Видавнича справа – 11-15 лютого 2013 р.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Видавнича справа – 11-15 лютого 2013 р.Лобода С.М. - професор, завкафедри видавничої справи, реклами і зв’язків з громадськістю – голова;
Довженко О.В. - доцент кафедри журналістики і видавничої справи;
Кравченко О.Л. - доцент кафедри журналістики і видавничої справи.
Реклама та зв’язки з громадськістю – 11-15 лютого 2013 р.
Лобода С.М. - професор, завкафедри видавничої справи, реклами і зв’язків з громадськістю – голова;
Кулініч О.О. - доцент кафедри журналістики і видавничої справи;
Манич Н.Є. - доцент кафедри журналістики і видавничої справи.

Хімія – 14 лютого 2013 р.

Дяченко В.Д. - професор, декан факультету природничих наук, завкафедри хімії та біохімії – голова;
Хорошилов Г.Є. - доцент кафедри хімії та біохімії;
Хрустальова Н.М. - доцент кафедри хімії та біохімії;
Красніков Д.О. - асистент кафедри хімії та біохімії.

Туризм – 13 лютого 2013 р.

Сорокіна Г.О. - професор, в.о. завкафедри туризму та готельного господарства – голова;
Дітковська І.О. - доцент кафедри туризму та готельного господарства;
Мальцева Л.В. - старший викладач кафедри туризму та готельного господарства;
Кобзова С.М. - старший викладач кафедри туризму та готельного господарства;
Мельникова О.А. - старший викладач кафедри туризму та готельного господарства.

Готельно-ресторанна справа – 13 лютого 2013 р.

Сорокіна Г.О. - професор, в.о. завкафедри туризму та готельного господарства – голова;
Кашинська О.Є. - асистент кафедри туризму та готельного господарства;
Гуцол А.В. - старший викладач кафедри туризму та готельного господарства;
Безрученков Ю.В. - асистенткафедри туризму та готельного господарства.
Мельникова О.А. - старший викладач кафедри туризму та готельного господарства.

Психологія – 19 лютого 2013 р.

Чернобровкін В.М. - професор, завкафедри психології – голова;
Марусенко О.А. - доцент кафедри психології;
Литвинчук О.М. - старший викладач кафедри психології;
Семенiхiна Г.В. - асистент кафедри психології;
Веретяннiкова Ю.С. - асистент кафедри психології.

Початкова освіта – 6 лютого 2013 р.

Гавриш Н.В. - професор, завкафедри дошкільної та початкової освіти – голова;
Рудь С.М. - асистент кафедри філологічних дисциплін;
Желанова В.В. - доцент кафедри дошкільної та початкової освіти;
Коваленко Т.В. - доцент кафедри дошкільної та початкової освіти;
Варяниця Л.О. - доцент кафедри дошкільної та початкової освіти.

Дошкільна освіта – 7 лютого 2013 р.

Гавриш Н.В. - професор, завкафедри дошкільної та початкової освіти – голова;
Стаєнна О.О. - асистент кафедри дошкільної та початкової освіти;
Саприкіна О.В. - доцент кафедри дошкільної та початкової освіти;
Маркотенко Т.С. - старший викладач кафедри філологічних дисциплін.

Корекційна освіта – 12 лютого 2013 р.

Глоба О.П. - професор, завкафедри дефектології та психологічної корекції – голова;
Бистрова Ю.О. - доцент кафедри дефектології та психологічної корекції;
Хлопоніна Н.Є. - доцент кафедри дефектології та психологічної корекції;
Ужченко І.Ю. - доцент кафедри дефектології та психологічної корекції;
Григор’єва І.О. - доцент кафедри дефектології та психологічної корекції;
Лазарєва І.А. - старший викладач кафедри дефектології та психологічної корекції.

Педагогіка – 11-16 лютого 2013 р.

Савченко С.В. - професор, перший проректор, завкафедри педагогіки – голова;
Швирка В.М. - доцент кафедри педагогіки;
Шкурін О.І. - доцент кафедри педагогіки;
Сєваст’янова О.А. - доцент кафедри педагогіки;
Малькова М.О. - доцент кафедри педагогіки;
Курлищук І.І. - асистент кафедри педагогіки.

Товарознавство та комерційна діяльність – 12 лютого 2013 р.

Бідаш В.І. - доцент кафедри товарознавства, торговельного підприємництва та експертизи товарів – голова;
Аннєнкова Н.Б. - доцент кафедри товарознавства, торговельного підприємництва та експертизи товарів;
Щербініна І.О. - асистент кафедри товарознавства, торговельного підприємництва та експертизи товарів.

Маркетинг – 19 лютого 2013 р.

Путінцев А.В. - доцент, завкафедри маркетингу – голова;
Мардар Д.О. - доцент кафедри маркетингу;
Кудріна О.Ю. - доцент кафедри маркетингу;

Менеджмент – 20 грудня 2012 р.

Снітко Є.О. - доцент, в.о. завкафедри менеджменту – голова;
Гайдамака О.М. - доцент кафедри менеджменту;
Проказа Т.В. - доцент кафедри менеджменту.

Фінанси – 12 лютого 2013 р.

Шевчук О.В. - доцент, завкафедри фінансів – голова;
Савченко Т.Г. - доцент кафедри фінансів;
Фастунова В.О. - старший викладач кафедри фінансів.

Прикладна статистика – 12 лютого 2013 р.

Чеботарьова Н.М. - доцент, завкафедри економічної теорії та прикладної статистики – голова;
Скороход Н.М - доцент кафедри економічної теорії та прикладної статистики;
Заіка І.П. - доцент кафедри економічної теорії та прикладної статистики;

Інформатика та комп'ютерна техніка – 6 лютого 2013 р.

Могильний Г.А. - доцент, директор Інституту інформаційних технологій, завкафедри інформаційних технологій та систем – голова;
Сквірський В.Д. - доцент, завкафедри теоретичної і прикладної інформатики;
Шкандибін Ю.О. - асистент кафедри інформаційних технологій та систем;
Томілін Д.Ф. - асистент кафедри інформаційних технологій та систем;
Радчук О.В. - асистент кафедри теоретичної і прикладної інформатики;
Лущенко О.І. - асистент кафедри теоретичної і прикладної інформатики;
Логінов А.В. - асистент кафедри інформаційних технологій та систем.

Математика – 13 лютого 2013 р.

Ревенко О.В. - доцент, завкафедри математичного аналізу та алгебри – голова;
Жучок Ю.В. - доцент кафедри математичного аналізу та алгебри;
Безверхня Н.О. - старший викладач кафедри математичного аналізу та алгебри;
Іє О.М. - доцент кафедри математичного аналізу та алгебри;
Савельєв В.М. - доцент кафедри математичного аналізу та алгебри;
Жовтан Л.В. - доцент, завкафедри загальної математики.

Технологічна освіта – 11-12 лютого 2013 р.

Козуб Ю.Г. - доцент, завкафедри інженерно-педагогічних дисциплін – голова;
Бурдун В.В. - доцент кафедри інженерно-педагогічних дисциплін;
Родіонова Н.М. - старший викладач кафедри інженерно-педагогічних дисциплін;
Рощупкін С.В. - старший викладач кафедри інженерно-педагогічних дисциплін;
Лєсовець О.В. - асистент кафедри інженерно-педагогічних дисциплін;
Галюта В.Н. - асистент кафедри інженерно-педагогічних дисциплін.

Фізичне виховання – 18 лютого 2013 р.

Ротерс Т.Т. - професор, завкафедри теорії і методики фізичного виховання – голова;
Отравенко О.В. - старший викладач кафедри теорії і методики фізичного виховання;
Зюзюков О.В. - доцент, завкафедри спортивних дисциплін.
Олімпійський та професійний спорт – 13 лютого 2013 р.
Максименко I.Г. - професор, завкафедри олімпійського та професійного спорту – голова;
Максименко Г. М. - професор кафедри олімпійського та професійного спорту;
СаєнкоВ.Г. - доцент кафедри олімпійського та професійного спорту;
Ложечка М.В. - викладач кафедри олімпійського та професійного спорту.
Фізична культура та здоров’я людини – 21 лютого 2013 р.
Горащук В.П. - професор, завкафедри фізичної реабілітації та валеології – голова;
Кліменко І.В. - доцент кафедри фізичної реабілітації та валеології;
Бугеря Т.М. - доцент кафедри фізичної реабілітації та валеології.
Фізична реабілітація – 7 лютого 2013 р.
Кліменко І.В. - доцент кафедри фізичної реабілітації та валеології – голова;
Глазков Е.О. - доцент кафедри фізичної реабілітації та валеології;
Бугеря Т.М. - доцент кафедри фізичної реабілітації та валеології.
Безпека життєдіяльності – 14 лютого 2013 р.
Савенко В.О. - доцент кафедри фізичної реабілітації та валеології – голова;
Лисенко С.Г. - доцент кафедри фізичної реабілітації та валеології;
Дєдов Г.О. - асистент кафедри фізичної реабілітації та валеології.

Живопис – 19 лютого 2013 р.

Зюзіна Т.О. - професор, завкафедри образотворчого мистецтва та професійної майстерності – голова;
Назаров Г.Б. - викладач кафедри образотворчого мистецтва та професійної майстерності;
Бразалєй Г.О. - викладач кафедри образотворчого мистецтва та професійної майстерності;
Ільїна Н.В. - викладач кафедри образотворчого мистецтва та професійної майстерності;
Симоненко В.О. - викладач кафедри образотворчого мистецтва та професійної майстерності.

Малюнок – 19 лютого 2013 р.

Зюзіна Т.О. - професор, завкафедри образотворчого мистецтва та професійної майстерності – голова;
Назаров Г.Б. - викладач кафедри образотворчого мистецтва та професійної майстерності;
Бразалєй Г.О. - викладач кафедри образотворчого мистецтва та професійної майстерності;
Ільїна Н.В. - викладач кафедри образотворчого мистецтва та професійної майстерності;
Симоненко В.О. - викладач кафедри образотворчого мистецтва та професійної майстерності.


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.132.225 (0.01 с.)