ТОП 10:

Частина легені, каверна округлої форми сполучена з просвітом бронху.МУЗ. №252

2. Нирка

3. Жирове заміщення, атрофія ниркової паренхіми.

4. Нефролітіаз

А) клініко-морфологічні форми:

1) при порушенні відтоку сечі—гідронефроз

2) локалізація в чашці—гідрокалікоз

3) обтюрація сечоводу—гідроуретронефроз

4) при приєднанні інфекції—піоуретронефроз

Б) ускладнення:

1) пієлонефрит

2) піонефроз

3) Гнійне розтоплення нирки

4) сепсис

5) ниркова недостатність

 

 

МУЗ. № 264

1. Фрагмент передміхурової залози з сечовим міхуром

3. Гіперплазія залозиста, можливо—ретенційні кісти, порушення часточковості.

4. Вузлова гіперплазія або аденома передміхурової залози

А) клініко-морфологічні форми:

1) залозиста (аденоматозна)

2) м*язово-фіброзна (стромальна)

3) змішана

Б) ускладнення:

1)здавлювання і деформація сечовивідного каналу

2)цистит

3)пієліт

4)висхідний пієлонефрит

5)уросепсис

 

 

МУЗ. №265,326

2. Макропрепарат нирки

3. Фібриноїдний некроз капілярів клубочків і приносної артеріоли поряд з тромбозом капілярів та інфільтрацією нейтрофілами. Екстракапілярний продуктивний гломерулонефрит

4. Велика пістрява нирка

А) клініко-морфологічні форми:

1) за перебігом (гострий, підгострий, хронічний)

2) за патогенезом (імунологічно обумовлений, імунологічно необумовлений)

3) за нозологічною залежністю (первинний, вторинний)

4) за етіологією (вірусний, бактеріальний, не встановленої етіології)

Б) ускладнення:

1) гостра ниркова недостатність

2) хронічна ниркова недостатність з проявами азотемічної уремії

3) серцево-судинна недостатність

4) крововиливи в мозок

 

МУЗ. №270, 287, 294

2. Макропрепарат нирки

3. некротичний нефроз епітелію канальців, глибокі порушення крово- та лімфообігу

4. «Шокова» нирка (краш-синдром)

А) клініко-морфологічні форми:

1) початкова (шокова) стадія

2) олігоанурична стадія

3) стадія відновлення діурезу

Б) ускладнення:

1) сегментарний або тотальний некроз коркового шару нирок

 

МУЗ. №280

2. Об*єкт складається з кількох сотен чи тисяч пухирців діаметром 2-6 мм як «грона винограду». Вірогідно, це кістозно змінені ворсини хоріону, вилучені з порожнини матки.

3. Аномалія розвитку плідного яйця.

4. Трофобластична хвороба ( пухирний занесок)

А) клініко-морфологічні форми:

1) повний пухирний занесок

2) частковий пухирний занесок

3) інвазивний пухирний занесок

4) хоріонепітеліома

5) трофобластична пухлина плаценти

6) плацентарний поліп

Б) ускладнення:

1) запалення ендометрію

2) ациклічні маткові кровотечі

 

МУЗ. №296

2. Фрагмент нирки

3. Вогнища гнійного запалення, рубцювання, утворення абсцесів і карбункулів

4. Апостематозний нефрит

А) клініко-морфологічні форми:

1) односторонній

2) двосторонній

Б) ускладнення:

1) прорив гнійників

2) абсцеси, карбункули

 

 

МУЗ. №298, 310

2. Макропрепарат нирки

3. Артеріолонекроз нирок, білкова дистрофія в епітелії канальців, гломерулосклероз, регенераційна гіпертрофія нирок з дрібногранулярною поверхнею

4. Дрібновузловий нефросклероз

А) клініко-морфологічні форми:

1) при гломерулонефриті

2) при гіпертонічній хворобі

Б) ускладнення:

1) хронічна ниркова недостатність

2) азотемічна уремія

 

МУЗ. №313

2. Фрагмент нирки

3. Атрофія паренхіми з колапсом строми, нефросклероз, інфаркти з рубцюванням

4. Великовузловий нефросклероз

А) клініко-морфологічні форми:

1) при атеросклерозі

2) при пієлонефриті

3) при амілоїдозі

Б) ускладнення:

1) ниркова гіпертонія

 

 

МУЗ. №320, 329

2. Макропрепарат нирки

3. Набряк і гіперемія слизової оболонки сечового міхура з обмеженими ділянками некрозу.

4. Геморагійний цистіт

А) клініко-морфологічні форми:

1) гострий

2) хронічний

Б) ускладнення:

1) висхідний пієлонефрит

2) виразковий та некротичний цистит

 

 

МУЗ. №325

2. Макропрепарат нирки

3. Атрофія від здавлювання—сеча розтягує миску нирки, тканину нирки, яка з часом перетворюється на мішок з тонкими стінками

4. Гідронефроз

А) клініко-морфологічні форми:

1) від нефролітіазу

Б) ускладнення:

1) утруднення відтоку сечі

МУЗ. №330

2. Макропрепарат нирки

3. Стромально-судинна білкова дистрофія ( нефропатичний амілоїдоз)

4. Амілоїдоз нирки

А) клініко-морфологічні форми:

1) латентна стадія

2) протеїнурична стадія

3) нефротична стадія

4) азотемічна ( уремічна) стадія

Б) ускладнення:

1) інфекційні хвороби ( пневмонія, бешиха, паротит)

2) нефрогенна артеріальна гіпертензія ( серцева недостатність, крововиливи, інфаркти)

3) двобічний тромбоз венозної системи нирок

4) гостра ниркова недостатність

Муз № 491

Фрагмент легені людини

3.Хронічне запалення. Видима стінка каверни та оточуюча легенева тканина шільна. Казеозний некроз не однорідний.Склероз легеневої тканини. Лімфаденіт, лімфангіт.

4.Туберкульоз. Форма: вторинний, фіброзно-кавернозний.

А) Первинний туберкульоз: легень, травного каналу, шкіри.

Вторинний туберкульоз: Гострий вогнишевий, фіброзно-вогнишевий, інфільтративний, казеозна пневмонія, туберкулома, гострий кавернозний, циротичний.

Дисемінований туберкульоз: дисемінований, гематогенний тбц., дисемінований з переважним враженням легень, дисемінований з переважними не легеневими ураженнями.

 

Б) Дихальна недостатність, легеневе сердце, плеврит,дисемінація туберкульозного процесу, легенева кровотеча, пневмоторакс, амілоідоз, секвестри кісток, перфорація кишки з перитонітом, кишкова непрохідність.

 

Муз.№ 495

Частина легені, каверна округлої форми сполучена з просвітом бронху.

3.Ексудативне запалення. Казеозний некроз.По периферії каверни проліферативне запалення. Лімфаденіт, лімфангіт.

4.Туберкульоз. Форма: вторинний гострий кавернозний.

А) Первинний туберкульоз: легень, травного каналу, шкіри.

Вторинний туберкульоз: Гострий вогнишевий, фіброзно-вогнишевий, інфільтративний, казеозна пневмонія, туберкулома, гострий кавернозний, циротичний.

Дисемінований туберкульоз: дисемінований, гематогенний тбц., дисемінований з переважним враженням легень, дисемінований з переважними не легеневими ураженнями.

 

Б) Дихальна недостатність, легеневе сердце, плеврит,дисемінація туберкульозного процесу, легенева кровотеча, пневмоторакс, амілоідоз, секвестри кісток, перфорація кишки з перитонітом, кишкова непрохідність.

 

 

Муз.№ 496

Фрагмент легені

3.Вогнише ексудативного запалення з казеозним некрозом. Лімфаденіт, лімфангіт

4. Туберкульоз. Форма: первинний туберкульоз легень

А) Первинний туберкульоз: легень, травного каналу, шкіри.

Вторинний туберкульоз: Гострий вогнишевий, фіброзно-вогнишевий, інфільтративний, казеозна пневмонія, туберкулома, гострий кавернозний, циротичний.

Дисемінований туберкульоз: дисемінований, гематогенний тбц., дисемінований з переважним враженням легень, дисемінований з переважними не легеневими ураженнями.

 

Б) Дихальна недостатність, легеневе сердце, плеврит,дисемінація туберкульозного процесу, легенева кровотеча, пневмоторакс, амілоідоз, секвестри кісток, перфорація кишки з перитонітом, кишкова непрохідність.

 

Муз.№501

2.Фрагмент легені. Чітко видно відмежовані уражені долі + абсцетична поржнина.

3.Ексудативне запалення з фіброзно-лейкоцитарною інфільтрацією. Некротична поржнина з не рівними стінками, розташована внутрішньо стромально.

4.Вогнищева пневмонія. Пневмоніогенний абсцес легені.

А) –Крупозна, - Вогнищева, - Не інфекційні, - Інтерстиційні.

В залежності від стадії: приплива, червоного опечінкування, сірого опечінкування, розрішення.

В залежності від локалізації: паренхіматозна, інтерстиційна, змішана.

В залежності від поширення: вогнишева: ацинозна, часточкова, сегментарна. Тотальна, дольова.

В залежності від характеру процеса: серозна: лейкоцитарна, десквамативна, геморагічна. Гнійна, фіброзна, геморагічна, змішана.

В залежності від чинника: бактеріальна, вірусна, аспіраційна, гіпостатична, післяопераційна, бронхопневмонія.

Б) Легеневі:карніфікація, абсцес, гангрена легені, емпієма плеври

Внелегеневі:гематогенний перикардит, перитоніт, менінгіт, поліпозно-виразковий ендокардит, гнійний артрит, серцева недостатність.

 

 

Муз.№503

Фрагмент легені.

3.Організація фібриноїдних мас в зрілу волокнисту сполучну тканину.

4.Крупозна пневмонія, стадія розрішення, карнифікація легені.

А) –Крупозна, - Вогнищева, - Не інфекційні, - Інтерстиційні.

В залежності від стадії: приплива, червоного опечінкування, сірого опечінкування, розрішення.

В залежності від локалізації: паренхіматозна, інтерстиційна, змішана.

В залежності від поширення: вогнишева: ацинозна, часточкова, сегментарна. Тотальна, дольова.

В залежності від характеру процеса: серозна: лейкоцитарна, десквамативна, геморагічна. Гнійна, фіброзна, геморагічна, змішана.

В залежності від чинника: бактеріальна, вірусна, аспіраційна, гіпостатична, післяопераційна, бронхопневмонія.

Б) Легеневі:карніфікація, абсцес, гангрена легені, емпієма плеври

Внелегеневі:гематогенний перикардит, перитоніт, менінгіт, поліпозно-виразковий ендокардит, гнійний артрит, серцева недостатність.

 

 

Муз.№505;531

Частина легені.

3.Некроз, геморагічнй інфаркт конусоподібної форми (темно-бурого кольору), навколо - вал запалення.

4.Некроз, гемрагічний інфаркт легені, тромбоемболія легеневої артерії - ???

А) Некроз: Коагуляційний, Колікваційний, Гангрена: волога, суха, Секвестр, Інфаркт: геморагічний, ішемічний.

В) Абсцедування, Рубцювання, Постінфарктна пневмонія, Реактивний плеврит, множинні тромбоемболії, кровотеча, Легенева недостатність, Легеневе серце.

 

Муз.№507;524

Частина легені

3.Легенева тканина здута. Декілька вогнищ з гладенькими стінками. Пневмосклероз. Фіброз. Можливо запальна інфільтрація.

4.Емфізема легень

А)Хронічна дифузно-обструктивна, Хронічна вогнищева (рубцьова), Бульозна емфізема, Вікарна, Панацинарна, Стареча, Проміжна.

В)Спонтанний пневмоторакс, Гіпертрофія правого шлуночка, Легенево-серцева недостатність, Бронхіт, Кровотеча

 

 

Муз.№511

Доля легені

3.На розрізі ткакнина дрібно «ячеистая». Метаплазія епітелію поверхні бронхоектазу. Склероз. Поля фіброзу легеневої тканини. Інфільтративне запалення.

4.Бронхоектатична хвороба.

А)Вроджена, Набута: В залежності від форми та локалізацйії процесу

В)Легенево-серцеа недостатність, Гіпоксія, Вторинний амілоїдоз, Пневмонія, Емпієма плеври, Септицемія, Менінгіт, Абсцеси .

 

Муз.№512

Сегмент легені

3.Ексудативне запалення. Серозно-геморагічне запалення. Можливо втягнення в процес бронхів. Гострий бронхіт, панбронхіт.

4.Вогнищева пневмонія, Бронхопневмонія - ???

А).За причиною: септична, аспіраційна, гіпостатична, післяопераційна, імунно-дефіцитна

За агентом: бактеріальна, вірусна, хвороба “легіонерів”

В). Абсцедування, Плеврит, Легенева недостатність, Бронхоектази.

 

Муз.№516

Частина легені

3.Тканина легені – щільна. На плеврі – фіброзні накладання. Ексудативне запалення з фіброзно-геморагічним і фіброзно гнійним ексудатом. Лімфаденіт.

4.Крупозна пневмонія, Плеврит.

А) –Крупозна, - Вогнищева, - Не інфекційні, - Інтерстиційні.

В залежності від стадії: приплива, червоного опечінкування, сірого опечінкування, розрішення.

В залежності від локалізації: паренхіматозна, інтерстиційна, змішана.

В залежності від поширення: вогнишева: ацинозна, часточкова, сегментарна. Тотальна, дольова.

В залежності від характеру процеса: серозна: лейкоцитарна, десквамативна, геморагічна. Гнійна, фіброзна, геморагічна, змішана.

В залежності від чинника: бактеріальна, вірусна, аспіраційна, гіпостатична, післяопераційна, бронхопневмонія.

Б) Легеневі:карніфікація, абсцес, гангрена легені, емпієма плеври

Внелегеневі:гематогенний перикардит, перитоніт, менінгіт, поліпозно-виразковий ендокардит, гнійний артрит, серцева недостатність.

 

 

Муз.№519

Частина легені

3.Ексудативне запалення з фіброзно-геморагічною ексудацією. Вогнище некрозу розташоване субплеврально. Внутрішні стінки вогнища нерівні. Лімфаденіт.

4.Крупозна пневмонія. Субплевральний абсцес. Плеврит.

А).Абсцес: пневмоніогенний: субплевральний, перибронхіальний, внутрішньопаренхіматозний; гострий хронічний

В).Емпієма, Плеврит, Гангпена легені, Вторинний амілоїдоз.

 

Муз.№521

Фрагмент легені

3.Проліфератине запалення, сифілітична гранульома. Ліфаденіт.

4.Сифілітична гранульома (гума), Туберкульозна гранульома - ???

А).Періодизація: первинний, вторинний, третинний.

Вісцеральний: гумозний міокардит, мезоаортит, нейросифіліс, спинна сухотка, параліч.

Вроджений: ранній, пізній, мертвонароджені

В).Абсцедування. Легенева недостатність. Генералізація процесу. Гумозний міокардит. Артеріїт. Параліч.

Муз.№525

Легені людини.

3.Склероз тканини легені (пневмосклероз). Ділянки тканини – безповітрянні, щільні, темного кольору. Антракотична-індурація легень. Лімфаденіт.

4.Професійне захворювання. Пневмоканіоз - антракоз.

А).Пневмоканіози: силікатоз, азбестоз, талькоз, сидероз, антракоз, алюміноз…

В).Бронхіт. Емфізема. Вторинне утворення - нетуберкульозна каверна. Пневмонія. Гіпертрофія правого шлуночка. Легенево-серцева недостатність.

 

Муз.№529

2.Комплекс органів: фрагмент шкіри з сибірко-язвенним карбункулом, гортань і легені.

3.Сибірковий карбункул. Гостре серозно-геморагічне запалення. Регіонарний лімфаденіт. Можлива генералізація процесу в септичну форму.

4.Сибірська язва. Шкірна форма. Легенева форма - ???

А).Шкірна форма, Кишкова, Легенева, Септична.

В).Сепсис, Геморагічний менінгоенцефаліт, Кровотеча.

 

 

Муз. № 551

1. Фрагмент легені

2. гемосидероз, антракоз легені

3. Діагноз хвороби: дистрофія - змішана дистрофія ( порушення обміну гемоглобінних пігментів ), або професійне захворювання, пневмоконіоз – карбоконіоз ( антракоз )

Гемосидероз – надлишкове утворення гемосидерину.

Клініко-морфологічні форми порушень обміну гемоглобін них пігментів:

- гемосидероз

- гемохроматоз

- порфірії

Ускладнення: гемоліз, анемія, гемобластоз

Клініко – морфологічні форми професійних захворювань:

- силікози

- силікатози

- металлоконіози

- карбоконіози

- пневмокониози

Ускладнення:

- склероз між альвеолярних перетинок

- антракозні вузли

- хронічний бронхіт

- рецидивуюча вогнищева пневмонія

 

 

Муз. № 565

1. легеня

2. запалення легеневої тканини, лімфангіт, лімфаденіт

3. міліарний туберкульоз легень

А) Клініко-морфологічні форми (схема).

Первинний туберкульоз

· Первинний туберкульоз легень

· Первинний туберкульоз травного каналу

· Первинний туберкульоз шкіри

Вторинний туберкульоз

· Гострий вогнищевий туберкульоз

· Фіброзно-вогнищевий туберкульоз

· Інфільтративний туберкульоз

· Казеозна пневмонія

· Туберкулома

· Гострий кавернозний туберкульоз

· Фіброзно-кавернозний туберкульоз

- Циротичний туберкульоз

Дисемінований туберкульоз

· генералізований дисемінований туберкульоз

· дисемінований туберкульоз з переважним ураженням легень

· дисемінований туберкульоз з переважними нелегеневими ураженнями (з ураженням окремих органів)

Б) Ускладнення хвороби (перелік).

- Дихальна недостатність

- «Легеневе серце», правошлуночкова недостатність

- Плеврит

- Дисемінація туберкульозного процесу

- Легенева кровотеча

- Пневмоторакс

- Перфорація виразки кишки з перитонітом

- Кишкова непрохідність

- Амілоїдоз

- Секвестри кісток

1. Муз. № 579

2. трахея

3. фібринозне запалення

4. дифтерія верхніх дихальних шляхів

Клініко – морфологічні форми:

- дифтерія зіва і мигдаликів

- серця

- нервової системи

- мозку

- нирок

Ускладнення: при дифтерії дихальних шляхів ускладнення пов’язані з використанням інтубації або трахеотомії, при яких можливе утворення пролежнів. Пролежні призводять до гнійних пере хондритів хрящів гортані, флегмоні, гнійному медіастеніту. Основними ускладненнями є асфіксія при справжньому крупі чи закупоркою дихальних шляхів фібринозними плівками, а також приєднання інфекційних захворювань (пневмонія), гнійні ускладнення.

 

1. Муз. № 593

2. мозок

3. повнокров’я мякої мозкової оболони, запалення, наявність гнійного ексудату

4. геморагійний менінгіт або субарахноїдальний крововилив

Клініко морфологічні форми:

- гнійний менінгіт

- менінгококовий

- серозний

- сифілітичний

- геморагічний

Ускладнання:

- набряк мозку

- церебральна кахексія

- ураження мікроциркуляторного русла

- некротичні зміни в наднирниках

- бактеріальний шок

- печінкова недостатність

- септикопіємія

 

 

1. Муз. № 604

2. мозок

3. повнокров’я мякої мозкової оболони, набухання, запалення, наявність гнійного ексудату, некроз, гліоз

4. гнійний менінгоенцефаліт

Клініко морфологічні форми:

- гнійний

- серозний

- герпесний

- геморагічний

Ускладнання:

- набряк мозку

- церебральна кахексія

- ураження мікроциркуляторного русла

- некротичні зміни в наднирниках

- бактеріальний шок

- печінкова недостатність

септикопіємія

 

Муз. № 608

1. мозок

2. гнійне запалення, порожнина утвореної грануляційною тканиною заповнена пухлинними клітинами

3. метастатичний абсцес головного мозку

Клініко – морфологічні форми гнійного запалення:

- абсцес

- флегмона

Ускладнення:

- лімфогеннне і гематогенне запалення

- нориці

- інтоксикація

 

 

Муз. № 612

1. мозок

2. повнокров’я мякої мозкової оболони, набухання, запалення, наявність гнійного ексудату

3. гнійний або гумозний менінгіт

Клініко морфологічні форми:

- гнійний менінгіт

- менінгококовий

- серозний

- сифілітичний

- геморагічний

Ускладнання:

- набряк мозку

- церебральна кахексія

- ураження мікроциркуляторного русла

- некротичні зміни в наднирниках

- бактеріальний шок

- печінкова недостатність

- септикопіємія

 

Муз. № 627

1. мозок

2. лімфоцитарне запалення, крововилив

3. гематома головного мозку

Клініко морфологічні форми:

- гематома мозку

- легень

- кори наднирників

- суглоба

- м’яких тканин…….

Ускладнення:

- інкапсуляція

- утворення кіст

- приєднання інфекції

- нагноєння

 

Муз. № 642

2. мозок

3.гнійне запалення, порожнина утвореної грануляційною тканиною

4.абсцес головного мозку

Клініко – морфологічні форми гнійного запалення:

- абсцес

- флегмона

Ускладнення:

- лімфогеннне і гематогенне запалення

- нориці

- інтоксикація

 

Муз. № 655

1. селезінка

2. клиноподібний некроз, фібринозне запалення капсули

3. інфаркт селезінки

Клініко – морфологічні форми:

Види інфаркту:

- білий

- білий з геморагічним вінчиком

- червоний ( геморагічний )

Ускладнення:

- гнійне розплавлення

- некроз

- утворення рубцевої тканини

 

Муз. № 665

1. селезінка

2. некроз (первинний афект), запалення легеневої тканини, лімфаденіт, можливо – лімфангіт

3. міліарний туберкульоз селезінки

А) Клініко-морфологічні форми (схема).

Первинний туберкульоз

· Первинний туберкульоз легень

· Первинний туберкульоз травного каналу

· Первинний туберкульоз шкіри

Вторинний туберкульоз

· Гострий вогнищевий туберкульоз

· Фіброзно-вогнищевий туберкульоз

· Інфільтративний туберкульоз

· Казеозна пневмонія

· Туберкулома

· Гострий кавернозний туберкульоз

· Фіброзно-кавернозний туберкульоз

- Циротичний туберкульоз

Дисемінований туберкульоз

· генералізований дисемінований туберкульоз

· дисемінований туберкульоз з переважним ураженням легень

· дисемінований туберкульоз з переважними нелегеневими ураженнями (з ураженням окремих органів)

Б) Ускладнення хвороби (перелік).

- Дихальна недостатність

- «Легеневе серце», правошлуночкова недостатність

- Плеврит

- Дисемінація туберкульозного процесу

- Легенева кровотеча

- Пневмоторакс

- Перфорація виразки кишки з перитонітом

- Кишкова непрохідність- Амілоїдоз. -Секвестри кісток

 

 

Муз. № 665

2. нирка

3. некроз (первинний афект), запалення легеневої тканини, лімфаденіт, можливо – лімфангіт

4. міліарний туберкульоз нирки

А) Клініко-морфологічні форми (схема).

Первинний туберкульоз

· Первинний туберкульоз легень

· Первинний туберкульоз травного каналу

· Первинний туберкульоз шкіри

Вторинний туберкульоз

· Гострий вогнищевий туберкульоз

· Фіброзно-вогнищевий туберкульоз

· Інфільтративний туберкульоз

· Казеозна пневмонія

· Туберкулома

· Гострий кавернозний туберкульоз

· Фіброзно-кавернозний туберкульоз

- Циротичний туберкульоз

Дисемінований туберкульоз

· генералізований дисемінований туберкульоз

· дисемінований туберкульоз з переважним ураженням легень

· дисемінований туберкульоз з переважними нелегеневими ураженнями (з ураженням окремих органів)

Б) Ускладнення хвороби (перелік).

- Дихальна недостатність

- «Легеневе серце», правошлуночкова недостатність

- Плеврит

- Дисемінація туберкульозного процесу

- Легенева кровотеча

- Пневмоторакс

- Перфорація виразки кишки з перитонітом

- Кишкова непрохідність

- Амілоїдоз. -Секвестри кісток

 

1. Муз. № 681

2. ------

3. виразка з рівними краями, запальний процес

4. сифіліс (шанкр, менінгіт)

Клініко-морфологічні форми:

- Первинний

- Вторинни й

- Третинний

- вроджений і набутий

Ускладнення:

- гіперплазія

- некроз

- розеоли, папули, пустули

- утворення гум

- сифілітичний цироз

 

1. Муз. № 69

2. серце

3. рубцева сполучна тканина, зона ішемії

4. хронічна аневризма серця

Клініко-морфологічні форми:

Хронічна аневризма серця утворюється після трансмурального інфаркту, коли рубцева сполучна тканина, яка замістила зону інфаркту, стає стінкою серця

Ускладнення:

- хронічна серцева недостатність

- тромбоемболія

- повторний інфаркт

- розрив стінки аневризми

 

 

1. Муз. № 691

2. серце

3. потовщення стінки ендокарду, фіброз, якому передував некроз, тромботичні маси

4. фібропластичний ендокардит

Клініко-морфологічні форми ендокардиту:

- бактеріальний ( септичний )

- фибропластичний паріетальний ендокардит з еозинофілією

Ускладнання:

- тромбоз

- тромбоемболія

- інфаркт легень

- крововиливи в головний мозок

 

 

1. Муз. № 692

2. серце

3. потовщення стінки ендокарду, некроз, гіперплазія лімфоїдної тканини

4. бородавчастий ендокардит

Клініко-морфологічні форми ендокардиту:

- бактеріальний ( септичний )

- фибропластичний паріетальний ендокардит з еозинофілією

Ускладнання:

- тромбоз

- тромбоемболія

- інфаркт легень

- крововиливи в головний мозок

 

 

Клініко-морфологічні форми

-Повний пухирний занесок

-Частковий пухирний занесок

-Інвазивний пухирний занесок (деструюючий міхурів занос)

- Хоріонепітеліома (хоріон карцинома)

- Трофобластична пухлина плаценти

- Плацентарний поліп

Ускладнення:

- Запалення ендометрію (едометрит – гострий чи хронічний)

- Ациклічні маткові кровотечі (метрорагія)

Муз № 818, 852

Муз.№ 884,882

Аорта.

3.Кашоподібний детрит,склероз.

4.

А) атеросклероз аорти;

—атеросклероз вінцевих артерій серця (ішемічна хвороба серця);

—атеросклероз артерій головного мозку (цереброваскулярні захворювання);

—атеросклероз артерій нирок (ниркова форма);

—атеросклероз артерій кишки (кишкова форма);

—атеросклероз артерій нижніх кінцівок.

 

Б) Ускладнення атеросклерозу. Незалежно від локалізації атеросклеротичних змін розрізняють дві групи ускладнень: хронічні та гострі.

Хронічні ускладнення. стенозуючий атеросклероз Хронічна судинна недостатність супроводжується гіпоксією, дистрофічними і атрофічними змінами в органі і розростанням сполучної тканини. Повільна оклюзія судин призводить в органах до дріб­но­вогнищевого склерозу.

Гострі ускладнення. Вони зумовлені виникненням тромбів, емболів, спазмом судин. Гостра ішемія , гангрена.

 

Муз.№844

Червоподібний відросток.

3.Ексудативне запалення з фіброзно-лейкоцитарною інфільтрацією. 4. Гангренозний апендицит .

А) простий;

— поверхневий;

— деструктивний (який в свою чергу ділять на флегмонозний, апостематозний, флегмонозно-виразковий, гангренозний).

Б) Апендикулярний інфільтрат,абсцесс.

Хронічні:водянка відростка, мукомеле, псевдоміксома очеревини.

 

Муз.№849, 898

Муз.878

Муз. 789

Муз.№334

2. Фрагмент нирки

3. тотальний або субтотальний інфаркт нирки, некроз кіркової речовини нирок

4. множинні інфаркти нирки можливі через недостатність анастомозів і колатералей, які залежать від ступеня ураження стінок артерій і звуження їх просвіту (атеросклероз, облітеруючий ендартереїт), від ступеня порушення кровообігу (венозний застій0і від рівня виключення артерій тромбом чи емболом.

А) 1. Білий (ішемічний інфаркт)

2. білий інфаркт з геморагічним вінчиком

3. червоний геморагічний інфаркт

Б) ускладнення

1. осифікація(кіста)

2. вапнування

3. гнійне розтоплення осередку омертвіння.

Муз. № 348

1. Нирка

2. Атрофія паренхіми нирки, (обтюрація сечовода з запаленням???), запалення нирки, можливе склерозування сполучною та жировою клітковиною

3. Можливий пієліт, пієлонефрит , апостематозний нерит.

А) камені ниркової миски:

– пієлоектазія

- гідронефроз

Камені в чашках нирок

- Гідрокалікоз

Камінь сечовода

- Гідроуретеронефроз

Б) ускладнення

- пієлонефрит

- піонефроз

- гнійне розтоплення нирки

- хронічна ниркова недостатність.

 

Муз. №353

1. Фрагмент нирки

2. Дистрофічні зміни, запалення нирки . Під капсулою нирки спостерігаються велика кількість маленьких гнійників

3. Апостематозний нефрит

А)-односторонній

-двосторонній

Б)ускладнення: карбункул, абсцес

 

Муз. № 363

2. нирка

3. нирка(и) щільні, з дрібногорбистою поверхнею з розвитком рубців; можлива структурна перебудова нирок, склероз строми нирок, атрофія паренхіми

4. А) нефросклероз є первинний та вторинний

-дрібнозернистий та – великогорбистий

Б) – хронічна ниркова недостатність

- артеріоло склероз

 

 

Муз. №375

1. Нирка

2. Зовнішній вигляд нирки нагадує гроно винограду, тканина нирок складається з безліччю кіст, заповнених серозною рідиною, ниркова тканини поміж ними атрофована, кісти здавлюють ниркову паренхіму.

3. Полікістоз нирок

А) Часто полікістоз нирок сполучається з полікістозом печінки, яєчника, легень та підшлункової залози. Розвиток полікістозу нирок повязують з порушенням ембріогенезу, що супроводжується утворенням гломерулярних, тубулярних та екскреторних кіст.

Б) -пієлонефрит

-нагноювання кіст

- злоякісні пухлини

 

 

Муз. № 379

1. Фрагмент щитовидної залози

2. Фрагмент щитовидної залози

3. Щитовидна залоза значно збільшена, спостерігається перетворення призматичного епітелію фолікулів у циліндричний, вакуолізація, можлива лімфоплазмоцитарна інфільтрація строми.

4. Можлива хвороба Грейвса, гіпертиреоїдизм.

А) зоб за зовнішнім виглядом є – дифузний

-вузловий

-дифузно-вузловий

За гістологічною будовою :

-колоїдний

-паренхіматозний

Б) – серцева недостатність

- гостра наднирникова недостатність

Муз. №38

1. Фрагмент шийки матка

2. Спостерігається пухлина в піхвовій (або може ще бути в церві кальному каналі) частині шийки, яка росте екзофітно (або ендофітно) порожнину піхви, можливі виразки та свищі.

3. А)Рак шийки матки(передують ендоцервікоз або дисплазія епітелію)

- Рак піхвової частини

- - рак церві кального каналу

Б) метастазування

 

Муз.№ 376

1. Фрагмент щитовидної залози

2. Щитовидна залоза значно збільшена, має будову колоїдного (або паренхіматозного )зоба, м’ясиста тканина сіро-рожевого кольору

3. Можлива мікседема або тиреотоксикоз.

4. А) зоб за зовнішнім виглядом є – дифузний

-вузловий

-дифузно-вузловий

За гістологічною будовою :

-колоїдний

-паренхіматозний

Б)-порушення кровообігу,

-некроз,

-утворення кіст.

 

 

 

Муз.№413

1. Печінка

2.

 

Муз. №430

1. Печінка

2. Печінка щільна, бугрувата. Спостерігаємо дрібні та великі вузли, які пронизають сполучнотканинні прошарки, які оточені псевдочасточками. Можлива капіляризація синусоїді, розростання сполучної тканини, дифузний фіброз, склероз.

3. Дрібно-великовузликовий цироз печінки.

А) – вірусний цироз

-алкогольний цироз

- біліарний цироз

-циркуляторниц

- криптогенний

- інфекційний

Б) – кровотечі з розширених вен стравоходу або шлунка

-асцит

-тромбоз ворітної вени

- рак

 

 

Муз. №433

1. Печінка

2. Печінка щільна, бугрувата. Спостерігаємо дрібні та великі вузли, які пронизають сполучнотканинні прошарки, які оточені псевдочасточками. Можлива капіляризація синусоїді, розростання сполучної тканини, дифузний фіброз, склероз.

3. Дрібно-великовузликовий цироз печінки.

А) цироз є

– вірусний

-алкогольний

- біліарний

-циркуляторниц

- криптогенний

- інфекційний

Б) – кровотечі з розширених вен стравоходу або шлунка

-асцит

-тромбоз ворітної вени

- рак

 

Муз.№436

1. Печінка

2. Печінка збільшена, епітелій некротизований, наявні гранульоми, утворені несправжні часточки та септи. Печінка сіро-зелена, поверхня гладка, дрібнозерниста.

3. Міліарний цироз печінки

А)- первинний

-вторинний

Б)– кровотечі з розширених вен стравоходу або шлунка

-асцит

-тромбоз ворітної вени

- рак

 

 

Муз.№438

1. Жовчний міхур

2. Спостерігаємо камінці у жовчному міхурі, атрофію слизової оболонки, запалення, та можливий склероз та петрифікація стінки міхура.

3. Калькульзний холецистит

А)- гострий

-хронічний

Б) – закриття міхурової протоки – емпієма,

- гнійний холангіт

-холангіоліт

-перихолецистит

- під печінкова жовтяниця

 

 

Муз. № 447

1. Печінка

2. Печінка (незначно) зменшена, яскраво-жовтого кольору,глинястого вигляду, капсула зморшкувата, некроз печінки

3. Токсична дистрофія печінки

А) є дві стадії:

- жовтої дистрофії

- червоної

Б) –жовтяниця,

-некроз епітелію нирок,

-гіперплазія навколо портальних лімфатичних вузлів та селезінки,

- цироз печінки

 

 

Муз.№ 453

1. Печінка

2. Печінка щільна, бугрувата. Спостерігаємо дрібні вузли, які пронизають сполучнотканинні прошарки, які оточені псевдочасточками. Можлива капіляризація синусоїді, розростання сполучної тканини, дифузний фіброз, склероз.

3. Дрібновузловий цироз печінки.

А)цироз є

– вірусний

-алкогольний

- біліарний

-циркуляторниц

- криптогенний

- інфекційний

Б) – кровотечі з розширених вен стравоходу або шлунка

-асцит

-тромбоз ворітної вени

- рак

 

 

Муз. №464

1. Фрагмент печінки та нирки

2. Нирки щільні, великі, сальні, клубочки повністю заміщені амілоїдом, розростається сполучна тканина, нирки зморщені.

Печінка збільшена, щільна, сальна, клітини печінки атрофовані.

3. амілоїдоз печінки та нирки

А)амілоїдоз є

-первинний

-вторинний

-спадковий.

Клінічні форми:

-кардіопатичний

-нефропатичний

-гепатопатичний

-нейропатичний

-змішаний.

Б) – амілоїдоклазія

 

 

Муз. № 108

2.

3.пухлина кулястої форми, побудована з клітин покривного епітелію, росте на вузькій (або широкій) основі.

4. при пошкодженні папілома легко руйнується, виникає запалення, можливе виникнення кровотечі.

 

 

Муз. №122

1. Фрагмент матки

2. Мікроскопічно : МПоследнее изменение этой страницы: 2016-08-01; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.229.119.29 (0.097 с.)