Очищення робочого місця, фундаментів та стін від снігу та льодуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Очищення робочого місця, фундаментів та стін від снігу та льодуСклад роботи:

1. Руйнування намерзлого снігу або льоду. 2. Очищення робочого місця, фундаментів та стін від снігу та льоду. 3. Відкидання снігу та льоду на відстань до 3 м.

Таблиця 19

Склад ланки

Професії та розряди робітників Кількість робітників
Муляр 2 розряду

Таблиця 20

Норми часу

Очищення робочого місця, фундаментів та стін Одиниця виміру Норми часу
від снігу 1 m2 снігу за обмірюванням до очищення 0,2
від льоду товщиною до 150 мм 1 м2 0,15

Примітка. Нормами рядків № 1 та 2 таблиці 20 передбачено разове очищення робочого місця від снігу та льоду після тривалої (більше однієї зміни) перерви в роботі. Затрати праці на періодичне очищення робочого місця та матеріалів від снігу та льоду протягом робочої зміни враховуються зимовими коефіцієнтами та цими нормами не передбачено.

Посипання робочого місця піском

Склад роботи:

1. Перенесення піску на відстань до 30 м. 2. Посипання робочого місця піском.

Таблиця 21

Склад ланки

Професії та розряди робітників Кількість робітників
Муляр 2 розряду

Таблиця 22

Норма часу

Посипання робочого місця піском Норма часу
Одиниця виміру, 100 м2 1,0

Глава 2. ПРИГОТУВАННЯ РОЗЧИНІВ

ГН 3-23. Механізоване приготування розчинів

Приготування розчину в розчинозмішувачі з об'ємом замісу до 325 л

Склад роботи:

1. Переміщення вручну складових для виготовлення розчину на відстань до 20 м. 2. Дозування складових та завантаження розчинозмішувача вручну. 3. Механізоване приготування розчину. 4. Вивантаження готового розчину.


Таблиця 1

Склад ланки

Професії та розряди робітників Кількість робітників
Муляр 2 розряду
Машиніст розчинозмішувача 4 розряду

Таблиця 2

Норми часу

 

 

Приготування розчинів розчинозмішувачем місткістю до Одиниця виміру Цементний Вапняний Вапняно-цементний  
важкий легкий важкий легкий Із мінеральним дрібняком Із декоративною сумішшю
80 л м3 1,8 1,9 2,1 1,9 1,7 2,6 2,3
150 л м3 1,5 1,6 1,7 1,7 1,5 2,0 1,5
325 л м3 1,1 1,2 1,3 1,25 1,0 1,6 1,1
  а б в г д е є

Примітка. У разі завантаження ковша розчинозмішувача готовими сухими сумішами до норми застосовується коефіцієнт 0,7.

Приготування розчину із механізованим завантаженням приймального бункера розчинозмішувача місткістю 750 л

Склад роботи:

1. Дозування складових для виготовлення розчину. 2. Механізоване завантаження приймального бункера розчинозмішувача. 3. Заливання води. 4. Механізоване приготування розчину. 5. Вивантаження готового розчину.

Таблиця 3

Склад ланки

Професії та розряди робітників Кількість робітників
Муляр 2 розряду
Машиніст розчинозмішувача 5 розряду

 


Таблиця 4

Норми часу

Приготування розчинів Одиниця виміру Норми часу
Цементний м3 0,35
Вапняно-цементний важкий м3 0,4

Примітка. У разі завантаження ковша розчинозмішувача готовими сухими сумішами до норми застосовується коефіцієнт 0,7.

ГН 3-24. Приготування розчинів вручну

Приготування цементного, вапняного та вапняно-цементного розчинів

Склад роботи:

1. Дозування складових. 2. Перемішування (гарцювання) піску або дрібняка з цементом. 3. Приготування вапняного молока. 4. Замішування складових з водою або вапняним молоком. 5. Приготування розчину. 6. Вивантаження готового розчину.

Таблиця 1

Склад ланки

Професії та розряди робітників Кількість робітників
Муляр 2 розряду

Таблиця 2

Норми часу

Приготування розчинів Одиниця виміру Норми часу
Цементний м3 2,6
Вапняний важкий м3 3,0
легкий м3 2,3
Вапняно-цементний важкий м3 3,1
легкий м3 2,1
із мінеральним дрібняком м3 3,6
із декоративною сумішшю м3 5,1

Примітки:

1.У разі приготування розчинів із готових сухих сумішей до норм застосовується коефіцієнт 0,7.

2.Нормами передбачено транспортування складових розчину на відстань до 20 м.

Приготування глиняного та вапняно-глиняного розчинів

Склад роботи:

1. Приготування вапняного молока. 2. Приготування розчину із глини з додаванням піску та поливанням водою або вапняним молоком. 3. Вивантаження готового розчину.

Таблиця 3

Склад ланки

Професії та розряди робітників Кількість робітників
Муляр 2 розряду

Таблиця 4

Норми часу

Приготування розчинів Одиниця виміру Норми часу
Глиняний м3 3,2
Вапняно-глиняний м3 3,5

Примітки:

1.У разі приготування розчинів із готових сухих сумішей до норм застосовується коефіцієнт 0,7.

2.Нормами передбачено транспортування складових розчину на відстань до 20 м.

ГН 3-25. Механізоване гасіння вапна

Вказівки щодо виконання робіт

Нормами передбачено гасіння вапна двома способами: із використанням машин, що виконують мокре розмелювання вапна котками з двома виступами, коли одночасно із подрібненням грудок матеріалу верхнім виступом котка та розтиранням дрібних часток матеріалу нижнім виступом здійснюється гасіння вапна-кипілки. Далі продукт по відкритому лотку надходить до резервуару обезводнювання;

із використанням розмельно-гасильних машин, що виконують розмелювання вапна-кипілки з гасінням шляхом ексцентричного (із зазором від 5 до 30 мм) обертання рифленого барабана, який розміщено всередині коритоподібного барабана. Продукт розмелювання (вапняне молоко) проходить крізь отвори у рифлених плитах корита, стікає до відкидного жолоба й далі до приймального ящика, а з ящика через сітку – до творильної ями.

Склад роботи:

1. Подавання грудкового вапна в бункер. 2. Завантаження грудкового вапна до гасильного барабана транспортером. 3. Подавання до барабана води із водопроводу. 4. Розмелювання та гасіння вапна. 5. Випускання гашеного вапна (вапняного молока) через вивантажувальний отвір барабана до жолоба (лотка). 6. Спостереження за надходженням гашеного вапна до творильної ями. 7. Очищення барабана та приймального ящика від засмічення та від великих часток негашеного вапна та інертних часток із відкиданням відходів на відстань 3 м. 8. Обслуговування технологічного обладнання.


Таблиця 1

Склад ланки

Професії та розряди робітників Кількість робітників
Вапногасильник 4 розряду
Вапногасильник 3 розряду
Вапногасильник 2 розряду

Таблиця 2

Норма часу

Механізоване гасіння вапна Норма часу
Одиниця виміру, т 0,41

Розділ 2. ПОБУТОВІ ПЕЧІ, КАМІНИ ТА КУХОННІ ПЛИТИ

Технічна частина

1. Нормами передбачено кладку з одинарної повнотілої глиняної, тугоплавкої або вогнетривкої цегли розміром 250 х 120 х 65 мм.

2. Нормами передбачено виконання роботи з перенесеними до робочого місця матеріалами із переміщенням їх на відстань до 5 м включно.

3. До об'єму кладки включається закладання печей, камінів (кладка від обрізу фундаменту або основи до рівня чистої підлоги). Внутрішні порожнини (канали, паливник тощо) із об'єму кладки не виключаються.

4. Нормами, крім зазначених випадків, передбачено кладку на глиняному (звичайному, тугоплавкому або вогнетривкому) розчині.

5. Нормами передбачено: обтісування, обколювання та обпилювання цегли до 30 % від загальної її кількості, поливання цегли водою, встановлення кружал для склепінь, приєднання до димоходу, встановлення комплекту пічних пристроїв, пробне розтоплювання печей або камінів, приготування розчинів вручну, встановлення та переставлення риштувань у ході кладки.

6. Улаштування риштувань, кружал та опалубки для склепінь та арок нормується окремо.

7. Кладку фундаментів під печі або каміни потрібно нормувати згідно з § ГН 3-1.

ГН 3-26. Кладка печей, камінів та кухонних плит

Вказівки щодо якості робіт

Якість виконання робіт повинна відповідати вимогам будівельних норм.

Кладка не повинна мати відхилень, що перевищують допуски, зазначені в таблиці 1.


Таблиця 1

 

Відхилення Допустимі відхилення  
Відхилення: розмірів у плані 0,4 %  
поверхні печей, камінів, кухонних плит від вертикалі на 1 м висоти 2 мм  
Нерівності на вертикальній поверхні (виявлені накладанням рейки довжиною 2 м) для печей та камінів: з облицюванням 2 мм  
без облицювання 5 мм  
Товщина швів кладки з цегли: звичайної 5 мм  
3 мм  
тугоплавкої або шамотної цегли  

Шви кладки мають заповнюватись на всю товщину. Внутрішні стінки поверхні димообертів печей, камінів, кухонних плит старанно шабрують.

Вертикальне оброблення закріплюється дротом до перегородки або стіни і не перев'язується із кладкою печі, каміну, кухонної плити або труби.

Горизонтальне оброблення має перев'язуватися з основною кладкою печі, каміну, кухонної плити або труби.

Склад роботи:

1. Подавання та розкладання цегли. 2. Приготування глиняного розчину. 3. Подавання та перелопачування розчину. 4. Улаштування основ. 5. Кладка печей (камінів, кухонних плит) із улаштуванням обробок і холодних четвертин. 6. Установлення пічних пристроїв та металевих обрамлень – поясів. 7. Улаштування горизонтального оброблення. 8. Шабрування внутрішньої поверхні (без застосування розчину). 9. Приєднання печей (камінів, кухонних плит) до димоходів. 10. Затирання та розшивання швів.

Таблиця 2

Склад ланки

 

Професії та розряди робітників Види робіт
кладка печей простої конструкції, кухонних плит кладка печей складної конструкції та камінів
Пічник 6 розряду -
Пічник 5 розряду -
Пічник 4 розряду

 


Таблиця 3

Норми часу

Кладка печей Одиниця виміру Норми часу
Кухонні плити квартирного та громадського призначення м3 11,2
Кімнатні печі, каміни м3 10,9
Російські печі м3 9,9
Калорифери для тимчасового опалення м3 9,8

Примітки:

1.У разі кладки печей, камінів та кухонних плит із оштукатурюванням поверхні (із розробленням лузг, усенків та падуг) до норм застосовується коефіцієнт 1,1.

2.У разі улаштування вертикальних оброблень до норм застосовується коефіцієнт 1,05.

3.На улаштування холодної четвертини (із оббиванням спалимої стінки вогнезахисними матеріалами або двома шарами повсті зі змочуванням їх у глиняному розчині) з викладенням поперечних стінок та кріпленням кладки дротом потрібно приймати на 1 м2 холодної четвертини норму – 1,75 люд.-год.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.218.88 (0.012 с.)