Закону України “Про наукову та науково-технічну діяльність”, тому щоМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Закону України “Про наукову та науково-технічну діяльність”, тому щоУ нього є необхідні стаж наукової роботи і страховий стаж.

 

5

3) Ч. 17 ст 24 ЗУ “Про наукову та науково-технічну діяльність”

Пенсіонерам, які після призначення пенсії відповідно до

цього Закону працювали за строковим трудовим договором

(контрактом) на посадах наукових (науково-педагогічних)

працівників і набули не менш як 24 місяці страхового стажу,

проводиться перерахунок пенсії з урахуванням стажу наукової роботи

після призначення пенсії. Перерахунок пенсії здійснюється із

заробітної плати наукового (науково-педагогічного) працівника, з

якої обчислена пенсія, або із заробітної плати, визначеної в

порядку, передбаченому частинами третьою - сьомою цієї статті, із

застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу), який

враховувався під час призначення (попереднього перерахунку)

пенсії.

Ч. 18 ст. 24 ЗУ

Право на призначення пенсії відповідно до цього Закону

поширюється також і на осіб, які на момент звернення за

призначенням пенсії працюють на будь-яких посадах на

підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності та

мають стаж наукової роботи, передбачений частиною другою цієї

статті.

Ч. 33 ст. 24 ЗУ

Дія цієї статті поширюється на наукових

(науково-педагогічних) працівників наукових установ та організацій

недержавної форми власності, які пройшли державну атестацію згідно

із цим Законом, недержавних вищих навчальних закладів III-IV

рівнів акредитації, що діють відповідно до Закону України "Про

вищу освіту" ( 2984-14 ), міжнародних наукових організацій,

відкритих на території України відповідно до міжнародних

договорів, установчі документи яких затверджено Кабінетом

Міністрів України, а також на наукових (науково-педагогічних)

працівників наукових установ і вищих навчальних закладів III-IV

рівнів акредитації, що належали партійним та громадським

організаціям колишніх Української РСР, інших республік СРСР та

СРСР.

Так, має.

Так, потрібно.

Так, вимоги правомірні.

6

Пп. 1, 5-7, ч. 1 ст. 1 ЗУ Про пенсії за особливі заслуги перед Україною

Пенсії за особливі заслуги перед Україною встановлюються громадянам

України:

Героям України, Героям Радянського Союзу, Героям

Соціалістичної Праці, особам, нагородженим орденом Леніна, орденом

Слави трьох ступенів, орденом Трудової Слави трьох ступенів,

чотирма і більше медалями "За відвагу", чотирма і більше орденами

України та колишнього Союзу РСР, повним кавалерам ордена "За

службу Родине в Вооруженных Силах СССР", особам, відзначеним

почесним званням України, колишніх Союзу РСР та Української РСР

"народний";

народним депутатам України, депутатам колишніх Союзу РСР

та Української РСР, членам Кабінету Міністрів України та Уряду

колишньої Української РСР;

особам, відзначеним почесним званням України, колишніх

Союзу РСР та Української РСР "заслужений", державними преміями

України, колишніх Союзу РСР та Української РСР, нагородженим одним

із орденів України або колишнього Союзу РСР, Почесною грамотою

Президії Верховної Ради Української РСР або Грамотою Президії

Верховної Ради Української РСР, а також особам, яким до

1 січня 1992 року було встановлено персональні пенсії союзного чи

республіканського значення;

депутатам - всього чотирьох і більше скликань Верховної

Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та

Севастопольської міських рад, районних, районних у містах, міських

рад міст обласного значення в Україні та в колишній Українській РСР.

(але не сільської ради – прим. моя).

Ст. 7 ЗУ Про державні нагороди України

В Україні встановлюються такі ордени:

орден "За доблесну шахтарську працю" I, II, III ступеня.

1) Якщо такі відзнаки передбачені у Загальному положенні

про ордени, медалі і почесні звання СРСР (доступ платний), то

матиме таке право. А за чинним на даний момент законодавством –

не має.

Ч. 2 ст. 1 ЗУ Про пенсії за особливі заслуги перед Україною

Особам, зазначеним у пунктах 2, 6-8 статті 1 цього Закону,

пенсії за особливі заслуги встановлюються комісіями з встановлення

пенсій за особливі заслуги перед Україною при Раді міністрів

Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та

Севастопольській міських державних адміністраціях, положення про

які та їх склад затверджуються відповідно Радою міністрів

Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та

Севастопольською міськими державними адміністраціями.

А також ст. ст. 4-6 ЗУ Про пенсії за особливі заслуги перед Україною.

7

Ст. 11 ЗУ “Про статус і соціальний захист осіб, які постраждали

внаслідок Чорнобильської катастрофи”

До потерпілих від Чорнобильської катастрофи належать:

1) евакуйовані із зони відчуження (в тому числі особи, які на

момент евакуації перебували у стані внутріутробного розвитку,

після досягнення ними повноліття), а також відселені із зон

безумовного (обов'язкового) і гарантованого добровільного

відселення;

2) особи, які постійно проживали на територіях зон

безумовного (обов'язкового) та гарантованого добровільного

відселення на день аварії або прожили за станом на 1 січня 1993

року на території зони безумовного (обов'язкового) відселення не

менше двох років, а на території зони гарантованого добровільного

відселення - не менше трьох років, та відселені або самостійно

переселилися з цих територій;

3) особи, які постійно проживають або постійно працюють чи

постійно навчаються у зонах безумовного (обов'язкового) та

гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони за

станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали чи постійно

навчалися у зоні безумовного (обов'язкового) відселення не менше

двох років, а у зоні гарантованого добровільного відселення - не

менше трьох років;

Особи, які постійно проживають або постійно працюють чи

Постійно навчаються на території зони посиленого радіоекологічного

Контролю, за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 року прожили

Або відпрацювали чи постійно навчалися у цій зоні не менше

чотирьох років;

5) особи, які працювали з моменту аварії до 1 липня 1986 року

не менше 14 календарних днів або не менше трьох місяців протягом

1986-1987 років за межами зони відчуження на роботах з особливо

шкідливими умовами праці (за радіаційним фактором), пов'язаними з

ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи, що виконувалися

за урядовими завданнями. Перелік видів робіт і місць, де

виконувалися зазначені роботи, встановлюється Кабінетом Міністрів

України;

6) особи, які досягли повноліття, з числа зазначених у статті

27 цього Закону, та яким у дитячому віці встановлено причинний

зв'язок інвалідності з наслідками Чорнобильської катастрофи, за

умови проходження переогляду у спеціалізованій медико-соціальній

експертній комісії відповідно до частини п'ятої статті 17 цього

Закону.

Крім осіб, зазначених у частині першій цієї статті, до

потерпілих від Чорнобильської катастрофи належать неповнолітні

діти, зазначені у статті 27 цього Закону. Після досягнення

повноліття (в разі одруження або влаштування на роботу в

передбачених чинним законодавством випадках до досягнення

повноліття - за їх бажанням відповідно з часу одруження або

влаштування на роботу) визначення статусу потерпілих від

Чорнобильської катастрофи провадиться на умовах, визначених

частиною першою цієї статті, а щодо потерпілих, зазначених у

пункті 6 частини першої цієї статті, визначення категорії

провадиться відповідно до пункту 1 частини першої статті 14 цього

Закону.

Ст. 27 ЗУ

До дітей, потерпілих від Чорнобильської катастрофи, належать

неповнолітні діти, які:

1) евакуйовані із зони відчуження, у тому числі діти, які на

момент евакуації знаходились у стані внутріутробного розвитку;

2) проживали на момент аварії чи прожили або постійно

навчалися після аварії не менше одного року у зоні безумовного

(обов'язкового) відселення;

3) проживали на момент аварії чи прожили або постійно

навчалися після аварії не менше двох років у зоні гарантованого

добровільного відселення;

4) проживали на момент аварії чи прожили або постійно

навчалися після аварії не менше трьох років у зоні посиленого

радіоекологічного контролю;Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.254.246 (0.012 с.)