ТОП 10:

Методи і засоби санітарного нагляду за об’єктами, де використовуються джерела іонізуючої радіаціїПри такому нагляді використовуються загальноприйняті суб’єктивні методи і засоби та об’єктивний інструментальний радіаційний контроль.

Власне санітарний нагляд включає:

- знайомство з документацією, санітарним паспортом об’єкта, санітарне обстеження і описання об’єкта, візуальний огляд, опитування персоналу;

- вивчення і оцінку санітарного обладнання, водопостачання, вентиляції, покриття поверхонь стін, підлоги;

- збору, видалення, знешкодження відходів;

- дотримання санітарного режиму експлуатації, радіоасептики тощо.

Об’єктивний інструментальний радіаційний контроль включає 4 розділи:

- визначення рівнів радіації, тобто потужності поглинутих доз радіації у повітрі (потужність експозиційних доз) за допомогою рентгенометрів та мікро-рентгенометрів (МРМ-1, МРМ-2, ДРГ-3-01, СРП-68-01, СРП-88Р та ін.) (мал. 45.1, 45.2);

 

Мал. 45.1. Сцинтиляційний радіометр переносний (СРП-68-01)

 

Мал. 45.2. Сцинтиляційний радіометр (СРП-88 Н)

 

- визначення індивідуальних доз опромінення персоналу за допомогою індивідуальних дозиметрів – конденсаторних (КІД-1, КІД-2 (мал. 45.3), Д-2РЕ, ДП-24), термолюмінесцентних (КДТ-02 мал. 45.7), фотографічних (ІФК-2,3 мал. 45.4, ІФКУ), хімічних (ДП-70) (мал. 45.3);

 

Мал. 45.3. Індивідуальний дозиметр „КІД-2”

(1- тумблер; 2 – ручка „уст.шкали”; 3 – шнур мережовий; 4 – шнур батарейний; 5 – гніздо „вимірювання”; 6 – гніздо „заряд”; 7 – „чутливість 0,05 Р” (R7); 8 – чутливість 1Р (R6); 9 – дозиметр 0,05 Р; 10 – дозиметр 1Р; 11 – запобіжник)

 

 

 

Мал. 45.4. Фотодозиметр ІНК-2,3

 

- визначення забруднення радіонуклідами робочих поверхонь, рук, одягу працюючих (переносні радіометри СРП-68-01, СЗБ-03 (мал. 45.5), УІМ 2-2 та ін.

- визначення концентрації радіонуклідів в об’єктах середовища – атмосферному повітрі, повітрі робочої зони, ґрунті, воді водойм, питній воді, харчових продуктах тощо (лабораторні радіометри РУГ-90 (мал. 45.6), РУГ-91, РУБ-91, ДП-100, ПП-16 та інших).

Мал. 45.5. Сигналізатор забруднення бета-випромінюючими

радіонуклідами СЗБ-03

 

 

Мал. 45.6. Гамма-радіометр РУГ-90 „Адані”

 

Мал. 45.7. Комплект індивідуальних термолюмінесцентних дозиметрів КДТ-02 М

(1 – Прилад термолюмінесцентного перетворення УПФ-02; 2 – Комплект дозиметрів; 3 – Дозиметр; 4 – Опромінював детекторів)

 

Інструкції до використання деяких з перерахованих приладів радіаційного контролю приведені далі.

 

Інструкція

До вимірювання потужності поглинутих у повітрі

Доз рентгенівського і гама-випромінювання сцинтиляційним

Радіометром переносним – СРП-68-01 (мал. 45.1)

 

Прилад (батарейного, або від мережі живлення, готується до роботи згідно інструкції) має подвійне призначення: а) для вимірювання ступеню забруднення радіонуклідами робочих поверхонь в імп/сек, для чого перемикач (зліва зверху) переводиться на шкалу С-1; б) для вимірювання потужності дози у повітрі в мкР/год, для чого цей перемикач переводять на шкалу мкR/h.

Потім перемикач режиму роботи встановлюють на постійну часу вимірювання – 2,5 або 5, а перемикач діапазонів – в положення, щоб показання стрілочного приладу складали не менше 30% всієї шкали. Детектор випромінювання розміщують на робочому місці таким чином, щоб умови його опромінення відповідали умовам опромінення персоналу, а також – за захисними екранами чи за стінами в суміжних приміщеннях.

Показання, враховуючи діапазон, знімають з верхньої (0-100) чи нижньої (0-30) шкали приладу. При цьому роблять 5-10 відліків протягом хвилини і розраховують середнє арифметичне.

Результати вимірювання потужності дози у повітрі оцінюють згідно нормативних документів: а) для рентгенологічних об’єктів: - на робочому місці (персонал категорії А) – до 1,7 мР/годину; - за стінами в суміжних приміщеннях (персонал категорії Б) – до 0,12 мР/годину; для категорії В (палати, за межами корпусу) – до 0,03 мР/годину.

 

Примітка. Для існуючих рентгенологічних об’єктів давньої побудови ці величини більші у 2 рази, відповідно.

 

б) для об’єктів з гама-випромінюваннями: в приміщеннях постійного перебування персоналу категорії А – до 1,4 мР/годину; перебування половину робочого часу – до 2,9 мР/годину. Для персоналу категорії Б (в суміжних приміщеннях, на території санітарно-захисних зон) – до 0,12 мР/годину, для категорії В – до 0,03 мР/годину.

 

 

Інструкція

З вимірювання індивідуальних доз зовнішнього опромінення

За допомогою термолюмінесцентних дозиметрів (мал. 45.3)

Призначення дозиметра.

Термолюмінесцентні дозиметри – прилад КДТ-02, його модифікації та ана-логи призначені для вимірювання поглинутої в повітрі дози рентгенівського та g-випромінювання з енергією понад 10 кеВ. Діапазон вимірюваних величин від 0,05 до 1000 рентген.Последнее изменение этой страницы: 2016-07-11; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.220.21 (0.004 с.)