Суть мотивації та її необхідності. Мотивація через потреби по А. Маслоу. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Суть мотивації та її необхідності. Мотивація через потреби по А. Маслоу.Суть мотивації та її необхідності. Мотивація через потреби по А. Маслоу.

Мотивація –це процес спонукання окремих працівників або групи людей до діяльності, спрямованої на досягнення цілей організації.

Значення мотивації:

· Забезпечення задоволення працівником своєю роботою;

· Формування здорового мікроклімату в колективі;

· Розвиток самостійності і ініціативи;

· Узгодження інтересів між керівниками і підлеглими;

· Всебічний розвиток особистості.

Класифікація теорій мотивацій

Первісні теорії мотивацій

Мотивація в практиці використовується давно, але як наука отримала бурхливий розвиток в 40-50-х роках нашого століття.

Всі первісні теорії мотивації будувалися на одному принципі – «батога і пряника». Це означає, що за добросовісну роботу робітнику належить винагорода, а за недобросовісну – покарання.

Людська історія налічує три типи первісних мотивацій:

· Модель грубого фізичного примусу до праці – людина працювала під страхом фізичного покарання, навіть смерті. Характерна для рабовласницького середовища;

· Модель суворої економічної необхідності – людина ставилася в такі умови, що робота для неї була єдиним засобом існування (не робитимеш помреш з голоду). Характерна для періоду розвитку фабрично-заводських відносин (епоха раннього і середнього капіталізму).


· Модель стимулювання праці відповідно до її продуктивності – передбачалася диференційована оплата праці в залежності від кількості і якості виконаної роботи (впроваджувалося чітке нормування робіт, відрядна система оплати праці, тарифна система, система преміювання). Розробив і впровадив Ф.Тейлор. Найбільшого поширення набула на початку ХХ ст.., але не втратила значення до нашого часу.

Ієрархія потреб по А.Маслоу

Він вважав, що з усього розмаїття потреб можна виділити п’ять основних категорій:

· Фізіологічні потреби;

· Потреби безпеки і впевненості в майбутньому;

· Соціальні потреби;

· Потреби поваги і потреби самоствердження.

Фізіологічні потреби вимагають задоволення для існування людей. Вони передбачають потреби у їжі, воді, сні, наявності притулку, словом, все, що сприяє підтриманню життєдіяльності людини на належному рівні.

Потреба у безпеці та захиступередбачають такі компоненти: наявність робочого місця, яке забезпечувало б відповідний рівень оплати праці та давало перспективи на пенсію, гарантію медичного обслуговування, страхування життя та майна від нещасних випадків, стихійного лиха та ін.

Соціальні потреби або потреби в належності– це термін, який характеризує відчуття належності до когось чи до чогось (окремої людини, сім’ї, колективу, організації), відчуття, що тебе сприймають оточуючі, соціальна взаємодія та підтримка.


До потреб у повазіналежать самоповага, визнання власних досягнень, почуття власної гідності, незалежність, компетентність, повага оточуючих, набутий досвід, імідж, соціальний статус, увага, пошана.

Потреба самореалізації –це можливість застосувати у повсякденному житті власний творчий потенціал потреби у самореалізації залежать від амбіційності, честолюбства, рівня розвитку у тій чи іншій галузі, кола інтересів, обдарованості тощо.

Згідно теорії Маслоу, людськими поступками керують потреби, які в свою чергу діляться на первинні і вторинні. Первинні потреби забезпечують життєдіяльність людини і надають впевненості в майбутньому. Вторинні потреби сприяють розвитку особистості і забезпечують виконання людиною своєї соціальної місії.

А.Маслоу сформував таку закономірність:

· поведінку людини визначають потреби;

· ні одна потреба вищого порядку не виникне , якщо не буде задоволена потреба нижчого порядку.

· керівник повинен знати першочергові потреби підлеглих і прагнути їх задовольнити.

Суть менеджменту людських ресурсів та його цикл.

Без людей немає організації. Без потрібних людей організація не може досягти поставлених цілей, тому завжди кадрове питання ставилося в основу роботи керівника. Необхідно, щоб усі керівники знали і розуміли способи і методи формування персоналу організації.

Кадри підприємства –це штатний склад працівників даного підприємства.

Кадри підприємства діляться на дві групи: робітничі кадри і кадри управління.

Цикл менеджменту людських ресурсів складається з таких етапів:

Влада і вплив в управлінні. Основні форми влади.

Вплив - це здатність людини змінювати поведінку іншої людини.

Способи бувають бувають різноманітні - від прохання, сказаного на вухо, до прикладеного до горла ножа. Вплив ідей (марксизм, націоналізм, християнство і т.д.). Для того, щоб керівник мав змогу впливати на підлеглих, він повинен мати владу.

Влада - це можливість впливати на поведінку інших людей. Щоб мати змогу впливати на людину, обов'язково необхідно щоб вона від вас в чомусь була залежна.

Форми влади і впливу:

· влада, заснована на примушуванні (страхові);

· влада, заснована на винагороді;

· експертна влада (авторитет знань);

· еталонна влада (влада прикладу);

· законна влада (віра в право віддавати накази);

· влада, заснована на переконанні.

Баланс влади мінус влада керівника дорівнює влада підлеглих.

Суть мотивації та її необхідності. Мотивація через потреби по А. Маслоу.

Мотивація –це процес спонукання окремих працівників або групи людей до діяльності, спрямованої на досягнення цілей організації.

Значення мотивації:

· Забезпечення задоволення працівником своєю роботою;

· Формування здорового мікроклімату в колективі;

· Розвиток самостійності і ініціативи;

· Узгодження інтересів між керівниками і підлеглими;

· Всебічний розвиток особистості.

Класифікація теорій мотивацій

Первісні теорії мотивацій

Мотивація в практиці використовується давно, але як наука отримала бурхливий розвиток в 40-50-х роках нашого століття.

Всі первісні теорії мотивації будувалися на одному принципі – «батога і пряника». Це означає, що за добросовісну роботу робітнику належить винагорода, а за недобросовісну – покарання.

Людська історія налічує три типи первісних мотивацій:

· Модель грубого фізичного примусу до праці – людина працювала під страхом фізичного покарання, навіть смерті. Характерна для рабовласницького середовища;

· Модель суворої економічної необхідності – людина ставилася в такі умови, що робота для неї була єдиним засобом існування (не робитимеш помреш з голоду). Характерна для періоду розвитку фабрично-заводських відносин (епоха раннього і середнього капіталізму).

· Модель стимулювання праці відповідно до її продуктивності – передбачалася диференційована оплата праці в залежності від кількості і якості виконаної роботи (впроваджувалося чітке нормування робіт, відрядна система оплати праці, тарифна система, система преміювання). Розробив і впровадив Ф.Тейлор. Найбільшого поширення набула на початку ХХ ст.., але не втратила значення до нашого часу.

Ієрархія потреб по А.Маслоу

Він вважав, що з усього розмаїття потреб можна виділити п’ять основних категорій:

· Фізіологічні потреби;

· Потреби безпеки і впевненості в майбутньому;

· Соціальні потреби;

· Потреби поваги і потреби самоствердження.

Фізіологічні потреби вимагають задоволення для існування людей. Вони передбачають потреби у їжі, воді, сні, наявності притулку, словом, все, що сприяє підтриманню життєдіяльності людини на належному рівні.

Потреба у безпеці та захиступередбачають такі компоненти: наявність робочого місця, яке забезпечувало б відповідний рівень оплати праці та давало перспективи на пенсію, гарантію медичного обслуговування, страхування життя та майна від нещасних випадків, стихійного лиха та ін.

Соціальні потреби або потреби в належності– це термін, який характеризує відчуття належності до когось чи до чогось (окремої людини, сім’ї, колективу, організації), відчуття, що тебе сприймають оточуючі, соціальна взаємодія та підтримка.

До потреб у повазіналежать самоповага, визнання власних досягнень, почуття власної гідності, незалежність, компетентність, повага оточуючих, набутий досвід, імідж, соціальний статус, увага, пошана.

Потреба самореалізації –це можливість застосувати у повсякденному житті власний творчий потенціал потреби у самореалізації залежать від амбіційності, честолюбства, рівня розвитку у тій чи іншій галузі, кола інтересів, обдарованості тощо.

Згідно теорії Маслоу, людськими поступками керують потреби, які в свою чергу діляться на первинні і вторинні. Первинні потреби забезпечують життєдіяльність людини і надають впевненості в майбутньому. Вторинні потреби сприяють розвитку особистості і забезпечують виконання людиною своєї соціальної місії.

А.Маслоу сформував таку закономірність:

· поведінку людини визначають потреби;

· ні одна потреба вищого порядку не виникне , якщо не буде задоволена потреба нижчого порядку.

· керівник повинен знати першочергові потреби підлеглих і прагнути їх задовольнити.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 186; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.200.137.63 (0.009 с.)