Тема: «Поняття і система кримінального права. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема: «Поняття і система кримінального права.ЮРИДИЧНІ КРОСВОРДИ

Варіант №1

Тема: «Поняття і система кримінального права.

Наука кримінального права»

 

 

 


 

По горизонталі:  
Одна із функцій кримінального права
Метод науки кримінального права  
Державний орган, правомочний видавати норми кримінального права  
Представник науки кримінального права кінця ХІХ-поч. ХХ ст.  
Одна із частин системи кримінального права  
Сучасний науковець в сфері кримінального права  
Представник науки кримінального правав радянської України
Скільки років велась робота над проектом Кримінального кодексу України ?

 

По вертикалі:  
Метод регулювання кримінально-правових відносин  
Як називаються основні, провідні засади, які закріплені в нормах права і визначають побудову всієї галузі права, окремих її інститутів, правотворчу і правозастосовну діяльність  
Метод науки кримінального права  
До якої групи юридичних дисциплін (в структурі правознавства) належить кримінальне право України ?

 


Варіант №2

Тема: Закон про кримінальну відповідальність

 

 

По горизонталі:    
Вид санкції кримінально-правової норми    
Елемент структури Кримінального кодексу    
Закон про кримінальну відповідальність    
Цифри, котрими позначено статті закону про кримінальну відповідальність    
Один із прийомів тлумачення законів про кримінальну відповідальність    
Субєкт прийняття закону про кримінальну відповідальність    
Частина норми Особливої частини, в якій визначається злочинне діяння    
Вид тлумачення, що дається судами при розгляді конкретної кримінальної справи    
По вертикалі:  
Тлумачення, згідно з яким дійсний зміст кримінально-правової норми точно (буквально) відповідає її текстуальному вираженню (тексту, букві)  
Функція закону про кримінальну відповідальність  
Кількість розділів Особливої частини чинного Кримінального кодексу України  
Місяць прийняття чинного Кримінального кодексу України  
Функція закону про кримінальну відповідальність  
Назва одного із розділів Особливої частини чинного Кримінального кодексу України  

Варіант №3

 

Тема: Кримінальна відповідальність та її підстави

 

По горизонталі:
Яке тлумачення закону про кримінаьну відповідалність міститься у Постановах Пленуму Верховного Суду України ?
Який нормативний акт Конституційного Суду України містить офіційне тлумачення норм закону про кримінальну відповідальність?
Субєктами котрого виду тлумачення закону про кримінальну відповідальність є навчальні установи?
Яка частина Кримінального кодексу України містить норми, що вказують, які конкретні суспільно небезпечні діяння є злочинами?
Елемент системи кримінального права.
Суть якого із видів тлумачення полягає у зясуванні змісту закону про кримінальну відповідальність, його окремих положень, шляхом зіставлення із іншими положеннями цього ж або іншого закону?
Вид диспозиції кримінально-правової норми.
По вертикалі:  
Який характер носять Пленуми Верховного Суду України з питань застосування норм закону про кримінальну відповідальність?
Субєкт прийняття закону про кримінальну відповідальність.
Яке тлумачення закону здійснюється судами при розгляді кримінальних справ?
Який вид тлумачення за своїм змістом наближений до аналогії закону?
Різновидами якого тлумачення є казуальне та правозастосовче тлумачення?
Який із елементів статті закону про кримінальну відповідальність розяснює поняття та терміни, що застосовуються в цій або в інших статтях?
Структурний елемент статті Кримінального кодексу України?

 


ВАРІАНТ №4

ВАРІАНТ №5

Тема: «Поняття злочину»

 

 

По горизонталі:  
Вид правопорушення.  
Один із підходів щодо визначення поняття злочину.  
Вид злочину.  
Кількість категорій злочинів, що виділяють за ступенем суспільної небезпеки.
Вид злочину.  
Ознака правопорушення.  
Ознака злочину.  
Вид злочину.  
По вертикалі:  
Формально передбачена Кримінальним кодексом України умисна дія або бездіяльність суб'єкта злочину, котра не заподіяла і не могла заподіяти істотної шкоди фізичній чи юридичній особі, суспільству або державі.
Процес встановлення точної відповідності вчиненого винним суспільно небезпечного діяння складу злочину, передбаченого статтею Особливої частини Кримінального кодексу України.
За ступенем суспільної небезпеки "Контрабанда" (ч. 1 ст. 201 КК України) є ........... злочином.  
Поділ злочинів на групи залежно від того чи іншого критерію.  
Ознака злочину.  

 

ВАРІАНТ №6

Тема: «Склад злочину»

 

По горизонталі:
Склад злочину з помякшуючими ознаками.  
Кваліфікація, що здійснюється науковими працівниками.  
Кваліфікація при якій ознаки злочину, котрі мають значення для кваліфікації, не повністю співпадають з ознаками складу злочину, передбаченого кримінально-правовою нормою.
Уявлення про бажаний результат, якого прагне особа, що визначає спрямованість діяння - це ...... злочину.
П. 5 ч. 2 ст. 115 КК України "Умисне вбивство" - це ...... склад злочину.  
Вид складу злочину.  
Ознака будь-якого складу злочину.  
Склад злочину, котрий містить у собі одне суспільно небезпечне діяння, що посягає на один обєкт.
Злочин за вчинення котрого настає кримінальна відповідальність з чотирнадцяти років.  
По вертикалі:  
Вид складного складу злочину.  
Ознака будь-якого складу злочину.  
Вид кваліфікації злочину (за субєктом здійснення).  
Процес встановлення точної відповідності вчиненого винним суспільно небезпечного діяння складу злочину, передбаченого статтею Особливої частини Кримінального кодексу України.
Який критерій лежить в основі поділу складів злочину на основні, кваліфікуючі, особливо кваліфікуючі та привілейовані?  

ВАРІАНТ №7

Тема: «Об'єкт злочину»

 

По горизонталі:  
У "Вимаганні" (ст. 189 КК України) честь та гідність особи є ......... факультативними обєктами.  
Об'єкт злочину - це .......... ознака складу злочину.  
Здоровя особи в складі злочину "Захоплення заручників" є ............... безпосереднім обєктом.  
Суспільні відносини, на які посягає злочин, завдаючи їм певної шкоди, і які поставлені під охорону закону про кримінальну відповідальність.  
У складі злочину предмет злочину - це ............ ознака складу злочину.  
Безпека міжнародного судноплавства у складі злочину "Піратство" є ...... безпосереднім складом злочину.  
Який об'єкт складу злочину лежить в основі групування кримінально-правових норм Особливої частини КК України у самостійні розділи ?  
Який обєкт складу злочину утворює сукупність усіх суспільних відносин, що поставлені під охорону чинного Кримінального кодексу України?  

 

По вертикалі:  
Речі матеріального світу, з певними властивостями яких закон про кримінальну відповідальність пов'язує наявність у діях особи ознак конкретного складу злочину.  
Склад злочину "Розбій" (ст. 187 КК України) є ........ .  
......... безпосереднім об'єктом є суспільні відносини, яким поряд із основним об'єктом завдається або виникає загроза заподіяння шкоди.  

 

Варіант №8

Тема: «Об'єктивна сторона злочину»

 

 

По горизонталі:  
Місце вчинення злочину є .......... ознакою складу злочину.  
Вид причинного звязку між суспільно небезпечним діянням і суспільно небезпечними наслідками.  
У складі злочину передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 115 КК України спосіб - ..................... ознака складу злочину.  
Який вид причинного звязку між суспільно небезпечним діянням і суспільно-небезпечними наслідками виключає кримінальну відповідальність?  
Предмети, використовуючи які субєкт злочину вчиняє фізичний (як правило, руйнівний) вплив на матеріальні об'єкти.  
Вид складу злочину (за особливостями конструкції обєктивної сторони складу злочину).  
Залишення в небезпеці.  
Обовязок особи вчинити певні дії випливає з .............  
Фактор, що може бути визнаний нездоланною силою.  

 

По вертикалі:  
У яких складах злочину суспільно небезпечні наслідки виступають обовязковою ознакою обєктивної сторони складу злочину?  
«небезпечний для життя стан» у складі злочину «Залишення в небезпеці» (ст. 135 КК України) - це ........... вчинення злочину.  
Властивості діяння як ознаки обєктивної сторони складу злочину.  
Вогнепальна зброя у складі злочину "Бандитизм" (ст. 257 КК України).  

 

ВАРІАНТ №9

Тема: «Суб'єкт злочину»

 

 

По горизонталі:
Хронічна психічна хвороба.  
Одна із форм слабоумства.  
Ознака спеціального субєкта злочину.  
Підстава застосування примусових заходів медичного характеру.  
Яка кількість видів психічних захворювань (передбачена кримінальним законодавством) утворює медичний критерій неосудності?  
Який критерій неосудності містить у собі ознаки, що визначають глибину враження психіки, ступінь впливу психічного захворювання на здатність усвідомлювати характер вчинюваного діяння, його наслідки і керувати своїми вчинками?
Ознака юридичного критерію неосудності.  

 

 

По вертикалі:  
Найтяжче психічне захворювання.  
Найлегша форма розумового недорозвитку.  
Критерій неосудності.  
Стан спяніння - це, .................... покарання, обставина.  
Яка особа не може бути субєктом злочину?  

 


ВАРІАНТ №10

 

ВАРІАНТ №11

Тема: Співучасть у злочині

 

 

По горизонталі:
Як називають підбурювання або пособництво, коли можливий потенційний виконавець відхиляє пропозицію вчинити злочин (брати участь у вчиненні злочину), що може виходити від підбурювача, пособника чи навіть організатора?
......... до злочину - це дія чи бездіяльність, яка хоча і пов'язана з вчиненням злочину, але не є співучастю в ньому  
Заздалегідь обіцяне приховування злочину – це його .......... .  
Як називають співучасть, коли виконавцю не вдалося вчинити закінчений злочин і він вчинив лише готування або замах, на яких його злочинна діяльність була припинена (перервана)?
......... злочину визнається ситуація, коли особа підбурює виконавця або інших співучасників на вчинення злочину з метою його подальшого викриття  
Про який вид ексцесу виконавця йде мова, коли співучасники домовилися вчинити крадіжку, а виконавець змушений був застосувати насильство при вилученні майна, тому що зненацька застав у квартирі потерпілого, і тим самим вчинив вже не крадіжку, а грабіж чи розбій?
Форма вини стосовно обєднання задля вчинення злочину  
Вид ексцесу виконавця  
Вид співучасті за якої всі співучасники є виконавцями злочину  

 

По вертикалі:  
Хто із членів родини, особи, котра вчинила злочин, не підлягають кримінальній відповідальності за приховування тяжких і особливо тяжких злочинів?
Заздалегідь не обіцяне приховування злочину – це його  
Приховування якого злочину за ступенем тяжкості не тягне за собою кримінальну відповідальність?
Придбання чи збут майна, здобутого злочинним шляхом, - це ........ діяльність особи, що виявляється у купівлі або іншій сплатній передачі майна, здобутого злочинним шляхом, або зберіганні такого майна
У вчиненні якого злочину можлива співучасть?  

ВАРІАНТ №12

 

Тема: Множинність злочинів

 

 

По горизонталі:
Про котрий вид рецидиву йде мова коли особа, яка була засуджена до позбавлення волі, знову вчиняє протягом строку судимості новий злочин, за який знову засуджується до позбавлення волі
Прикладом якого виду сукупності злочинів є вчинення особою крадіжки і хуліганства
........... злочин - це злочин, який складається з двох або більше злочинних діянь, кожне з яких, якщо розглядати їх відокремлено (ізольовано), являє собою самостійний злочин, але внаслідок їх органічної єдності утворюють один одиничний злочин, який охоплюється ознаками однієї статті (частини статті) КК України
Повторність .............. злочинів – це вчинення особою двох і більше діянь, що містять ознаки одного і того ж складу злочину
...................... злочин - це безперервне здійснення особою складу певного злочину
.............. злочинів - вчинення особою двох або більше злочинів, передбачених різними статтями або різними частинами однієї статті Особливої частини КК України, за жоден з яких її не було засуджено
Вид рецедиву злочинів
Вид множинності злочинів, що може виконувати роль кваліфікуючої ознаки окремих складів і тягнуть за собою при їх встановленні більш суворе покарання

 

По вертикалі:  
............ злочин - наявність двох або більше самостійних злочинних діянь, відділених одне від одного певним проміжком у часі
Прикладом якого виду сукупності злочинів є вчинення умисного вбивства особи шляхом підпалу будинку, де знаходився потерпілий
Вид сукупності злочинів
Ознака, що відмежовує рецедив злочину від інших видів множинності злочинів
Повторність злочинів передбачає вчинення особою не менше ....... злочинів, передбачених тією ж самою статтею або частиною статті Особливої частини КК України
........... злочинів – це вчинення особою (або особами-співучасниками) двох або більше злочинних діянь, кожне з яких утворює ознаки самостійного складу злочину
Про яку сукупність злочинів йде мова, коли винний різними самостійними діями вчиняє два або більше злочини

 

ВАРІАНТ №13

ВАРІАНТ №14

ВАРІАНТ №15

 

ВАРІАНТ №16

ВАРІАНТ №17

 

Тема: Призначення покарання

 

 

 

По горизонталі:  
Вид законодавчої системи призначення покарання при сукупності злочинів  
Суд призначає покарання відповідно до положень Загальної частини  
Суть якого принципу призначення покарання розкриває наступна характеристика: « ……… полягає в обов'язковому урахуванні при призначенні покарання індивідуальних особливостей конкретної справи, головним чином, особи засудженого»  
Вчинення злочину особою, що перебуває в стані алкогольного сп'яніння, є ........... обставиною  
Суть якого принципу призначення покарання розкриває наступна характеристика: «Покарання має відповідати загальнолюдським цінностям, моральним устоям суспільства, переконувати громадян у правильності судової політики»
Перелік обставин, що обтяжують покарання (передбачених в кримінальному законі), є ........... .  
Принцип остаточного покарання за сукупністю злочинів  

 

По вертикалі:
Принцип призначення покарання  
Системи призначення покарання за сукупністю злочинів, що використовується в Україні  
Яка кількості критеріїв утворює загальні засади призначення покарання?  
Яка мінімальна кількість обставин, що помякшують покарання, є необхідною умовою призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено законом?  

 


ВАРІАНТ №18

 

ВАРІАНТ №19

Тема: Судимість

 

 

 

По горизонталі:  
Зняття судимості з особи судом є .............  
В якому розділі Загальної частини Кримінального кодексу україни містяться положення інституту судимості?  
Кількість років, що становлять термін погашення судимості для злочинів невеликої тяжкості  
Не може бути обраним до Верховної Ради України громадянин, який має судимість за вчинення ........................ злочину  
Припинення судимості рішенням суду  
Ознакою якого виду множинності злочинів є судимість  

 

По вертикалі:  
Кількість років, що становлять термін погашення судимості для тяжких злочинів  
Автоматичне припинення судимості при встановленні певних, передбачених законом умов  
Кількість років, що становлять строк погашення судимості особи, яка відбула покарання у виді арешту  
Державний орган, що уповноважений знімати судимість  
Кількість років, що становлять термін погашення судимості для злочинів середньої тяжкості  
Кількість років, що становлять термін погашення судимості для особливо тяжких злочинів  

 


ВАРІАНТ №20

ВАРІАНТ №21

 

Тема: Суб'єктивна сторона злочину

 

 

По горизонталі:
Форма вини в складі злочину «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами»  
Безвинне заподіяння шкідливих наслідків характеризується цілковитою відсутністю будь-якого психологічного відношення особи до наслідків, що настали
Вид помилок у кримінальному праві  
Основна й обов'язкова ознака суб'єктивної сторони будь-якого злочину  
Форми вини у складі злочину «Незаконне розголошення лікарської таємниці»  
Злочини з подвійною формою вини в цілому вважаються  
Вид умислу  
Ознака умислу  
Факультативна ознака суб'єктивної сторони злочину  

 

По вертикалі:  
Вид умислу, що виділяють в теорії кримінального права з урахуванням емоційної сторони вчиненого злочину і часу формування умислу  
Злочин, склад якого передбачає наявність двох різних форм вини щодо діяння і наслідків, прийнято іменувати злочином з ............ формою вини  
Форма вини у складі злочину «Порушення вимог законодавства про охорону праці»  
Ознака субєктивної сторони злочини, що являє собою усвідомлену спонуку особи, яка викликала в останньої намір вчинити злочин
Форма вини  
Помилкою в ......... є неправильне уявлення особи про характер тих суспільних відносин, на які посягає її діяння  

ВАРІАНТ №22

ВАРІАНТ №23

 

ВАРІАНТ №24

 

Тема: Основні питання Загальної частини кримінального права іноземних держав

 

 

По горизонталі:
Метод, що активно використовується у вивченні кримінального законодавства іноземних держав  
Яка група злочинів в США тягне за собою покарання позбавлення волі не більше одного року?  
Група злочинів У США  
У якому столітті сформувалося порівняльне кримінальне право?  
Країна в якій є можливе винесення невизначених вироків, де покарання передбачається в межах якогось строку з наданням особливим комісіям або навіть адміністрації місця позбавлення волі вирішувати питання про умовно-дострокове звільнення засудженого  
Країна (романо-германської правової сімї) в якій максимальний строк покарання у виді позбавлення волі становить 30 років  

 

По вертикалі:  
У яких країнах сучасності існує трирівнева класифікація злочинів: хадд, кісас, дійя?  
Кількість книг, що становлять Кримінальний кодекс Франції 1992 р.  
Кримінальне законодавство якої країни романо-германської правової сім’ї містить інститут відповідальності юридичних осіб?  
Держава, яка у вирішенні питання про неосудність широко використовує судовий прецедент?  
Форма вини в кримінальному праві США  

 

 


 

ВАРІАНТ №25

Тема: Склад злочину

 

 

 

По горизонталі:  
Перелік складів злочинів, передбачених законом, є ....  
Склад злочину - це сукупність встановлених у кримінальному законі .............. ознак, що визначають вчинене суспільно небезпечне діяння як злочинне
У законодавчій практиці за допомогою складу здійснюється .......... суспільне небезпечних діянь
Ознаки, що не є обов'язковими для всіх складів злочинів і в різних складах можуть відігравати різну роль
Ознака субєкта злочину  
Хвороба, що виключає осудність особи, що вчинила злочин  
Ознака складу злочину  
Злочинами з ......... складом вважаються такі, в яких момент закінчення злочину самим законом переноситься на стадію готування або на стадію замаху  
По вертикалі:  
Обовязкова ознака будь-якого складу злочину  
Наявність в діях особи складу злочину передбаченого Особливою частиною Кримінального кодексу України є.................... кримінальної відповідальності  
............... злочинів є точне встановлення відповідності вчиненого винним суспільна небезпечного діяння складу конкретного злочину, закріпленого в кримінальному законі
Злочин за котрий настає кримінальна відповідальність із чотирнадцяти років  
За особливостями конструкції обєктивної сторони незаконне перетинання державного кордону (ч. 1 ст. 331 КК України) є злочином із ................ складом  
Склади злочинів, які містять у собі ознаки одного суспільне небезпечного діяння, що посягає на один об'єкт

ВАРІАНТ №26

 

ВАРІАНТ №27

 

ЮРИДИЧНІ КРОСВОРДИ

Варіант №1

Тема: «Поняття і система кримінального права.

Наука кримінального права»

 

 

 


 

По горизонталі:  
Одна із функцій кримінального права
Метод науки кримінального права  
Державний орган, правомочний видавати норми кримінального права  
Представник науки кримінального права кінця ХІХ-поч. ХХ ст.  
Одна із частин системи кримінального права  
Сучасний науковець в сфері кримінального права  
Представник науки кримінального правав радянської України
Скільки років велась робота над проектом Кримінального кодексу України ?

 

По вертикалі:  
Метод регулювання кримінально-правових відносин  
Як називаються основні, провідні засади, які закріплені в нормах права і визначають побудову всієї галузі права, окремих її інститутів, правотворчу і правозастосовну діяльність  
Метод науки кримінального права  
До якої групи юридичних дисциплін (в структурі правознавства) належить кримінальне право України ?

 


Варіант №2Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 242; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.209.138 (0.009 с.)