Нормування природного та штучного освітлення.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Нормування природного та штучного освітлення.1.Освітлення поділяється на:

А) природне;штучне; сумісне

2. Системи природного освітлення:

Б) бічна, верхня, комбінована;

3. Системи штучного освітлення:

А) загальна, місцева,комбінована;

4. Види штучного освітлення:

Б) робоче, аварійне, охоронне, чергове, евакуаційне;

6. Нормування природного освітлення:

А) коефіцієнт природного освітлення;

7. Одиниці вимірювання освітленості:

Б) люкс;

8. Сумісне освітлення – це:

А) якщо недостостатньо природного воно доповняється штучним;

9.Фон та контраст нормується:

А) коефіцієнтом відбиття;

10. Штучне освітлення в приміщенні нормується:

А) середнім арифметичним п.яти точок (по кутам та на перетині діагоналів);

11. Яке освітлення призначено для продовження роботи у тих випадках, якщо негайне відключення освітлення може призвести до вибуху, пожежі, отруєння?

в) аварійне;

16. Яким приладом визначають фон та контраст?

в) люксметром;

Основні законодавчі акти про охорону праці.

2. Який законодавчий акт визначає правові засади і гарантії працівників, регулює трудові відносини:

б) Кодекс законів про працю;

4. Яке максимальне навантаження за санітарними нормами допускається жінкам і дітям згідно КЗпП?

б) до 7 кг;

5. Як називається розділ V Закону „Про охорону праці”?

в) Нормативно-правові акти з охорони праці;

6. Згідно КЗпП для здачі вступних іспитів до ВЗО працюючій молоді надається відпустка:

а) 15 календарних днів;

7. Яких видів можуть бути Державні нормативні акти з охорони праці?

б) міжгалузеві і галузеві;

9. Який є контроль за дотриманням вимог з охорони праці?

а) державний; б) адміністративно-громадський; в) відомчий;

11. Які нормативні документи регламентують діяльність в галузі охорони праці?

г) накази, стандарти, закони,ГОСТи, Конституція, вказівки, правила та норми.

14. Санітарні правила та норми затверджуються:

в) Міністерством охорони здоровя України;

Організаційні питання охорони праці.

2. Хто проводить фінансування робіт з охорони праці на приватних підприємствах:

в) роботодавець;

3. Як називається планування робіт з охорони праці на тривалий період часу:

а) перспективним;

5. Як часто, всі посадові особи обов’язково проходять навчання і перевірку знань із питань охорони праці:

г) раз на три роки.

6. Як називається інструктаж, який проводиться на робочому місті до початку роботи з новоприйнятим працівником або працівником, який буде виконувати нову для нього роботу:

б) первинний;

7. Де реєструється проведення інструктажів та стажування працівників:

а) в журналах інструктажівз питань охорони праці на робочому місці;

8. Чи має право керівник підприємства звільнити від проходження стажування працівника з стажем роботи за відповідною професією більше 3-х років:

а) має.

9. Назвіть два найпоширені методи дослідження виробничого травматизму:

а) статистичний і економічний;

10. Протягом скількох днів проводиться спеціальне розслідування нещасних випадків:

б) не більше 10 робочих днів;

11.За стан охорони праці на підприємстві відповідає:

а) роботодавець;

12) Інструкції з охорони праці розробляє:

б) керівник робіт;

13. Вищий орган контролює за станом охорони праці:

а) Генеральна прокуратура;

14. Вищий орган управління охороною праці:

в) Кабінет Міністрів України;

15. Контроль за станом охорони праці поділяється на:

а) державний; б) відомчий; в) адміністративно-господарський; г) громадський.

17. Медичні огляди працюючих підлітків повинні проводитися не рідше:

а) 1 разу на рік;

18. З якою періодичністю роботодавець зобов’язаний організовувати медичні огляди працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці?

б) 1 раз на 6 місяців;

20. Хто здійснює громадський контроль за дотриманням законодавства з охорони праці?

а) громадські організації, зареєстровані в установленому порядку;

б) профспілки;

Навчання і перевірка знань з питань охорони праці.

1.Хто проводить вступний інструктаж з питань охорони праці:

а) спеціаліст з охорони праці або особа призначена наказом;

2. Де реєструється вступний інструктаж:

г) в журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці.

3. Для кого проводиться стажування на робочому місці:

Б) для тих хто немає навичок роботи;

4.Яким документом оформляється стажування:

А) наказом по підприємству;

5. Який з інструктажів проводиться за тематикою:

А) первинний на робочому місці;

Б) повторний;

6.Повторний інструктаж проводиться в наступні строки:

В) раз на півроку або раз на квартал в залежності від виду робіт;

7. Позаплановий інструктаж проводиться при:

А) зміні законодавства; Б) зміні технологічного процесу; В) грубомі порушенні вимог безпеки праці, що призвели або можуть призвести до нещасного випадку; Г) перервах в роботі.

8. Цільовий інструктаж проводиться при:

А) ліквідації аварії; Б) ліквідації стихійного лиха; В) виконанні робіт з підвищеною небезпекою;

9. Журнали реєстрації інструктажів зберігаються:

А) 45 років;

10.На робочому місці проводяться наступні види інструктажів з питань охорони праці:

А) первинний інструктаж на робочому місці, повторний, позаплановий, цільовий;

11. Стажування проводиться на протязі:

а) 2-15 робочих змін;

12. Комісію з перевірки знань з питань охорони праці очолює:

а) керівник підприємства;

13. Перевірку знань з питань охорони праці посадові особи і спеціалісти проходять:

б) 1 раз на три роки;

14. На повторну перевірку знань при незадовільних результатах надається:

б) 1 місяць;

15.На повторне стажування додатково дається;

г) 2 дні.

16. Хто повинен проводити первинний інструктаж на робочому місці і для яких категорій працівників?

г) головний спеціаліст галузі , для працівників галузі.

17. Наряд-допуск оформляється та видається при:

б) при проведенні цільового інструктажу;

18. Хто повинен проводити вступний інструктаж і для яких категорій працівників?

в) спеціаліст з охорони праці, для всіх хто поступає на роботу, незалежно відкваліфікації і стажу;

19. Які інструктажі з охорони праці повинні проводитись на підприємстві?

в) вступний, первинний на робочому місці, повторний, позаплановий, цільовий.

Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві.

1. Нещасні ваипадки на виробництві поділяються на:

А) пов»язані з виробництвом; непов»язані з виробництвом;

2.Комісію з розслідування нещасних випадків на виробництві призначає:

А) власник підприємства;

3.Комісію з розслідування нещасних випадків на виробництві очолює:

В) спеціаліст з охорони праці;

4. Розслідування нещасних випадків на виробництві триває:

А) 3 роб.дні;

9.Максимальний термін розслідування нещасних випадків :

А) один місяць;

10. Термін затвердження актів на ф.Н-1:

А) одна доба;

11.Примірники актів за ф.Н-1 зберігаються:

в) 45 років;

12. Термін з розслідування може продовжити:

а) орган, що призначив комісію з розслідування;

13. Якщо наслідки нещасного випадку появились неодразу або потерпілий несвоечасно звернувся за розслідування, то він має право звернутися за розслідування на протязі якого часу:

г) незалежно від дати настання нещасного випадку.

14. На усунення причин нещасного випадку на виробництві дається:

в) три доби;

15. До складу комісії з розслідування нещасних випадків на виробництві входять:

б) спеціаліст з охорони праці або особа призначена наказом, голова первинної профспілки, представник ФСС;

16. Визнаються пов'язаними з виробництвом нещасні випадки:

в) що сталися з працівниками під час відрядження;

17. Хто повинен розслідувати нещасний випадок, якщо він трапився з працівником, направленим на роботу іншою організацією?

а) комісія, створена роботодавцем, на виробництві якого трапився нещасний випадок, в склад комісії входить представник підприємства, що направило працівника на роботу;

18. Хто повинен розслідувати нещасні випадки на виробництві?

в) комісія, створена роботодавцем;

19. Чи зобов’язаний роботодавець перевести на іншу роботу працівника, якщо у нього з’явилися ознаки профзахворювання внаслідок дії шкідливих і небезпечних виробничих факторів?

а) зобов’язаний, при наявності медичного висновку;Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.80.5.103 (0.012 с.)