Завдання третьго рівня складностіМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Завдання третьго рівня складності3С1 Визначте речовини А, Б, В в схемі перетворень:

NaAlO2 Al(OH)3 AlPO4

↓+B

Al(NO2)3

б) А: NaOH, Б: H3PO4, В: HNO2;

 

3С2 Визначте речовини А, Б, В в схемі перетворень:

Fe(ClO2)3 Fe(OH)3 Fe2(SO4)3

а) А: HClO2, Б: SO3, В: NaOH;

 

3С3 Визначте речовини А, Б, В в схемі перетворень:

MgSO3 MgO Mg(OH)2

↓+B

Mg(VO3)2

б) А: SO2, Б: H2O, В: V2O5;

 

3С4 Визначте речовини А, Б, В в схемі перетворень:

ZnO ZnCl2 Zn(OH)2 ZnS

в) А: HCl, Б: NaOH, В: H2S;

 

3С5 Визначте речовини А, Б, В в схемі перетворень:

In2(SiO3)3 In2O3 In2(SeO3)3

↓+B

InCl3

а) А: SiO2, Б: H2SeO3, В: HCl;

 

Тестові завдання по темі: «Хімічний зв’язок і будова молекул. Ступінь окиснення. Комплексні (координаційні) сполуки»

Завдання першого рівня складності

7A1Вкажіть кількість валентних електронів у незбудженому стані атома Алюмінію:

б) 1;

 

7A2Вкажіть кількість валентних електронів у незбудженому стані атома Берилію:

а) 0;

 

7A3Вкажіть валентність та ступінь окиснення елемента Флуору в молекулі F2:

б) 1; 0;

 

7A4Для якої з вказаних речовин характерна йонна кристалічна гратка:

г) NaCl;

 

7A5Для якої з вказаних речовин характерна металічна кристалічна гратка:

а) Ag;

 

7A6Для якої з вказаних речовин характерна молекулярна кристалічна гратка в твердому стані:

в) N2;

 

7A7 В молекулі водню зв’язок:

в) ковалентний неполярний;

 

7A8Вкажіть валентність Карбону в молекулі СО:

б) 2;

 

7A9Вкажіть валентність Нітрогену в молекулі N2:

в) 3;

 

7A10Вкажіть валентність Хлору в молекулі Cl2:

б) 1;

 

7A11Для якої з вказаних речовин характерна атомна кристалічна гратка:

в) алмаз;

 

7A12У молекулі аміаку зв’язки:

а) ковалентні полярні;

 

7A13Водневий зв’язок утворений:

в) взаємодією ядра атома Гідрогену з більш електронегативними атомами;

7A14Металічний зв’язок утворений:

 

б) узагальненими вільними електронами;

7A15Чому дорівнює ступінь окиснення комплексоутворювача – йона цинку у сполуці [Zn(NH3)4]Cl2:

б) +2;

 

7A16Чому дорівнює ступінь окиснення комплексоутворювача – йона хрому у сполуці [Cr(H2O)6](NO3)2:

г) +2;

 

7A17Чому дорівнює ступінь окиснення комплексоутворювача – йона ніколу у сполуці [Ni(NH3)6](OH)2:

в) +2;

 

7A18Чому дорівнює ступінь окиснення комплексоутворювача – йона платини у сполуці K2[PtCl6]:

в) +4;

 

7A19Чому рівне координаційне число йона кадмію у сполуці [Cd(NH3)4](OH)2:

г) 4;

 

7A20Чому рівне координаційне число йона феруму у сполуці K3[Fe(CN)6]:

д) 6.

 

7A21Чому рівне координаційне число йона кобальту у сполуці [Co(H2O)6]Cl3:

д) 6.

 

7A22Чому рівне координаційне число йона купруму у сполуці [Cu(NH3)4]SO4:

в) 4;

 

7A23Чому дорівнює заряд комплексного йона у сполуці [Al(H2O)6]Cl3:

в) 3+;

 

7A24Чому дорівнює заряд комплексного йона у сполуці [Ag(NH3)2]Cl:

а) 1+;

 

7A25Чому дорівнює заряд комплексного йона у сполуці [Pt Cl2(NH3)2]:

а) 0;

 

Завдання другого рівня складності

4B1 Вкажіть кількість валентних електронів у незбудженому і збудженому станах атома Сульфуру:

в) 2;4;6;

 

4B2 Яке з наведених нижче тверджень є неправильним? Ковалентний зв’язок може утворитися:

б) за рахунок повного переходу електронів від менш електронегативного атома до більш електронегативного;

4B3 Вкажіть речовину з ковалентним полярним зв’язком:

в) HCl;

4B4 Вкажіть речовину з ковалентним неполярним зв’язком:

б) Cl2;

 

4B5 Вкажіть речовину з йонним зв’язком:

г) KBr;

 

4B6 У якій з вказаних молекул існує π-зв’язок:

б) CO2;

 

4B7 Молекула води є:

г) кутовою;

 

4B8 Молекула карбон (IV) оксиду є:

в) лінійною;

4B9 У якій із вказаних груп речовин молекули є неполярними:

б) O2, BeCl2, BCl3;

 

4B10 Яке з вказаних рівнянь реакцій характеризує утворення донорно-акцепторного зв’язку у йоні NH4 +:

.. ..

б) NH3 + H+ → NH4 +;

акцептор донор донор акцептор

 

4B11 Яке з вказаних рівнянь реакцій характеризує утворення донорно-акцепторного зв’язку у йоні ВF4 :

б) ВF 3 + F → ВF4;

донор акцептор акцептор донор

 

4B12 Молекула BeCl2 є:

б) лінійною;

 

4B13Молекула BCl3 є:

б) трикутною;

4B14 Чому дорівнює ступінь окиснення комплексоутворювача у сполуці K3[Fe(CN)6]:

в) +3;

4B15 Чому дорівнює ступінь окиснення комплексоутворювача у сполуці [Ag(NH3)2]Cl:

б) +1;

4B16 Чому дорівнює заряд комплексного йона у сполуці K4[Fe(CN)6]:

д) 4-.

 

4B17 Чому дорівнює заряд комплексного йона у сполуці [Ni(NH3)5Cl]Cl:

б) 1+;

 

4B18 Чому дорівнює ступінь окиснення комплексоутворювача у сполуці Na3[Ag(S2O3)2]:

а) +1;

 

4B19 Чому дорівнює ступінь окиснення комплексоутворювача у сполуці K3[Al(OH)6]:

в) +3;

4B20 Чому дорівнює заряд комплексного йона у сполуці [Co(NH3)4(CN)2]Cl:

б) 1+;Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.58.199 (0.01 с.)