Господарсько-побутової каналізації
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Господарсько-побутової каналізації 

N п/п Найменування споруд Санітарно-захисна зона (м) при розрахунковій продуктивності споруд, тис.м3/добу
до 0,2 більше0,2 до 5 більше 5 до50 більше 50 до 280
1. Споруди механічної та біологічної очистки з муловими майданчиками для зброджених осадів, а також окремо розташовані мулові майданчики
2. Споруди механічної та біологічної очистки з термомеханічною обробкою осадів в закритих приміщеннях
3. Поля фільтрації --
4. Землеробські поля зрошення --
5. Біологічні ставки
6. Насосні станції

 

Примітка. Санітарно-захисні зони каналізаційних очисних споруд продуктивністю більше 280 тис.м3/добу встановлюються по узгодженню з органами державного санітарного нагляду на підставі розрахунків розсіювання погано пахнучих газів, місцерозташування об'єктів, рози вітрів та інших факторів.

 

Додаток N 13

до Державних санітарних правил

планування та забудови населених

пунктів, затверджених наказом

Міністерства охорони здоров'я

України від 19.06.96 р. N 173

 

Вимоги до водоохоронних зон водних об'єктів

 

1. Вздовж річок, морів та навколо озер, водосховищ та інших водойм встановлюються водоохоронні зони, зовнішні межі яких визначаються за спеціально розробленими проектами.

На території водоохоронних зон забороняється:

1) використання стійких та сильнодіючих пестицидів;

2) влаштування кладовищ, скотомогильників, звалищ, полів фільтрації;

3) скидання неочищених стічних вод, використовуючи рельєф місцевості (балки, пониззя, кар'єри тощо), а також потічки.

2. В межах водоохоронних зон виділяються земельні ділянки під прибережні захисні смуги.

Прибережна захисна смуга встановлюється по обидва береги річок та навколо водойм вздовж урізу води (в меженний період) шириною:

- для великих річок, водосховищ на них та озер - 100 м;

- для середніх річок, водосховищ на них, а також ставків площею понад 3 гектари - 50 м;

- для малих річок, струмків і потічків, а також ставків площею менше 3 гектарів - 25 м.

У прибережних захисних смугах забороняється:

1) розорювання земель (крім підготовки ґрунту для залуження і залісіння), а також садівництво та городництво;

2) зберігання та застосування пестицидів і добрив;

3) влаштування літніх таборів для худоби;

4) будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, гідрометричних та лінійних), у тому числі баз відпочинку, дач, гаражів та стоянок автомобілів;

5) миття та обслуговування транспортних засобів і техніки;

6) влаштування звалищ сміття, гноєсховищ, накопичувачів рідких і твердих відходів виробництва, кладовищ, скотомогильників, полів фільтрації тощо.

Уздовж морів та навколо морських заток і лиманів виділяється прибережна захисна смуга шириною не менше двох кілометрів від урізу води. Вона може використовуватись для будівництва санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів з обов'язковим централізованим водопостачанням і каналізацією.

 

Додаток N 14

до Державних санітарних правил

планування та забудови населених

пунктів, затверджених наказом

Міністерства охорони здоров'я

України від 19.06.96 р. N 173

 

Санітарно-гігієнічні показники придатності ґрунту

Ділянки під забудову населеного пункту

 

N п/п Показники (для шару ґрунту 0-20 см) Одиниці виміру Нормативи
1. Хімічні токсичні речовини мг/кг не більше ГДК, ОДК
2. Сумарний показник забруднення хімічними речовинами, для яких не встановлено ГДК безрозмірна величина до 16
3. Кишкова паличка клітин в 1 г ґрунту 1 - 9
4. Ентерокок -- " -- 1 - 9
5. Патогенні ентеробактерії -- " -- відсутність
6. Ентеровіруси -- " -- відсутність
7. Яйця геогельмінтів екземплярів в 1 кг ґрунту відсутність життєздатних форм

 

Додаток N 15

до Державних санітарних правил

планування та забудови населених

пунктів, затверджених наказом

Міністерства охорони здоров'я

України від 19.06.96 р. N 173

 

Мінімальні відстані від системи вилучення, обробки,

Зберігання, знезараження та утилізації гною до тваринницьких,

Птахівничих приміщень та житлової забудови

 

Споруди Мінімальна відстань, м
від приміщень від житлової забудови
тваринницьких птахівничих
1. Обробки рідкого гною на фермах і комплексах по вирощуванню та відгодівлі свиней:      
менше 12 тис. голів на рік  
від 12 до 54 тис. голів на рік  
2. Обровки рідкого гною великої рогатої худоби при чисельності поголів'я:      
менше 1200 корів  
від 1200 до 2000 голів, до 6000 скотомісць для молодняка  
6000 скотомісць для молодняка та більше  
3. Термічної обробки посліду птахівничих підприємств:      
до 100 тис. кур-несучок та до 1 млн. бройлерів на рік  
від 100 тис. до 400 тис. кур-несучок та від 1 млн. до 3 млн. бройлерів на рік  
4. Відкриті сховища посліду  
5. Відкриті сховища (накопичувачі) рідкого гною для ферм та комплексів усіх типорозмірів та напрямків (крім 54 і більше тис. свиней на рік)   500-2000
6. Біологічно оброблена рідка фракція гною  
7. Майданчики для карантирування підстилкового гною, компосту та твердої фракції 15*  

--------------

* - але не менше протипожежної відстані

Примітки:

1. Вибір майданчиків під споруди повинен виконуватись згідно з нормативами.

2. Санітарні розриви від закритих гноєсховищ до населених пунктів приймаються не менше 50% від відстані до відкритих гноєсховищ.

3. Відстань від сховищ та майданчиків карантирування підстилкового гною і твердої фракції до молочного блока повинна бути не менше 60 м.

4. Відстань від житлової забудови до відкритих сховищ (накопичувачів) рідкого гною визначається в залежності від потужності комплексу.

 

Додаток N 16

до Державних санітарних правил

планування та забудови населених

пунктів, затверджених наказом

Міністерства охорони здоров'я

України від 19.06.96 р. N 173

 

Допустимі рівні звуку на території житлової забудови

 

N п/п Види територій Допустимі рівні звуку (дБА) Час доби
L Аекв. L Амакс.
1. Території, що безпосередньо прилягають до будівель лікарень, санаторіїв вдень
вночі
2. Території, що безпосередньо прилягають до житлових будинків, будівель поліклінік, амбулаторій, будинків відпочинку, пансіонатів, будинків-інтернатів, дитячих дошкільних закладів, шкіл та інших навчальних закладів, бібліотек вдень
вночі
3. Території, що прилягають до будівель готелей та гуртожитків вдень
вночі
4. Майданчики відпочинку на території лікарень та санаторіїв вдень
5. Майданчики відпочинку на території мікрорайонів, груп житлових будинків, будинків відпочинку, пансіонатів, майданчиків дитячих дошкільних закладів, шкіл та інших учбових закладів, будинків-інтернатів вдень

Примітка. Еквівалентні та максимальні рівні звуку в дБА для шуму, що створюється засобами автомобільного, залізничного, авіаційного транспорту в 2 м від огороджуючих конструкцій першого ешелону житлових будинків, готелів, гуртожитків, повернутих у бік магістральних вулиць загальноміського значення, залізниць, а також джерел авіаційного шуму, допускається приймати на 10 дБА вище (поправка Δn + 10 дБА), вказаних у позиціях 2 та 3.

Додаток N 17

до Державних санітарних правил

планування та забудови населених

пунктів, затверджених наказом

Міністерства охорони здоров'я

України від 19.06.96 р. N 173

 

Нормативні рівні вібрації в житлових приміщеннях (дБ)

 

Параметри, що нормуються Середньогеометричні частоти октавних смуг, Гц
31,5
Віброшвидкість
Віброприскорення
Віброзміщення

 

Додаток N 17а

до Державних санітарних правил

планування та забудови населених

пунктів, затверджених наказом

Міністерства охорони здоров'я

України від 19.06.96 р. N 173

 

Поправки до нормативних рівнів вібрації в житлових приміщеннях

 

Фактор, що впливає Умови Поправка, дБ
Характер вібрації постійна
непостійна -10
Час доби день з 7.00 до 23.00 +5
ніч з 23.00 до 7.00
Тривалість впливу вібрації в денний час за найбільш інтенсивні 30 хвилин сумарна тривалість (у %):  
56-100
18-56 +5
6-18 +10
менше 6 +15

 

Додаток N 18

до Державних санітарних правил

планування та забудови населених

пунктів, затверджених наказом

Міністерства охорони здоров'я

України від 19.06.96 р. N 173

 

Зони, які визначають придатність території в околицях аеропорту

До забудови за акустичними умовами при польотах літаків

 

Період доби Допустимі рівні звуку в зонах, дБА
А Б В Г
День L Аекв<=60 61<=L Аекв<=65 61<=L Аекв<=65 L Аекв>65
L А <=80 81<=L А <=85 81<=L А <=85 L А >85
Ніч L Аекв<=50 51<=L Аекв<=55 56<=L Аекв<=60 L Аекв>60
L А <=70 71<=L А <=75 76<=L А <=80 L А >80

 

Додаток N 19

до Державних санітарних правил

планування та забудови населених

пунктів, затверджених наказом

Міністерства охорони здоров'я

України від 19.06.96 р. N 173

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.242.55 (0.013 с.)