ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Этычны кодэкс «Ю-Эс-Эй тудэй» 

Ю-Эс-Эй Тудэй i Служба навiнаў Гэнета з’яўляюцца даверанымi асобамi грамадства. Нашыя чытачы, гледачы i спажыўцы, калi яны таксама падзяляюць гэтую думку, маюць права спадзявацца на нашую бесстароннасць, дакладнасць i шчырасць. Каб спраўдзiць гэтыя спадзяваннi, усе супрацоўнiкi аддзела навiнаў павiнны праяўляць згуртаванасць у справе захавання чысцiнi нашай журналiсцкай дзейнасцi i супрацьстаяць усякаму негатыўнаму ўплыву. Дзеля гэтага пры ўзнiкненнi няясных этычных сiтуацыяў усе супрацоўнiкi павiнны вырашаць iх разам са сваiм кiраўнiцтвам; невыкананне гэтай умовы можа цягнуць за сабой дысцыплiнарныя спагнаннi цi звальненне.

Выкарыстанне ў мэтах дасягнення асабiстай выгады або славы нашага становiшча, нашага доступу да iнфармацыi цi нашай папулярнасцi, якою мы карыстаемся як агульнанацыянальная iнфармацыйная установа, падрывае да нас давер, так неабходны ў нашых сувязях з чытачамi i гледачамi. Да такiх самых вынiкаў вядуць нават вонкавыя праявы нядобрасумленнасцi цi нават намёк на яе.

Мы лiчым сабо сабой зразумелым, што сур’ёзныя парушэннi гэтых прынцыпаў падрываюць чысцiню нашых iнфармацыйных службаў i з’яўляюцца недапушчальнымi. У якасцi прыкладаў можна прывесцi: незаконнае выкарыстанне канфiдэнцыйнай iнфармацыi, уваходжанне ў крымiнальную змову, махлярства цi ашуканства, свядомае выкарыстанне чужой працы без адпаведных спасылак.

Гэтаксама павiнна быць зразумелым, што да дысцыплiнарных спагнанняў або звальнення могуць весцi i дзеяннi, якiя хоць i не парушаюць закон, але з’яўляюцца непрафесiйнымi — напрыклад: выдаванне сябе за iншую асобу, свядомая публiкацыя скажонай iнфармацыi, напiсанне заведама iлжывых цi сумнеўных матэрыялаў, прыманне ад каго-небудзь цi аказанне каму-небудзь любых прывiлеяў.

Апроч гэтых, iснуе i шэраг iншых сiтуацыяў, у якiх рэальна цi патэнцыйна могуць адыгрываць сваю ролю асабiстыя iнтарэсы i якiя, у сувязi з гэтым, павiнны абавязкова абмяркоўвацца з кiраўнiцтвам. У тым лiку: праца на iншыя выданнi; аперацыi з каштоўнымi паперамi, набыццё акцыяў цi асабiстыя капiталаўкладаннi ў прадпрыемствы, пра якiя вы валодаеце адмысловаю iнфармацыяй; прыманне падарункаў ад крынiц, якiя пастаўляюць вам iнфармацыю. Усе гэтыя пытаннi будуць разгледжаныя ў нiжэй змешчаных iнструкцыях, якiя служаць дадаткам да этычнага кодэкса кампанii Гэнет карпарэйшн i тычацца ўсiх, хто працуе ў “Ю-Эс-Эй Тудэй”, “Ю-Эс-Эй Уiкенд”, Службе навiнаў Гэнета i ў агульных аддзелах.

Iнструкцыi па гэтых пытаннях не з’яўляюцца вычарпальнымi. Калi вы трапiлi ў сiтуацыю, у якой не ведаеце, як сябе павесцi, вы павiнны абмеркаваць спрэчныя моманты з кiраўнiцтвам i вырашыць сiтуацыю на карысць справы.

 

Падарункi

Напрошвацца на падарункi недапушчальна. Неспадзяваны падарунак коштам больш за 25 долараў павiнен быць неадкладна вернуты з тлумачэннем, чаму ён не можа быць прыняты. Кветкi цi iншыя рэчы з нядоўгiм тэрмiнам захавання могуць быць прынятыя i пакiнутыя ў сябе, бо выдаткi i клопат па iх вяртаннi цi перадачы ў дабрачынныя арганiзацыi могуць перавысiць iх рэальны кошт. У любым выпадку асобе, якая робiць вам падарунак, павiнна быць растлумачана, у якое становiшча яна вас гэтым ставiць i што любы падарунак да нечага абавязвае.

 

Рэкламныя вырабы

Вырабы, створаныя дзеля рэкламы кампанii цi яе прадуктаў (майкi, постэры, фiлiжанкi для кавы i г.д.), з’яўляюцца, у цэлым, прымальнымi, калi не могуць, з чыйго-небудзь погляду, быць расцэненыя як сапраўды каштоўныя падарункi.

Калi выдаткi на вяртанне такiх рэчаў будуць перавышаць iх рэальны кошт, яны павiнны быць аддадзеныя ў мясцовую дабрачынную арганiзацыю. За знаходжанне адпаведнай мясцовай арганiзацыi кожны аддзел адказвае самастойна. Адначасова крынiцы iнфармацыi, якая зрабiла падарунак, павiнна быць адасланае тлумачэнне, чаму гэты падарунак не мог быць прыняты i каму быў перададзены.

Кнiгi, аўдыя- i вiдэазапiсы, камп’ютэрныя праграмы i пад. прыроўнiваюцца да вырабаў, створаных у мэтах рэкламы.

Кожны аддзел самастойна адказвае за перадачу iх у дабрачынныя ўстановы, калi толькi не прымаецца рашэнне аб захаваннi iх для службовага выкарыстання ў агульным аддзеле цi ў бiблiятэцы кампанii.

Супрацоўнiкi кампанii не павiнны звяртацца з просьбаю падарыць iм вырабы такога характару, калi толькi яны не маюць намеру выкарыстаць iх у якасцi копiяў пры падрыхтоўцы матэрыялу навiнаў. Але i ў гэтым выпадку раней, чым звярнуцца з просьбай, трэба паспрабаваць набыць гэтыя вырабы звычайным шляхам.

Пры гэтым таксама нельга забывацца пра кошт i прыстойнасць. Калi нехта звяртаецца з просьбай даць яму такiя вырабы перад падрыхтоўкай матэрыялу, пасля выканання задання яны павiнны быць вернутыя або аплачаныя i пакiнутыя для агульнага выкарыстання ў рэдакцыi.

 

Бiлеты

Як правiла, калi бiлет на месца, якое вам выдзелена, можна купiць публiчна, вы павiнны гэты бiлет аплацiць. З гэтага правiла ў вiдавочных выпадках могуць быць зробленыя выключэннi, iншыя выпадкi павiнны быць абмеркаваныя з кiраўнiцтвам. Так, напрыклад, запрашальны бiлет можа быць прыняты, калi правядзенне нейкага мерапрыемства спецыяльна прадугледжана асвятляць у друку. Запрашальны бiлет можа быць прыняты, калi пры правядзеннi якога-небудзь прадстаўлення, абеду, спартовага спаборнiцтва i да т.п. частка месцаў спецыяльна выдзеленая для прэсы. У кожным выпадку абачлiвасць i абмеркаванне акалiчнасцяў павiнны быць правiлам. Разам з тым, з’яўляецца недапушчальным прыманне цi просьба атрымаць бiлеты для асабiстага выкарыстання.

 

Абеды

Галоўным крытэрам павiнны быць сцiпласць i практыка, прынятая ў дадзенай галiне бiзнесу цi прамысловасцi цi ў дадзенай мясцовасцi. Вы можаце выступiць у якасцi госця асобы цi прадпрыемства, якiя шукаюць кантакту з нашай рэдакцыяй, але ў той жа час павiнны зрабiць i запрашэнне ў адказ, калi будучы сумесны абед, на вашую думку, будзе выглядаць дарэчна. Такiя рашэннi павiнны засноўвацца толькi на меркаваннях магчымай карысцi для прафесiйнай дзейнасцi, а не на сяброўстве.

 

Паездкi

Усе паездкi i звязаныя з iмi выдаткi аплачваюцца супрацоўнiкамi нашых службаў заўжды самастойна.

 

Публiчныя выступленнi

Як правiла, мы вiтаем выступленнi нашых супрацоўнiкаў на тэлебачаннi, па радыё, перад аўдыторыяй i да т.п., калi яны адбываюцца бясплатна. Калi вам прадугледжаная аплата, якая перавышае вашыя выдаткi на выступленне, гэтае пытанне павiнна быць абмеркаванае з адпаведным рэдактарам. Калi супрацоўнiк атрымлiвае ганарар за прамову, звязаную з яго прафесiйнай дзейнасцю, яму строга рэкамендуецца перадаць атрыманы ганарар на дабрачынныя мэты.

Удзел у пэўных праграмах i выступленне перад пэўнаю публiкай можа ставiць рэдакцыю ў няёмкае становiшча цi нават кампраметаваць яе. Калi вы прадстаўляеце на нейкiм мерапрыемстве рэдакцыю “Ю-Эс-Эй Тудэй” цi Службу навiнаў Гэнета цi калi публiка можа палiчыць, што вы iх прадстаўляеце, вы павiнны праяўляць належную абачлiвасць, каб нi ў каго не магло скласцiся няправiльнае ўражанне, быццам нашая ўстанова звязаная з пэўнымi асобамi, сацыяльнымi групамi цi палiтычнымi сiламi. У падобных сiтуацыях таксама варта пракансультавацца з адпаведным рэдактарам.

 

Палiтычная дзейнасць

Удзел у любой палiтычнай дзейнасцi, апроч галасавання, павiнен быць добра ўзважаны, каб не выклiкаць сумневу ў нашай здольнасцi асвятляць навiны бесстаронне i непрадузята. Паколькi абмеркаванне палiтычных пытанняў памiж супрацоўнiкам i працадаўцам не забараняецца мясцовымi законамi, як, напрыклад, у Калiфорнii, пажадана, каб супрацоўнiкi рэдакцыяў абмяркоўвалi спрэчныя палiтычныя праблемы са сваiмi кiраўнiкамi.

 

Iншая неслужбовая дзейнасць

Любая дзейнасць, незалежна ад таго, аплачваецца яна цi не, якая можа паставiць пад пытанне вашую аб’ектыўнасць, прафесiйнасць цi прыналежнасць да рэдакцыi “Ю-Эс-Эй Тудэй” цi Службы навiнаў Гэнета, павiнна быць прадметам абмеркавання з вашым начальствам. Асаблiвая ўвага павiнна надавацца выпадкам i сiтуацыям, калi матывацыя тых, хто прапануе вам нейкую дзейнасць, абапiраецца ў большай ступенi на вашую прыналежнасць да аддзела навiнаў, чым на вашыя асабiстыя досвед i здольнасцi.

Праца на iншыя выданнi таксама павiнна быць прадметам абмеркавання з начальствам.

 

Фiнансавыя iнтарэсы

Аперацыi з таварамi цi каштоўнымi паперамi кампанiяў, дзейнасць якiх асвятляецца рэпарцёрам або рэдактарам, недапушчальныя, нават калi маюць кароткачасовы характар. Недапушчальна, каб за межы рэдакцыi прасочвалася iнфармацыя, якая магла б паўплываць на кошт пэўных акцыяў, iншых папераў або кантрактаў. Мы не павiнны нiкому даваць нi найменшай магчымасцi западозрыць, быццам неаб’ектыўная падача намi матэрыялаў цi перадузятасць планаў нейкiм чынам можа паўплываць на тое, што будзе лепш або горш купляцца цi прадавацца на рынку.

Звязаныя з гэтым нават самыя нязначныя з выгляду пытаннi адносна таго, якiя дзеяннi могуць лiчыцца прымальнымi, а якiя не, павiнны зноў такi абмяркоўвацца з начальствам.

 

Агульнае правiла

Усе спецыфiчныя пытаннi, якiя могуць у вас узнiкаць, павiнны быць прадметам вашага сур’ёзнага абдумвання i абмеркавання, бо вы працуеце на рэдакцыю “Ю-Эс-Эй Тудэй”, Службу навiнаў Гэнета цi на кампанiю Гэнет карпарэйшн.

 

Кодекс прессы (Германия)

 

Принят германским советом прессы в 1992 г.

 

§ 1 Уважение к правде и правдивая информация общественности являются высшими принципами прессы.

§ 2 Предназначенный к опубликованию материал, - как в виде текстов, так и в виде фотографий, - должен быть предварительно подвергнут проверке, с соблюдением тщательности, необходимой в соответствии с обстоятельствами. Обработка, заголовки или подписи под фотографиями не должны искажать смысла материала. При цитировании документов их смысл должен полностью сохраняться. Неподтвержденные сообщения, слухи и предположения должны быть четко обозначены как таковые. Символические фотографии должны снабжаться подписью, информирующей, что фотография не является документальной.

§ 3 Если опубликованное сообщение или утверждение оказалось неверным, то опубликовавший их орган печати или радио/телевидения должен незамедлительно соответствующим образом известить об этом своих читателей/зрителей.

§ 4 Информация и фотографии не должны добываться с помощью нечестных методов.

§ 5 Конфиденциальность, условленная при доверительном разговоре, должна строго соблюдаться.

§ б Каждое лицо, работающее в прессе, соблюдает профессиональную тайну, пользуется предусмотренным в законе правом отказа от свидетельских показаний и не называет имён своих информантов без их явно выраженного согласия.

§ 7 Ответственность прессы перед общественностью повелевает, чтобы публикация материала не ставилась в зависимость от частных или коммерческих интересов третьих лиц. Издатели и редакторы отвергают подобные попытки и следят за чётким разграничением между редакционной частью органа прессы и рекламными публикациями. Реклама в виде текстов, фотографий и рисунков должна быть четко обозначена как таковая.

§ 8 Пресса уважает частную жизнь и интимную сферу человека. Если, однако, поведение человека в частной жизни затрагивает общественные интересы, то оно может явиться предметом обсуждения в прессе. При этом необходимо следить за тем, чтобы публикация материала не затрагивала бы права третьих лиц на неприкосновенность их личной сферы.

§ 9 Публикация необоснованных обвинений, в частности, таких, которые могут повредить репутации, несовместимо с журналистскими правилами приличия.

§ 10 Публикация текстов и фотографий, могущих, в силу их содержания и формы, серьёзно оскорбить религиозные чувства группы лиц, несовместимы с ответственностью прессы.

§ II Необходимо отказаться от неоправданно сенсационного показа насилия и жестокости. При публикации репортажей необходимо соблюдать принцип защиты молодежи от неподобающего материала.

§ 12 Недопустима дискриминация по признаку пола, принадлежности к расовой, этнической, религиозной, социальной или национальной группе.

§ 13 Публикация материала об актуальных судебных процессах должна производиться без предвзятости. Поэтому пресса во время текущих процессов подаёт материал в статьях и подписях к фотографиям так, чтобы соблюдался принцип нейтральности. Перед вынесением решения суда подозреваемого не следует выставлять как осужденного. Если подозреваемый или осужденный очень молод, то, учитывая его будущее, следует избегать упоминания его имени или публикации фотографий, могущих служить его опознанию (исключение: особо тяжелые преступления). Если на то нет серьёзных оснований, то следует избегать публикации решений судов до их официального вынесения.

§ 14 При освещении медицинских тем необходимо избегать сенсационной подачи материала, способной возбудить у читателя неоправданные опасения или надежды. Исследования в начальной стадии не следует изображать как законченные или почти законченные.

§ 15 Принимать или оказывать услуги какого либо рода, могущие повлиять на свободу издательства или редакции в принятии решений, несовместимо с репутацией, независимостью и задачами прессы.

§ 16 Понятие честной журналистики включает в себя публикацию порицаний, высказанных Германским советом прессы, особенно в тех органах массовой информации, в адрес которых было высказано порицание.

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.215.185.97 (0.009 с.)