ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ 

Кількість балів, набраних студентом __________________________________

групи _______ за період проходження навчальної практики з «Економічного аналізу»

 

Завдання практики (види конкретних робіт, завдань, розрахунків) Максимальна кількість балів Кількість балів, набраних студентом при виконанні завдання Підпис керівника практики
1. Розрахунок технологічної карти сільськогосподарської культури за переліком технологічних робіт і строками їх виконання    
1.1 Розрахунок заробітної плати по окремих категоріях робітників    
1.2 Розрахунок нарахування внесків до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування    
1.3 Розрахунок технологічної карти вирощування озимої пшениці    
2. Розрахунок інших прямих та загальновиробничих витрат, що включаються в структуру виробничої собівартості продукції    
2.1 Розрахунок суми амортизації основних засобів    
2.2 Розрахунок суми капітального ремонту, поточного ремонту та технічного обслуговування основних засобів    
2.3 Розподіл витрат на утримання та експлуатацію машинно-тракторного парку за об’єктами обліку витрат в рослинництві    
2.4 Розрахунок суми загальновиробничих витрат, витрат на оренду та страхових платежів    
3. Аналіз планових та фактичних витрат на виробництво продукції рослинництва    
3.1 Формування планової виробничої собівартості на вирощування озимої пшениці та визначення зміни її розміру відносно фактичного рівня    
Разом    

 

ДОДАТКИ

 

Додаток А1

 

ЕТАЛОННИЙ ВИРОБІТОК, КОЕФІЦІЄНТИ ПЕРЕРАХУНКУ

ФІЗИЧНИХ ТРАКТОРІВ В ЕТАЛОННІ

Марка Виробіток умовних еталонних гектарів Витрати пального на 1 ум. ет. га, кг
за 1 год. (коефіцієнт перерахунку фізичних тракторів в еталонні) за 7-годинну зміну
Т – 130 1,76 12,3 11,1
Т – 150 1,65 11,6 14,1
Т – 130 Б 1,54 10,8 11,9
Т – 4 А 1,45 10,2 13,6
Т – 100 М 1,34 9,4 12,1
ДТ – 785 М 1,1 7,7 12,6
ДТ – 75 1,03 7,2 12,9
Т – 74 1,0 7,0 10,6
Т – 70 С 0,9 3,6 13,2
ДТ – 54 С 0,86 6,0 9,3
Т – 54 В 0,69 4,8 9,5
К – 701 М 3,0 21,0 14,8
К – 701 2,7 18,9 14,8
К – 700 А 2,2 15,4 14,8
К – 700 2,1 14,7 14,8
Т – 150 К 1,50 10,5 14,9
МТЗ – 102 0,89 6,3 17,3
МТЗ – 100 0,87 6,1 17,3
МТЗ – 82 0,73 5,1 17,7
МТЗ – 80 0,7 4,9 17,7
ЮМЗ – 6 Л 0,6 4,2 14,5
МТЗ – 52 0,58 4,1 11,8
МТЗ – 50 0,55 3,9 12,4
Т – 40 АМ 0,54 3,8 10,5
Т – 40 М 0,53 3,7 10,8
Т – 40 А 0,5 3,5 11,4
Т – 40 0,48 3,4 10,2
Т – 25 А 0,3 2,1 15,3
Т – 16 М 0,22 1,5 13,2
ХТЗ – 16131 2,20 15,4 12,35
ХТЗ – 17021 2,46 17,22 12,09
ХТЗ – 25 Ф 0,3 2,1 15,3
ХТС – 17221 2,46 17,2 12,09
“Массей Фергюссон 8940” 1,94 13,58 14,93
“Массей Фергюссон 9240” 2,14 14,98 16,44
“Джон Дір” 2,53 17,71 11,38
“Вальмет 8400” 2,17 15,19 12,88

 

Трактор МТЗ – 80 з сівалкою СЗ – 3,6 використовувався при сівбі зернових культур. Норма виробітку при 7-годинному робочому дні – 16,9 га, фактично виконано за зміну – 18,6 га. Визначаємо:

кількість виконаних нормозмін: 18,6 га : 16,9 га = 1,1 нормозмін;

еталонний змінний виробіток на трактор МТЗ – 80: 0,7 ум. ет. га * 7 год = 4,9 ум. ет. га;

кількість виконаних умовних еталонних гектарів: 1,1 * 4,9 ум. ет. га = 5,39 ум. ет. га.

Додаток А2

 

Додаток 1
      до Змін до Галузевої угоди між
      Державним департаментом продовольства
      Мінагрополітики України,
      галузевими об'єднаннями підприємств
      харчової і переробної промисловості та
      Профспілкою працівників АПК України
      на 2006-2008 рр.
Мінімальні гарантовані розміри годинних тарифних ставок робітників підприємств харчової і переробної промисловості за видами робіт, виробництв, підгалузей діяльності та коефіцієнти міжрозрядних співвідношень (в гривнях)
               
          з 1 жовтня 2010 року
               
Види робіт, виробництв, діяльності Розряди робіт Коефіцієнт співвідношення розмірів годинних тарифних ставок робітника 1 розряду
Міжрозрядні тарифні коефіцієнти 1,0 1,04 1,25 1,45 1,67 1,87  
Кондитерська, олійно-жирова, парфюмерно-косметична, спиртова, лікеро-горілчана, виноробна, пивоварна, безалкогольна, дріжджова, крохмалепатокова, плодоовочева, соляна (крім видобутку солі), чайна, харчо-концентратна, м’ясна (крім первинної переробки і виробництва технічних напівфабрикатів), молочна, виробництво масла і сиру, районні (міські) харчокомбінати, підприємства з обробки насіння цукрових буряків, інші харчосмакові виробництва 5,54 5,76 6,93 8,03 9,25 10,36 1,0
Цукрова (включаючи приймальні пункти буряка, що входять до складу заводів), тютюнова клеєжелатинова промисловість, первинна переробка тварин і виробництво технічних напівфабрикатів, виробництво білкової оболонки 5,87 6,11 7,34 8,51 9,81 10,98 1,06
Хлібопекарська 5,87 6,11 7,34 8,51 9,81 10,98 1,06
Мікробіологічна промисловість 5,87 6,11 7,34 8,51 9,81 10,98 1,06
Машинобудування 5,87 6,11 7,34 8,51 9,81 10,98 1,06
Робітники на ремонтних роботах в спеціалізованих цехах і майстернях; на ремонті водопровідних і каналізаційних систем, компресорних установок, на ремонтно-будівельних роботах, трактористи на транспортних роботах 5,87 6,11 7,34 8,51 9,81 10,98 1,06
Робітники на ремонті устаткування очисних споруд і паросилового господарства   5,76   5,99   7,2   8,35   9,62   10,77 1,04
Робітники у виробничих цехах і підрозділах, безпосередньо зайняті ремонтом і налагоджуванням технологічного електро-технічного обладнання, електронно-обчислювальної техніки, контрольно-вимірювальних приладів і автоматики, на верстатних роботах 6,37 6,63 7,96 9,24 10,64 11,91 1,15
Робітники у виробничих цехах і підрозділах, зайняті на ремонті особливо складного обладнання, контрольно-вимірювальних приладів і автоматики   6,59     6,86     8,24     9,56     11,01     12,33   1,19
Експлуатаційні роботи, ремонт, налагодження і обслуговування рухомого складу, шляхів, штучних споруд та інших технічних засобів залізничного транспорту:              
-в залізничних цехах інших підприємств і організацій 5,76 5,99 7,20 8,35 9,62 10,77 1,04
-на роботах по поточному ремонту широких колій, по ремонту і наладці технологічного обладнання і засобів залізничного транспорту 6,37 6,63 7,96 9,24 10,64 11,91 1,15
Механізатори, які зайняті на вантажно-розвантажувальних роботах 5,87 6,11 7,34 8,51 9,81 10,98 1,06
Будівельні, будівельно-монтажні роботи 6,93 7,20 8,66 10,04 11,56 12,95 1,25
Ремонтно-будівельні роботи 5,87 6,11 7,34 8,51 9,81 10,98 1,06
Робітники сільськогосподарських підприємств:              
трактористи-машиністи 6,26 6,51 7,83 9,08 10,45 11,71 1,13
та на роботах в тваринництві і на ручних роботах в рослинництві 5,54 5,76 6,93 8,03 9,25 10,36 1,0
Торгівля і громадське харчування Продавці, кухарі і ін.   5,54   5,76   6,93   8,03   9,25   10,36 1,0
               
Примітка:              
Середньомісячна норма тривалості робочого часу в 2010 році - 167 годин при 40-годинному робочому тижні

 

Додаток А3

 

НАРАХУВАННЯ ТА ВІДРАХУВАННЯ ІЗ ЗАРПЛАТИ

СТАНОМ НА 2013 РІК

 

Єдиний соціальний внесок
Нарахування Утримання
Загальний випадок - у розмірі від 36,76% для 1 класу професійного ризику виробництва (ПРВ) до 49,7% для 67 класу ПРВ заробітної плати; Для бюджетних установ - у розмірі 36,3% заробітної плати Загальний випадок - у розмірі 3,6% заробітної плати; Для працівників, що займають посади, робота на які зараховується в стаж, що дає право на одержання пенсії у відповідності із законами України "Про державну службу", "Про прокуратуру", "Про державну підтримку засобів масової інформації й соціального захисту журналістів", "Про наукову й науково-технічну діяльність", "Про статус народного депутата України", "Про Національний банк України", "Про службу в органах місцевого самоврядування", Митним кодексом України, Положенням про консультанта народного депутата України, затвердженим Постановою Верховної Ради України від 13.10.95 р., - у розмірі 6,1% заробітної плати
Військові частини, що виплачують грошове забезпечення військовослужбовцем (крім військовослужбовців строкової військової служби), особам рядового й начальницького складу - у розмірі 34,7% грошового забезпечення Для військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової військової служби), осіб рядового й начальницького складу - у розмірі 2,6% грошового забезпечення
Для роботодавців, що використають працю найманих робітників із числа осіб літних екіпажів повітряних судів цивільної авіації (пілоти, штурмани, бортінженери, бортмеханіки, бортрадисти, льотчики-спостерігачі) і бортоператорів, що виконують спеціальні роботи в польотах - у розмірі 45,96% заробітної плати цих осіб Для працівників - членів літних екіпажів повітряних судів цивільної авіації (пілотів, штурманів, бортінженерів, бортмеханіків, бортрадистів, льотчиків-спостерігачів) і бортоператорів, що виконують спеціальні роботи в польотах - у розмірі 6,1% заробітної плати
Винагорода за виконану роботу (надані послуги) по цивільно-правових договорах (далі - ЦПД), крім підприємств й організацій всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема суспільств УТОГ й УТОС, і підприємств суднобудівної промисловості (клас 30.11 група 30.1 розділ 30, клас 33.15 група 33.1 розділ 33 КВЕД ДК 009:2010), - у розмірі 34,7% У розмірі 2,6%
Оплата перших 5 днів тимчасовий непрацездатності за рахунок роботодавця, допомога з тимчасової непрацездатності (далі - "лікарняні") для робітників–неінвалідів, крім підприємств та організацій всеукраїнських громадських організацій інвалідів, підприємств суднобудівної промисловості (клас 30.11 група 30.1 розділ 30, клас 33.15 група 33.1 розділ 33 КВЕД ДК 009:2010), - у розмірі 33,2% У розмірі 2%
Для підприємств суднобудівної промисловості (клас 30.11 група 30.1 розділ 30, клас 33.15 група 33.1 розділ 33 КВЕД ДК 009:2010) - у розмірі 33,2% суми нарахованої заробітної плати й суми винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) по ЦПВ і звільняються від сплати ЄСВ на суму "лікарняних" У розмірі 3,6% заробітної плати; у розмірі 2,6% винагороди по ЦПД;
Для підприємств, на яких працюють інваліди - у розмірі 8,41% заробітної плати й "лікарняних" працюючих інвалідів і для інших працівників - у розмірі від 36,76% для 1 класу ПРВ до 49,7% для 67 класу ПРВ У розмірі 3,6% заробітної плати; у розмірі 2% "лікарняних"
Для підприємств й організацій громадських організацій інвалідів, у яких кількість інвалідів становить не менш 50% загальної чисельності працюючих, і за умови, що ФОП таких інвалідів становить не менш 25% суми витрат на оплату праці, - у розмірі 5,5% заробітної плати й "лікарняних" для працюючих інвалідів і для інших працівників - у розмірі від 36,76% для 1 класу ПРП до 49,7% для 67 класу ПРВ У розмірі 3,6% заробітної плати; у розмірі 2% "лікарняних"
Для підприємств й організацій всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема суспільств УТОГ й УТОС, у яких кількість інвалідів становить не менш 50% загальної чисельності працюючих, і за умови, що ФОП таких інвалідів становить не менш 25% суми витрат на оплату праці, - у розмірі 5,3% заробітної плати, "лікарняних" всіх працівників і на суми винагороди за виконану роботу (надані послуги) по ЦПД Для найманих робітників - інвалідів, що працюють на підприємствах УТОГ й УТОС - у розмірі 2,85% заробітної плати, для інших працівників зазначених підприємств - 3,6% заробітної плати; З "лікарняних" всіх працівників - у розмірі 2%; Із суми винагороди за виконану роботу (надані послуги) по ЦПД - у розмірі 2,6%

 

* Увага, страхові внески нараховуються на суми, у межах максимальної величини фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, оподатковуваного доходу (прибутку), загального оподатковуваного доходу, що дорівнюють п'ятнадцяти розмірам прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб.

 

Додаток А4Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.236.62.49 (0.008 с.)