РОЗРАХУНОК ПОТРІБНОЇ КІЛЬКОСТІ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

РОЗРАХУНОК ПОТРІБНОЇ КІЛЬКОСТІ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВВеличина робочого парку автомобілів визначається за формулою:

 

, ( 1.1)

 

де - добовий вантажопотік, т.;

- продуктивність автомобіля за робочий день, т.

 

Звідси добовий вантажопотік визначається:

 

, (1.2)

де - річний вантажопотік, т.;

- коефіцієнт нерівномірності;

Приймаємо = 1,1…2,0;

- кількість робочих днів у році.

 

Розраховуємо продуктивність автомобіля за робочий день:

 

, ( 1.3)

де - кількість їздок за робочий день;

- номінальна вантажопідйомність транспортного засобу, т.;

- коефіцієнт використання вантажопідйомності парку авто.

 

 

Кількість їздок розраховується за формулою :

, (1.4)

де - тривалість 1 їздки, год.;

- час роботи авто. на маршруті, год.;

 

Звідси : , (1.5)

де - час у наряді, приймаємо 8 годин;

- довжина нульового пробігу, км.;

- швидкість на нульовий пробіг, км/год.

 

, (1.6)

де - довжина маршруту, км.;

- середня технічна швидкість, км/год.;

- час на вантажно-розвантажувальні роботи, год.

 

Розраховується: , (1.7)

 

де - норма часу на 1 тону вантажу;

( * 2) – в тому випадку, коли маршрут збірно – розвізний.

 

РОЗРАХУНОК РІЧНИХ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Витрати суб’єктів господарювання та калькуляція собівартості перевезень відповідно до Програми реформування бухгалтерського обліку та до їх економічного змісту групуються за такими елементами:

· матеріальні витрати;

· витрати на оплату праці;

· відрахування на соціальні заходи;

· амортизація основних фондів та нематеріальних активів;

· інші операційні витрати.

 

Розрахунок рівня тарифів, обґрунтування їх величини здійснюється за такими статтями калькуляції (згідно з Методичними рекомендаціями з формування собівартості перевезень(робіт, послуг) на транспорті, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 05.02.2001р. №65 ):

1. Заробітна плата.

2. Відрахування на соціальні заходи.

3. Паливо.

4. Мастильні матеріали.

5. Автомобільні шини.

6. Ремонт і технічне обслуговування автомобілів.

7. Амортизація автотранспорту.

8. Загальновиробничі витрати.

До складу витрат для визначення рівня тарифів не включається: податок на додану вартість (ПДВ), страховий платіж з пасажира за страхування від нещасних випадків на транспорті, автостанційний збір з пасажира.

Амортизаційні відрахування.

Амортизаційні відрахування нараховуються згідно з порядком, нормами та указами, встановленими чинним законодавством України, а саме: Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств»та Положення бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», далі (ПБО-7), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000р. №92, який зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18.05.2000р. за №288/4509.

Згідно з положенням ПБО-7 суб’єкти господарювання самостійно визначають термін експлуатації основних засобів і в залежності від термінів обирають один із запропонованих ПБО-7 п’яти методів нарахування амортизації (прямолінійний; зменшення залишкової вартості; прискореного зменшення залишкової вартості; кумулятивний; виробничий) відповідно до власних економічних інтересів.

Для визначення амортизаційних відрахувань користуємося наступною формулою:

 

, (2.1)

 

де - норма амортизаційних відрахувань відповідно до групи ОФ, %. Оскільки річна норма амортизаційних відрахувань для автомобілів рівна 40% річних, то квартальна норма складе 10%;

- балансова вартість групи ОФ на початок поточного періоду, грн.:

 

, (2.2)

 

де: - балансова вартість групи ОФ на початок попереднього періоду, грн.;

- сума витрат на придбання ОФ, капітальний ремонт, модернізацію та інші покращення ОФ впродовж попереднього періоду, грн.;

- сума виведених із експлуатації ОФ впродовж попереднього періоду, грн.;

- сума амортизаційних відрахувань групи ОФ впродовж попереднього періоду, грн.

При розрахунку амортизаційних відрахувань варто прийняти:

50% використовуваних транспортних засобів – нових;

25% – 2 роки експлуатації;

25% – 4 роки експлуатації.

Залишкова вартість основних фондів у вигляді гаражного устаткування та виробничого устаткування видається викладачем за завданням. Враховується норма на АТЗ : I група – 2% ; II група – 10% ; III група – 6% .

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.16.210 (0.024 с.)