ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Мова і рег. стандарти Язык и рег. стандарты Region. SettingsШрифти Шрифты Fonts

Довідка Справка Help

Розв’язування проблем Решение проблем Problem Solving

Очистити кошик Очистить корзину Empty

Програми Программы Programs

Стандартні Стандартные Accessories

Заповнити Заполнить Fill

Мінер Сапер Minesweeper

Косинка Косынка Solitaire

Налаштування Настройка Settings

Створити Создать New

Зберегти як Сохранить как Save as

Ігри Игры Games

 

Хід роботи

1. За допомогою головного меню запустіть програму
Блокнот і створіть текстовий файл.

Зміст файлу: ваше прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, а також аналогічні дані про двох друзів чи членів сім'ї.

2. Збережіть текстовий файл з власною назвою mytext1 і розширенням txt у папці Мої документи і закрий­те програму.

Якщо такий файл уже є, дозвольте його перезаписати.

3. Дослідіть інший спосіб запуску програм — запустіть
програму Блокнот, користуючись командою головного меню Виконати.

Для цього натисніть на кнопку Пуск, виберіть пункт Виконати… У текстовому полі (де миготить курсор) введіть назву програми notepad.ехе (можна без ехе) і натисніть на кнопку ОК. Закрийте вікно редактора без збереження файлу.

4. Запустіть програму графічного редактора Раіnt.
Виконайте команди Програми => Стандартні =>Раіnt.

5. Нарисуйте рисунок на вільну тему.

Нарисуйте будинок, квітку, автопортрет, емблему-назву групи чи щось інше. Якщо потрібно, ознайомтеся з довідкою, як користуватися панеллю інструментів графічного редактора, викликавши довідкову систему (F1 або ?). Виконайте декілька спроб створити малюнок: Файл => Створити => Не зберігати невдалий малюнок.

6. Помістіть свій рисунок на робочий стіл.

Якщо рисунок створено, то виконайте таку послідовність дій: Файл => Заповнити робочий стіл Windows. Уважно стежте, що відбуватиметься. На запит комп'ютера збережіть рисунок на диску (ОК). Відкриється вікно команди зберігання файлу на диску.

7.Заповніть вікно команди Зберегти як...

Клацніть у полі-списку Папка і виберіть папку Мої рисунки. Клацніть у полі Назва файлу і введіть будь-яку назву. Клац­ніть у полі-списку Тип файлу і виберіть тип bmp. Натисніть на кнопку Зберегти і дайте згоду на зберігання (Так), якщо файл з такою назвою існував.

8. Продемонструйте свій робочий стіл і відновіть його попе­редній вигляд командою Властивості з контекстного ме­ню екрана.

Відшукайте файл за відомою назвою, а саме winword.ехе.

Виберіть команду Пошук. Підтвердіть свій намір відшукати файл чи папку. У діалогове вікно введіть назву mytext1 і виберіть диск, на якому шукатимете папку. Натис­ніть кнопку ОК або Знайти. Якщо файл знайдено, то на екрані побачите його назву і властивості. Якщо файлу на диску немає, побачите такий напис: знайдено... 0, — повторіть пошук на іншому диску. Занотуйте у звіт повний шлях до файлу.

10. Відшукайте і відкрийте файл mytext1.

Клацніть двічі на назві знайденого файлу.

11. Запустіть програму Калькулятор, користуючись коман­дами Програми => Стандартні.

Перемножте 456 на 123 і обчисліть квадратний корінь (sqrt) результату. Клацніть на пункті Вигляд у меню програми Калькулятор і виберіть інженерний (науковий) калькулятор. Перемножте тепер 423 на 0,123 і на номер свого варіанта і обчисліть синус результату. Результат скопіюйте в пам'ять (Правка => Копіювати) і вставте в файл mytext (Правка => Вставити), заздалегідь відкривши його.

Користуючись клавішами для роботи з пам'яттю МС, МS, МR, М+, обчисліть (251-42)/(1235-615) +12*64 + 14*48. Результат вставте у файл mytext1.

12. Відкрийте папку Панель керування за допомогою голов­ного меню чи команди Налаштування. Перевірте правильність дати і показів годинника.

Для цього запустіть програму Дата/Час (двічі клацніть на піктограмі Дата/Час), виконайте потрібні дії і закрийте усі вікна. Щоб змінити покази годинника, клацніть у полі годин чи хвилин і введіть потрібне значення або клацайте на кнопках-штовхачах.

Виконайте програму Мова і регіональні стандарти, з'ясуйте, який символ (крапку чи кому) використовують ваші офісні програми для розмежування цілої і дробової частин числа.

Який формат дат? Яка система мір? Яке зображення чисел? Яка задана грошова одиниця? Відповіді на ці запитання зане­сіть у файл mytext1.txt. На закладці Числа визначте, який сим­вол використовує система для перерахунку елементів списку — кома чи крапка з комою. Запам'ятайте цю інформацію. Вона знадобиться під час вивчення програми МS Ехcel тощо. Символи можна змінювати лише з дозволу викладача.

14. З'ясуйте, на роботу з якими мовами налаштований ваш комп'ютер і яка комбінація клавіш перемикає розкладку
клавіш на клавіатурі на іншу мову (Сtrl+Shift чи інша).

Розгляньте закладку Мови. З дозволу викладача додайте на свій розсуд з меню і обов'язково вилучіть ще одну службу мови для цієї клавіатури (у Windows ХР для цього скористайтеся кнопкою Детальніше, а потім Параметри клавіатури). Це завдання у всіх операційних системах ліпше виконувати так: виконайте команду Параметри контекстного меню індикатора мови, що є на панелі задач. Перевірте, чи українська мова серед мовних служб є головною і чи задано відображення індикатора мови на панелі задач.

Дослідіть папку Шрифти.

За допомогою цієї папки можна додавати нові шрифти і вилу­чати зайві (студентам де робити не рекомендується). Запустіть програму і переконайтеся, що на вашому комп'ютері є шрифти з назвами Аrial, Times New Roman, Wingdings — у вікні повинні бути піктограми цих шрифтів з відповідними підписами. Скільки назв файлів починаються зі слова Аrial? Закрийте вікно.

Відкрийте файл mytext.exe за допомогою пункту Недавні документи з головного меню.

Помандруйте довідковою системою Windows. Знайдіть пояснення термінів «кошик», «кластер», «файлова система» і скопіюйте їх у файл mytext1.txt.

Виконайте в меню пункт Довідка і здійсніть пошук довідки за заданими ключовими словами або скористайтесь покажчиком термінів. По черзі виокремлюйте мишею по одному абзацу знайдених тлумачень, копіюйте їх у пам'ять комбінацією кла­віш Сtrl+С і вставляйте текст з пам'яті в файл (Сtrl+V).

У випадку Windows 95 виберіть у змісті останній пункт Розв'я­зування Проблем і відкрийте його (двічі клацніть на ньому мишею). Виберіть третій пункт Не вистачає місця на диску і виведіть його текст на екран (двічі клацніть мишею). Про­читайте всі поради. Поряд з ними є кнопки для надання деталь­нішої інформації. Натисніть на першу кнопку Очистити кошик. Скопіюйте текст з екрана (пункти 1 і 2) у файл mytext.txt. Наведіть курсор на гіпертекетове посилання (підкреслене і виокремлене іншим кольором слово) кошик і клацніть. Скопі­юйте визначення кошика у файл. Закрийте вікно довідки.

18. Знайдіть папку Ігри за допомогою головного меню або команди Пошук. Запустіть гру Мінер (Сапер). Спробуйте
виграти.

Ознайомтеся з правилами гри, користуючись довідковою систе­мою програми. Спробуйте виграти.

19. Знайдіть і запустіть гру Пасьянс (Косинка).
Ознайомтеся з правилами гри, користуючись довідковою систе­мою програми. Спробуйте виграти.

Закінчіть роботу. Продемонструйте файл mytext.txt.

 

Висновки

Ви ознайомилися з головним меню ОС МS Windows. Вмієте створювати найпростіші текстові та графічні файли і зберігати їх на диску, знаходити папки і файли та запускати програми на виконання; вмієте користуватися панеллю керування і налаш­товувати комп'ютер; розташовувати власний рисунок на робо­чому столі, а також ознайомилися з найпростішими комп'ютер­ними іграми, які розвивають логічне мислення і правильні навички користування мишею.

Як звіт слід продемонструвати графічний файл, а також файл mytext1.txt, де міститься інформація про трьох осіб, а також про виконання пунктів 11, 13, 16.

Контрольні запитання

1.Яке призначення головного меню?

2.Яке призначення пункту Виконати?

3.Яке призначення пункту Пошук?

4.Як отримати довідкову інформацію?

5.Яке призначення панелі керування?

6.Як можна скоригувати час і дату?

7.Яке призначення пункту Документи?

8.Як відкрити головне меню і як його можна змінити?

9.Яке призначення пункту Довідка?

10.Як запустити програму, якщо відома її назва?

11.Яке призначення папки Шрифти?

12.Яке призначення пункту Програми?

13.Як правильно вимикати комп'ютер?

14.Якими способами можна запустити програму на виконання?

15.Як треба вести курсор миші у рядку головного меню, щоб
відкрити потрібне підменю?

16.З яких пунктів складається головне меню?

17.Як запустити гру?

18.Як закрити гру?

19.Як відшукати потрібну папку за відомою назвою?

20.Як відкрити знайдену папку чи файл?

21.Яке призначення програми Мова і регіональні стандарти?

22.Як зберегти файл на диску?

23.Як мінімізувати або закрити вікно?

24.Як відшукати файл за відомою назвою?

25.Назвіть три властивості (характеристики) файлу чи папки.

26.Які є види калькулятора?

27.Як з'єднати два рядки в текстовому файлі?

28.Як запустити графічний редактор?

29.Як запустити ігри Мінер або Пасьянс?

30.Яка відмінність між вставлянням і заміною в редакторі?

31. Яке призначення програми Раint?

32. Як отримати довідку про програму?

33.Як запустити програму Калькулятор?

34.Що означають клавіші МС, МS, МR, М+ на калькуляторі?

35.Як свій рисунок нанести на робочий стіл?

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-11; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.156.32 (0.012 с.)