різні типи вірусів?

4. Шляхи боротьби з комп’ютерними вірусами

5. Антивірусні програми

ІІ. Література:

1. Посібник для самостійної роботи

2. Коноплянко З.Д., Інформатика та комп’ютерна техніка: Конспект лекцій. (2 редакція)

 

ІІІ. Завдання

Вивчивши дану тему, дайте відповіді на наступні питання:



Последнее изменение этой страницы: 2016-08-14; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.219.62 (0.011 с.)