Тема 6. Докази і доказування у господарському процесіМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 6. Докази і доказування у господарському процесі(2 години)

1. Поняття та ознаки доказів в господарському процесі.

2. Поняття доказування. Співвідношення доказів та доказування.

3. Види доказів.

4. Витребування, огляд та дослідження доказів.

5. Оцінка доказів.

6. Забезпечення доказів: поняття та порядок.

7. Експертний висновок в процесі доказування.

 

Задача 1:

У квітні 2005 р. ТОВ “Д” та ВАТ “С” уклали договір купівлі-продажу гідравлічного крану. Продавець доставив кран, а покупець – оплатив вартість товару в повному обсязі. У жовтні 2005 р. фахівці покупця провели технічний огляд крану з метою підготовки його до введення в експлуатацію. В ході технічного огляду виявилося, недоліки, що не дозволяють покупцеві приступити до експлуатації крану. У грудні 2005 р. покупець звернувся до Господарського суду Одеської області з позовом, в якому просив зобов’язати продавця провести за власний рахунок ремонт крану. У квітні 2006 р. відповідач (продавець) звернувся до суду з клопотанням про призначення судової експертизи у справі. Господарський суд, призначивши у справі судову експертизу та зупинивши у зв'язку з цим провадження зі справи, в подальшому поновив таке провадження з мотивів встановлення обставин, які, на думку суду, унеможливлюють проведення експертизи і надання експертом відповідного висновку. Вкажіть які недоліки були виявленні при детальному розгляді Вами справи та дайте правову оцінку для вирішення справи згідно закону?

 

Задача 2.

У березні 2011 року ПрАТ «М» звернулося до суду з позовом до ТОВ «С» про визнання недійсним договору купівлі – продажу частки у статутному капіталі ТОВ у розмірі 150 000 грн., укладеного 17 серпня 2009 року між

ПрАТ (продавцем) та ТОВ (покупцем). Господарський суд задовольнив позов, посилаючись на рішення Малиновського районного суду м. Одеси від 5 травня 2009 року, яким визнано недійсним рішення загальних зборів засновників ПрАТ щодо продажу частки цього товариства в статутному капіталі ТОВ у розмірі 150 000 грн., а також уповноваження директора ПрАТ на підписання договору купівлі-продажу та виходу зазначеного товариства зі складу ТОВ. Також в матеріалах справи були докази того, що засновник ПрАТ Іванов подав апеляційну скаргу на рішення від 5 травня 2010 р.

Чи є обов’язковими для господарського суду факти, які встановлені судом в цивільній справі? Чи повинен був господарський суд враховувати рішення Малиновського районного суду м. Одеси? Які факти повинні були бути встановлені господарським судом?

Завдання 1:

Визначте поняття та особливості доказів та доказування за проектами ГПК та КГС.

Завдання 2:

Складіть зразок клопотання про залучення (витребування) письмового доказу, речового доказу, експертного висновку, тощо.

 

Література:

1. Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від 06 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 6. – Ст. 56.

2. Абова Т.Е. Арбитражный процесс в СССР: понятие, основные принципы. – М.: Юрид лит., 1985.

3. Арбитражный процесс: Учебник для вузов / Под ред. проф. М. Треушникова. – М., 1993.

4. Абрамов Н.А. Хозяйственно-процессуальное право Украины: Учебное пособие (курс лекций). Х.: Одиссей, 2002. – 256 с.

5. Балюк І.А. Господарське процесуальне право: Навч.-метод. посібник. – К.: КНЕУ, 2002. – 248 с.

6. Валеев Д.Х., Нуриев А.Г. Арбитражный процесс. – СПб.: Питер, 2008. – 160 с.

7. Господарське процесуальне право України: Підручник / В.Д. Чернадчук, В.В. Сухонос, В.П. Нагребельний, Д.М. Лук’янець; За заг. ред. к.ю.н. В.Д. Чернадчука. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2006. – 331 с.

8. Петрик І.Й. Використання в якості доказів інформації, яка створена засобами електронно-обчислювальної техніки // Вісник Вищого арбітражного суду України. – 2000. - № 1. – С. 76-79.

9. Подцерковний О.П. Щодо підвищення ефективності примусового стягнення грошових коштів у сфері господарювання // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 7. – С. 68-70.

10. Господарський процесуальний кодекс України з постатейними матеріалами / Уклад. В.Е. Беляневич. – К.: Юстиніан, 2002. – 544 с.

Тема 7. Запобіжні заходи та заходи до забезпечення позову у господарському процесі

(2 години)

1. Поняття та правові підстави застосування запобіжних заходів.

2. Види запобіжних заходів.

3. Порядок застосування запобіжних заходів господарськими судами.

5.Поняття та правові підстави застосування заходів до забезпечення позову.

6. Види заходів до забезпечення позову. Неприпустимість застосування окремих видів заходів до забезпечення позову.

7. Скасування, оскарження та виконання ухвали про вжиття заходів до забезпечення позову.

 

Задача 1.

Підприємство „А” звернулося до підприємства „Б” з позовом про витребування майна та просило для забезпечення позову накласти арешт на майно. Інша сторона заперечувала, вказавши, що співвласником майна є інша особа – ПАТ „К”. Яке рішення може прийняти суд за результатами розгляду заяви про забезпечення позову?

 

Завдання 1:

Складіть зразок заяви про заходи до забезпечення позову в корпоративних спорах.

Заняття 2.

Визначте поняття та особливості запобіжних заходів та заходів до забезпечення позову за проектами ГПК та КГС.

 

Література:

1. Господарський кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. в редакції Закону від 11 березня 2007 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 18-22. – Ст. 144.

2. Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від 06 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 6. – Ст. 56.

3. Абова Т.Е. Арбитражный процесс в СССР: понятие, основные принципы. – М.: Юрид лит., 1985.

4. Арбитражный процесс: Учебник для вузов / Под ред. проф. М. Треушникова. – М., 1993.

5. Балюк І.А. Господарське процесуальне право: Навч.-метод. посібник. – К.: КНЕУ, 2002. – 248 с.

6. Булгакова І.В. Деякі питання забезпечення позову в господарському процесі // Вісник господарського судочинства. – 2005. - № 3. – С. 197-203.

7. Валеев Д.Х., Нуриев А.Г. Арбитражный процесс. – СПб.: Питер, 2008. – 160 с.

8. Господарське процесуальне право України: Підручник / В.Д. Чернадчук, В.В. Сухонос, В.П. Нагребельний, Д.М. Лук’янець; За заг. ред. к.ю.н. В.Д. Чернадчука. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2006. – 331 с.

9. Притика Д.М., Тітов М.І., Щербина В.С. та ін. Арбітражний процес: Навчальний посібник. – Харків, 1999. – 346 с.

 

 

Тема 8. Мирове та досудове врегулювання господарських спорів

(2 години)

 

1. Поняття досудового порядку врегулювання господарських спорів, історія його виникнення та сучасна практика застосування.

2. Порядок пред’явлення і розгляду претензій.

3. Порядок пред’явлення та розгляду претензії органами транспорту.

4. Врегулювання розбіжностей, що виникають при укладанні, зміні та розірванні господарських договорів.

5. Порядок укладання мирової угоди в господарському процесі та її процесуального оформлення (реалізації).

6. Поняття медіації як форми правової роботи.

 

 

Задача.

Між ВАТ „Краяни” та ТОВ „Світоч” виник спір з приводу виконання договору купівлі-продажу. ВАТ „Краяни” звернулося з позовом до господарського суду за захистом своїх інтересів. Представник ТОВ „Світоч” в суд не з’явився, мотивуючи тим, що ВАТ „Краяни” не застосувало заходи досудового врегулювання спору, а саме претензійний порядок. Зазначений порядок в договорі між товариствами не був зафіксовано. Чи правомірні дії ТОВ „Світоч”. Як в цьому разі має діяти суд?

Завдання 1:

Дайте характеристику договірної умови про розгляд господарського спору третейським судом.

Завдання 2:

Складіть зразок претензії з приводу виникнення просрочки платежу за два місяці за поставку лісоматеріалів між ВАТ „К” та ПП „Мрія”.

 

 

Література:

1. Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від 06 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 6. – Ст. 56.

2. Про виконавче провадження: Закон України від 22.04.1999 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 24.- Ст. 207.

3. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його бункрутом: Закон Украхни від 14 травня 1992 р. в редакції Закону України від 30 червня 1999 р. // ВВР України. – 1992. - № 21. – Ст. 296.

4. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Товариства з обмеженою відповідальністю „Торговий Дім „Кампус Коттон Клаб” щодо офіційного тлумачення положення частини другої статті 124 Конституції України (справа про досудове врегулювання спорів) від 09.07.2002 р.

5. Арбитражный процесс: Учебник для вузов / Под ред. проф. М. Треушникова. – М., 1993.

6. Абрамов Н.А. Хозяйственно-процессуальное право Украины: Учебное пособие (курс лекций). Х.: Одиссей, 2002. – 256 с.

7. Балюк І.А. Господарське процесуальне право: Навч.-метод. посібник. – К.: КНЕУ, 2002. – 248 с.

8. Боровик С.С., Джунь В.В., Мудрий С.М. Захист прав суб’єктів господарювання в арбітражних судах України. – К.: Оріяни, 2001. – 228 с.

9. Валеев Д.Х., Нуриев А.Г. Арбитражный процесс. – СПб.: Питер, 2008. – 160 с.

10. Господарське процесуальне право України: Підручник / В.Д. Чернадчук, В.В. Сухонос, В.П. Нагребельний, Д.М. Лук’янець; За заг. ред. к.ю.н. В.Д. Чернадчука. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2006. – 331 с.

11. Господарський процесуальний кодекс України з постатейними матеріалами / Уклад. В.Е. Беляневич. – К.: Юстиніан, 2002. – 544 с.

12. Кройтор В.А. Претензии и иски в практике разрешения хозяйственных споров: Науч.-практ. пособие. – Х.: Эспада, 2001. – 356 с.

13. Притика Д.М., Тітов М.І., Щербина В.С. та ін. Арбітражний процес: Навчальний посібник. – Харків, 1999. – 346 с.

14. Притика Д.М., Тітов М.І., Гайворонський В.М. Господарський процесуальний кодекс України: Наук.-практ. коментар. – Х.: Консум, 2003. – 320 с.

15. Фединяк Л. Примірювальні процедури та медіація як способи вирішення зовнішньоекономічних спорів: правотворчий досвід України та іноземних держав // Підприємництво господарство і право. – 2006. – № 2. – С. 3-6.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; просмотров: 292; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.212.120.195 (0.009 с.)