СКЛАДАННЯ ВАРІАНТІВ СХЕМ ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ І ЕЛЕКТРИЧНИЙ РОЗРАХУНОК ДВОХ З НИХ ПРИ МАКСИМАЛЬНОМУ НАВАНТАЖЕННІМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

СКЛАДАННЯ ВАРІАНТІВ СХЕМ ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ І ЕЛЕКТРИЧНИЙ РОЗРАХУНОК ДВОХ З НИХ ПРИ МАКСИМАЛЬНОМУ НАВАНТАЖЕННІ3.1 Намічаємо декілька можливих варіантів схем, враховуючи категорії споживачів по надійності живлення та вимори до складання схем.

Електричні схеми порівнюємо в табличній формі.

 

Таблиця 3.1-Порівняння варіантів структурних схем мережі


Електрична схема Довжина траси Довжина лінії Кількість вимикачів
кВ кВ кВ кВ кВ кВ
2 3 4 5 6 7
61 Км 13 км 76 км 13 км 7 5
43 Км 7,5 км 86 км 15 км 7 5

 

 

 


2 3 4 5 6 7
  50 Км 10 км 100 км 20 км 9 7

Продовження таблиці 3.1

 

3.2 Розрахунок варіанта 1 – кільцева схема.

Економічний переріз проводу розраховуємо за економічною густиною струму і вибираємо сталеалюмінієві проводи марок АС із таблиці 7.35[2]. Із таблиці 10.1[2] je=1,0A/мм2 при Тмакс=6200год.

(3.1)

Струм в лінії

(3.2)

 

Перевіряємо вибрані марки проводів на нагрівання в нормальному та післяаварійному режимах Ідоп ≥ Іл (3.3)

 


Рисунок 3.1- Розрахункова схема варіанта 1(кільцева)

За правилом моментів розраховуємо потужності на ділянках від джерела

Вибираємо провід марки А-120 [2, таблиця 7.33]

Iдоп (375 А) ³ Iном (115 А)

За умовою механічної міцності вибираємо провід А-25 [2,таблиця 7.33]

Iдоп (136 А) ³ Iном (23 А)

Вибираємо провід: А – 150 [2,таблиця 7.33]

Iдоп (440 А) ³ Iном (126 А)

 

 


 

Рисунок 3.2 – Схема заміщення лінії МЕМ 10 кВ

 

(3.6)

; (3.7)

Розраховуємо параметри лінії А5.

Розраховуємо параметри лінії 54.

Розраховуємо параметри лінії 4А

 

Перевіримо вибрані марки проводів на втрату напруги до точки розподілу потужності замкненої схеми:

(3.8)

Паспортні і розрахункові параметри ліній заносимо в таблицю 3.2

Втрата напруги забезпечуєтьсяв усіхвипадках

Проводимо такі ж перевірки (на допустиму втрату напруги і на нагрівання) для варіанта в післяаварійному режимі. Відключаємо лінію 4А´.

 

 


Рисунок 3.3 – Розрахункова схема мережі в післяаварійному режимі

За після аварійним струмом на ділянці 54 збільшуємо переріз проводу до А 35

=170А 138 А

Втрата напруги забезпечується в усіх випадках

3.3 Електричний розрахунок варіанта 2

 

 

 

 

Рисунок 3.4 – Розрахункова схема варіанта 2(радіальна )

 

Вибираємо провід марки А-120 [2, таблиця 7.33]

Iдоп (375 А) ³ Iном (241 А)

Вибираємо провід А-70 [2,таблиця 7.33]

Iдоп (265 А) ³ Iном (138 А)

Параметри ліній розраховуємо за формулами (3.4 – 3.9)

Паспортні і розрахункові параметри ліній заносимо в таблицю 3.2

Перевіряємо на втрату напруги:

Втрата напруги забезпечується в усіх випадках

 

Розрахунок лінії РЕМ 150 кВ.

 

 

Рисунок 3.5 – Розрахункова схема живлячої лінії 150 кВ

АС 240/32

Знаходимо параметри лінії за схемою заміщення і формулами

 

[2, таблиця 7,35]

[2, таблиця 7,41]

[2, таблиця 7,42]

 

Рисунок 3.6 – Схема заміщення лінії 150 кВ

 

(3.9)

Для двох паралельних ліній

(3.10)

(3.11)

(3.12)

 

Паспортні і розрахункові параметри ліній заносимо в таблицю 3.2

 

Таблиця 3.2- Параметри ліній

 

Варіант Лінія Марка проводу   l, км Паспортні дані Розрахункові дані
r0,Ом/км.   х0,Ом/км. В0,10-6 см/км Iдоп, А Rл, Ом. Xл, Ом. Qв, МВар
А-1 А-95 0,315 0,411 - 4,72 2,36 6,16 3,08 -
А-2 А-70 0,42 0,42 - 7,14 7,14 -
2-3 А-35 0,85 0,455 - 9,35 5,01 -
3-А1 А-70 0,42 0,42 - 7,56 7,56 -
А-4 А-120 5,5 0,251 0,324 - 2,76 1,38 3,56 1,78 -
4-5 А-35 0,85 0,38 - 5,1 2,55 2,28 1,14 -
5-А1 А-150 4,5 0,198 0,319 - 1,78 0,89 2,88 1,44 -
А-Б АС-120/19 2х90 0,249 0,423 2,69 22,42 11,21 38,08 19,04 5,45 10,9
А-1 А-95 2х15 0,315 0,411 - 4,72 2,36 6,16 3,08 -
А-2 А-70 2х17 0,42 0,42 - 7,14 3,57 7,14 3,57 -
2-3 А-35 2х11 0,85 0,455 - 9,35 4,68 5,01 2,5 -
А-5 А-120 2х4,5 0,251 0,324 - 1,12 0,56 1,46 0,73 -
4-5 А-70 2х3 0,42 0,447 - 1,26 0,63 1,34 0,67 -

 

 

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ПОРІВНЯННЯ ДВОХ ВИБРАНИХ ВАРІАНТІВ СХЕМ ПРОЕКТОВАНОЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ

 

Метод зведених розрахункових затрат застосовуємо при умові, що технічні показники (надійність, довговічність, степінь автоматизації, зручність та безпека монтажу й експлуатації) обох варіантів рівноцінні. Кращим є варіант з меншими Ззв.

(4.1)

Ен=0,1 – коефіцієнт ефективності капіталовкладень.

(4.2)

4.1 Порівняння варіантів для ліній

(4.3)

[2, таблиця 10.15]

(4.4)

За формулою (4.4) :

Річні експлуатаційні затрати :

В = (4.5)

Схема 1

Капітальні затрати на будівництво ліній за формулою (4.3):

;

;

;

Розраховуємо втрати електроенергії в лініях за формулою (4.5):

; ;

Річні експлуатаційні затрати знаходимо за формулою (4.5):

[2, таблиця 10.10]

Ц =10-5 грн/кВт год – вартість втраченої електроенергії.

Зведені розрахункові затрати визначаємо за формулою (4.1):

Схема 2

Капітальні затрати на будівництво ліній за формулою (4.3):

;

;

;

;

Розраховуємо втрати електроенергії в лініях за формулою (4.5):

;

;

; ;

Річні експлуатаційні затрати знаходимо за формулою (4.7):

Зведені розрахункові затрати визначаємо за формулою (4.1):

Таблиця 4.1 – Розрахункові затрати для ліній

Варіант Лінія Марки проводів l, км К0, тис.крб./км К, тис.у.о (a0%+aа%)К тис.у.о DW, кВт×год 103 Ц·DW тис.у.о Ен·К, тис.у.о Зл тис.у.о
А-1 А-95 15 19,5 292,5   933,6      
А-2 А-70 17 12,1 205,7   298,7      
2-3 А-35 11 10,1 111,1   2,9      
3-А1 А-70 18 12,1 217,8   251,9      
А-4 А-120 5,5 1,301 7,1   200,2      
4-5 А-35 3 0,758 2,27   14,3      
5-А1 А-150 4,5 2,1 9,45        
Всього 24,2 18,6 84,6 127,4
А-1 А-95 2х15 19,5 292,5   933,6      
А-2 А-70 2х17 17,3 294,1   934,8      
2-3 А-35 2х11 16,6 182,6   127,6      
А-5 А-120 2х4,5 1,301 11,7   358,3      
4-5 А-70 2х3 0,966 5,8   130,6      
Всього 786,7 22,5 19,6 78,7

 

Для подальшого розрахунку вибираємо варіант 2 з меншими приведеними затратами.

 

КІНЦЕВИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ РОЗРАХУНОКПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.223.5 (0.017 с.)