Визначення розрахункового часу евакуації при пожежі
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Визначення розрахункового часу евакуації при пожежіЕвакуація людей при пожежі представляє організований процес руху людей із зони небезпеки на безпечну територію. Частіше за все, пожежна евакуація – це самостійний рух людей. Або несамостійний рух тих, хто належить до мало мобільних груп населення. Нерідко евакуація людей стає єдиним способом порятунку. Добре усвідомленні правила евакуації, зберігання спокою та організація дії рятують тисячі життів.

Пожежна евакуація представляє рух, який відбувається за спеціально розробленими маршрутами, які мають назву шляхів евакуації. Вони ведуть до евакуаційних виходів. Довжина шляхів евакуації, ширина евакуаційних проходів та виходів, а також інші параметри регулюються та закріплюються у нормативних документах. Шляхи евакуації мають достатньо високий ступінь захисту від пожежної небезпеки.

За правилами пожежної безпеки у всіх будівлях та спорудах, де на поверху одночасно знаходяться більш людей чоловік повинний бути виконаний розрахунок евакуації, а на його підгрунті створений план евакуації. Розрахунок евакуації, у тому числі і потрібного часу, може бути як самостійним документом, так і частиною розрахунків пожежних ризиків. Час, протягом якого всі люди можуть вийти з приміщення або з будівлі, називається розрахунковим. Розрахунок часу евакуації здійснюється виходячи з часу, який витрачає одна людина на рух із самої віддаленої від евакуаційного виходу точки приміщення.

Розрахунковий час евакуації людей з приміщень і будівель визначають виходячи з довжини евакуаційного шляху та швидкості руху людських потоків на всіх відрізках шляху від найбільш віддалених місць до евакуаційних виходів. Для забезпечення безпечної евакуації людей з приміщень і будівель розрахунковий час евакуації повинен бути меншим ніж необхідний для евакуації людей .

Визначають як суму часу руху людського потоку на окремих відрізках шляху tі. за формулою:

, (хв)

де t1 – час руху людського потоку першій (початковій) ділянці, t2, t3,tівідповідно на кожній наступній ділянці шляху.

Послідовність розрахунку:

1. Визначити щільність потоку на першому відрізку шляху за формулою:

(осіб/м2),

де ‑ кількість осіб на першому відрізку; f ‑ середня площа горизонтальної проекції людини: дорослого в літньому одязі ‑ 0,1, м2; дорослого в зимовому одязі ‑ 0,125, м2; підлітка ‑ 0,07 м2; ‑ ширина першого відрізка, м; l1 – довжина першого відрізку, м.

2. Визначити час руху людського потоку на першому відрізку шляху:

(хв),

де ‑ довжина першого відрізка, м; ν1 – величина швидкості руху людського потоку на першому відрізку, м/хв (визначають за таблицею 21 в залежності від щільності потоку D1).

3. Визначити інтенсивність руху людського потоку на першому відрізку:

(осіб/м·хв).

Інтенсивність руху не залежить від ширини евакуаційного шляху і є функцією щільності.

4. Визначити інтенсивність руху потоку на кожному відрізку

(осіб/м·хв),

де , ‑ ширина розглянутого і-го та безпосередньо перед ним (і-1) відрізків шляху, м; , ‑ інтенсивність руху потоку на розглянутому i-му та безпосередньо перед ним (і-1) відрізках шляху, м/хв.

5. Визначити величину швидкості руху людського потоку на наступних після першого відрізках шляху згідно табл. 21 в залежності від інтенсивності руху потоку.

6. Визначити час руху людського потоку на кожному відрізку за формулою:

,

Цю формулу можна застосувати, якщо менше або дорівнює , тобто:

.

При цьому значення слід приймати, м/хв:

‑ для горизонтальних шляхів 16,5;
‑ для дверних отворів 19,6;
‑ для сходів вниз 16;
‑ для сходів вгору 11.

 

Якщо значення більш за , то ширину конкретного відрізка шляху слід збільшити так, щоб витримувалась умова . Коли ж неможливо виконати дану умову інтенсивність та швидкість руху потоку на відрізку шляху „i” визначають затабл. 21 при значенні і більше.

7. При злитті на початку відрізку „i” двох та більше людських потоків інтенсивність руху визначається за формулою:

(осіб/м·хв),

де ‑ інтенсивність руху людського потоку при злитті на початку відрізка „i”, м/хв; ‑ ширина відрізка шляху до злиття,м; ‑ ширина розглянутого „i” відрізка шляху, м.

Якщо значення більш за , то ширину конкретного відрізка шляху слід збільшити, щоб дотримувалась умова зазначена в п.6.

8. Визначити розрахунковий час евакуації людей (tрозрах).

9. Визначити необхідний час евакуації людей (tнеобх) за таблицею 22.

10. Порівняти значення tрозрах і tнеобх і зробити висновок щодо відповідності часу евакуації нормативним вимогам.

 

4.3. Прогнозування наслідків вибухів технологічних систем з ємностями зі стиснутими газами.

У результаті дії пожежі виникло пошкодження технологічних систем із ємностями зі стиснутими газами.

При вибуху таких ємностей можуть виникати потужні ударні хвилі, утворитися велика кількість уламків, що приведе до значних руйнувань обладнання, споруд і травм персоналу.

Для визначення ступеню враження персоналу ОЕ та руйнувань від дії УХ необхідно розрахувати величину у фронті УХ та величину імпульсу фази стиснення I+ при вибуху технологічної системи.

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.247.17 (0.013 с.)