Тема 9, 10. Підсудність. Підготовче провадження. Судовий розглядМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 9, 10. Підсудність. Підготовче провадження. Судовий розглядЗаняття 1.

1. Поняття і види підсудності кримінальних справ судам першої інстанції. Значення правил про підсудність. Співвідношення понять підсудності і компетенції судів.

2. Поняття, значення стадії підготовчого судового провадження. Порядок підготовчого судового засідання, суб'єкти, які беруть у ньому участь.

3. Питання, які вирішуються у підготовчому судовому засіданні. Рішення, що приймаються судом у підготовчому судовому засіданні.

4. Поняття, значення, завдання стадії судового розгляду.

5. Загальні умови судового розгляду. Повноваження головуючого в судовому засіданні. Права і обов'язки членів суду. Запасний суддя.

6. Фіксування судового розгляду. Журнал судового засідання, його зміст і значення.

7. Учасники судового провадження.

8. Межі судового розгляду. Зміна обвинувачення в суді. Висунення додаткового обвинувачення. Відмова від підтримання державного обвинувачення. Погодження зміни обвинувачення, висунення нового обвинувачення та відмови від підтримання державного обвинувачення.

Заняття 2.

1. Процедура судового розгляду. Елементи судового розгляду: підготовча частина, судове слідство, судові дебати, останнє слово обвинуваченого, ухвалення та проголошення судового рішення.

2. Підготовча частина судового засідання. Питання, що вирішуються в підготовчій частині судового засідання. Послідовність дій в підготовчій частині.

3. Поняття, значення судового слідства (з’ясування обставин та перевірки їх доказами). Початок судового слідства (з’ясування обставин та перевірки їх доказами).

4. Визначення обсягу доказів, що підлягають дослідженню, та порядку їх дослідження. Підстави і умови відмови суду від дослідження доказів за неоспорюваними сторонами обставинами. Розгляд судом клопотань учасників судового провадження.

5. Закінчення з’ясування обставин та перевірки їх доказами.

6. Поняття, значення судових дебатів. Учасники судових дебатів, порядок їх виступів. Останнє слово обвинуваченого.

7. Ухвалення та проголошення судового рішення. Таємниця наради суддів.

8. Види судових рішень. Законність, обґрунтованість і вмотивованість судового рішення.

9. Спрощене провадження щодо кримінальних проступків.

10. Провадження в суді присяжних як особливий порядок провадження в суді першої інстанції.

Тема 11. Перегляд судових рішень в апеляційному порядку

1. Форми перевірки судових рішень у кримінальному судочинстві: загальна характеристика та види.

2. Судові рішення, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку. Особливості апеляційного оскарження окремих судових рішень.

3. Суб'єкти права на подання апеляційних скарг.

4. Строки апеляційного оскарження.

5. Вимоги до апеляційної скарги.

6. Порядок апеляційного оскарження. Наслідки подання апеляційної скарги. Дії суду першої інстанції у зв'язку з надходженням апеляційних скарг. Заперечення на апеляційну скаргу.

7. Прийняття апеляційної скарги судом апеляційної інстанції. Залишення апеляційної скарги без руху, її повернення або відмова відкриття провадження.

8. Підготовка до апеляційного розгляду.

9. Порядок апеляційного розгляду. Відмова від апеляційної скарги, зміна і доповнення апеляційної скарги під час апеляційного провадження.

10. Підстави для скасування або зміни судового рішення судом апеляційної інстанції.

11. Повноваження суду апеляційної інстанції за наслідками розгляду апеляційної скарги. Судові рішення суду апеляційної інстанції.

 

 

Тема 12. Виконання судових рішень у кримінальних справах

 

1. Поняття, значення, підсумкові рішення стадії виконання судових рішень у кримінальних справах.

2. Набрання судовим рішенням законної сили.

3. Звернення судового рішення до виконання.

4. Відстрочка виконання вироку.

5. Питання, які вирішуються судом у стадії виконання судових рішень у кримінальних справах. Межі повноважень суду при вирішенні питань виконання вироку.

6. Питання, які вирішуються судом під час виконання вироків. Питання, які вирішуються судом після виконання вироку.

7. Порядок вирішення судом питань, пов’язаних із виконанням вироку.

Тема 13. Перегляд судових рішень в касаційному порядку

1. Поняття та значення касаційного провадження. Підсумкові рішення стадії перегляду судових рішень в касаційному порядку. Суди, які переглядають справи у касаційному порядку, склад суду.

2. Судові рішення, які можуть бути оскаржені в касаційному порядку.

3. Суб'єкти права на подання касаційних скарг.

4. Строки касаційного оскарження.

5. Вимоги до касаційної скарги. Залишення касаційної скарги без руху або її повернення. Заперечення на касаційну скаргу.

6. Відкриття касаційного провадження.

7. Підготовка касаційного розгляду.

8. Касаційний розгляд, його порядок.

9. Підстави для скасування або зміни судового рішення судом касаційної інстанції.

10. Повноваження суду касаційної інстанції за наслідками розгляду касаційної скарги.

Тема 14.Провадження у Верховному Суді України та за нововиявленими обставинами

1. Поняття, значення, підсумкові рішення стадії перегляду судових рішень Верховним Судом України. Підстави для перегляду судових рішень Верховним Судом України.

2. Суб'єкти, строки, порядок подання заяв про перегляд судових рішень Верховним Судом України. Зміст заяви.

3. Підготовка до перегляду судового рішення у Верховному Суді України. Порядок розгляду справи Верховним Судом України. Повноваження Верховного Суду України. Ухвала Верховного Суду України про задоволення заяви.

4. Поняття, значення, підсумкові рішення стадії перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами. Суди, які переглядають справи за нововиявленими обставинами.

5. Поняття та види нововиявлених обставин.

6. Суб'єкти, порядок та строки звернення із заявами про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами. Вимоги до заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами. Порядок здійснення перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами. Судові рішення за наслідками кримінального провадження за нововиявленими обставинами.

Тема 15. Особливі види кримінальних проваджень.

Заняття 1.

1. Загальна характеристика кримінального провдаження на підставі угод.

2. Загальна характеристика кримінального провдаження у формі приватного обвинувачення

3. Загальна характеристика кримінального провдаження щодо окремої категорії осіб

4. Загальна характеристика кримінального провдаження щодо неповнолітніх

5. Загальна характеристика кримінального провдаження щодо застосування примусових заходів медичного характеру

6. Загальна характеристика кримінального провдаження, яке містить відомості, що становлять державну таємницю

7. Загальна характеристика кримінального провадження на території дипломатичних представництв, консульських установ України, на повітряному, морському чи річковому судні, що перебуває за межами України під прапором або з розпізнавальним знаком України, якщо це судно приписано до порту, розташованого в Україні

Тема 26. Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження.

Заняття 1.

1. Поняття, основні напрями та форми міжнародного співробітництва під час кримінального провадження.

2. Учасники міжнародного співробітництва під час кримінального провадження (учасники транснаціонального та міжнародного кримінального процесу), їх класифікація та особливості правового статусу.

3. Структура й органи Інтерполу. Укрбюро Інтерполу в Україні, правова база його діяльності.

4. Поняття, види та предмет міжнародної правової допомоги.

5. Порядок зносин та процесуальна форма запитування та надання міжнародної правової допомоги. Запит про міжнародну правову допомогу, його зміст та форма. Використання в доказуванні фактичних даних, отриманих за межами України.

6. Розгляд запиту іноземного компетентного органу про міжнародну правову допомогу. Повідомлення про результати розгляду запиту. Відмова у виконанні запиту про міжнародну правову допомогу.

7. Порядок виконання запиту (доручення). Присутність представників компетентних органів запитуючої держави. Відкладення надання міжнародної правової допомоги. Завершення процедури надання міжнародної правової допомоги.

8. Вручення документів. Тимчасова передача. Виклик особи, яка перебуває за межами України. Допит за запитом компетентного органу іноземної держави шляхом проведення відео- або телефонної конференції.

Заняття 2.

1. Розшук, арешт і конфіскація майна.

2. Контрольована поставка.

3. Прикордонне переслідування.

4. Створення і діяльність спільних слідчих груп.

5. Поняття і види видачі та передачі осіб.

6. Особливості підстав і умов видачі (екстрадиції). Обставини, що перешкоджають видачі (екстрадиції).

7. Екстрадиційний процес. Тимчасова видача. Тимчасові заходи. Процесуальний порядок взяття під варту особи, видачі якої вимагає іноземна держава. Спрощений порядок видачі осіб з України. Рішення за запитом про видачу особи (екстрадицію) та його оскарження. Відстрочка передачі. Фактична передача особи.

8. Кримінальне провадження у порядку перейняття: поняття та загальна характеристика.

9. Визнання та виконання вироків судів іноземних держав та передача засуджених осіб.

10. Підстави розгляду питання про передачу засуджених осіб і їх прийняття для відбування покарання. Умови передачі засуджених осіб і їх прийняття для відбування покарання.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.117.38 (0.01 с.)