Функціональна схема наземного пульта 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Функціональна схема наземного пультаПередача інформаційного сигналу на наземний вимірювальний пульт здійснюється по першій і другій жилам кабелю. Передача напруги частотою 400 Hz для живлення свердловинного приладу здійснюється по середній точці кола, утвореного першою і другою жилами кабелю, вхідним трансформатором блоку керування, узгоджуючим трансформатором свердловинного приладу і бронею кабелю. По третій жилі і броні кабелю здійснюється передача в свердловинний прилад пускових імпульсів та постійної напруги для керування перемикачем підсилюванням, а також передача синхроімпульсів свердловинного приладу в блок керування наземної панелі.

Вхідний сигнал з блоку керування надходить до підсилювача пристрою відеоконтролю, і дальше на підсилювач автоматичного регулювання підсилення дискримінатора.

Схема синхронізації блоку керування формує імпульси нормалізованої амплітуди і тривалості, які відповідають моментам спрацювання випромінювачів ближнього і віддаленого каналів. Ці імпульси використовуються для синхронізації і формування керуючих імпульсів у інших вузлах пульта.

Від відповідних синхроімпульсів спрацьовують одновібратори блокування Т1 і Т2, які закривають вимірювальний канал на час, протягом якого неможливий прихід інформаційного сигналу. Імпульси одновібраторів надходять до входів змішувача імпульсів блокування, вихідні імпульси якого запускають схему блокування перешкод.


Інформаційний сигнал з виходу підсилювача, автоматичне регулювання підсилення (АРП), надходять до входів дискримінаторів, які спрацьовують від напівперіодів (вступів) сигналу додатної та від’ємної полярності відповідно. Порогові рівні дискримінаторів при виділенні сигналів ближнього і дальнього каналів регулюються за допомогою схеми встановлення порогу, яка керується відповідними синхроімпульсами. При відсутності імпульсів дискримінатора проміжний тригер перемикається імпульсом фіксатора гідрохвилі, тривалість якого рівна максимально можливому часі розповсюдження сигналу в дальньому каналі.

Імпульси двохпорогового пристрою перемикають тригери Т1 і Т2, які встановлені в початковий стан відповідними синхроімпульсами. Таким чином, тривалість імпульсів сформованих тригером Т1 і Т2 рівна часу розповсюдження пружних коливань між відповідним випромінювачем і приймачем.

Підготовка апаратури СПАК-6 до роботи

Встановити в панель змінний блок керування і з’єднати сигнальний вхід і вихід синхронізації з розйомами «Сигнал» та «Синхронізація» пульту.


Встановити органи керування пульту в наступні вихідні положення:

- перемикач «Контроль» – в положення «Живлення»;

- тумблер «Авт. Блокіровка» – в положення «Виключено»;

- тумблер «Блокіровка Перешкод» – в положення «Виключено»;

- тумблер «Строб» – в положення «Постійно»;

- перемикач «Режим» – в положення «MP Калібратор»;

- ручку «Рівень дискримінації – Канал 2» - в крайнє праве положення;

- тумблер «Амплітуда мітки» – в положення «Постійно»;

- перемикач «Продолж. (µs)» – в положення «10/50»

- кнопка «ΔТ» - відтиснута

- кнопка «Т1» - натиснута

- тумблер «12,5 Hz» - «25 Hz» – в положення «25 Hz»

Всі інші органи керування можуть находитись в довільному положенні.

Підключити пульт до живлення і, почерзі натискаючи кнопку «Контроль» «+5 U»; «-12 V»; «+І2 V», проконтролюйте за допомогою індикаторному приладу наявність напруги живлення пульта.

Увімкнувши нуль, встановити на блоці керування режим імітації акустичного сигналу і проконтролюйте появу на екрані осцилографа стійкого зображення сигналів.

Встановіть необхідне зміщення сигналів на екрані осцилографа за допомогою ручки «Зміщення У».

За допомогою, ручки «Блокіровка Т1 і Т2», спостерігаючи за мітками ручної блокіровки, встановіть тривалість імпульсів ручного блокування, рівною 300 в.

Ручкою «Рівень Дискримінації - канал 1» встановіть мітку спрацьовування дискримінатора на другий вступ імітаційного сигналу.

Переключивши тумблер «Авт. Блокіровка» в положення «Вкл» проконтролюйте появу на екрані, осцилографа мітки спостережуючого блокування.

По черзі встановлюючи перемикач «Контроль» в полошення «Т1»; «Т2»; «ΔТ»; «А2» і «А1/А2», проконтролюйте наявність вихідних напруг, відповідних вимірювальних перетворювачів.

 

Порядок виконання роботи

Калібрування каналів вимірювання часових і амплітудних параметрів

1.Встановіть перемикач «Режим» в положення «Вст.0». перемикач «Затухання» в положення «0». Підготувавши “Фозот” згідно інструкції по експлуатації, пропишіть нульові рівні вимірювальних каналів. Перемикач «Режим» в положенні «Калібратор».

2.Встановіть перемикачем «Тривалість» необхідні значення стандарт-сигналів Т1 і Т2 і пропишіть їх.

3.Встановіть перемикачем «Тривалість» необхідне значення стандарт-сигналу ΔТ і пропишіть його.

4.Встановіть перемикачем «Затухання» dB необхідне значення затухання і пропишіть стандарт-сигнали Аl; А2; АІ/А2.

5.Відключіть калібратор, встановіть лівий перемикач «Тривалість» в положення «Виключено»

Вимірювання амплітудних і часових параметрів акустичного сигналу в режимі «АК»

1.Встановіть лівий перемикач «Режим» на вимірювальному пульті в положення «Вимірювання», а правий в положення «ПР».

2.Органами керування на блоці керування свердловинним приладом необхідно добитися стійкого зображення акустичного сигналу.

3.Встановіть атенюатором блоку керування рівень сигналу при якому відсутнє обмеження хвильової картинки на екрані осцилографа.

4.Спостерігаючи за мітками ручного блокування і дискримінатора на зображенні сигналу, встановіть необхідні тривалості імпульсів блокування і рівень дискримінації.

5.Пропишіть акустичний сигнал на комп’ютер.

 

8.8 Контрольні питання

1. Призначення та принцип роботи апаратури СПАК-6.

2. Намалюйте блок-схему апаратури СПАК-6.

3. Призначення калібратора.

4. Назвіть основні параметричні характеристики апаратури СПАК-6.

5. Що називається акустичним зондом, його параметричні характеристики?

6. Основні характеристики розповсюдження акустичної хвилі.

 

Література

1.Технічний опис та інструкція по експлуатації апаратури СПАК-6.

2.Померанц Л.И., Чукин В.Г. Аппаратура и оборудование для геофизических исследований скважин. – М. Недра, 1978.


Лабораторна робота №9

Вивчення будови, принципу роботи

та градуювання інклінометра

 

3.1 Мета роботи

Вивчити фізичні основи даного методу, будову та принцип роботи апаратури, а також провести градуювання інклінометра.

 

Теорія

Свердловини проектуються вертикальними або похило-направленими. В процесі буріння стовбур свердловини відхиляється від заданого напрямку з ряду причин геологічного та технічного характеру. Фактичне відхилення осі свердловини від вертикалі в якому-небудь напрямку називається викривленням свердловини. Воно визначається кутом викривлення y і магнітним азимутом викривлення j (Рис. 3.1). Кут нахилу свердловини вимірюється між віссю свердловини і горизонтальною площиною та дорівнює 90° – y. Магнітний азимут викривлення визначається кутом між напрямком на магнітний північ і горизонтальною проекцію осі свердловини, яка взята у бік збільшення глибини свердловини. Площина, що проходить через вертикаль і вісь свердловини у визначеному інтервалі глибин, називається площиною викривлення.

li – довжина свердловини; hi, li-1 – глибина розташування вибою й абсолютна оцінка устя; А – вісь свердловини; П-нм, П-дм – магнітні північні та південні полюса.

Рисунок 3.1 – Проекція ділянки стовбура свердловини на горизонтальну площину (б) і ділянка осі свердловини у вертикальній площині (а)

Дані про викривлення свердловини необхідні для визначення глибини розташування вибою та дійсних глибин залягання пластів, розрахунку нормальної потужності пластів, для здійснення контролю за викривленням свердловини та виявленням ділянок різких відхилень стовбура свердловини, що можуть ускладнити спуск бурового інструмента, геофізичних приладів, обсадних труб і свердловинних фільтрів.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 199; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.223.3.251 (0.009 с.)