ТОП 10:

Стаття 30. Виконавчі Комітети30.1. Постійно діючі комітети і робочі групи утворюються Виконавчим комітетом Федерації, є робочими органами з основних напрямків організації і розвитку футболу і діють у відповідності до Статуту Федерації.

30.2. Постійними робочими групами Виконавчого комітету є :

30 00 контрольно дисциплінарний комітет

30.33. Апеляційний комітет

30.90 Комітет по проведенню змагань

30.2.1. Комітет арбітрів .

30.2.2. Комітет дитячо-юнацького футболу.

30.2.3. Комітет зі зв’язків з засобами масової інформації.

30.2.4. При необхідності Виконавчий комітет може створювати інші комітети та робочі групи.

30.2.5. За необхідності Виконавчий комітет може призначити групи спеціалістів для виконання окремих короткотермінових завдань, призначає керівників таких груп та межі їх компетенції.

30.2.6. Голови робочих груп консультують Виконавчий комітет який може делегувати свої функції тій чи іншій робочій групі.

 

Стаття 31.Порядок створення, діяльності та припинення діяльності відокремлених підрозділів Федерації .

 

31.1.1. Федерація може у своїй стуктурі мати відокремлені підрозділи, які є стуктурними утвореннями, що повністю розділяють мету, завдання та напрями діяльності Федерації.

31.1.2. Відокремлені підрозділи створюються за рішенням Конференції Федерації.

Голова відокремленого підрозділу призначається Конференцією Федерації.

31.2.1. Відокремлені підрозділи Федерації та їхні члени користуються всіма правами, якими наділені члени Федерації, і виконують завдання, напрями та форми діяльності та обов’язки, що вимагаються цим Статутом.

31.3.1. Відокремлені підрозділи Федерації припиняють свою діяльність за рішенням Конференції Федерації на підставі заяви ¾ членів у випадку грубого порушення прав та обов’язків підрозділу та бездіяльності його членів.

31.3.2. Повідомлення про закриття відокремленого підрозділу Федерація подає до уповноваженого органу з питань реєстрації за місце знаходженням Федерації за формою, затвердженою Міністерством Юстиції України.

Стаття 32. Оскарження рішень, та дій бездіяльності керівних органів .

 

32.1. Кожен член Федерації має право вносити Федерації пропозиції про поліпшення її діяльності, викривати недоліки в роботі, оскаржувати дії та бездіяльність керівних органів Федерації.

32.2. Члени Федерації мають право звернутися до керівних органів Федерації, відповідно до їх функціональних обов’язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їхньої статутної діяльності.

32.3. Члени Федерації мають право оскаржити рішення, дію або бездіяльність іншого члена Федерації, Голови Федерації, Першого заступника Голови Федерації шляхом подання письмової скарги.

32.4. Скарга, яка потребує розгляду на позачерговій Конференції, є підставою для скликання такої Конференції протягом 30 днів з дня надходження такої скарги .

 

Стаття 33. Порядок оскарження рішень

33.1. Член Федерації, який звернувся із заявою чи скаргою до керівних органів Федерації має право:

33.2. Особисто викласти аргументи особі, що перевіряла заяву чи скаргу, та брати участь у перевірці поданої скарги чи заяви.

33.3. Знайомитися з матеріалами перевірки.

33.4. Подавати додаткові матеріали , або наполягати на їх запиті органом, який розглядає заяву чи скаргу.

33.5. Бути присутнім на розгляді заяви чи скарги.

33.6. Голова Федерації та інші посадові особи Федерації зобов’язані проводити особистий прийом членів Федерації.

33.7. Усі звернення громадян на особистому прийомі реєструються.

 

Стаття 34. Права та обов’язки.

Права та обов’язки передаються Конференцією Голові.

34.1. Керувати організацією роботи та управління адміністрації ФФПР.

34.2. Готувати засідання керівних органів ФФПР.

34.3. Контролювати виконання рішень Конференції, Ради, виконкому, дотримання Статуту та регламентуючих документів ФФПР.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.66.217 (0.003 с.)