Перелік контрольних питань до лабораторної роботи №1 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Перелік контрольних питань до лабораторної роботи №1МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ

Кафедра зварювання трубопроводів і конструкцій

Гнатюк Я.Д.

Перелік контрольних питань до лабораторних робіт

З дисципліни «Зварювання трубопроводів»

 

Івано-Франківськ

 

Зміст

Лабораторна робота №1

Безпека праці при електродугових методах зварювання………………………….

Лабораторна робота №2

Ручне дугове зварювання……………………………………………………………

Лабораторна робота №3

Визначення коефіцієнтів і при дуговому зварюванні……………………

Лабораторна робота №4

Зварювання в СО2……………………………………………………………………

Лабораторна робота №5

Дослідження параметрів порошкового дроту (ПД) при зварюванні…………….

Лабораторна робота №6

Автоматичне зварювання під флюсом (АЗФ). Вплив параметрів режиму

зварювання на формування шва і продуктивність процесу……………………..

Лабораторна робота №7

Контроль зварних з’єднань просвічування рентгенівськими і гама-променями(радіографічний контроль)……………………………………………

Лабораторна робота №8

Механічні випробування зварних з’єднань………………………………………

 

 

Перелік контрольних питань до лабораторної роботи №4

“ Зварювання в СО2 ”.

1. Суть зварювання в захисних газах.

2. Назвіть обладнання поста для зварювання в захисних газах.

3. Дайте характеристику захисного газу гелій.

4. Які переваги зварювання в захисних газах перед РДЗ і АЗФ?

5. Скільки заповнюючи шарів треба для товщини від 19,5 до 26 мм?

6. На якому по роду струму зварюють в ЗГ?

7. Назвіть основні вузли автоматів і напівавтоматів для зварювання в ЗГ.

8. Дайте характеристику вуглекислого газу.

9. Які основні форми металу може відбуватися при зварюванні в ЗГ?

10. Як видалити вологу із балона?

11. Вкажіть особливості зварювання в захисних газах.

12. Як визначити ефективну теплову потужність зварювальної дуги при зварюванні в ЗГ?

13. Дайте характеристику технічного кисню.

14. На що впливає щільність і сила струму?

15. Для чого потрібен редуктор і манометри?

16. Вкажіть діаметри електродного дроту для зварювання в ЗГ.

17. В яких просторових положеннях можна зварювати шви?

18. Дайте характеристику газу гелій.

19. В яких випадках при зварюванні в СО2 можуть появитися пори?

20. Чому інертні гази не використовують при зварюванні вуглецевих і низьколегованих сталей?

21. Дайте коротку характеристику джерел живлення для зварювання в ЗГ.

22. Як визначити (коефіцієнт наплавки) при зварюванні в ЗГ?

23. Дайте характеристику газу СО2..

24. Для чого служить підігрівач газу?

25. Чому не застосовують змінний струм для зварювання в СО2.?

26. Які гази і їх призначення при зварюванні в ЗГ?

27. До якої групи методів відносять зварювання в ЗГ?

28. Яка щільність струму на електроді при зварюванні в ЗГ?

29. Який матеріал використовують для осушування газу?

30. Чому не застосовують постійний струм прямої полярності?

31. Що являється джерелом тепла при зварюванні в ЗГ?

32. Завдяки чому досягається вища продуктивність зварювання в ЗГ порівняно з РДЗ?

33. Яку суміш газів використовують при зварюванні і їх % вміст?

34. Яку напругу подають на підігрівач газу?

35. Який має бути вміст електроду при зварюванні?

36. Назвіть основні параметри режиму зварювання в ЗГ.

37. Вкажіть величину напруги дуги при зварюванні в ЗГ і як її виміряти.

38. При якій вольт-амперній характеристиці можна проводити зварювання в ЗГ?

39. Скільки заповнюючих шарів треба для товщини до 13 мм?

40. Які дефекти можуть виникнути при зварці?

41. Назвіть марки зварного дроту для напівавтоматичного зварювання в ЗГ.

42. Вкажіть вимоги техніки безпеки при зварюванні в ЗГ.

43. Яке співвідношення має бути між Mn і Si?

44. Які типи джерел живлення використовують при ЗГ?

45. Який зазор має бути у стику при зварюванні в ЗГ?

46. Як вибирають величину зварного струму для зварювання в ЗГ?

47. Скільки літрів газу в хв. потрібно при зварюванні в ЗГ?

48. Яке співвідношення має бути між Mn і C?

49. Скільки заповнюючих шарів треба для товщини від 13 до 16,5 мм?

50. Яка має бути найменша довжина (прихваток) і її висота при зварюванні в ЗГ?

51. Яким чином запобігають окиснення металу шва при зварюванні в ЗГ?

52. Дайте характеристику інертного газу аргон.

53. Для чого вводять у зварювальний дріт Mn і Si?

54. Скільки заповнюючи шарів треба для товщини від 16,5 до 19,5 мм?

55. Для чого знімають геометрію кромки труби?

 

 

Перелік контрольних питань до лабораторної роботи №6

“ Автоматичне зварювання під флюсом (АЗФ). Вплив параметрів режиму

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ

Кафедра зварювання трубопроводів і конструкцій

Гнатюк Я.Д.

Перелік контрольних питань до лабораторних робіт

З дисципліни «Зварювання трубопроводів»

 

Івано-Франківськ

 

Зміст

Лабораторна робота №1

Безпека праці при електродугових методах зварювання………………………….

Лабораторна робота №2

Ручне дугове зварювання……………………………………………………………

Лабораторна робота №3

Визначення коефіцієнтів і при дуговому зварюванні……………………

Лабораторна робота №4

Зварювання в СО2……………………………………………………………………

Лабораторна робота №5

Дослідження параметрів порошкового дроту (ПД) при зварюванні…………….

Лабораторна робота №6

Автоматичне зварювання під флюсом (АЗФ). Вплив параметрів режиму

зварювання на формування шва і продуктивність процесу……………………..

Лабораторна робота №7

Контроль зварних з’єднань просвічування рентгенівськими і гама-променями(радіографічний контроль)……………………………………………

Лабораторна робота №8

Механічні випробування зварних з’єднань………………………………………

 

 

Перелік контрольних питань до лабораторної роботи №1

“ Безпека праці при електродугових методах зварювання ”.

1. У чому полягає гігієна особливостей деяких способів дугового зварювання?

2. Якими оздоровчими заходами керуються при зварювальних роботах?

3. У чому полягають психологічні і фізичні навантаження, які отримує зварник при ручному дуговому зварюванні?

4. Які основні шляхи покращення умов праці при дуговому зварюванні?

5. Як характеризується в гігієнічному відношенні зварювання у середовищі захисних газів?

6. Як характеризуються умови праці при напівавтоматичному зварюванні під флюсом?

7. Для чого встановлюють перегородки і кабіни з відкритим верхом?

8. Яка повинна бути вільна площа у зварювальній кабіні?

9. У які кольори слід фарбувати стіни і обладнання зварювального поста?

10. У яких випадках зварнику необхідно підстилку, наколінники і підлокітники?

11. У чому полягає небезпека проходження електричного струму через тіло людини?

12. Як впливають деякі зовнішні і внутрішні чинники на електротравми?

13. Як пов’язана небезпека ураження електричним струмом, коли відбулося включення людини в електричну мережу?

14. Чим спричинено потребу заземлення електричних установок?

15. Як контролюють цілість заземлення?

16. За допомогою яких пристроїв забезпечують безпеку зварника при електрозварювальних роботах в особливо небезпечних місцях?

17. За яких умов зварники можуть бути допущені до роботи?

18. Хто не допускається до електрозварювальних робіт?

19. Які роботи, що пов’язані зі зварювальним обладнанням, не дозволяються проводити зварникам?

20. Яка допустима довжина проводу між живильною мережею і пересувним зварювальним агрегатом?

21. У яких випадках зварник повинен вмикати зварювальний агрегат?

22. Яких заходів пожежної безпеки повинен дотримуватися зварювальник?

23. Які заходи запобігання від опромінення зварювальної дуги обов’язкові для зварювальника?

24. Яких заходів безпеки треба дотримуватися зварнику при експлуатації балонів, наповнених інертними газами?

25. Для якої мети застосовують редукторні пневмоклапани і які зовнішні ознаки їх готовності для даного газу?

26. Як зварювальник повинен захищати себе від опіків бризками розплавленого металу?

27. Які види травматизму при дуговому зварюванні можуть бути віднесені до основних?

28. У яких випадках доцільно застосовувати страхувальний канат?

29. У якому одязі не дозволяється працювати зварнику?

30. Які засоби вогнегасіння повинні бути поблизу місця зварювання?

31. Що треба знати зварнику про засоби вогнегасіння?

32. Якими засобами вогнегасіння потрібно гасити горючі рідини та електропроводи?

33. Які противогневі заходи треба передбачити при зварюванні за межами зварювальної кабіни?

34. Кому дозволяється проводити зварювальні роботи за межами зварювальної кабіни?

35. Де і коли забороняється проводити зварювальні роботи?

36. Що входить в обов’язки зварника після роботи?

37. У яких умовах проводяться зварювальні роботи?

38. Скільки проводів обов’язково при проведенні електрозварювальних робіт?

39. Хто і на який термін дає дозвіл на проведення тимчасових (окремих) робіт за межами постійного робочого місця зварювальника?

40. Як треба підготовити місце зварювальника за межами його основного робочого місця?

41. Хто зобов’язаний проводити інструктаж зварника з протипожежної безпеки на тимчасовій роботі?

42. Які повинні бути перегородки у місцях проведення зварювальних робіт?

43. У яких випадках заборонено проводити зварювальні роботи виходячи з умов пожежної безпеки?

44. Які джерела загоряння найхарактерніші при виконанні ручного дугового зварювання?

45. За яких умов можливе коротке замикання у цеховій мережі?

46. Які причини можуть спричинити перевантаження мережі?

47. Які ознаки характеризують перевантаження зварювального агрегату або трансформатора?

48. Які прихідні опори пожежонебезпечні?

49. Чому пожежонебезпечний холодний скрутень проводів?

50. Наскільки небезпечні помилки у виборі проводів?

51. У яких випадках часто виникає пожежна небезпека від розігрітих недогарків?

52. На якій відстані від горючих матеріалів і місткостей із легкозаймистими горючими рідинами дозволяється проводити зварювальні роботи?

53. Яка різниця між заземленням і зануленням?

54. До який кліматичних зон належить Україна при розрахунках питомого опору?

55. Який струм менше небезпечний – змінний чи постійний і чому?

 

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 119; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.160.97 (0.034 с.)