Територіальної громади міста Миколаєва 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Територіальної громади міста МиколаєваЗРАЗОК

ДОГОВІР

Територіальної громади міста Миколаєва

Міжнародна суверенна владна неурядова організаційно-правова форма самозабезпечення, самоорганізації, самозахисту, безпосереднього самоврядування
та прямого народовладдя людей – громадян України, жителів міста Миколаєва

Миколаїв
2012

Ми, люди – громадяни України всіх національностей, зокрема, жителі міста Миколаєва,

усвідомлюючи відповідальність за майбутнє наших дітей і онуків та майбутнє усього міста,

розуміючи необхідність в занятті активної життєвої, громадської і громадянської позиції,

маючи на меті створити міцне суспільство, затвердити верховенство права, забезпечити внутрішній спокій і безпеку, створити усі умови для загального благополуччя і процвітання, а також забезпечити реалізацію прав і свобод людини і громадянина для нас, наших дітей і онуків сьогодні та в майбутньому,

Приймаємо і затверджуємо цей Договір Українського народу (республіканської громади) і територіальної громади міста Миколаєва.

Стаття 1. Визначення термінів

Український народ (республіканська громада) – громадяни України всіх національностей;

Територіальна громада – жителі, об'єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об'єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр;

адміністративно-територіальна одиниця – область, район, місто, район у місті, селище, село;

загальні збори – зібрання всіх чи частини жителів села (сіл), селища, міста для вирішення питань місцевого значення;

право комунальної власності – право територіальної громади володіти, користуватися і розпоряджатися на свій розсуд і в своїх інтересах майном, що належить їй, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування;

підписант Договору – людина, яка стала стороною Договору шляхом його безпосереднього підписання;

учасник Договору – людина, яка стала стороною Договору шляхом укладання договору про приєднання.

Стаття 2. Правова основа Договору

Правовою основою Договору є:

· Загальна декларація прав людини;

· Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права;

· Міжнародний пакт про громадянські і політичні права;

· Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод;

· Конвенція про права дитини;

·

· Конституція України – Основний Закон України;

· Закон України № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»;

· інші нормативно-правові акти у частині затвердження прав і свобод людини, прав народів, захисту міжнародної, некомерційної, інвестиційної діяльності;

· звичаєве право та традиції територіальної громади Корабельного району міста Миколаєва.

Стаття 3. Правовий статус Договору і сторін Договору

Цей Договір – міжнародна суверенна владна неурядова організаційно-правова форма самозабезпечення, самоорганізації, самозахисту, безпосереднього самоврядування та прямого народовладдя людей – всіх громадян України, зокрема жителів міста Миколаєва.

Сторонами цього Договору є люди – всі громадяни України, зокрема жителі міста Миколаєва.

Стаття 4. Мета Договору

Метою Договору є:

· реалізація і затвердження волі, прав і свобод людини, забезпечення правової основи безпосереднього самоврядування та прямого народовладдя людей – жителів Корабельного району міста Миколаєва;

· захист, збереження і затвердження сімейних, родових, міжродових, народних, загальнолюдських цінностей, звичаїв та традицій людей – жителів Корабельного району міста Миколаєва;

· створення екстериторіального простору для укладання внутрішніх договорів між сторонами цього Договору з метою ведення екстериторіальної діяльності.

Стаття 5. Предмет Договору

1. Кожна людина, де б вона не перебувала, має право на визнання її правосуб'єктності.

2. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

3. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави.

4. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.

5. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність.

6. В Україні визнається і діє принцип верховенства права.

7. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.

8. Народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії.

9. Кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань.

10. Первинним суб'єктом місцевого самоврядування у Корабельному районі міста Миколаєва, основним носієм його функцій і повноважень є територіальна громада Корабельного району міста Миколаєва.

11. Місцеве самоврядування у Корабельному районі міста Миколаєва – це гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.

12. Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності територіальної громади Корабельного району міста Миколаєва.

13. Місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою Корабельного району міста Миколаєва як безпосередньо, так і через міську раду та її виконавчі органи.

14. Люди реалізують своє право на участь у місцевому самоврядуванні за належністю до відповідних територіальних громад.

15. Територіальна громада Корабельного району міста Миколаєва безпосередньо або через утворені нею органи місцевого самоврядування управляє майном, що є в комунальній власності; затверджує програми соціально-економічного та культурного розвитку і контролює їх виконання; затверджує бюджети відповідних адміністративно-територіальних одиниць і контролює їх виконання; встановлює місцеві податки і збори відповідно до закону; забезпечує проведення місцевих референдумів та реалізацію їх результатів; утворює, реорганізовує та ліквідовує комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснює контроль за їх діяльністю; вирішує інші питання місцевого значення.

16.Кожна людина, сім’я, рід та їх договірні організаційно-правові форми існування мають невід’ємне право на створення систем самозабезпечення, самоврядування та самозахисту.

Стаття 11. Інші умови

Цей Договір складено у трьох примірниках – по одному примірнику на кожного підписанта. Усі примірники мають однакову правову силу.

Кожний учасник Договору прирівнюється до підписанта та отримує копію Договору, яка завірена Уповноваженим у справах територіальної громади і має правову силу оригіналу.

Правову силу мають тільки письмові, підписані усіма сторонами, кого це стосується, документи.

Не допускається вчинення будь-яких дій сторонами Договору, які суперечать положенням Договору.

Договір вступає в силу з моменту його підписання.

Договір не має строкових обмежень свого існування і створений як безстроковий суб’єкт права.

Договір вважається ліквідованим з моменту виходу з нього останньої сторони.

ЗРАЗОК

ДОГОВІР

територіальної громади міста Миколаєва

Міжнародна суверенна владна неурядова організаційно-правова форма самозабезпечення, самоорганізації, самозахисту, безпосереднього самоврядування
та прямого народовладдя людей – громадян України, жителів міста Миколаєва

Миколаїв
2012

Ми, люди – громадяни України всіх національностей, зокрема, жителі міста Миколаєва,

усвідомлюючи відповідальність за майбутнє наших дітей і онуків та майбутнє усього міста,

розуміючи необхідність в занятті активної життєвої, громадської і громадянської позиції,

маючи на меті створити міцне суспільство, затвердити верховенство права, забезпечити внутрішній спокій і безпеку, створити усі умови для загального благополуччя і процвітання, а також забезпечити реалізацію прав і свобод людини і громадянина для нас, наших дітей і онуків сьогодні та в майбутньому,

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-15; просмотров: 100; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.205.167.104 (0.007 с.)