Укажіть рядок, у якому цифри відповідають назвам заштрихованих на картосхемі областей сучасної України.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Укажіть рядок, у якому цифри відповідають назвам заштрихованих на картосхемі областей сучасної України.Варіант 2

Укажіть рядок, у якому цифри відповідають назвам заштрихованих на картосхемі областей сучасної України.

А1. Сумська. 2. Тернопільська. 3. Луганська. 4. Херсонська.

Б1. Чернігівська. 2. Тернопільська. 3. Донецька. 4. Херсонська

В1. Сумська. 2. Львівська, 3. Донецька, 4. Миколаївська.

Г 1. Чернігівська. 2. Львівська. 3. Луганська. 4. Миколаївська.

У якому з варіантів події розташовано в хронологічній послідовності?

АУхвалення Верховною Радою Конституції України; ухвалення Верховною Радою Закону «Про Збройні сили України»; вступ України до Ради Європи.

БУхвалення Верховною Радою Закону «Про Збройні сили України»; вступ України до Ради Європи; ухвалення Верховною Радою Конституції України.

В Вступ України до Ради Європи; ухвалення Верховною Радою Закону «Про Збройні сили України»; ухвалення Верховною Радою Конституції України.

ГУхвалення Верховною Радою Закону «Про Збройні сили України»; ухвалення Верховною Радою Конституції України; вступ України до Ради Європи.

Укажіть комбінацію цифр, яка відповідає послідовності подій

1 Створення Галицько-Буковинського генерал-губернаторства

2 Підписання делегацією УНР Брест-Литовського мирного договору

3 Перше засідання Загальної Української Ради, що виникла в результаті об’єднання ГУР і СВУ

4 Брусиловський прорив російських військ

А 1, 4, 3, 2 Б1, 3, 4, 2 В 2, 4, 1, 3 Г 4, 3, 1, 2

Яка з фотографій засвідчує спалах громадсько-політичної активності в УРСР за доби «перебудови»?

Які з тверджень характеризують розвиток науки та культури УРСР за доби «відлиги»?

1 Підтримка владою митців, які відійшли у своїй творчості від засад соціалістичного реалізму

2 Розроблення електронно-обчислювальних машин для управління виробничим процесом, розвиток кібернетики
3 Вихід на екрани художніх фільмів нового напрямку в українському кінематографі – «поетичного кіно»
4 Офіційна популяризація наукових досліджень М. Грушевського та його історичної школи
5 Випуск Київським авіазаводом літака Ан-24, який став найпоширенішою машиною свого класу в пасажирських перевезеннях СРСР

А 1, 3 Б1, 4 В2, 4 Г2, 5 Д 3, 4

У яких твердженнях ідеться про Андрія Шептицького?

1 Борець за автокефалію українського православ’я, творець і перший митрополит Української автокефальної православної церкви

2 Ініціатор створення Львівської богословської академії – єдиного в Західній Україні легального українського ВНЗ у міжвоєнний період

3 У 1945 р. разом з усіма іншими вищими ієрархами УГКЦ був заарештований НКВС

4 Підтримав відновлення української державності та створення уряду Української держави на чолі з Я. Стецьком у 1941 р.

5 Завдяки виступам на його захист Папи Римського Іоанна XXIII і Президента США Дж. Кеннеді був звільнений з ув’язнення й висланий за межі СРСР

А 1, 2 Б 2, 3 В2, 4 Г3, 4 Д 3, 5

Які з тверджень характеризують суспільно-політичне становище українських земель у складі Польщі в міжвоєнний період?

1 Отримання українцями широких національно-культурних прав

2 Легальність політичних партій, діяльність яких не суперечила польському законодавству

З Обіймання українцями високих адміністративних посад у держав­них органах влади

4 Політичне протистояння між українцями, які проживали на землях, що раніше входили до складу Російської та Австро-Угорської імперій

5 Підтримка основною частиною населення центристської політичної сили - Українського національно-демократичного об'єднання

А1, 2 Б1,3В2, 3 Г2, 4 Д 2, 5

Які явища та процеси характерні для сільського господарства України в період «відлиги»?

1Україна як житниця СРСР стала одним з головних світових експор­терів хліба

2 Інтенсифікація сільськогосподарського виробництва за рахунок ви­користання високопродуктивної техніки

3 Обмеження розмірів присадибного господарства, фактична заборона утримання худоби

4 Реорганізація МТС в РТС, примусовий продаж їхньої техніки колгоспам

5 Надання колгоспам можливості вільно планувати своє виробництво

А 1,3 Б 1,4 В 2, 5 Г 3, 4 Д3, 5

Які основні вимоги висували шахтарі Донбасу під час липневого страйку 1989 р.?

А Політичні В Територіальні

Б Мовні Г Соціальні

Закінчіть речення.

«У результаті економічних перетворень 1994—2000 рр економіка України...».

А Набувала ознак ринкової

Б Залишилася плановою

В Посилила ознаки директивної

Г Набула статус ринкової

Варіант 2

Укажіть рядок, у якому цифри відповідають назвам заштрихованих на картосхемі областей сучасної України.

А1. Сумська. 2. Тернопільська. 3. Луганська. 4. Херсонська.

Б1. Чернігівська. 2. Тернопільська. 3. Донецька. 4. Херсонська

В1. Сумська. 2. Львівська, 3. Донецька, 4. Миколаївська.

Г 1. Чернігівська. 2. Львівська. 3. Луганська. 4. Миколаївська.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 267; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.234.191.202 (0.009 с.)