Тема 3 Методика факторного аналізу 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 3 Методика факторного аналізуТема 1 Предмет та види ЕА

З'єднання розділених елементів об'єкта в єдине ціле – це...

а) аналіз;

б) синтез;

в) дедукція;

г) індукція.

Спосіб пізнання предметів і явищ навколишнього середовища, який ґрунтується на розчленовуванні цілого на складові частини – це...

а) аналіз;

б) синтез;

в) дедукція;

г) індукція.

Спосіб умов виводу від часткових фактів, положень до загальних висновків – це...

а) аналіз;

б) синтез;

в) дедукція;

г) індукція.

Спосіб міркувань від загальних положень до часткових висновків – це...

а) аналіз;

б) синтез;

в) дедукція;

г) індукція.

Предметом економічного аналізу є:

а) аналітична діяльність країни, регіону, району, міста, села чи окремого підприємства;

б) господарська діяльність країни, регіону, району, міста, села чи окремого підприємства;

в) фінансова діяльність країни, регіону, району, міста, села чи окремого підприємства.

Діяльність суб'єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру – це...

а) фінансова діяльність;

б) господарська діяльність;

в) інвестиційна діяльність.

Звичайна діяльність – це...

а) основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, що не є інвестиційною і фінансовою діяльністю;

б) операції, пов'язані з виробництвом чи реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною метою підприємства і забезпечує основну частину його доходу;

в) діяльність, яка приводить до змін розміру і складу власного та позичкового капіталу підприємства;

г) будь-яка основна діяльність підприємства, а також операції, що її забезпечують або виникають у результаті здійснення такої діяльності.

Операційна діяльність – це...

а) основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, що не є інвестиційною і фінансовою діяльністю;

б) операції, пов'язані з виробництвом чи реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною метою підприємства і забезпечує основну частину його доходу;

в) діяльність, яка приводить до змін розміру і складу власного та позичкового капіталу підприємства;

г) будь-яка основна діяльність підприємства, а також операції, що її забезпечують або виникають у результаті здійснення такої діяльності.

Основна діяльність – це...

а) основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, що не є інвестиційною і фінансовою діяльністю;

б) операції, пов'язані з виробництвом чи реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною метою підприємства і забезпечує основну частину його доходу;

в) діяльність, яка приводить до змін розміру і складу власного та позичкового капіталу підприємства;

г) будь-яка основна діяльність підприємства, а також операції, що її забезпечують або виникають у результаті здійснення такої діяльності.

Фінансова діяльність – це...

а) основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, що не є інвестиційною і фінансовою діяльністю;

б) операції, пов'язані з виробництвом чи реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною метою підприємства і забезпечує основну частину його доходу;

в) діяльність, яка приводить до змін розміру і складу власного та позичкового капіталу підприємства;

г) будь-яка основна діяльність підприємства, а також операції, що її забезпечують або виникають у результаті здійснення такої діяльності.

Обєктом економічного аналізу є:

а) загальні економічні явища, процеси, проблеми, питання, показники;

б) окремі економічні явища, процеси, проблеми, питання, показники;

в) поточніекономічні явища, процеси, проблеми, питання, показники.

Основна мета економічного аналізу:

а) пошук резервів підвищення ефективності суспільного господарства і розробка заходів щодо їх реалізації;

б) максимізація прибутку підприємства на основі показників економічного аналізу;

в) знаходження альтернативних шляхів підвищення ефективності виробництва.

Рушійна сила будь-якого процесу або явища, яка визначає їхній характер і результат – це...

а) фактор;

б) причина;

в) резерв.

Умови здійснення окремих явищ – це...

а) фактор;

б) причина;

в) резерв.

Невикористані можливості підвищення ефективності виробництва за рахунок поліпшення використання ресурсів унаслідок запровадження певних заходів – це...

а) фактор;

б) причина;

в) резерв.

За характером проведення й охопленням питань економічний аналіз поділяють на:

а) загально-економічний аналіз;

б) фінансовий аналіз;

в) техніко-економічний аналіз;

г) функціонально-вартісний аналіз;

д) управлінський аналіз;

е) попередній аналіз;

ж) оперативний аналіз.

Залежно від глибини дослідження та призначення результатів економічного аналізу його поділяють на:

а) загально-економічний аналіз;

б) фінансовий аналіз;

в) техніко-економічний аналіз;

г) функціонально-вартісний аналіз;

д) управлінський аналіз;

е) попередній аналіз;

ж) оперативний аналіз.

За часом дослідження процесів і явищ поділяють на:

а) загально-економічний аналіз;

б) фінансовий аналіз;

в) техніко-економічний аналіз;

г) функціонально-вартісний аналіз;

д) управлінський аналіз;

е) попередній аналіз;

ж) оперативний аналіз.

Основна мета загально-економічного аналізу є:

а) оцінка господарської діяльності, виявлення основних напрямків і тенденцій її розвитку, способів підвищення ефективності використання наявних ресурсів і якості роботи;

б) оцінка господарської діяльності, виявлення причинних взаємозв’язків і взаємодії різних факторів техніки та економіки, резервів виробництва, опрацювання заходів для раціоналізації використання ресурсів;

в) виявлення резервів зниження витрат за рахунок ефективніших варіантів виробництва, ліпшого співвідношення між споживчою вартістю виробу та витратами на його виготовлення.

Основна мета техніко-економічного аналізу є:

а) оцінка господарської діяльності, виявлення основних напрямків і тенденцій її розвитку, способів підвищення ефективності використання наявних ресурсів і якості роботи;

б) оцінка господарської діяльності, виявлення причинних взаємозв’язків і взаємодії різних факторів техніки та економіки, резервів виробництва, опрацювання заходів для раціоналізації використання ресурсів;

в) виявлення резервів зниження витрат за рахунок ефективніших варіантів виробництва, ліпшого співвідношення між споживчою вартістю виробу та витратами на його виготовлення.

Основна мета функціонально-вартісного аналізу є:

а) оцінка господарської діяльності, виявлення основних напрямків і тенденцій її розвитку, способів підвищення ефективності використання наявних ресурсів і якості роботи;

б) оцінка господарської діяльності, виявлення причинних взаємозв’язків і взаємодії різних факторів техніки та економіки, резервів виробництва, опрацювання заходів для раціоналізації використання ресурсів;

в) виявлення резервів зниження витрат за рахунок ефективніших варіантів виробництва, ліпшого співвідношення між споживчою вартістю виробу та витратами на його виготовлення.

Загально-економічний аналіз виконуютьза даними:

а) оперативної звітності;

б) періодичної звітност;

в) загальної звітності.


Техніко-економічний аналіз виконуютьза даними:

а) оперативної звітності;

б) періодичної звітност;

в) загальної звітності.

Цей аналіз вивчає майбутні процеси і явища...

а) попередній аналіз;

б) загальний аналіз;

в) оперативний аналіз.

Цей аналіз проводиться безпосередньо в ході господарської діяльності...

а) попередній аналіз;

б) загальний аналіз;

в) оперативний аналіз.

Тема 2 Методичні прийоми ЕА

Метод економічного аналізу – це...

а) науково обґрунтована система категорій, принципів, способів та прийомів дослідження, що дають змогу приймати обґрунтовані операційні рішення;

б) науково обґрунтована система теоретико-пізнавальних категорій, принципів, способів та спеціальних прийомів дослідження, що дають змогу приймати обґрунтовані управлінські рішення;

в) науково обґрунтована система економічних та фінансових категорій, принципів, способів та прийомів дослідження, що дають змогу приймати обґрунтовані управлінські рішення.

Особливості методу економічного аналізу:

а) використання системи показників;

б) вивчення причин;

в) вивчення факторів;

г) визначення та вимірювання взаємозв’язків та взаємозалежностей між ними;

д) визначення та вимірювання показників економічного аналізу.

Види методики економічного аналізу:

а) загальна;

б) спеціальна;

в) часткова;

г) індивідуальна;

д) політична.

До абстрактно-логічних прийомів відносять:

а) аналіз;

б) синтез;

в) середні та відносні величини;

г) дедукція;

д) ряди динаміки;

е) індукція;

ж) графічний прийом.

До описових прийомів відносять:

а) аналіз;

б) синтез;

в) середні та відносні величини;

г) дедукція;

д) ряди динаміки;

е) індукція;

ж) графічний прийом.

До прийомів, за допомогою якиз вивчаються детерміновні залежності відносять:

а) ланцюгові підстановки;

б) аналітичні групування;

в) спосіб абсолютних і відносних різниць;

г) індексний спосіб;

д) кореляційно-регресійний метод;

е) дисперсійний аналіз.

До прийомів, за допомогою яких вивчаються стохастичні взаємозв’язки відносять:

а) ланцюгові підстановки;

б) аналітичні групування;

в) спосіб абсолютних і відносних різниць;

г) індексний спосіб;

д) кореляційно-регресійний метод;

е) дисперсійний аналіз.

Абстрактне розумове розподілення цих явищ на складові частини за допомогою логічних висновків та моделювання – це...

а) аналіз економічних явищ;

б) синтез економічних явищ;

в) порівняння економічних явищ.

Тема 1 Предмет та види ЕА

З'єднання розділених елементів об'єкта в єдине ціле – це...

а) аналіз;

б) синтез;

в) дедукція;

г) індукція.

Спосіб пізнання предметів і явищ навколишнього середовища, який ґрунтується на розчленовуванні цілого на складові частини – це...

а) аналіз;

б) синтез;

в) дедукція;

г) індукція.

Спосіб умов виводу від часткових фактів, положень до загальних висновків – це...

а) аналіз;

б) синтез;

в) дедукція;

г) індукція.

Спосіб міркувань від загальних положень до часткових висновків – це...

а) аналіз;

б) синтез;

в) дедукція;

г) індукція.

Предметом економічного аналізу є:

а) аналітична діяльність країни, регіону, району, міста, села чи окремого підприємства;

б) господарська діяльність країни, регіону, району, міста, села чи окремого підприємства;

в) фінансова діяльність країни, регіону, району, міста, села чи окремого підприємства.

Діяльність суб'єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру – це...

а) фінансова діяльність;

б) господарська діяльність;

в) інвестиційна діяльність.

Звичайна діяльність – це...

а) основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, що не є інвестиційною і фінансовою діяльністю;

б) операції, пов'язані з виробництвом чи реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною метою підприємства і забезпечує основну частину його доходу;

в) діяльність, яка приводить до змін розміру і складу власного та позичкового капіталу підприємства;

г) будь-яка основна діяльність підприємства, а також операції, що її забезпечують або виникають у результаті здійснення такої діяльності.

Операційна діяльність – це...

а) основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, що не є інвестиційною і фінансовою діяльністю;

б) операції, пов'язані з виробництвом чи реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною метою підприємства і забезпечує основну частину його доходу;

в) діяльність, яка приводить до змін розміру і складу власного та позичкового капіталу підприємства;

г) будь-яка основна діяльність підприємства, а також операції, що її забезпечують або виникають у результаті здійснення такої діяльності.

Основна діяльність – це...

а) основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, що не є інвестиційною і фінансовою діяльністю;

б) операції, пов'язані з виробництвом чи реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною метою підприємства і забезпечує основну частину його доходу;

в) діяльність, яка приводить до змін розміру і складу власного та позичкового капіталу підприємства;

г) будь-яка основна діяльність підприємства, а також операції, що її забезпечують або виникають у результаті здійснення такої діяльності.

Фінансова діяльність – це...

а) основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, що не є інвестиційною і фінансовою діяльністю;

б) операції, пов'язані з виробництвом чи реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною метою підприємства і забезпечує основну частину його доходу;

в) діяльність, яка приводить до змін розміру і складу власного та позичкового капіталу підприємства;

г) будь-яка основна діяльність підприємства, а також операції, що її забезпечують або виникають у результаті здійснення такої діяльності.

Обєктом економічного аналізу є:

а) загальні економічні явища, процеси, проблеми, питання, показники;

б) окремі економічні явища, процеси, проблеми, питання, показники;

в) поточніекономічні явища, процеси, проблеми, питання, показники.

Основна мета економічного аналізу:

а) пошук резервів підвищення ефективності суспільного господарства і розробка заходів щодо їх реалізації;

б) максимізація прибутку підприємства на основі показників економічного аналізу;

в) знаходження альтернативних шляхів підвищення ефективності виробництва.

Рушійна сила будь-якого процесу або явища, яка визначає їхній характер і результат – це...

а) фактор;

б) причина;

в) резерв.

Умови здійснення окремих явищ – це...

а) фактор;

б) причина;

в) резерв.

Невикористані можливості підвищення ефективності виробництва за рахунок поліпшення використання ресурсів унаслідок запровадження певних заходів – це...

а) фактор;

б) причина;

в) резерв.

За характером проведення й охопленням питань економічний аналіз поділяють на:

а) загально-економічний аналіз;

б) фінансовий аналіз;

в) техніко-економічний аналіз;

г) функціонально-вартісний аналіз;

д) управлінський аналіз;

е) попередній аналіз;

ж) оперативний аналіз.

Залежно від глибини дослідження та призначення результатів економічного аналізу його поділяють на:

а) загально-економічний аналіз;

б) фінансовий аналіз;

в) техніко-економічний аналіз;

г) функціонально-вартісний аналіз;

д) управлінський аналіз;

е) попередній аналіз;

ж) оперативний аналіз.

За часом дослідження процесів і явищ поділяють на:

а) загально-економічний аналіз;

б) фінансовий аналіз;

в) техніко-економічний аналіз;

г) функціонально-вартісний аналіз;

д) управлінський аналіз;

е) попередній аналіз;

ж) оперативний аналіз.

Основна мета загально-економічного аналізу є:

а) оцінка господарської діяльності, виявлення основних напрямків і тенденцій її розвитку, способів підвищення ефективності використання наявних ресурсів і якості роботи;

б) оцінка господарської діяльності, виявлення причинних взаємозв’язків і взаємодії різних факторів техніки та економіки, резервів виробництва, опрацювання заходів для раціоналізації використання ресурсів;

в) виявлення резервів зниження витрат за рахунок ефективніших варіантів виробництва, ліпшого співвідношення між споживчою вартістю виробу та витратами на його виготовлення.

Основна мета техніко-економічного аналізу є:

а) оцінка господарської діяльності, виявлення основних напрямків і тенденцій її розвитку, способів підвищення ефективності використання наявних ресурсів і якості роботи;

б) оцінка господарської діяльності, виявлення причинних взаємозв’язків і взаємодії різних факторів техніки та економіки, резервів виробництва, опрацювання заходів для раціоналізації використання ресурсів;

в) виявлення резервів зниження витрат за рахунок ефективніших варіантів виробництва, ліпшого співвідношення між споживчою вартістю виробу та витратами на його виготовлення.

Основна мета функціонально-вартісного аналізу є:

а) оцінка господарської діяльності, виявлення основних напрямків і тенденцій її розвитку, способів підвищення ефективності використання наявних ресурсів і якості роботи;

б) оцінка господарської діяльності, виявлення причинних взаємозв’язків і взаємодії різних факторів техніки та економіки, резервів виробництва, опрацювання заходів для раціоналізації використання ресурсів;

в) виявлення резервів зниження витрат за рахунок ефективніших варіантів виробництва, ліпшого співвідношення між споживчою вартістю виробу та витратами на його виготовлення.

Загально-економічний аналіз виконуютьза даними:

а) оперативної звітності;

б) періодичної звітност;

в) загальної звітності.


Техніко-економічний аналіз виконуютьза даними:

а) оперативної звітності;

б) періодичної звітност;

в) загальної звітності.

Цей аналіз вивчає майбутні процеси і явища...

а) попередній аналіз;

б) загальний аналіз;

в) оперативний аналіз.

Цей аналіз проводиться безпосередньо в ході господарської діяльності...

а) попередній аналіз;

б) загальний аналіз;

в) оперативний аналіз.

Тема 2 Методичні прийоми ЕА

Метод економічного аналізу – це...

а) науково обґрунтована система категорій, принципів, способів та прийомів дослідження, що дають змогу приймати обґрунтовані операційні рішення;

б) науково обґрунтована система теоретико-пізнавальних категорій, принципів, способів та спеціальних прийомів дослідження, що дають змогу приймати обґрунтовані управлінські рішення;

в) науково обґрунтована система економічних та фінансових категорій, принципів, способів та прийомів дослідження, що дають змогу приймати обґрунтовані управлінські рішення.

Особливості методу економічного аналізу:

а) використання системи показників;

б) вивчення причин;

в) вивчення факторів;

г) визначення та вимірювання взаємозв’язків та взаємозалежностей між ними;

д) визначення та вимірювання показників економічного аналізу.

Види методики економічного аналізу:

а) загальна;

б) спеціальна;

в) часткова;

г) індивідуальна;

д) політична.

До абстрактно-логічних прийомів відносять:

а) аналіз;

б) синтез;

в) середні та відносні величини;

г) дедукція;

д) ряди динаміки;

е) індукція;

ж) графічний прийом.

До описових прийомів відносять:

а) аналіз;

б) синтез;

в) середні та відносні величини;

г) дедукція;

д) ряди динаміки;

е) індукція;

ж) графічний прийом.

До прийомів, за допомогою якиз вивчаються детерміновні залежності відносять:

а) ланцюгові підстановки;

б) аналітичні групування;

в) спосіб абсолютних і відносних різниць;

г) індексний спосіб;

д) кореляційно-регресійний метод;

е) дисперсійний аналіз.

До прийомів, за допомогою яких вивчаються стохастичні взаємозв’язки відносять:

а) ланцюгові підстановки;

б) аналітичні групування;

в) спосіб абсолютних і відносних різниць;

г) індексний спосіб;

д) кореляційно-регресійний метод;

е) дисперсійний аналіз.

Абстрактне розумове розподілення цих явищ на складові частини за допомогою логічних висновків та моделювання – це...

а) аналіз економічних явищ;

б) синтез економічних явищ;

в) порівняння економічних явищ.

Тема 3 Методика факторного аналізу

Елімінування – це...

а) усунення, виключення впливу всіх факторів на величину якісного показника крім одного;

б) усунення, виключення впливу всіх факторів на величину результативного показника крім одного;

в) усунення, виключення впливу всіх факторів на величину кількісного показника крім одного.

Суть цього способу полягає в послідовній заміні базової величини одних і тих же факторів фактичною, з подальшим відніманням від результату кожної наступної підстановки попереднього результату –

а) спосіб абсолютних різниць;

б) спосіб відносних різниць;

в) спосіб ланцюгових підстановок;

г) індексний спосіб.

Суть цього способу ґрунтується на послідовній заміні планових значень факторних показників на їх відхилення, а потім на фактичний рівень цих показників –

а) спосіб абсолютних різниць;

б) спосіб відносних різниць;

в) спосіб ланцюгових підстановок;

г) індексний спосіб.

Суть цього способу полягає в розрахунку впливу факторів на досліджуваний показник, які виражені у відсотках або коефіцієнтах –

а) спосіб абсолютних різниць;

б) спосіб відносних різниць;

в) спосіб ланцюгових підстановок;

г) індексний спосіб.

Індивідуальні індекси –

а) характеризують зміну явища у просторі;

б) характеризують відхилення від стандарту, або від середнього рівня;

в) відображає співвідношення простих одиничних показників;

г) характеризує зміну певного показника в цілому по будь-якій складній сукупності.

При визначенні впливу якісного показника –

а) результат якісний слід фіксувати на рівні базового періоду, а кількісний буде змінюватися з поточного на базовий;

б) результат кількісний слід фіксувати на рівні поточного періоду, а якісний буде змінюватися з поточного на базовий;

в) результат якісний слід фіксувати на рівні поточного періоду, а кількісний буде змінюватися з поточного на базовий;

г) результат кількісний слід фіксувати на рівні базового періоду, а якісний буде змінюватися з поточного на базовий.

Загальні індекси –

а) характеризують зміну явища у просторі;

б) характеризують відхилення від стандарту, або від середнього рівня;

в) відображає співвідношення простих одиничних показників;

г) характеризує зміну певного показника в цілому по будь-якій складній сукупності.

При визначенні впливу кількісного показника –

а) результат якісний слід фіксувати на рівні поточного періоду, а кількісний буде змінюватися з поточного на базовий;

б) результат кількісний слід фіксувати на рівні поточного періоду, а якісний буде змінюватися з поточного на базовий;

в) результат якісний слід фіксувати на рівні базового періоду, а кількісний буде змінюватися з поточного на базовий;

г) результат кількісний слід фіксувати на рівні поточного періоду, а якісний буде змінюватися з поточного на базовий.

Кількість підстановок =

а) кількості факторів -1;

б) кількості факторів +1;

в) кількості факторів :1.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 41; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.85.80.239 (0.03 с.)