ВОЛИНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ВОЛИНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИКОЛЕДЖ ТЕХНОЛОГІЙ ТА БІЗНЕСУ

Т.Г.Русецька

Затверджую

Заступник директора

З навчальної роботи

_____________ І.В.Макарук

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

З нормативної дисципліни

«Комерційна діяльність»

для студентів ІІІ курсу

Спеціальність: 5.03051001 «Товарознавство та комерційна діяльність»

М. Луцьк - 2012

Комерційна діяльність. Тестові завдання підсумкового контролю знань.Для студентів ІІІ курсу спеціальністі 5.03051001 «Товарознавство та комерційна діяльність». Русецька Т.Г. Луцьк, ВНУ КТБ, 2012, - ……..с.

 

Укладач: викладач вищої категорії, старший викладач Русецька Т.Г.

 

Рецензент: Чушкова О.Ю., к.е.н., доцент кафедри товарознавства та експертизи в митній справі Луцького національного технічного університету.

 

Студентам ІІІ курсу пропонуються тестові питання для підготовки до семестрового екзамену та список рекомендованої літератури.

 

Рекомендується для студентів Коледжу технологій та бізнесу із спеціальності «Товарознавство та комерційна діяльність»

 

Розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії

товарознавчо-комерційних дисциплін

Протокол№____ від ___________________________

Голова комісії __________________ С.М.Крапостіна

 

Назвіть кінцеву мету комерційної діяльності.

А)купівля та продаж товарів і послуг та отримання прибутку

Б)високий рівень культури обслуговування

В)інтеграція з виробничою діяльністю інших підприємств

Які із завдань «Комерційної діяльності» носять теоретичний характер?

А)організація і управління комерційною діяльністю на оптовому ринку

Б)аналіз явищ, закономірностей, тенденцій, які характерні для сфери комерційної діяльності

В)впровадження прогресивних форм постачання товарів

Г)формування асортименту товарів

Які із завдань «Комерційної діяльності» носять теоретичний характер?

А)організація роздрібного продажу товарів

Б)підвищення культури торгівлі і якості обслуговування

В)визначення стратегічних напрямків та шляхів розвитку комерційної діяльності

Які із завдань «Комерційної діяльності» носять практичний характер?

А)пояснення суті і змісту комерційних відносин

Б)наукове обґрунтування принципів, методів, способів організації комерційної діяльності

В)формування інфраструктури внутрішнього ринку

Які із завдань «Комерційної діяльності» носять практичний характер?

А)створення сприятливого психологічного мікроклімату

Б) аналіз явищ, закономірностей, тенденцій, які характерні для сфери комерційної діяльності

В)визначення стратегічних напрямків та шляхів розвитку комерційної діяльності

Яка наукова дисципліна є теоретичним фундаментом «Комерційної діяльності»?

А) «Основи бізнесу»

Б) «Маркетинг»

В) «Економічна теорія»

Г) Менеджмент

Що відбувається на етапі «Рішення про створення нового підприємства»?

А)складання бізнес-плану

Б) засвідчення заповненої банківської картки

В)підготовка статуту

Яка із запропонованих частин відноситься до етапу «Підготовка установчих документів» при створенні нового підприємства?

А)складання бізнес-плану

Б) засвідчення заповненої банківської картки

В)підготовка статуту

Г)відкриття рахунку в банку

9.Строк державної реєстрації фізичної особи-підприємця не повинен перевищувати:

А) 1 день

Б) 2 дні

В) 3 дні

Чи повертається реєстраційний збір у разі відмови в проведенні державної реєстрації фізичної особи-підприємця?

А)так

Б) ні

В)за рішенням суду

У якому розмірі справляється реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичної особи?

А)10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

Б) 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

В) 2 неоподатковуваних мінімума доходів громадян

У якому розмірі справляється реєстраційний збір за проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця?

А)10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

Б) 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

В) 2 неоподатковуваних мінімума доходів громадян

Який документ державного зразка засвідчує право суб’єкта на провадження певного виду господарської діяльності впродовж визначеного строку?

А)ліцензія

Б)торговий патент

В) свідоцтво

Яке державне свідоцтво засвідчує право суб’єкта займатися певними видами підприємницької діяльності?

А)ліцензія

Б)торговий патент

В) свідоцтво

Який термін дії торгового патенту на здійснення торговельної діяльності?

А) 1 місяць

Б) 6 місяців

В) 12 місяців

Який термін дії короткотермінового торгового патенту на здійснення торговельної діяльності?

А)від 1 до 10 днів

Б)від 1 до 15 днів

В) від 1 до 20 днів

17.Оплата вартості торгового патенту на здійснення торговельної діяльності провадиться:

А)щомісячно до 10 числа

Б)щомісячно до 15 числа

В) щомісячно до 20 числа

18.Пільговий торговий патент видається суб’єктам підприємницької діяльності, які здійснюють торгівлю виключно з використанням цього виду товару вітчизняного виробництва:

А)проїздні квитки

Б)продовольчі товари

В)товари дитячого асортименту

В який історичний період комерційна діяльність була заборонена?

А)під час Жовтневого перевороту 1917 р.

Б)період воєнного комунізму

В)період НЕПу

За яким принципом суб’єкти комерційної діяльності вільні у виборі об’єктів, форм і методів взаємодії, самостійно визначають умови і масштаби здійснення комерційних операцій?

А)ризикованість

Б)адаптованість

В)економічна свобода

Г)ефективність

Який принцип комерційної діяльності застосовується, якщо головною умовою її здійснення є пристосування до ринкових умов?

А)ризикованість

Б)адаптованість

В)економічна свобода

Г)ефективність

Який принцип комерційної діяльності, пов'язаний з отриманням прибутку?

А)ризикованість

Б)адаптованість

В)економічна свобода

Г)ефективність

Який принцип комерційної діяльності має місце, якщо відбуваються випадкові події на товарному ринку?

А)ризикованість

Б)адаптованість

В)економічна свобода

Г)ефективність

До яких чинників комерційної діяльності відносять: об’єкти та суб’єкти комерційної діяльності, ціни, кваліфікацію апарату управління?

А)зовнішні

Б)внутрішні

Як адміністративність впливає на розвиток комерційної діяльності?

А)сприяє розвитку

Б)розширює функції

В)стримує розвиток

Як централізм впливає на розвиток комерційної діяльності?

А)сприяє розвитку

Б)розширює функції

В)стримує розвиток

У чому відображається вільний вибір виду підприємницької діяльності?

А) у комерціалізації

Б)у комерційному забезпеченні процесу обігу товарів

В)у комерційній функції

Яка структура займається пошуком та вибором конкурентоспроможних товарів?

А)виробництво – оптова торгівля

Б)оптова торгівля – роздрібна торгівля

В)роздрібна торгівля – сфера споживання

Якими правами володіють громадяни України, які здійснюють комерційну діяльність, є право- та дієздатними, не мають обмежень на заняття комерційною діяльністю?

А)юридичної особи

Б)фізичної особи

Яка структура займається комбінуванням торговельної і неторговельної діяльності?

А)виробництво – оптова торгівля

Б)оптова торгівля – роздрібна торгівля

В)роздрібна торгівля – сфера споживання

Яка структура займається пошуком та вибором конкурентоспроможних товарів?

А)виробництво – оптова торгівля

Б)оптова торгівля – роздрібна торгівля

В)роздрібна торгівля – сфера споживання

Якими правами володіє підприємство, яке наділене відокремленою власністю і відповідає майном за свої зобов’язання?

А)юридичної особи

Б)фізичної особи

Яка структура займається оперативним маневруванням запасами і ресурсами?

А)виробництво – оптова торгівля

Б)оптова торгівля – роздрібна торгівля

В)роздрібна торгівля – сфера споживання

Хто з вказаних осіб має самостійний баланс, поточні рахунки, набуває майнові і немайнові права?

А)юридична особа

Б)фізична особа

Доведіть, що «Економічна теорія» є теоретичним фундаментом «Комерційної діяльності»

А)її результати використовуються у практиці комерційної діяльності

Б)вона пояснює економічні явища

В)вона дає знання щодо фінансового забезпечення

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 126; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.174.225.82 (0.007 с.)