Модульно-розвивальна технологія навчанняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Модульно-розвивальна технологія навчання(за А.Фурманом)

Мета:забезпечення оптимізації соціального зростання вчителя й учня.

Завдання: самореалізація особистості вчителя й учня завдяки творчому прилученню їх до культурних цінностей, оптимальний розвиток кожного.

Принципи:духовність, інтелектуальний розвиток, модульність, динамічність, гнучкість, усвідомлення навчальних перспектив, паритетність.

Зміст: знання (гуманітарні, наукові) як інструмент свідомості; норма – соціальної взаємодії, пізнавальної, програмно-регуляційної; цінності – духовні, світоглядні, моральні.

Форма організації : модуль

Увага! Модульно-розвивальна технологія навчання є версією модульного навчання, розробленою українським психологом А.Фурманом як альтернативна нинішній класно-урочній. Основне завдання: самореалізація особистості вчителя й учня, оптимальний для кожного з них розвиток здатності до безпосереднього, продуктивного спілкування з навколишнім світом, людьми, власним „Я”.

Структура уроку за технологією проблемного навчання

(за Н.Дайрі)

 

 

УЧНІ

відтворюють сприймають

 

 

розв’язують пропонують здійснюють уточнюють

 

Перевірка знань Проблемна ситуація Самостійна пошукова діяльність Виявлення результатів Розв’язання проблемних завдань Завдання для домашньої самостійної роботи
Проблемне завдання Проблемний виклад
             

 

 

створює аналізує

 

 

УЧИТЕЛЬ

 

 
 


мотивує визначає

 

обирає

 

Увага! Суть проблемного навчання полягає у створенні для учнів проблемних ситуацій, в усвідомленні, сприйнятті, розв’язанні їх у процесі спільної роботи учнів і вчителя за умов максимальної самостійності перших і під загальним керівництвом останнього. Таке навчання відбувається за типовою схемою:

- учитель створює проблемну ситуацію, для розв’язання якої учень має знайти й використати нові для себе засоби діяльності;

- учні аналізують ситуацію, усвідомлюють, що для них невідоме, шукають способи розв’язання проблеми, вчитель допомагає їм, надаючи необхідну інформацію.

Результатом проблемного навчання є нові знання, уміння, способи їх реалізації, розумова діяльність учнів.

 

 

Технологія глибокого засвоєння знань на основі схемно-знакових моделей

(за В.Шаталовим)

  завдання   Формування глибоких і міцних знань, розвиток особистості учня, виховання шляхетності
Мета: навчати всіх, навчати кожного   принципи   Швидке просування вперед, випереджувальна роль теоретичних знань, навчання на високому рівні складності, чітка перспектива, відкритість, справедливість, можливість виправлення
               

 

зміст     Знання, уміння й навички, визначені програмою

 

Блок теорії   Блок практики

урок

методи

 

Вивчення нового матеріалу (розгорнута розповідь, стисла розповідь за опорним конспектом, самостійна робота за опорним конспектом)   Комбінований: (письмова робота, бесіда, розгорнута розповідь, стисла розповідь)   Застосування знань, умінь і навичок (рішення пізнавальних завдань, змагання, ігри) Перевірка та корекція знань, умінь і навичок (усні відповіді, письмові роботи) Фронтальна, групова, парна, індивідуальна перевірка
  Контрольні запитання   Письмове відтворення та письмові або усні відповіді за опорним конспектом, взаємоконтроль, самоконтроль, самооцінка   Взаємоконтроль, самоконтроль, письмова контрольна робота      
                         

 

контроль

 

Увага! Використання схемно- знакових моделей можливе там, де дослідження мовного явища є складним для учнів. У процесі навчанні мови моделювання доцільне при попередньому знайомстві з будь-яким цілим, тобто ще до початку його глибокого аналізу.

Будь-які моделі стоять посеред шляху від практики до теорії або навпаки – від теорії до практики.

 

Технологія інтегрованого уроку

Інтегрований урок – урок, в якому органічно поєднано відомості з інших навчальних предметів, поєднаних однією темою. Таке поєднання сприяє інформаційному збагаченню сприймання, мислення і почуттів учнів за рахунок залучення цікавого матеріалу, що дає змогу з різних сторін пізнати якесь явище, поняття, досягти цілісності знань.

Способи інтеграції

За змістомза способами пізнавальної

діяльності

(залучення матеріалу з інших (спостереження, мовлення,

дотичних предметів). мислення)

В інтегрованому уроці застосовується обидва способи інтеграції з переважанням залежно від теми заняття та рівня підготовки учнів.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 261; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.90.49.108 (0.01 с.)