Бюджет і бюджетна політика Варіант 2Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Бюджет і бюджетна політика Варіант 21. Дайте визначення бюджету як економічної категорії

2. Назвіть суб'єкт і об'єкт бюджетних відносин

3. Охарактеризуйте бюджет за змістом і правовим характером;

4. Назвіть форми бюджетного забезпечення

5. Дайте визначення бюджетна класифікація

6. Які надходження визнають неподатковими

7. Назвіть основні принципи розмежування доходів між ланками бюджетної системи

8. Дайте визначення терміна видатки бюджету

9. Якими правовими актами регулюються Бюджетні відносини

10. Дайте визначення терміна Трансферти,назвіть їх форми та відмінні риси

 

Бюджет і бюджетна політика Варіант 3

1. Дайте визначення бюджетної політики

2. Назвіть характерні риси Бюджетних відносин

3. Охарактеризуйте бюджет за формою та організаційною будовою

4. Назвіть важелі та інструментів бюджетного регулювання

5. Назвіть Складові бюджетної класифікації:

6. За якими розділами класифікуються Доходи бюджету:

7. Дайте визначення терміну доходи бюджету

8. Хто такі розпорядники бюджетних коштів, їх структура

9. За якими ознаками класифікуються Видатки бюджету

10. Чи видатки і витрати тотожні поняття, обґрунтуйте свою думку

 

Бюджет і бюджетна політика Варіант 4

1. Дайте визначення бюджету як економічної категорії

2. Назвіть суб'єкт і об'єкт бюджетних відносин

3. Охарактеризуйте бюджет за змістом і правовим характером;

4. Назвіть форми бюджетного забезпечення

5. Дайте визначення Бюджетна класифікація

6. Які надходження визнають неподатковими

7. Назвіть основні принципи розмежування доходів між ланками бюджетної системи

8. Дайте визначення терміна видатки бюджету

9. Якими правовими актами регулюються Бюджетні відносини

10. Дайте визначення терміна Трансферти,назвіть їх форми та відмінні риси

Бюджет і бюджетна політика

Варіант 1

Дайте визначення бюджетної політики

сукупность заходів довгострокового (стратегічного) та короткострокового (тактичного) характеру, які здійснює держава через бюджетну систему.

— діяльність держави з використання бюджетних відносин для забезпечення соціально-економічного розвитку суспільства.

бюджетна політика держави — діяльність органів державної влади, державного управління та місцевого самоврядування з визначення стратегічної мети, напрямів, завдань і пріоритетів розвитку бюджетних відносин, засобів бюджетної тактики для їхнього досягнення, а також застосування цих засобів.

Назвіть характерні риси Бюджетних відносин

розподільний характер.;

вартісне вираження відносин,

—загальний характер;

Охарактеризуйте бюджет за формою та організаційною будовою

За формою бюджет є основним фінансовим планом держави є збалансованим, його показники тісно взаємопов'язані з іншими фінансовими планами. Складовими бюджету як фінансового плану є поточний бюджет, бюджет розвитку, загальний фонд бюджету і спеціальний фонд бюджету.

За організаційною будовою бюджет України є центральною ланкою фінансової системи суспільства та основною ланкою державних фінансів, яка має власну структуру, відображену у бюджетній системі. Бюджет держави включає державний бюджет та місцеві бюджети

Назвіть важелі та інструментів бюджетного регулювання

податки, обов'язкові збори, неподаткові платежі, міжбюджетні трансферти, бюджетні призначення, бюджетні зобов'язання, бюджетні асигнування.

ставки податків, зборів, норми амортизаційних відрахувань, проценти за кредит, бюджетні нормативи, бюджетні норми, норми витрат, тарифи.

5. Назвіть Складові бюджетної класифікації:

1) класифікація доходів бюджету;

2) класифікація видатків бюджету;

3) класифікація фінансування бюджету;

4) класифікація боргу.

6. За якими розділами класифікуються Доходи бюджету:

1) податкові надходження;

2) неподаткові надходження;

3) доходи від операцій з капіталом;

4) трансферти.

Дайте визначення терміну доходи бюджету

— частка централізованих ресурсів держави, які потрібні для виконання нею відповідних функцій та утворюються за рахунок надходжень на безповоротній основі, справляння яких передбачене законодавством України.

Хто такі розпорядники бюджетних коштів

є суб'єктами бюджетних відносин, через яких забезпечується виконання видаткової частини бюджету. Розпорядниками бюджетних коштів виступають керівники бюджетних установ, уповноважені на отримання бюджетних асигнувань, взяття бюджетних зобов'язань та здійснення видатків бюджету.

За якими ознаками класифікуються Видатки бюджету

1) за функціями

2) економічною характеристикою

3) ознакою головного розпорядника бюджетних коштів

4) за бюджетними програмами

Чи видатки і витрати тотожні поняття, обґрунтуйте свою думку

Видатки пов'язані з використанням централізованого грошового фонду держави. Вони здійснюються на стадії розподілу ВВП, характеризуються одностороннім рухом грошових коштів (Г->) і не обмінюються на відповідні еквіваленти. Суб'єкт відносин виділяє видатки (видає гроші зі свого фонду) для їхнього подальшого використання без одночасного отримання еквівалентної вартості товарів чи послуг.

Витрати здійснюються суб'єктами на стадії обміну, характеризуються двостороннім рухом вартостей (Г—>Т), тобто обмінюються на необхідний еквівалент вартості товарів чи послуг. Крім цього, витрати є елементом формування собівартості продукції і послуг, що виділяються і реалізуються розпорядниками бюджетних коштів. Тому проведення витрат виходить за межі сфери бюджетних відносин і стосується кінцевого використання бюджетних ресурсів держави.

Варіант 2

Дайте визначення бюджету як економічної категорії

бюджет відображає частину розподільних відносин, пов'язану з формуванням і використанням основного централізованого фонду грошових коштів держави.

— сукупність грошових відносин, пов'язаних з розподілом і перерозподілом ВВП і національного багатства, з метою формування і використання основного централізованого фонду грошових коштів, призначеного для забезпечення виконання державою ії функцій.

Назвіть суб'єкт і об'єкт бюджетних відносин

держава,

юридичні і фізичні особи;

— ВВП і національне багатство.

3. Охарактеризуйте бюджет за змістом і правовим характером;

За матеріальним змістом бюджет є основним централізованим фондом грошових коштів держави. Він характеризується такими ознаками:

— виключним правом держави на розпорядження коштами фонду;

— державно-правовим регулюванням процесу формування і використання коштів фонду.;

— одностороннім рухом грошових коштів у процесі формування і використання коштів фонду;

— строго цільовим призначенням фонду.;

— динамічністю.;

мобільністю і масштабністю.

За правовим характером бюджет держави є юридичним актом. Так, закон про Державний бюджет України є одним з основних законів України економічного спрямування, визначає основну спрямованість фінансової політики держави, зміст і структурні основи фінансової діяльності країни, органів державної влади та державного управління. Він є обов'язковими для виконання всіма суб'єктами відносин, пов'язаних з формуванням доходів і використанням коштів бюджетів.

Назвіть форми бюджетного забезпечення

кошторисне фінансування, бюджетне інвестування, бюджетне кредитування, бюджетне субсидіювання, бюджетне дотування, бюджетне резервування.

Дайте визначення Бюджетна класифікація

- єдине систематизоване згрупування доходів, видатків (в тому числі кредитування за вирахуванням погашення) та фінансування бюджету за ознаками економічної сутності, функціональної діяльності, організаційного устрою та ін ознаками відповідно до законодавства України та міжнародних стандартів;

Які надходження визнають неподатковими

1) доходи від власності та підприємницької діяльності;

2) адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу;

3) надходження від штрафів та фінансових санкцій;

4) інші неподаткові надходження.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.218.88 (0.011 с.)