Заборона можливості зміни розміру фрейма 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Заборона можливості зміни розміру фреймаПараметр NORESIZE. Приклад: <FRAME SRC=”logo.html” NORESIZE>

Навігація між фреймами

Параметр NAME. Параметр задає ім’я для фрейма, яке буде в подальшому використовуватися для посилання на нього з інших документів (фреймів) за допомогою параметра TARGET тега <A> (TARGET=”ім’я фрейма”)

Приклад: <FRAME SRC=”content.html” NAME=”window-1”>

Атрибути TARGET

name Ім.’я чи посилання фрейму
blank Завантаження посилання в нове вікно
parent Завантаження посилання в батьківське вікно
self Завантаження посилання в те ж вікно, де був зроблений клік
top Завантаження посилання в topmost вікно

Приклад взаємодії між фреймами і окремими вікнами броузера

 

 


1. Опис фреймової структури, що складається з трьох фреймів з іменами А, В, С

<HTML><HEAD><TITLE>Використання фреймів</TITLE></HEAD>

<FRAMESET COLS=”2*,*,*”>

<FRAME SRC=frame_a.htm NAME=”A”>

<FRAME SRC=empty.htm NAME=”B”>

<FRAME SRC=empty.htm NAME=”C”>

</FRAMESET></HTML>

2. Опис файлу frame_a.htm, що завантажуватиметься у фрейм А

<HTML><HEAD><TITLE>Документ для фрейма А</TITLE></HEAD>

<BODY>

<A HREF =”test.htm” TARGET=”B”>1. Завантаження документа у фрейм В</A><P>

<A HREF =”test.htm” TARGET=”C”>2. Завантаження документа у фрейм С</A><P>

<A HREF =”test.htm” TARGET=”_blank”>3. Завантаження документа у нове вікно</A><P>

<A HREF =”test.htm” TARGET=”_top”>4. Завантаження документа у повне вікно </A><P>

<A HREF =”test.htm” TARGET=”_self”>5. Завантаження документа в поточний фрейм </A>

</BODY></HTML>

3. Текст файлу test.htm

<HTML><HEAD><TITLE>Тестовий документ</TITLE></HEAD>

<BODY>

Текст тестового файлу

</BODY></HTML>

Файл frame_a.htm, вміст якого буде завантажуватися у фрейм А, має 5 посилань з різним значенням параметра TARGET на один і той же файл.

1. Перше посилання (TARGET=”B”) буде завантажувати файл test.htm у фрейм з ім’ям В.

2. Друге посилання (TARGET=”С”) буде завантажувати файл test.htm у фрейм з ім’ям С.

3. Третє посилання (TARGET=”_blank”) створить нове вікно без ім’я і завантажить туди файл test.htm.

4. Четверте посилання (TARGET=”_top”) буде завантажувати файл test.htm у повне вікно замість всієї фреймової структури.

5. П’яте посилання (TARGET=”_self”) завантажить документ у фрейм А на місце документа з посиланнями.

Каскадні таблиці стилів (Cascade Style Sheets – CSS)

Основним поняттям CSS є стиль – тобто набір правил оформлення і форматування, який може бути застосований до різних елементів сторінки.

Для привласнення якому-небудь елементу певних характеристик потрібно один раз описати цей елемент і визначити цей опис як стиль, а надалі просто вказувати, що елемент, який ви хочете оформити відповідним чином, повинен прийняти властивості стилю, описаного вами.

В даний час мова CSS налічує досить велику кількість властивостей елементів HTML, якими вона може управляти.

Властивості елементів

Властивості шрифту
font-family Використовується для вказівки шрифту, яким відображатиметься елемент. P {font-family: Times New Roman, serif;}
font-weight Визначає ступінь жирності шрифту за допомогою трьох параметрів: lighter, bold, bolder B {font-weight: bolder;}
font-size Встановлює розмір шрифту. Параметр може вказуватися як у відносній (відсотки), так і абсолютній величині (пункти, пікселі, сантиметри) H2 {font-size: 150px;} H3 {font-size: 400pt;}
Колір елемента і колір фону
color Визначає колір елемента I {color: yellow;}
background-color Встановлює колір фону для елемента – саме для елемента, а не для сторінки. <H1 style="background-color: gold; color: brown;">Sheets</H1>
Властивості тексту
text-decoration Встановлює ефекти оформлення шрифту, такі, як підкреслення або закреслюваний текст H4 {text-decoration: underline;} А {text-decoration: none;} .wrong {text-decoration: line-through;}
text-align Визначає вирівнювання елемента. P {text-align: justify} H1 {text-align: сеnter}
text-indent Встановлює відступ першого рядка тексту. Частіше за все використовується для створення параграфів з табульованим першим рядком.
line-height Управляє інтервалами між рядками тексту. P {line-height: 50 %}
Властивості меж
margin-left Встановлюють значення відступів навкруги елемента. IMG {margin-right: 20pt} P {margin-left: 2cm}
margin-right margin-bottommargin-top Встановлюють значення відступів навкруги елемента. IMG {margin-right: 20pt} P {margin-left: 2cm}
Одиниці вимірювання
px Піксели
cm Сантиметри
mm Міліметри
pt Пункти (друкар.)
% Відсотки

Способи застосування стилів

Отже, розрізняють чотири способи застосування стилів:

  • перевизначення стилю в елементі розмітки
  • розміщення опису стилю в заголовку документа в елементі STYLE
  • розміщення посилання на зовнішній опис через елемент LINK
  • імпорт опису стилю в документ

Перевизначення стилю

Під перевизначенням стилю в елементі розмітки ми розуміємо застосування атрибута STYLE в даному елементі розмітки:

<h1 style="font-weight:normal; font-style:italic; font-size:10pt;"> Заголовок першого рівня </h1>

Атрибут (style) можна застосувати усередині будь-якого елемента розмітки.

Очевидно, що не всякі параметри стилю можна встановити для конкретного елемента розмітки.

Тут же слід зазначити наступне: стилі розроблені в першу чергу для управління відображенням тексту. Не слід захоплюватися стилями при управлінні відображенням не текстових елементів HTML-розмітки .

Елемент STYLE

Застосування елемента STYLE - це основний спосіб упровадження каскадних таблиць стилів. Окрім управління відображенням елементів розмітки елемент STYLE дозволяє описувати стильові властивості елементів, які можна змінювати при програмуванні на JavaScript.

Елемент STYLE дозволяє визначити стиль відображення для:

  • стандартних елементів HTML-розмітки
  • довільних класів (селектор class)
  • HTML-об'єктів (селектор id)

Стандартні елементи розмітки описуються в елементі STYLE наступним способом:

<head> <style> p {color:darkred;text-align:justify;font-size:8pt;} </style> </head> <body> <p> Цей параграф ми використовуємо як приклад застосування опису стилю </p> </body>

Тепер всі параграфи документа відображатимуться стилем з елемента STYLE, якщо тільки стиль не буде перевизначений яким-небудь чином. В STYLE можна визначити стиль будь-якого елемента розмітки.

Посилання на зовнішній опис

Посилання на опис стилю, розташований за межами документа, здійснюється за допомогою елемента LINK, який розміщують в елементі HEAD. Зовнішній опис може представляти з себе файл, зміст якого - опис стилів. Опис стилів в цьому файлі по синтаксису в точності співпадатиме із змістом елемента STYLE.

Нижче наведений приклад посилання на зовнішній опис стилів:

 

<link type="text/css" rel="stylesheet href="http"://путь.ru/my_css.css">

Важливими тут є значення атрибутів rel і type. Rel зобов'язаний мати значення "stylesheet". Type може приймати значення: "text/css" або "text/javascript". Другий тип опису стилів введений Netscape. Його ми в даному учбовому курсі не обговорюємо.

Атрибут href задає універсальний локатор ресурсу (URL) для зовнішнього файлу опису стилів. Це може бути посилання на файл з будь-яким ім'ям, а не тільки на файл з розширенням *.css.

Імпорт опису стилів

Імпорт описувачів стилів - це в деякому розумінні конкурент описаному вище вказівці на зовнішній описувач стилю.

Імпортувати стиль можна або всередину елемента STYLE, або всередину зовнішнього файлу, яким є описувач стилю. Оператор імпорту стилю повинен передувати всім іншим описувачам стилів:

 

<style> @import:url(http://путь.ru/style.css) а {color:cyan; text-decoration:underline;} </style>

Стиль, що імпортується, можна перевизначити або через описувач елемента в STYLE, або через атрибут елемента style.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-07; просмотров: 77; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.153.166.111 (0.006 с.)