Troja a Graecis deleta est, sed memoria Trojae ab Homero poeta servata est. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Troja a Graecis deleta est, sed memoria Trojae ab Homero poeta servata est.Билет 1

Troja a Graecis deleta est, sed memoria Trojae ab Homero poeta servata est.

Троя Греками уничтоженная, но память о Трое поэтом Гомером оставлена.

Calchas sacerdos Graecis, in Trojam navigantibus: “Non solventur naves, - inquit, - priusquam Agamemnonis filia immolate erit”.

Колхас, жрец, отплывающим в Трою: "Не снимутся с якоря корабли, -- сказал, -- пока дочь Агамемнона не будет принесена в жертву"

Nisi Graeci dolum adhibuissent, Trojam non expugnavissent.

Если бы Греки не применили хитрость, Троя не была бы захвачена

Билет 2

Socii Ulixis boves sacras Solis dei interfecerunt et ad cenam paraverunt; ea de causa in alto mari omnes naves Ulixis fractae et socii ejus necati sunt. Ipse Ulixes, tempestate coactus, ad insulam Ogygiam pervenit, ubi apud nympham Calypso septem annos vixit. Postquam Calypso, a deis admonita, eum in partiam remisit, navis ejus a Neptuno deo fracta est. Ulixes, fame et frigore confectus, ad Phaeacum insulam actus est, qui eum bene acceperunt et Paulo post in patriam miserunt.

Спутники Одиссея перебили священных коров Солнца-бога и приготовили на обед; по этой причине (этой причиной) в открытом море все корабли Одиссея потерпели кораблекрушение, и спутники его были убиты. Сам Одиссей, вынужденный бедствием(непогодой, штормом), прибыл на остров Огигов, где семь лет жил возле молодой нимфы Калипсо. После того как Калипсо отправила его обратно на родину, от богов было увещевание, чтобы корабль его богом Нептуном был разбит. Одиссей, голодом и холодом изнуренный, на остров феаков был отправлен, которые его хорошо приняли и немного позже на родину послали.

Билет 3

Билет 4

Philippus, Macedonum rex, Lacedaemoniis scripsit: “Si in Laconicam venero, finibus vestris vos exellam”. Lacedaemonii rescripserunt: “Si”.

Филипп, царь Македонский, написал Лакедемонянам (Спартанцам): если я приду в Лаконию, то я изгоню вас из ваших пределов. Лакедемоняне написали в ответ: "если".

Homo quidam interrogavit servum, genere Lacedaemonium: “Probusne eris, si te emero?” Ille: “Etiam si non emeris”.

некий человек раба, родом из Лакадемона, спросил: "Будешь ли ты честен, если я тебя выкуплю?" на что тот: "Даже если и не выкупишь"

Semper crudelĭter punīti sunt ei milĭtes Lacedaemonii, qui in pugnā terga vertĕrant atque fugā vitam servavĕrant

Всегда жестоко наказывали спартанских воинов, которые на войне показывали спину (врагу), а также пускались в бегство, чтобы спасти свою жизнь.

Pisistratus primus Homeri libros, confusos antea, sic disposuisse traditur, ut nunc habemus.

передают, что Писистрат первым книги Гомера, до того находившиеся в беспорядке, так расположил, как мы их имеем сегодня

Solo aliquando inter convivium silebat et a Periandro, tyranno Corinthi, interrogatus est: «Tacesne, quod verba tibi desunt, an studes, ut stultitiam tuam silentio occultes?» Tum Solo: «Si stultus essem, non tacerem».

 

Некогда Солон на пиршестве был молчалив и Периандр, тиран Коринфа, спросил его: «Молчащий, слова, которые тебе не достают, укрывают глупости твои!» Тогда Солон ответил: «Если бы я был глупцом, я бы не молчал»

Билет 5

Lycurgi temporibus Homerus fuisse traditur.

передают, что Гомер жил во времена Ликурга

Unus e Lacedaemoniis, interrogatus, cur urbem non munirent: «Sparta, - inquit, - non moenlbus, sed nostris corporibus munita est».

Один спросил у спартанца, почему их города не укреплены стенами: «Спарта, - сказал он, - не укрепленная стенами, а укрепленная нашими телами»

Lacedaemonii quidam interrogati, qua de causa nunquam leges mutarent, dixerunt: «Ne serviant leges hominibus, sed homines oboediant legibus!»

Некто спросил спартанца: по какой причине они никогда не меняют законы – ему ответили, не закон подчиняется нам, а мы подчиняемся закону.

Билет 6

Magna classis Persarum parvo numero navium Graecorum apud Salamina victa est.

большой персидский флот при Саламине был побеждем малым числом кораблей греков

Multarum gentium urbes ab Herodoto, scriptore Graeco, visia et mores earum ab eo descripti sunt.

Города множества (различных)народов Геродотом, писателем Греческим, были увидены(наблюдаемы) и их нравы им(Геродотом) были описаны

Xerxes, ubi cum copiis Athenas intravit, omnes fere sacerdotes, qui in acre Athenarum manserant et ab eo inventi errant, necavit urbemque incendio delevit.

Ксеркс, когда вступил в афины с богатствами, убил почти всех жрецов, которые оставались в акрополе и находились с богатствами, и уничтожил город огнем.

Dareus, rex Persarum, sperabat a se Graecos facfle victum iri.

Дарий, король Персов, ожидал что они будут легко побеждены греками

In pugna Marathonia occfsi sunt e numero Persarum, ut rerum scriptores antfqui tradunt, sex milia et quadringenti, e numero Atheniensium centum nonaginta duo.

Древние писатели говорят, что в битве при Марафоне из числа персов были убиты 6400 человек, а из числа афинян 192

Xerxes non dubitabat, quin copiis suis Graecos superaturus esset.

Ксеркс не сомневался, что его войско превзойдет греческое.

Билет 7

Билет 8

Athenienses a Lacedaemoniis vetfti sunt muros, a Persis dirutos, restituere

Спартанцами было запрещено, чтобы афиняне востановили стены, разрушенные персами

Билет 9

Apelles pinxit Alexandrum Magnum fulmen tenentem.

Апеллес нарисовал Александра Великого, держащим молнию

Isocrates, oratot Athrniensis, qui adulescentes eloquentiam docebat, ipse nunquam orationem habuit.

Исократ, афинский оратор, который обучал юношей красноречию, сам никогда не обладал способностью говорить

Philippus, Macedonum rex, Lacedaemoniis scripsit: “Si in Laconicam venero, finibus vestris vos exellam”. Lacedaemonii rescripserunt: “Si”.

Филипп, царь Македонский, написал Лакедемонянам (Спартанцам): если я приду в Лаконию, то я изгоню вас из ваших пределов. Лакедемоняне написали в ответ: "если".

Thales, philosophus Graecus antfquus, docebat ex aqua constare Omnia

Фалес, философ древней Греции, доказывал что всякая вода неподвижна

Epicurei contendunt deos nihil mortalia curare.

Эпикурейцы утверждают, что богов не заботят человеческие дела

Plato dicit animum hominis hominem esse, corpus nihil aliud esse, quam domicilium aut instrumentum

Платон говорил, что в человеке есть душа, никоим образом другое тело (плоть) не существует, оно является жилищем души или ее инструментом

Zenonis sententia est sapientem nulla in re falli, sententiam mutare nunquam.

Мысль (изречение) Зенона: мудрый человек в ошибочных обстоятельствах никогда не меняет своего намерения (взглядов).
А если ближе к грамматической структуре - то что-то вроде - мудрому (разумному) человеку никогда не стоит в сомнительных обстоятельствах менять свои взгляды.

Peripatetici dicunt claros viros, a se instructos, rem publicam saepe rexisse.

Перипатетики говорят, что государством всегда управляли славные мужи, которые занимались самообучением

Epicurus putavit solem aut tantum esse, quantum videmus, aut Paulo majorem.

Эпикур считал, что солнце либо такое же большое, каким мы его видим, либо оно немного больше

Anaxogaram ferunt, nintiata morte filii, dexisse: “Sciebam me geniuses mortalem”

Говорят, что Анаксагор, когда ему сообщили о смерти сына, сказал я знал мой сын не будет бессмертным.

Epicurum ego arbitror animos hominum maximis erroribus liberavisse.

Эпикур души людские от многих ошибок избавил

Socrares dicebat multos homines propterea vivere, it ederent et biberent, se autem bibere arque edere, ut viveret.

Сократ говорил, Я ем, чтобы жить, а другие люди живут, чтобы есть

Qui rei publicae praefuturi sunt,duo Platonis praecepta teneant: unum, ut utilitatem civium sic tueantur, ut, quaecunque afunt, ad eam referant, obliti commodorum suorum; alterum, ut totum corpus rei pubicae current, ne, dum patem aliquam tuentur, reliquas deserant.

Все те, кто возьмет на себя мантию государственных дел было бы целесообразно прислушаться к двум из правил Платона: во-первых, чтобы сохранить интересы людей независимо от их собственных интересов, во-вторых, для ухода за благополучие целого политического тела, а не какой-либо одной политической партии. Управлении делами государства должны быть приняты как общественного доверия, которая будет осуществляться в интересах тех, кому доверили свой уход, а не в интересах тех, на кого доверия присвоено.

Socrates aliquando parvam domum sibi aedificavit. Tum Atheniensis quidam interrogavisse dicitur: «Sed cur tu, talis vir, tam parvam domum tibi posuisti?» «Utinam, - inquit Socrates, - hanc veris amicis impleam!»

Однажды Сократ построил себе небольшой домик. И его Афиняне спросили-Почему такому хозяину как ты, такой маленький дом? - О если бы были у меня столько истинных друзей. ну вот так

Athenienses Socratem morte puniverunt, quod novos deos introducere videbatur. Protagoram quoque philosophum, qui ausus erat scribere se ignorare, an di essent, Athenienses capitis damnaverunt, sed ille Athenis fugit et naufragio periit.

Афиняне приговорили Сократа к смерти, потому что он видел нового бога. Протагор, который писал труды о Боге, был схвачен, потом бежал и погиб при кораблекрушении.

Билет 10

Билет 11

Билет 12

Билет 13

Pyrrhus postquam victiriam a Romanis ad Heracleam reportavit, sic exclamavisse traditur: “O, quam facile erat orbis terrae imperium occupare, nihi regi Romanis militibus datis!”

Говорят, что Пирр, после того, как одержал победу над римлянами при Гераклее, воскликнул – О,насколько легко захватить власть над миром, если бы были даны мне царю римские войны

Билет 14

Билет 15

Билет 16

Билет 17

Билет 18

Билет 19

Билет 20

Romae mos erat aera aliena in Kalendis solvi. Octavianus Augustus, cum homines aliquos nunquam soluturos significare vellet: «Ad Kalendas Graecas soluturos», - dixit; notum enim est Kalendas Graecis defuisse.

В Риме был обычай в 1-й день месяца (календа) возвращать долги. Август Октавиан, чтобы сказать, что кто-то никогда не заплатит долга, он всякий раз пишет: "заплатит в греческие календы ибо известно, что в Греции нет такого понятия как Календы.

Билет 1

Troja a Graecis deleta est, sed memoria Trojae ab Homero poeta servata est.

Троя Греками уничтоженная, но память о Трое поэтом Гомером оставлена.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-06; просмотров: 11885; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.220.44.148 (0.024 с.)