І. Підготовка до сприйняття іншомовного мовлення. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

І. Підготовка до сприйняття іншомовного мовлення.Привітання(пісня CD№9). Мовна зарядка – гра «Скринька». Учень виймає зі скриньки той предмет, який називає вчитель.

ІІ. Основна частина уроку.

1. Аудіювання діалогу з опорою на малюнок – плакат. CD 18 прослухати і повторити(стор. 16).

2. Виконування наказів в режимі: T – P, P1 – P2.

3. Введення літер алфавіту A a, B b.

- Вказуй і співай, с.17, CD № 18. Учні слухають пісню, вчитель називає літеру та пояснює зміст пісні рідною мовою. Вказується літера та тварина з пісні. Використання флеш – карток. Наводяться приклади того, на які українські літери схожі англійські літери A a, B b.

- Промовляння літер вголос вчителем разом із дітьми. Демонстрація написання літер на дошці. Обведення літер пальцем в підручнику.учнями.

4. Робота в прописах (стор. 2-3).

Ознайомлення з новими словами вгорі прописeй: ant, apple, bear, box. Промовляння слів. Прописування літер(1 та 2 рядки), виконання завдання – обведи літери A a, B b, наведи літери A a, B b.

5. Закріплення вивчених лексичних одиниць.

Гра на відновлення слів в пам’яті: на дошці флеш – картки з новими словами, учні запам’ятовують їх, закривають очі, вчитель убирає одну з карток і діти вгадують саме якої не вистачає.

ІІІ. Заключна частина уроку.

Підведення підсумків уроку, учні повідомляють про те, які букви і слова вони дізналися на уроці і що їм треба запам’ятати.

Вчитель дає команду учням: Stand up!

Учні співають: CD № 11 – пісня «Goodbye».

 

УРОК №13

Тема: Моя сім’я.

Підтема: Члени родини. Букви I i, J j.

Мета: 1.Практична.

Практикувати вживання у мовленні учнів раніше засвоєних лексичних одиниць, ввести літери алфавіту I i, J j. Вчити учнів представляти членів своєї родини. Формувати первинне уявлення про звукову систему англійської мови.

Розвиваюча.

Розвивати фонематичний слух учнів, здатність до імітації; розвивати пам’ять,мислення, увагу учнів.

Виховна.

Виховувати почуття поваги до членів своєї родини.

Освітня.

Розширювати кругозір учнів, стимулювати і підтримувати інтерес до іноземної мови.

Тип уроку: комбінований.

Мовний матеріал: mother, grandmother, father, grandfather, uncle, brother, sister, I love…

Обладнання: підручник, прописи, флеш-картки із зображенням літер, плакат, CD-програвач, фотокартки сім’ї учнів.

Хід уроку

І. Підготовка до сприйняття іншомовного мовлення.

Привітання(пісня CD№9).

Фонетична зарядка – гра: учні об’єднуються у 3 групи і повторюють по черзі раніше засвоєні лексичні одиниці, а також вивчені пісні з літерами алфавіту.

ІІ. Основна частина уроку.

1. Представлення нових літер алфавіту: I i, J j. стор. 30.

Вказуй і співай, с.30, CD № 35. Учні слухають пісню, вчитель називає літеру та пояснює зміст пісні рідною мовою. Вказується літера та тварина з пісні. Використання флеш – карток. Наводяться приклади того, чи існують схожі українські літери.

2. Встановлення відповідності між назвами тварин та літерами, на які починаються слова.(впр. 3, стор. 31).

Учні розглядують малюнки, називають тварин, яких вони бачать. Далі діти з’єднують літери англійського алфавіту із зображенням тварин відповідно перших літер у їх назвах.

3.Робота в прописах (стор. 10 - 11).

Ознайомлення з новими словами вгорі прописeй: iguana,ice cream, jaguar, juice. Промовляння слів. Прописування літер(1 та 3 рядки), виконання завдання – обведи правильну літеру, з’єднай велику літеру з маленькою.

4.Робота з фотокартками сім’ї дітей.

Учні називають членів своєї родини: This is my mother, grandmother, father, grandfather, uncle, brother, sister. Вживається в мовленні фраза I love…

5.Вивчення пісні на стор. 31, CD № 36.

Учні слухають пісню і повторюють декілька разів, вказуючи на членів своєї родини на фотокартках.

Закріплення вивчених лексичних одиниць грою: «Відгадай хто на фотокартках.

ІІІ. Заключна частина уроку.

Підведення підсумків уроку, учні повідомляють про те, які букви і слова вони дізналися на уроці і що їм треба запам’ятати.

Вчитель дає команду учням: Stand up!

Учні співають: CD № 11 – пісня «Goodbye».

 

УРОК № 18

Тема: Мої іграшки

Підтема: Рахунок до п’яти. Букви M m, N n.

Мета: 1.Практична.

Ввести нові лексичні одиниці з теми «Мої іграшки», представити літери алфавіту M m, N n; формувати в учнів вміння працювати з підручником і в прописах.

Розвиваюча.

Стимулювати вимовну готовність учнів, розвивати їх слухову короткочасну пам'ять.

Виховна.

Виховувати повагу до своїх речей, акуратність у їх користуванні.

Освітня.

Розширювати кругозір учнів, стимулювати і підтримувати інтерес до іноземної мови.

Тип уроку: комбінований

Мовний матеріал: Listen. Point. Repeat. I have got one/ two/ three/ four/ five…

Обладнання: підручник, прописи, флеш-картки із зображенням літер, плакати, CD-програвач.

Хід уроку

І. Підготовка до сприйняття іншомовного мовлення.

Привітання(пісня CD№9).

Фонетична і мовленнєва зарядка: знайди пару. Учні розподіляються на групи, одна група отримує літери, а інша картки із зображенням слів, які починаються на ці літери. Учні презентують хором свою пару.

ІІ. Основна частина уроку.

1. Представлення нових лексичних одиниць. Використання методу Brainstorming (стор. 42, впр. 1).

На дошці пишеться слово TOYS і учні пригадують раніше вивчені слова за цією темою, показують картки згідно теми, Повторення хором назв іграшок.

2. Прослуховування нових слів: за вчителем, а потім за CD № 46. Учні вказують на малюнки в підручнику.

3. Введення граматичного матеріалу з опорою на CD № 47.

Впр.2, стор. 42. Учні прослуховують запис диску, слідкуючи за підручником і показуючи малюнки.

Промовляння цифр (1 – 5) з опорою на флеш – картки. Учні пропонують свої власні приклади про те, які іграшки в них є, вживаючи числа: I have got one/ two/ three/ four/ five dolls.

4. Представлення нових літер алфавіту: M m, N n (стор. 43).

Вказуй і співай, с.43, CD № 48. Учні слухають пісню, вчитель називає літеру та пояснює зміст пісні рідною мовою. Вказується літера та малюнок з пісні. Використання флеш – карток. Наводяться приклади того, чи існують схожі українські літери.

5. Робота в прописах (стор. 14 - 15).

Ознайомлення з новими словами вгорі прописeй: monkey, mouse, nose, nut. Промовляння слів. Прописування літер(1 та 3 рядки). Виконання завдань: Закресли зайву літеру. Відгадай і запиши літери.

6. Створення АВС постера.

Учні розподіляються на групи, отримують літеру, вчитель називає слова, а учні шукають букву, на яку починається дане слово й показують її та виносять до дошки.

ІІІ. Заключна частина уроку.

Підведення підсумків уроку, учні повідомляють про те, які букви і слова вони дізналися на уроці і що їм треба запам’ятати.

Вчитель дає команду учням: Stand up!

Учні співають: CD № 11 – пісня «Goodbye».

 

 

УРОК № 20

Тема: Мої іграшки.

Підтема: Кольори. Розвиток діалогічного мовлення. Букви Q q, R r.

Мета: 1.Практична.

Практикувати застосування в мовленні лексичних одиниць з теми «Мої іграшки», «Кольори», вчити їх застосовувати у словосполученнях з раніше вивченою лексикою; представити літери алфавіту Q q, R r; формувати первинне уявлення про звукову систему англійської мови.

Розвиваюча.

Стимулювати пізнавально – комунікативну мотивацію; розвивати пам’ять,мислення, увагу учнів.

Виховна.

Виховувати доброзичливість та допитливість учнів.

Освітня.

Розширювати кругозір учнів, стимулювати і підтримувати інтерес до іноземної мови.

Тип уроку: комбінований

Мовний матеріал: Listen. Point. Repeat. I have got…,What is this?, It is…, Is it..?

Обладнання: підручник, прописи, флеш-картки із зображенням літер, кольорів плакати, CD-програвач.

Хід уроку

І. Підготовка до сприйняття іншомовного мовлення.

Привітання(пісня CD№9).

Фонетична і мовленнєва зарядка. Відгадування кольорів – учні загадують кольори, а вчитель їх відгадує, потім те саме роблять учні один з одним. Вживається фраза Is it..? Yes, it is. No, it is not.

ІІ. Основна частина уроку.

1. Представлення нових лексичних одиниць з теми «Кольори».

Первинна демонстрація вчителем.

Впр. 2, стор.46. CD №54 – прослуховування і повторення нових кольорів: black, white, brown. Для повторення кольорів CD№ 49.

Промовляння усіх кольорів. Демонстрація на малюнках.

2. Розвиток мовленнєвих навичок.

Вчитель пропонує дітям розказати про те що в них є і якого кольору, використовуючи фразу I have got і відповідаючи на питання What have you?

3. Представлення нових літер алфавіту Q q, R r.

Впр. 3, стор. 47. Вказуй і співай, с.47, CD № 55. Учні слухають пісню, вчитель називає літеру та пояснює зміст пісні рідною мовою. Вказується літера та малюнок з пісні. Використання флеш – карток. Наводяться приклади того, чи існують схожі українські літери.

4. Робота в прописах (стор. 18 - 19).

Ознайомлення з новими словами вгорі прописeй: queen, quilt, rabbit, rhino. Промовляння слів. Прописування літер(1 та 2 рядки). Виконання завдань: запиши літери в алфавітному порядку, допиши літери.

5. Повторення літер англійського алфавіту.

Прослуховування пісні The ABC song – CD №56. Учні вказують на літери в підручнику та на постері.

ІІІ. Заключна частина уроку.

Підведення підсумків уроку, учні повідомляють про те, які букви і слова вони дізналися на уроці і що їм треба запам’ятати для наступного уроку.

Вчитель дає команду учням: Stand up!

Учні співають: CD № 11 – пісня «Goodbye».

 

УРОК № 19

Тема: Мої іграшки.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; просмотров: 153; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.11.178 (0.017 с.)