РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СХЕМИ РОЗМІЩЕННЯ СКЛАДУ ПАЛЬНОГОМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СХЕМИ РОЗМІЩЕННЯ СКЛАДУ ПАЛЬНОГОВСТУП

В даній курсовій роботі проводиться виконання ряду задач для прийняття най оптимальнішого рішення щодо розташування складу пального корпусної бригади матеріального забезпеченню (Кбрмз). Однією з основних задач є проведення гідравлічного розрахунку роботи штатних засобів перекачування для забезпечення надійної і оптимальної роботи складу.

В загальному випадку польові склади пального призначені для прийому зберігання і видачі паливно-мастильних матеріалів (для надійного, вчасного і безперебійного забезпечення військ паливно-мастильними матеріалами). Польові склади пального Кбрмз, ємністю 6000 м3, забезпечують всі війська армійського корпусу . При побудові армійського типу розміщуються на напрямку головного удару на віддалі (60-80) км у наступі і (80-130) км у обороні. Основними операціями, які виконують польові склади пального є:

- прийом, зберігання і видача паливно-мастильних матеріалів;

- забезпечення надійної роботи польового магістрального трубопроводу;

- швидке і мобільне пересування в ході військових операцій з метою наближення запасів ПММ до військ;

- бойове забезпечення.

Згідно завдання на курсову роботу для даного складу пального - 2304 СП Кбрмз виконати наступні завдання:

- вибрати та обґрунтувати вибір ділянки для розміщення даного складу;

- провести попередній підбір необхідної кількості засобів перекачування для проведення операцій по прийому і видач ПММ на складі;

- виконати гідравлічний розрахунок вибраних засобів перекачування;

- провести аналіз надійності прийнятих рішень на виконанню поставлених задач;

- розробити технологічну схему трубопроводів складу;

- розробити схему розміщення, охорони і оборони складу.

РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СХЕМИ РОЗМІЩЕННЯ СКЛАДУ ПАЛЬНОГО

При виборі ділянки для розташування складу пального по карті вибираються, як правило 2-3 ділянки. Після цього рекогносціювальна група, яку очолює начальник складу або заступник по технічній частині, виїжджають на місцевість де проводять остаточний вибір ділянки. При виборі ділянки слід керуватися такими умовами:

– ділянка повинна бути віддалена від лінії фронту;

– ділянка повинна розміщуватись біля автодоріг або базуватися на залізницю;

– для ліквідації можливих пожеж, господарських та технічних потреб ділянка складу повинна вибиратися поблизу природних водних ресурсів;

– з метою покращення маскування ділянки складу повинні розмішуватись на галявині в лісі (краще листяному).

Рекогносціювальна група при виборі ділянки на місцевості вибирає ділянку за такими показниками:

– райони розміщення ракетних військ, великі населені пункти та інші об'єкти можливого нападу противника повинні знаходитися не ближче

10-ти км. від території складу;

– віддаль до складів боєприпасів повинна бути не меншою 5-ти км.;

– віддаль від інших видів складів - не менше 3-ох км.;

– необхідна наявність під'їзних доріг;

– слід враховувати стан ґрунтів та ґрунтових вод.

Вибір ділянки місцевості для розміщення складу

 

Виходячи з наведених вище вимог по карті У-41-96 вирішив розгорнути склад в районі Майское (4996), Железнодорожное (5096), Головино (5195), Троебратский (5294), Лукашин (9351).

Дана ділянка має всі необхідні умови для розміщення складу. Так з півночі на південь проходить залізниця. На ділянці знаходиться шосейна дорога, а також проходять покращені ґрунтові та ґрунтові дороги. Відмітка висоти місцевості – 162,6 м.

Частина ділянки вкрита змішаними лісами. На східній частині ділянки протікає річка Истра (5096).

Отже, дана ділянка підходить для розташування на ній складу пального.

Схема розміщення ділянок складу

 

Схема розміщення ділянок складу складається на основі робочої карти начальника складу пального Kбрмз.

В даному підрозділі вказані нормативні віддалі між ділянками складу та розміри окремих ділянок. Так територія складу пального поділяється на адміністративну-господарську та технічну тереторію.

Технічна тереторія складається з наступних елементів:

1) ділянки прийому-зберігання-видачі (ПВЗ) пального (одна ділянка об'ємом 4000 м3 і одна ділянка - 2000 м3), які розміщені на відстані 1 - 1,5 км. одна від одної;

2) ділянка прийому-видачі із залізничних цистерн, яка розташована на
віддалі 300 - 500 м. від найближчої ділянки ПЗВ;

3) площадка передачі пального із транспорту в транспорт, яка знаходиться на дорозі на відстані 0,8 – 1,0 км. від ділянки ПЗВ;

4) на віддалі 1 - 1,5 км. від ділянок складу (з протилежних сторін під'їзду
до складу) розташовуються райони очікування порожнього (завантаженого) транспорту.

На віддалі 100 - 150 м. від технічної території складу розміщується адміністративно-господарський майданчик та майданчик технічного обслуговування.

Ділянка прийому, зберігання та видачі складається з таких майданчиків:

1) зберігання пального 250*250 м.;

2) на відстані 80 м. від ділянки зберігання знаходиться площадка прийому-видачі із автотранспорту, яка базується на автодорогу і оснащується комплектами масової видачі пального;

3) на віддалі (50 - 100) м. від ділянки зберігання розташовується майданчик затарювання та зберігання ПММ в тарі.

 

 

ГІДРАВЛІЧНИЙ РОЗРАХУНОК РОБОТИ ПЕРЕСУВНИХ ЗАСОБІВ НА ПОЛЬОВИЙ СКЛАДСЬКИЙ ТРУБОПРОВІД

 

Рисунок 2.1 - Схема прийому палива із залізничного транспорту станцією

ПСГ-160

- ;

- інші вихідні дані наведені в розділі 2.

- густина автобензину А-76 при температурі -7ºС визначається за формулою (2.3):

 

 

.

 

- коефіцієнт швидкохідності для ПСГ-160 дорівнює , оскільки на ньому встановлено насос 6НГН-7*2( де 7-коефіцієнт швидкохідності зменшений у 10 разів)

Даному значенню відповідає такий кавітаційний критерій .

2) Розрахунок

- розрахунки для побудови графіку виконуємо за формулою (2.4)

.

 

- втрати напору у всмоктуючій лінії визначаються за формулою (2.6)

 

 

- довжина трубопроводу визначається за формулою (2.7):

 

 

Таблиця - 2.3 Прийом з залізниці бензину А-76 через ПСГ-160 ( t= -7oC )
Q,м3год
Н,м
Нвакдоп 6,0 5,6 5,2 4,8 4,4 4,1 3,7 3,4
hтв 3,4 4,2 5,1 6,1 7,1 8,3 9,5 10,8
L,м

 

   

 

За даними таблиці 2.3 будую графіки , ,

2.3.2 Гідравлічний розрахунок роботи ПСГ-160 при прийомі палива З-0,2-(-25) із залізничних цистерн по трубопроводу ПСТ 100×1,5

 

1) Вихідні дані для розрахунку: (ТС-1;tнс= -7 ºС)

- Py= 665 Па;

- n=50 c-1;

- ;

 

Рисунок 2.2 - Схема прийому палива із залізничного транспорту станцією

ПСГ-160

 

- ν= 13,5∙10-6 м2/с;

- інші вихідні дані наведені в розділі 2.

- густина ракетного палива при температурі -7 ºС визначається за формулою (2.3)

 

 

.

 

- коефіцієнт швидкохідності для ПСГ-160 рівний

Даному значенню відповідає такий кавітаційний критерій .

2) Розрахунок

- розрахунки для побудови графіку виконуємо за формулою (2.4)

 

 

- втрати напору у всмоктуючій лінії визначаються за формулою (2.6)

 

 

- довжина трубопроводу визначається за формулою (2.7)

 

 

Таблиця - 2.4 Прийом з залізниці дизельного палива З-0,2-(-25)через ПСГ-160 ( t= -7 oC)
Q,м3/год
Н,м
Нвакдоп 6,2 5,8 5,4 5,0 4,6 4,3 3,9 3,6
hтв 3,4 4,2 5,1 6,1 7,1 8,3 9,5 10,8
L,м

 

     

 

За даними таблиці 2.4 будую графіки , ,

 

Рисунок 2.3 – Схема видачі палива станцією ПСГ-160

 

Даному значенню відповідає такий кавітаційний критерій .

2) Розрахунок:

- розрахунки для побудови графіку виконуємо за формулою (2.4)

 

 

- втрати напору у всмоктуючій лінії визначаються за формулою (2.6)

 

 

- довжина трубопроводу визначається за формулою (2.7)

 

 

 

Таблиця - 2.5 Видача бензину А-76через ПСГ-160 ( t= -7 oC)

Q,м3год
Н,м
Нвакдоп 6,0 5,6 5,2 4,8 4,4 4,1 3,7 3,4
hтв 2,9 3,6 4,3 5,2 6,1 7,0 8,1 9,2
L,м

 

За даними таблиці 2.5 будую графіки , , .

 

ВИСНОВКИ

В даній курсовій роботі мною було вибрано ділянку для розгортання польового складу пального. Виходячи з вимог для складу типу кбрмз по карті У-41-96 вирішив розгорнути склад в районі Майское (4996), Железнодорожное (5096), Головино (5195), Троебратский (5294), Лукашин (9351). Дана ділянка має всі необхідні умови для розміщення складу.

Згідно проведення гідравлічних розрахунків засобів перекачування видно, що даний склад пального з поставленою задачею справляється. Отже приймаю наступні рішення:

1. Для прийому 7 цистерн з бензином А-76 потрібно використати ПСГ-160–2 шт.

2. Для прийому 7 цистерн дизельного палива З-0,2-(-25) потрібно використати ПСГ-160–2 шт.

3. Для видачі 310 м3 дизельного палива З-0,2-(-25) потрібно використати МНУГ-80–2 шт.

4. Для видачі 430 м3 бензину А-76 потрібно використати ПСГ-160–2 шт.

Для виконання поставленої задачі використовуються не всі штатні засоби. Отже в резерві знаходяться такі засоби:

- МНУГ-80 – 2 штуки.

Було також розроблено технологічну схему, на якій ми схематично показали всі необхідні елементи для прийому нафтопродуктів із залізниці та подальше транспортування його на склади. Передбачили ділянки АГО та ТО, райони очікування порожнього та заповненого транспорту.

Під час розробки схеми захисту, охорони та оборони складу пального визначили маршрути ведення варти та розмістили окопи для захисту складу від противника.

 

 

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

1 Руководство по работе складов и баз горючего И.1.

2 Руководство по работе складов и баз горючего И.2.

3 Керівництво по роботі військових складів пального ЗСУ.

4 Методичні рекомендації “Правила разработки и оформления боевых документов” ВИ, М., 1984.

 

ВСТУП

В даній курсовій роботі проводиться виконання ряду задач для прийняття най оптимальнішого рішення щодо розташування складу пального корпусної бригади матеріального забезпеченню (Кбрмз). Однією з основних задач є проведення гідравлічного розрахунку роботи штатних засобів перекачування для забезпечення надійної і оптимальної роботи складу.

В загальному випадку польові склади пального призначені для прийому зберігання і видачі паливно-мастильних матеріалів (для надійного, вчасного і безперебійного забезпечення військ паливно-мастильними матеріалами). Польові склади пального Кбрмз, ємністю 6000 м3, забезпечують всі війська армійського корпусу . При побудові армійського типу розміщуються на напрямку головного удару на віддалі (60-80) км у наступі і (80-130) км у обороні. Основними операціями, які виконують польові склади пального є:

- прийом, зберігання і видача паливно-мастильних матеріалів;

- забезпечення надійної роботи польового магістрального трубопроводу;

- швидке і мобільне пересування в ході військових операцій з метою наближення запасів ПММ до військ;

- бойове забезпечення.

Згідно завдання на курсову роботу для даного складу пального - 2304 СП Кбрмз виконати наступні завдання:

- вибрати та обґрунтувати вибір ділянки для розміщення даного складу;

- провести попередній підбір необхідної кількості засобів перекачування для проведення операцій по прийому і видач ПММ на складі;

- виконати гідравлічний розрахунок вибраних засобів перекачування;

- провести аналіз надійності прийнятих рішень на виконанню поставлених задач;

- розробити технологічну схему трубопроводів складу;

- розробити схему розміщення, охорони і оборони складу.

РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СХЕМИ РОЗМІЩЕННЯ СКЛАДУ ПАЛЬНОГО

При виборі ділянки для розташування складу пального по карті вибираються, як правило 2-3 ділянки. Після цього рекогносціювальна група, яку очолює начальник складу або заступник по технічній частині, виїжджають на місцевість де проводять остаточний вибір ділянки. При виборі ділянки слід керуватися такими умовами:

– ділянка повинна бути віддалена від лінії фронту;

– ділянка повинна розміщуватись біля автодоріг або базуватися на залізницю;

– для ліквідації можливих пожеж, господарських та технічних потреб ділянка складу повинна вибиратися поблизу природних водних ресурсів;

– з метою покращення маскування ділянки складу повинні розмішуватись на галявині в лісі (краще листяному).

Рекогносціювальна група при виборі ділянки на місцевості вибирає ділянку за такими показниками:

– райони розміщення ракетних військ, великі населені пункти та інші об'єкти можливого нападу противника повинні знаходитися не ближче

10-ти км. від території складу;

– віддаль до складів боєприпасів повинна бути не меншою 5-ти км.;

– віддаль від інших видів складів - не менше 3-ох км.;

– необхідна наявність під'їзних доріг;

– слід враховувати стан ґрунтів та ґрунтових вод.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.130.97 (0.025 с.)