Наддніпрянська Україна в другій половині ХІХ ст.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Наддніпрянська Україна в другій половині ХІХ ст.Факти: Реформи 60–70-х рр. ХІХ ст. і процеси модернізації в Україні. Політика російського царизму щодо України. Розвиток громадівського руху. Діяльність «Південно-Західного відділу Російського географічного товариства». Дати: 1863 рр. – Валуєвський циркуляр; 1876 р. – Емський указ. Персоналії: В. Антонович, М. Драгоманов, Б. Грінченко, П. Чубинський. Поняття, терміни: «земства», «громадівський рух», «Братство тарасівців». Характеризувати основний зміст реформ 1860–1870-х р., особливості проведення реформ на українських землях, зміни в соціальному складі населення в другій пол. ХІХ ст., процеси модернізації, національний рух на українських землях у складі Російської імперії, національна політика Росії, основні погляди та напрямки діяльності громадівців. Визначати наслідки промислового перевороту, здобутки національного руху на українських землях у складі Російської імперії

Західноукраїнські землі у складі Австрійської (Австро-Угорської) імперії в другій половині ХІХ ст.

Факти: Національна політика австрійського уряду щодо українських земель. Розвиток кооперативного руху, трудова еміграція. Політизація національного руху й утворення перших політичних партій: Русько-української радикальної партії (РУРП), Української Національно-демократичної партії (УНДП). Діяльність культурно-освітнього товариства «Просвіта». Дати: 1868 р.– створення у Львові товариства «Просвіта»; 1873 р. – створення у Львові Літературного товариства ім. Т. Шевченка (від 1892 р. – Наукового товариства ім. Т. Шевченка); 1890 р. – створення РУРП; 1899 – створення УНДП. Персоналії:Ю. Бачинський, М. Грушевський, Є. Левицький, І. Франко, М. Павлик. Поняття та терміни:«трудова міграція», «партія», «українофіли», «москвофіли», «народовці», «нова ера». Характеризувати особливості соціально-економічного розвитку західноукраїнських земель у другій половині ХІХ ст., зміни в соціальному складі населення, основні течії суспільно-політичного руху (москвофіли та народовці); діяльність «Просвіт» та Наукового товариства ім. Т. Шевченка, процес утворення українських політичних партій у Галичині. Визначати причини трудової еміграції українців, зародження кооперативного руху, особливості українського національного руху, напрями діяльності та здобутки провідних діячів західноукраїнських земель у національному русі другої половини ХІХ ст.

Культура України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.

Факти: Піднесення української культури. Освіта. Розвиток науки. Розвиток літератури, музичного, образотворчого, театрального мистецтва. Українські підприємці-благодійники. Церковне життя. Дати: 1865 р. –відкриття Новоросійського університету. Персоналії: І. Мечников, Д. Заболотний, Д., Яворницький, А. Кримський, Леся Українка, І. Франко, І. Карпенко-Карий, М.Кропивницький, М. Садовський, М. Лисенко, С. Гулак-Артемовський, М. Пимоненко, С.Васильківський, М. Леонтович, С. Крушельницька, М. Заньковецька. Поняття: «меценат», «професійний театр», «реалізм», «модернізм». Характеризувати основні культурні явища, процеси другої половини ХІХ – початку ХХ ст., розвиток літератури, образотворчого, музичного мистецтва, архітектури, процес становлення професійного театру, діяльність меценатів та їхній вплив на розвиток культури. Визначати умови розвитку культури в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст., творчі здобутки видатних вітчизняних науковців та митців.

Українські землі у складі Російської імперії на початку ХХ ст.

Факти: Утворення монополістичних об'єднань в Україні. Становлення й консолідація української нації. Створення політичних партій Наддніпрянщини. Самостійницька й автономістська течії в національному русі. Події революції 1905–1907 рр. в Україні. Діяльність українських парламентських громад в І та ІІ Державних Думах. Посилення національного гніту в Наддніпрянській Україні в 1907–1914 рр. Земельна реформа П. Столипіна та її вплив на Україну. Дати: 1900 р. – утворення РУП, першої політичної партії Наддніпрянської України. Персоналії: Є. Чикаленко, С.Єфремов, С., Петлюра, М. Міхновський Поняття та терміни: «монополія», економічна криза Характеризувати особливості економічного та соціального розвитку Наддніпрянської України (процес монополізації, розвиток сільського господарства, процес утворення українських політичних партій, розвиток самостійницької і автономістської течій в національному русі), національно-визвольний рух України в роки російської революції 1905–1907 рр., діяльність українських парламентських громад в І та ІІ Державних Думах Росії, проведення Столипінської аграрної реформи, особливості її запровадження в Україні. Визначати основні тенденції соціально-економічного та політичного розвитку Наддніпрянської України на початку ХХ ст., причини та наслідки посилення національного гніту у 1907-914 рр., напрями діяльності і здобутки діячів національного руху на українських землях у складі Російської імперії

Західноукраїнські землі на початку ХХ ст.

Факти: Становище промисловості та сільського господарства. Активізація національного руху. Вплив Української греко-католицької церкви на піднесення національної свідомості населення західноукраїнських земель. Боротьба політичних партій західноукраїнських земель за реформу виборчої системи. Персоналії: А. Шептицький, І. Боберський, К. Трильовський, А.Волошин Характеризувати економіку західноукраїнських земель у складі Австро-Угорської імперії, розвиток кооперативного руху, діяльність західноукраїнського політичного руху на початку ХХ ст., національних і спортивно-фізкультурних організацій «Сокіл», «Січ». Визначати причини активізації західноукраїнського політичного руху на початку ХХ ст., його результати, роль А. Шептицького.

Україна в Першій світовій війні

Факти: Позиції українських політичних сил Наддніпрянської України та західноукраїнських земель щодо війни. Перебіг воєнних дій на території України. Діяльність австрійської та російської адміністрації в Галичині. Бойовий шлях легіону Українських січових стрільців. Дати: серпень 1914 р. – утворення Головної української ради, формування легіону Українських січових стрільців, створення Союзу визволення України. Персоналії: К. Левицький, Д. Дорошенко, О., Бобринський. Поняття та терміни: «Світова війна», «Союз визволення України», «Головна українська рада», «Галицько-Буковинське генерал-губернаторство». Розпізнавати на картосхемі військові події на території України в 1914–1916 роках. Характеризувати територіально-політичні цілі воєнно-політичних блоків – учасни­ків війни, еволюцію позиції українських політичних сил у питанні війни, соціально-економічне та суспільно-політичне стано­вище населення впродовж війни, динаміку змін у свідомості різних соціальних верств українського суспільства. Визначати соціально-економічні та політичні наслідки війни для українського суспільства.

Українська революція

Факти: Революційні події в Україні в 1917 – на початку 1918 р. Еволюція поглядів політичних сил України в питанні самовизначення українців (Універсали Центральної Ради). Політика Української Центральної Ради (УЦР) щодо Тимчасового уряду та радянської Росії. Проголошення Української Народної Республіки. Війна радянської Росії з УНР. Проголошення незалежності УНР. Дати: березень 1917 р. – утворення Української Центральної Ради; квітень 1917 р. – Всеукраїнський Національний конгрес; червень 1917 р. – ухвалення І Універсалу УЦР; липень 1917 р. – ухвалення ІІ Універсалу УЦР; листопад 1917 р. – ухвалення ІІІ Універсалу УЦР; січень 1918 р. – ухвалення ІV Універсалу УЦР. Персоналії: М. Грушевський, С. Єфремов, Антонов-Овсієнко, Ю.Коцюбинський. Поняття та терміни: «автономізація», «самостійники», «Універсали УЦР», «Генеральний секретаріат», «Народний секретаріат», «українізація армії», регіональні республіки. Розпізнавати на картосхемі територію УНР, заявлену ІІІ Універсалом УЦР; перебіг подій першої війни УНР з радянською Росією. Характеризувати процес утворення та еволюції Української Центральної Ради, діяльність українських партій, політичних діячів в історії періоду, регіональні радянські республіки», процес «українізації» частин російської армії, основні положення І, ІІ, ІІІ та ІV Універсалів УЦР, особливості соціально-економічного становища, взаємовідносини УЦР з Тимчасовим урядом, перебіг та результати боротьби за владу в Києві в жовтні – листопаді 1917 р., перебіг першої війни радянської Росії з УНР. Визначати причини Української революції, її характер, місце різних політичних сил у подіях періоду; місце і роль Всеукраїнських з'їздів рад у Києві та Харкові, Ультиматуму Раднаркому в політиці більшовиків щодо усунення УЦР; причини та наслідки першої війни радянської Росії з УНР; здобутки і прорахунки УЦР в державотворчому процесі; причини ухвалення Універсалів УЦР, пояснювати, у чому їхнє історичне значення.


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.58.199 (0.018 с.)