Основні нормативно-правові актиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Основні нормативно-правові акти1. Житловий кодекс Української РСР від 30 червня 1983 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1984. – № 1. – Ст. 2 (зі змін. та допов.).

2. Про господарські товариства: Закон України від 19 вересня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 49. – Ст. 682 (зі змін. та допов.).

3. Про приватизацію державного майна: Закон України від 04 березня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 24. – Ст. 348 (зі змін. та допов.).

4. Про заставу: Закон України від 2 жовтня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 47. – Ст. 146 (зі змін. та допов.).

5. Про приватизацію державного житлового фонду: Закон України від 19 червня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 36. – Ст. 524 (зі змін. та допов.).

6. Про інформацію: Закон України від 2 жовтня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 48. – Ст. 650 (зі змін. та допов.).

7. Про нотаріат: Закон України від 2 вересня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 39. – Ст. 383 (зі змін. та допов.).

8. Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті: Закон України від 23 вересня 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 40. – Ст. 364 (зі змін. та допов.).

9. Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду: Закон України від 1 грудня 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 1. – Ст. 1 (зі змін. та допов.).

10. Про оренду державного та комунального майна: Закон України від 10 квітня 1992 р. в редакції від 14 березня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 31. – Ст. 244 (зі змін. та допов.).

11. Кодекс торговельного мореплавства України від 23 травня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 47-52. – Ст. 349 (зі змін. та допов.).

12. Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань: Закон України від 22 листопада 1996 р.//Відомості Верховної Ради України.– 1997. – № 5. – С. 28 (зі змін. та допов.).

13.Конвенція Ради Європи про захист прав і основних свобод людини від 4 листопада 1950 р.: ратифікована (із застереженнями) Законом України від 17 липня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – №40. – Ст. 263 (зі змін. та допов.).

14. Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій в сфері зовнішньоекономічної діяльності: Закон України від 23 грудня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 5-6. – Ст. 44 (зі змін. та допов.).

15. Про наукову і науково-технічну діяльність: Закон України від 13 грудня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 12. – Ст. 165., в редакції Закону України від 01 грудня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. - № 2-3. – Ст. 20 (зі змін. та допов.).

16. Про страхування: Закон України від 7 березня 1996 г ( в редакції від 4 жовтня 2001 р.). // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 7. – Ст. 50 (зі змін. та допов.).

17. Про обіг векселів в Україні: Закон України від 05 травня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 24. – Ст. 128 (зі змін. та допов.).

18. Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку: Закон України від 29 листопада 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 10. – Ст. 78 (зі змін. та допов.).

19. Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 21-22. – Ст. 135 (зі змін. та допов.).

20. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40-44. – Ст. 356 (зі змін. та допов.).

21. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 21-22. – Ст. 144 (параграф 1 глави 30, глава 26) (зі змін. та допов.).

22. Про електронні документи та електронний документообіг: Закон України від 22 травня 2003 р. // Офіційний вісник України. – 2003. - №25. – Ст.1174 (зі змін. та допов.).

23. Про електронний цифровий підпис: Закон України від 22 травня 2003 // Офіційний вісник України. – 2003. - №25. – Ст.1175 (зі змін. та допов.).

24. Про іпотеку: Закон України від 5 червня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 38. – Ст. 313 (зі змін. та допов.).

25. Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень: Закон України від 18 листопада 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 11. – Ст. 140 (зі змін. та допов.).

26.Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні: Закон України вiд 11 грудня 2003 р. // Офіційний вісник України. – 2004. – №1. – Ст. 4 (зі змін. та допов.).

27. Про транспортно-експедиторську діяльність: Закон України від 01 липня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 52. – Ст. 562 (зі змін. та допов.).

28. Про управління об'єктами державної власності: Закон України від 21 вересня 2006 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 46. – Ст. 456 (зі змін. та допов.).

29. Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень: Закон України від 1 липня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. - № 51. – Ст. 553, в редакції Закону України від 1 грудня 2005 року // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 18. – Ст. 141 (зі змін. та допов.).

30. Про фінансовий лізинг: Закон України 16 грудня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. - № 16. – Ст. 68, в редакції Закону України від 11 грудня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 15. – Ст. 231 (зі змін. та допов.).

31. Про сертифіковані товарні склади та прості і подвійні складські свідоцтва: Закон України від 23 грудня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 6. – Ст. 136 (зі змін. та допов.).

32.Про міжнародне приватне право: Закон України від 23 червня 2005 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 32. – Ст. 422 (зі змін. та допов.).

33. Про захист прав споживачів: Закон України від 12 травня 1991 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 30. – Ст. 379, в редакції Закону України від 1 грудня 2005 року // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 7. – Ст. 84 (зі змін. та допов.).

34.Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини: Закон України від 23 лютого 2006 г. // Урядовий кур'єр. – 2006. – № 60.

35. Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23 лютого 2006 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 31. – Ст. 268 (зі змін. та допов.).

36. Про акціонерні товариства: Закон України від 17 вересня 2008 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2008. – № 50-51. – Ст. 384 (зі змін. та допов.).

37.Про державну реєстрацію актів цивільного стану: Закон України від 01 липня 2010 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 38. – Ст. 509 (зі змін. та допов.).

38.Про відповідальність за шкоду, завдану внаслідок дефекту в продукції: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – №47. – Ст. 531 (зі змін. та допов.).

39. Повітряний кодекс України від 19 травня 2011 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 48-49. – Ст. 536 (зі змін. та допов.).

40. Про благодійну діяльність та благодійні організації: Закон України від 5 липня 2012 р. // Голос України. – 2013. – 2 лютого.

41. Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству: утверждена Постановлением ГА СССР от 15 июля 1965 г. № П-6 // Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств СССР. – 1975. – № 2.

42. Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству: утверждена Постановлением ГА СССР от 25 апреля 1966 г. № П-7 // Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств СССР. – 1975. – № 2.

43. О поставках продукции производственно-технического назначения: Положение СМ СССР от 25 июля 1988 р. // СП СССР, отдел первый. – 1988. – № 24. – Ст. 70.

44. О поставках товаров народного потребления: Положение СМ СССР от 25 июля 1988 р. // СП СССР, отдел первый. – 1988. – № 24. – Ст. 70.

45. Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР: Постанова Верховної Ради України від 12 вересня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 46. – Ст. 621.

46. Про право власності на окремі види майна: Постанова Президії Верховної Ради України від 17 липня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 35. – Ст. 517.

47. Про затвердження правил побутового обслуговування населення: Постанова Кабінету Міністрів України від 16 травня 1994 р. // Офіційний вісник України. – 1993. – № 23.

48. Про порядок посвідчення заповітів і доручень, прирівнюваних до нотаріальних посвідчених: Постанова Кабінету Міністрів України від 15 червня 1994 р. // Зібрання Постанов Уряду України. – 1994. – № 10. – Ст. 249.

49. Про затвердження Правил комісійної торгівлі непродовольчими товарами: Наказ Міністерства зовнішніх економічних зв’язків України від 13 березня 1995 р. // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0079-95

50.Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності: Указ Президента України від 10 червня 1997 р. // Офіційний вісник України. – 1997. – № 24. – Ст. 11.

51. Про затвердження Статуту залізниць України: Постанова Кабінету Міністрів України від 06 квітня 1998 р. // Офіційний вісник України. – 1998. – № 14.

52. Про затвердження Типових правил користування бібліотеками в Україні: Наказ Міністерства культури і мистецтв України від 5 травня 1999 р. // Офіційний вісник України. – 1999. – № 28.

53. Про затвердження правил користування електричною енергією для населення: Постанова Кабінету Міністрів України від 26 липня 1999 р. № 1357 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 30. – Ст. 1543.

54. Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах: Постанова Правління НБУ від 12 листопада 2003 р. // Офіційний вісник України. – 2003. – № 51. – Том 1. – Ст. 2707.

55. Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в національній валюті України: Постанова Правлення НБУ від 21 січня 2004 р. // Офіційний вісник України. – 2004. – № 13. – Ст. 908.

56. Про затвердження загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві: Постанова Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2005 р. // Офіційний вісник України. – 2005. – № 31. – Том 2. – Ст. 1867.

57. Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів: Постанова Кабінету Міністрів України вiд 13 квітня 2011 № 461 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 32. – Ст. 1359.

58. Про затвердження Порядку державної реєстрації заповітів і спадкових договорів у Спадковому реєстрі: Постанова Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. // Офіційний вісник України. – 2011. – № 35. – Стор. 75. – Ст. 1459.

59. Про затвердження модельного статуту товариства з обмеженою відповідальністю: Постанова Кабінету Міністрів України вiд 16 листопада 2011 р. //Офіційний вісник України. – 2011. – № 90. – Ст. 3268.

60. Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України: Наказ Міністерства юстиції України від 22.02.2012 № 282/20595 //Офіційний вісник України. – 2012. – № 17. – Ст. 632.

Список рекомендованої літератури

1. Цивiльне право України. Загальна частина: пiдручник / [С.М. Бервено, В.А. Васильєва, О.В. Дзера та iн.]; за ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, Р.А. Майданика. – 3-тє вид. – Київ : Юрiнком Iнтер, 2010. – 973 с.

2. Цивiльне право України. Особлива частина: пiдручник / [Т.В. Боднар, С.М. Бервено, О.В. Дзера та iн.]; за ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, Р.А. Майданика; Київський нац. ун-т iм. Т. Шевченка. – 3-тє вид. – Київ: Юрiнком Iнтер, 2010. – 1173 с.

3. Харитонов Є.О. Цивiльне право України: пiдручник / Є.О. Харитонов, О.I. Харитонова, О.В. Старцев. – Вид. 2-ге. – Київ : Iстина, 2009. – 815 с.

4. Цивiльне право України: навч. посiбник / за ред. Р.О. Стефанчука; [Ю.В. Бiлоусов, В.А. Ватрас, С.Д. Гринько та iн.]. – Київ: Правова єднiсть, 2009. – 532 с.

5. Цивiльне право України: Академiчний курс: у 2 т.: [пiдруч. для студ. юрид. спец. вузiв]. Т. 1: Загальна частина / за заг. ред. Я.М. Шевченко ; Iн-т держави i права iм. В.М. Корецького Нац. акад. наук України; [А.Ю. Бабаскiн та iн.]. – [Вид. 2-ге. – К.: Iн Юре, 2006. – 693 с.

6. Цивiльне право України: пiдручник: у 2 т. Т. 2 / За ред. В.I. Борисової, I.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. – К.: Юрiнком Iнтер, 2012. – 816 с.

7. Науково-практичний коментар до цивiльного законодавства України: [в 4 т.]. [Т. 1]: Загальнi положення; Особистi немайновi права фiзичної особи; Права власностi та iншi речовi права / А.Г. Ярема, В.Я. Карабань, В.В. Кривенко, В.Г. Ротань; Акад. суддiв України. – К.: А.С.К.; Севастополь: Iн-т юрид. дослiдж., 2004. – 927 с.

8. Науково-практичний коментар до цивiльного законодавства України: [в 4 т.]. [Т. 2]: Право iнтелектуальної власностi; Зобов'язальне право / А.Г. Ярема, В.Я. Карабань, В.В. Кривенко, В.Г. Ротань; Акад. суддiв України. – К.: А.С.К.; Севастополь : Iн-т юрид. дослiдж., 2004. – 863 с.

9. Науково-практичний коментар до цивiльного законодавства України: [в 4 т.]. [Т. 3]: Договiрнi зобов'язання; Недоговiрнi зобов'язання; Спадкове право / А.Г. Ярема, В.Я. Карабань, В.В. Кривенко, В.Г. Ротань; Акад. суддiв України. – К.: А.С.К.; Севастополь: Iн-т юрид. дослiдж., 2006. – 927 с.

10. Науково-практичний коментар Цивiльного кодексу України: у 2 т. Т. 1 / за ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця; [Н.С. Кузнєцова, I.О. Дзера, В.М. Коссак та iн.]. – 3-тє вид. – Київ : Юрiнком Iнтер, 2008. – 831 с.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.231.243.21 (0.013 с.)