Що називають біоценозом, біотопом , біогеценозом, видом, популяцією. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Що називають біоценозом, біотопом , біогеценозом, видом, популяцією.Біоценоз - сукупність рослин, тварин і мікроорганізмів, що населяють певну ділянку суші або водоймища і характеризуються певними відносинами як між собою, так і з абіотичними факторами середовища

Біото́п — ділянка поверхні землі з більш-менш однотипними умовами існування (ґрунтом, мікрокліматом тощо). Біотоп є основною екологічною одиницею класифікації ділянок земної поверхні за ступенем їх подібності.

Середа і спільноти обмінюються речовинами і енергією: з-поміж живі організми поглинають речовини та енергію і повертають їх назад в навколишнє середовище. Завдяки цим обмінним процесам співтовариство (біоценоз) та навколишнє його середовище являють собою нерозривну єдність, одну складну систему. Таку систему називають екосистемою або біогеоценозом

Вид — одна з головних одиниць біологічної класифікації, таксономічна категорія. Зазвичай вид є якісно відокремленою формою живих істот, основною одиницею еволюційного процесу. У випадку організмів, що розмножуються статевим шляхом, вид зазвичай визначається як група організмів, що здатні до продукування життєздатного і плодючого потомства при схрещуванні

Популяція — сукупність організмів, що займають обмежений ареал, мають спільне походження за фенотипом та географічно ізольовані від інших популяцій даного виду.

 

У чому полягає суть суксеції?Ознаки первинної сукцесії.Вторинна сукцесія. Дигресія

Сукцесія - послідовна необоротна й закономірна зміна одного біоценозу (фітоценозу, мікробного угрупування, біогеоценозу й т.д.) іншим на певній ділянці середовища.

Первинні сукцесії розвиваються паралельно із ґрунтоутворенням під впливом постійного потрапляння ззовні насіння, відмирання нестійких до екстремальних умов сіянців і лише з певного часу — під впливом міжвидової конкуренції. Розвиток того чи іншого серійного угруповання і його зміна обумовлені в основному вмістом азоту в ґрунті й ступенем руйнування його мінеральної частини.

Вторинні сукцесії Як приклад вторинної сукцесії зазвичай наводять ялиновий ліс, знищений пожежею. На займаній ним раніше території зберігся ґрунт і насіння. Трав'яне угрупування утвориться вже на наступний рік. Далі можливі варіанти: у вологому кліматі домінує ситник, потім він змінюється малиною, вона — осикою; у сухому кліматі переважає війник, що змінюється шипшиною, а шипшина — березою.

Дигресія - погіршання стану екосистем внаслідок зовнішніх (екзогенних) або внутрішніх (ендогенних) причин.

 

Пояснити у чому полягає відмінність між природними, антропогеннимим та штучними екосистемами

Штучні екосистеми, або агроценози, нестійкі — людина штучно підтримує їх видовий склад.Висаджені рослини без підтримки людини швидко зникають в умовах конкуренції з дикими видами.

До антропогенних екосистем належать екосистеми, в яких переважають штучно створені антропогенні об´єкти і в яких, крім людей, можуть існувати лише окремі види організмів, що пристосувалися до цих специфічних умов. Прикладом таких антропогенних екосистем є міста, промислові вузли, села (в межах забудови), кораблі тощо.

У природних екосистемах отримання ресурсів і позбавлення від відходів відбувається в рамках кругообігу всіх елементів.

У природних екосистемах центральною ланкою є рослинність, і всі процеси зміни в даних спільнотах відносяться до автотрофними сукцесія.

У природних екосистемах гомеостаз підтримується тим, що вони відкриті, тобто постійно обмінюються речовиною і енергією з навколишнім середовищем. В антропогенних, створених під впливом людини системах для підтримки гомеостазу необхідне втручання (управління) людей.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2021-01-14; просмотров: 209; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.222.104.206 (0.006 с.)