ТОП 10:

Безбородька Михайла ВікторовичаШАНОВНІ БАТЬКИ СТУДЕНТА

Безбородька Михайла Вікторовича

Деканат обліково-економічного факультету Буковинської державної фінансової академії повідомляє про стан успішності та відвідування Вашого сина станом на «15» листопада 2012 р.

Назва предмету Модульні бали та суми поточних балів Примітки
в балах за 5-ю шкалою
Фізика 11.6/16max  
   
Вища математика 17.7/28max  
   
Екологія 7/9max  
   
Фізичне виховання 23/25max  
   
Філософія 6 6.5 /8max 4-  
   
Економічна теорія 6 6 5.5 /8max 4-  
   
Дискретна математика 3.9/5.25max 4-  
   
Комп’ютерна графіка 15.25/22.5max  
   
Іноземна мова 7.4/14max 3-  
   
Історія України 27/30max  
   
Структури даних і алгоритми 7.2/12max  
   

* Протягом семестру або повноцінного прослуховування курсу студент може набрати 100 балів. Поточні результати представлені у форматі ХХ/YYmax, де XX – поточні бали студента з максимально можливих YYmax станом на 15.11.2012. Результуючі бали переведені та представлені також у класичній п’ятибальній шкалі у відповідності до таблиці:

 

Підсумкова кількість балів за шкалою університету Оцінка за традиційною п’ятибальною шкалою
90-100 5 (відмінно)
85-89 4 (добре)
75-84
65-74 3 (задовільно)
60-64
35-59 2 (незадовільно) з можливістю повторного складання
1-34 2 (незадовільно) з обов'язковим повторним курсом
Не з’явився

 

Пропущено - 0 год., в тому числі без поважних причин - 0.

 

Староста групи КН-14 Горянська М.А.

 

Куратор групи КН-14 Томка Ю.Я.

 


ШАНОВНІ БАТЬКИ СТУДЕНТА

Блажчука Павла Олександровича

Деканат обліково-економічного факультету Буковинської державної фінансової академії повідомляє про стан успішності та відвідування Вашого сина станом на «15» листопада 2012 р.

Назва предмету Модульні бали та суми поточних балів Примітки
в балах за 5-ю шкалою
Фізика 11.3/16max  
   
Вища математика 19.75/28max  
   
Екологія 7/9max  
   
Фізичне виховання 23/25max  
   
Філософія 7 6 /8max  
   
Економічна теорія 5 5.5 5.5 /8max  
   
Дискретна математика 4.6/5.25max  
   
Комп’ютерна графіка 15.7/22.5max  
   
Іноземна мова 11.35/14max  
   
Історія України 24/30max 4-  
   
Структури даних і алгоритми 9.25/12max 4-  
   

* Протягом семестру або повноцінного прослуховування курсу студент може набрати 100 балів. Поточні результати представлені у форматі ХХ/YYmax, де XX – поточні бали студента з максимально можливих YYmax станом на 15.11.2012. Результуючі бали переведені та представлені також у класичній п’ятибальній шкалі у відповідності до таблиці:

 

Підсумкова кількість балів за шкалою університету Оцінка за традиційною п’ятибальною шкалою
90-100 5 (відмінно)
85-89 4 (добре)
75-84
65-74 3 (задовільно)
60-64
35-59 2 (незадовільно) з можливістю повторного складання
1-34 2 (незадовільно) з обов'язковим повторним курсом
Не з’явився

 

Пропущено - 0 год., в тому числі без поважних причин - 0.

 

Староста групи КН-14 Горянська М.А.

 

Куратор групи КН-14 Томка Ю.Я.

 


ШАНОВНІ БАТЬКИ СТУДЕНТА

Боднарюк Крістіни Георгіївни

Деканат обліково-економічного факультету Буковинської державної фінансової академії повідомляє про стан успішності та відвідування Вашої доньки станом на «15» листопада 2012 р.

Назва предмету Модульні бали та суми поточних балів Примітки
в балах за 5-ю шкалою
Фізика 14.5/16max  
   
Вища математика 27.1/28max  
   
Екологія 7/9max  
   
Фізичне виховання 24/25max  
   
Філософія 6/8max 4-  
   
Економічна теорія 5.5 6 5.5 /8max  
   
Дискретна математика 4.5/5.25max  
   
Комп’ютерна графіка 18.45/22.5max 4-  
   
Іноземна мова 11.4/14max  
   
Історія України 22/30max 4-  
   
Структури даних і алгоритми 8.8/12max  
   

* Протягом семестру або повноцінного прослуховування курсу студент може набрати 100 балів. Поточні результати представлені у форматі ХХ/YYmax, де XX – поточні бали студента з максимально можливих YYmax станом на 15.11.2012. Результуючі бали переведені та представлені також у класичній п’ятибальній шкалі у відповідності до таблиці:

 

Підсумкова кількість балів за шкалою університету Оцінка за традиційною п’ятибальною шкалою
90-100 5 (відмінно)
85-89 4 (добре)
75-84
65-74 3 (задовільно)
60-64
35-59 2 (незадовільно) з можливістю повторного складання
1-34 2 (незадовільно) з обов'язковим повторним курсом
Не з’явився

 

Пропущено - 0 год., в тому числі без поважних причин - 0.

 

Староста групи КН-14 Горянська М.А.

 

Куратор групи КН-14 Томка Ю.Я.

 


ШАНОВНІ БАТЬКИ СТУДЕНТА

ШАНОВНІ БАТЬКИ СТУДЕНТА

ШАНОВНІ БАТЬКИ СТУДЕНТА

Гаврилюка Миколи Юрійовича

Деканат обліково-економічного факультету Буковинської державної фінансової академії повідомляє про стан успішності та відвідування Вашого сина станом на «15» листопада 2012 р.

Назва предмету Модульні бали та суми поточних балів Примітки
в балах за 5-ю шкалою
Фізика 11.8/16max  
   
Вища математика 16.15/28max  
   
Екологія 5/9max  
   
Фізичне виховання 22/25max  
   
Філософія 6 5 /8max 4-  
   
Економічна теорія 5 5 5 /8max  
   
Дискретна математика 4/5.25max 4-  
   
Комп’ютерна графіка 14.5/22.5max 3-  
   
Іноземна мова 7.55/14max 3-  
   
Історія України 21/30max  
   
Структури даних і алгоритми 7.4/12max  
   

* Протягом семестру або повноцінного прослуховування курсу студент може набрати 100 балів. Поточні результати представлені у форматі ХХ/YYmax, де XX – поточні бали студента з максимально можливих YYmax станом на 15.11.2012. Результуючі бали переведені та представлені також у класичній п’ятибальній шкалі у відповідності до таблиці:

 

Підсумкова кількість балів за шкалою університету Оцінка за традиційною п’ятибальною шкалою
90-100 5 (відмінно)
85-89 4 (добре)
75-84
65-74 3 (задовільно)
60-64
35-59 2 (незадовільно) з можливістю повторного складання
1-34 2 (незадовільно) з обов'язковим повторним курсом
Не з’явився

 

Пропущено - 0 год., в тому числі без поважних причин - 0.

 

Староста групи КН-14 Горянська М.А.

 

Куратор групи КН-14 Томка Ю.Я.

 


ШАНОВНІ БАТЬКИ СТУДЕНТА

ШАНОВНІ БАТЬКИ СТУДЕНТА

ШАНОВНІ БАТЬКИ СТУДЕНТА

Денищука Андрія Руслановича

Деканат обліково-економічного факультету Буковинської державної фінансової академії повідомляє про стан успішності та відвідування Вашого сина станом на «15» листопада 2012 р.

Назва предмету Модульні бали та суми поточних балів Примітки
в балах за 5-ю шкалою
Фізика 12.5/16max 4-  
   
Вища математика 24.8/28max  
   
Екологія 7/9max  
   
Фізичне виховання 23/25max  
   
Філософія 7/8max  
   
Економічна теорія 5.5 5 5.5 /8max  
   
Дискретна математика 4.5/5.25max  
   
Комп’ютерна графіка 18/22.5max 4-  
   
Іноземна мова 11.25  
   
Історія України 26/30max  
   
Структури даних і алгоритми 10.25/12max  
   

* Протягом семестру або повноцінного прослуховування курсу студент може набрати 100 балів. Поточні результати представлені у форматі ХХ/YYmax, де XX – поточні бали студента з максимально можливих YYmax станом на 15.11.2012. Результуючі бали переведені та представлені також у класичній п’ятибальній шкалі у відповідності до таблиці:

 

Підсумкова кількість балів за шкалою університету Оцінка за традиційною п’ятибальною шкалою
90-100 5 (відмінно)
85-89 4 (добре)
75-84
65-74 3 (задовільно)
60-64
35-59 2 (незадовільно) з можливістю повторного складання
1-34 2 (незадовільно) з обов'язковим повторним курсом
Не з’явився

 

Пропущено - 0 год., в тому числі без поважних причин - 0.

 

Староста групи КН-14 Горянська М.А.

 

Куратор групи КН-14 Томка Ю.Я.

 


ШАНОВНІ БАТЬКИ СТУДЕНТА

ШАНОВНІ БАТЬКИ СТУДЕНТА

ШАНОВНІ БАТЬКИ СТУДЕНТА

Кадика Дмитра Едуардовича

Деканат обліково-економічного факультету Буковинської державної фінансової академії повідомляє про стан успішності та відвідування Вашого сина станом на «15» листопада 2012 р.

Назва предмету Модульні бали та суми поточних балів Примітки
в балах за 5-ю шкалою
Фізика 10.8/16max  
   
Вища математика 18.2/28max  
   
Екологія 7/9max  
   
Фізичне виховання 24/25max  
   
Філософія 6/8max 4-  
   
Економічна теорія 5/8max  
   
Дискретна математика 3.6/5.25max  
   
Комп’ютерна графіка 14.8/22.5max  
   
Іноземна мова 6.4/14max 3-  
   
Історія України 19.5/30max  
   
Структури даних і алгоритми 7.5/12max 3-  
   

* Протягом семестру або повноцінного прослуховування курсу студент може набрати 100 балів. Поточні результати представлені у форматі ХХ/YYmax, де XX – поточні бали студента з максимально можливих YYmax станом на 15.11.2012. Результуючі бали переведені та представлені також у класичній п’ятибальній шкалі у відповідності до таблиці:

 

Підсумкова кількість балів за шкалою університету Оцінка за традиційною п’ятибальною шкалою
90-100 5 (відмінно)
85-89 4 (добре)
75-84
65-74 3 (задовільно)
60-64
35-59 2 (незадовільно) з можливістю повторного складання
1-34 2 (незадовільно) з обов'язковим повторним курсом
Не з’явився

 

Пропущено - 0 год., в тому числі без поважних причин - 14.

 

Староста групи КН-14 Горянська М.А.

 

Куратор групи КН-14 Томка Ю.Я.

 


ШАНОВНІ БАТЬКИ СТУДЕНТА

Каланчі Віталія Вікторовича

Деканат обліково-економічного факультету Буковинської державної фінансової академії повідомляє про стан успішності та відвідування Вашого сина станом на «15» листопада 2012 р.

Назва предмету Модульні бали та суми поточних балів Примітки
в балах за 5-ю шкалою
Фізика 12.5/16max 4-  
   
Вища математика 20.4/28max  
   
Екологія 9/9max  
   
Фізичне виховання 24/25max  
   
Філософія 6 7.8 /8max  
   
Економічна теорія 5.5 6.5 5 /8max  
   
Дискретна математика 4.1/5.25max 4-  
   
Комп’ютерна графіка 16.7/22.5max 4-  
   
Іноземна мова 11.25/14max  
   
Історія України 25/30max 4-  
   
Структури даних і алгоритми 10.2/12max  
   

* Протягом семестру або повноцінного прослуховування курсу студент може набрати 100 балів. Поточні результати представлені у форматі ХХ/YYmax, де XX – поточні бали студента з максимально можливих YYmax станом на 15.11.2012. Результуючі бали переведені та представлені також у класичній п’ятибальній шкалі у відповідності до таблиці:

 

Підсумкова кількість балів за шкалою університету Оцінка за традиційною п’ятибальною шкалою
90-100 5 (відмінно)
85-89 4 (добре)
75-84
65-74 3 (задовільно)
60-64
35-59 2 (незадовільно) з можливістю повторного складання
1-34 2 (незадовільно) з обов'язковим повторним курсом
Не з’явився

 

Пропущено - 30 год., в тому числі без поважних причин - 0.

 

Староста групи КН-14 Горянська М.А.

 

Куратор групи КН-14 Томка Ю.Я.

 


ШАНОВНІ БАТЬКИ СТУДЕНТА

ШАНОВНІ БАТЬКИ СТУДЕНТА

Кусяка Володимира Івановича

Деканат обліково-економічного факультету Буковинської державної фінансової академії повідомляє про стан успішності та відвідування Вашого сина станом на «15» листопада 2012 р.

Назва предмету Модульні бали та суми поточних балів Примітки
в балах за 5-ю шкалою
Фізика 15.4/16max  
   
Вища математика 25.3/28max  
   
Екологія 9/9max  
   
Фізичне виховання 24/25max  
   
Філософія 7/8max  
   
Економічна теорія 5 6 /8max 4-  
   
Дискретна математика 3.1/5.25max 3-  
   
Комп’ютерна графіка 21.05/22.5max  
   
Іноземна мова 8/14max  
   
Історія України 24/30max 4-  
   
Структури даних і алгоритми 12/12max  
   

* Протягом семестру або повноцінного прослуховування курсу студент може набрати 100 балів. Поточні результати представлені у форматі ХХ/YYmax, де XX – поточні бали студента з максимально можливих YYmax станом на 15.11.2012. Результуючі бали переведені та представлені також у класичній п’ятибальній шкалі у відповідності до таблиці:

 

Підсумкова кількість балів за шкалою університету Оцінка за традиційною п’ятибальною шкалою
90-100 5 (відмінно)
85-89 4 (добре)
75-84
65-74 3 (задовільно)
60-64
35-59 2 (незадовільно) з можливістю повторного складання
1-34 2 (незадовільно) з обов'язковим повторним курсом
Не з’явився

 

Пропущено - 16 год., в тому числі без поважних причин - 0.

 

Староста групи КН-14 Горянська М.А.

 

Куратор групи КН-14 Томка Ю.Я.

 


ШАНОВНІ БАТЬКИ СТУДЕНТА

ШАНОВНІ БАТЬКИ СТУДЕНТА

ШАНОВНІ БАТЬКИ СТУДЕНТА

ШАНОВНІ БАТЬКИ СТУДЕНТА

ШАНОВНІ БАТЬКИ СТУДЕНТА

Пелеш Ольги Ігорівни

Деканат обліково-економічного факультету Буковинської державної фінансової академії повідомляє про стан успішності та відвідування Вашої доньки станом на «15» листопада 2012 р.

Назва предмету Модульні бали та суми поточних балів Примітки
в балах за 5-ю шкалою
Фізика 12.7/16max  
   
Вища математика 22.45 /28max 4-  
   
Екологія 5/9max  
   
Фізичне виховання 23/25max  
   
Філософія 7 7/8max  
   
Економічна теорія 5/8max  
   
Дискретна математика 4.4/5.25max  
   
Комп’ютерна графіка 20.6/22.5max  
   
Іноземна мова 6.35/14max 3-  
   
Історія України 20/30max  
   
Структури даних і алгоритми 9/12max  
   

* Протягом семестру або повноцінного прослуховування курсу студент може набрати 100 балів. Поточні результати представлені у форматі ХХ/YYmax, де XX – поточні бали студента з максимально можливих YYmax станом на 15.11.2012. Результуючі бали переведені та представлені також у класичній п’ятибальній шкалі у відповідності до таблиці:

 

Підсумкова кількість балів за шкалою університету Оцінка за традиційною п’ятибальною шкалою
90-100 5 (відмінно)
85-89 4 (добре)
75-84
65-74 3 (задовільно)
60-64
35-59 2 (незадовільно) з можливістю повторного складання
1-34 2 (незадовільно) з обов'язковим повторним курсом
Не з’явився

 

Пропущено - 16 год., в тому числі без поважних причин - 0.

 

Староста групи КН-14 Горянська М.А.

 

Куратор групи КН-14 Томка Ю.Я.

 


ШАНОВНІ БАТЬКИ СТУДЕНТА

Поляка Василя Анатолійовича

Деканат обліково-економічного факультету Буковинської державної фінансової академії повідомляє про стан успішності та відвідування Вашого сина станом на «15» листопада 2012 р.

Назва предмету Модульні бали та суми поточних балів Примітки
в балах за 5-ю шкалою
Фізика 11.4/16max  
   
Вища математика 25.2/28max  
   
Екологія 5/9max  
   
Фізичне виховання 23/25max  
   
Філософія 7 6 /8max  
   
Економічна теорія 5.5 5 /8max  
   
Дискретна математика 4.4/5.25max  
   
Комп’ютерна графіка 19.3/22.5max  
   
Іноземна мова 8.3/14max  
   
Історія України 24/30max 4-  
   
Структури даних і алгоритми 10.5/12max 4-  
   

* Протягом семестру або повноцінного прослуховування курсу студент може набрати 100 балів. Поточні результати представлені у форматі ХХ/YYmax, де XX – поточні бали студента з максимально можливих YYmax станом на 15.11.2012. Результуючі бали переведені та представлені також у класичній п’ятибальній шкалі у відповідності до таблиці:

 

Підсумкова кількість балів за шкалою університету Оцінка за традиційною п’ятибальною шкалою
90-100 5 (відмінно)
85-89 4 (добре)
75-84
65-74 3 (задовільно)
60-64
35-59 2 (незадовільно) з можливістю повторного складання
1-34 2 (незадовільно) з обов'язковим повторним курсом
Не з’явився

 

Пропущено - 0 год., в тому числі без поважних причин - 0.

 

Староста групи КН-14 Горянська М.А.

 

Куратор групи КН-14 Томка Ю.Я.

 


ШАНОВНІ БАТЬКИ СТУДЕНТА

Рябого Анатолія Авельовича

Деканат обліково-економічного факультету Буковинської державної фінансової академії повідомляє про стан успішності та відвідування Вашого сина станом на «15» листопада 2012 р.

Назва предмету Модульні бали та суми поточних балів Примітки
в балах за 5-ю шкалою
Фізика 13.7/16max  
   
Вища математика 25.2/28max  
   
Екологія 9/9max  
   
Фізичне виховання 24/25max  
   
Філософія 6.7 7 7.5 /8max  
   
Економічна теорія 5 5.5 6 /8max  
   
Дискретна математика 4.2/5.25max 4-  
   
Комп’ютерна графіка 20.3/22.5max  
   
Іноземна мова 9.7/14max 4-  
   
Історія України 29/30max  
   
Структури даних і алгоритми 11/12max  
   

* Протягом семестру або повноцінного прослуховування курсу студент може набрати 100 балів. Поточні результати представлені у форматі ХХ/YYmax, де XX – поточні бали студента з максимально можливих YYmax станом на 15.11.2012. Результуючі бали переведені та представлені також у класичній п’ятибальній шкалі у відповідності до таблиці:

 

Підсумкова кількість балів за шкалою університету Оцінка за традиційною п’ятибальною шкалою
90-100 5 (відмінно)
85-89 4 (добре)
75-84
65-74 3 (задовільно)
60-64
35-59 2 (незадовільно) з можливістю повторного складання
1-34 2 (незадовільно) з обов'язковим повторним курсом
Не з’явився

 

Пропущено - 10 год., в тому числі без поважних причин - 0.

 

Староста групи КН-14 Горянська М.А.

 

Куратор групи КН-14 Томка Ю.Я.

 


ШАНОВНІ БАТЬКИ СТУДЕНТА

ШАНОВНІ БАТЬКИ СТУДЕНТА

ШАНОВНІ БАТЬКИ СТУДЕНТА

Тимофійчука Олега Івановича

Деканат обліково-економічного факультету Буковинської державної фінансової академії повідомляє про стан успішності та відвідування Вашого сина станом на «15» листопада 2012 р.

Назва предмету Модульні бали та суми поточних балів Примітки
в балах за 5-ю шкалою
Фізика 14.2/16max  
   
Вища математика 17.95/28max  
   
Екологія 5/9max  
   
Фізичне виховання 24/25max  
   
Філософія 7.8/8max  
   
Економічна теорія 5 6/8max 4-  
   
Дискретна математика 3.9/5.25max 4-  
   
Комп’ютерна графіка 20.3/22.5max  
   
Іноземна мова 4.65/14max  
   
Історія України 20/30max  
   
Структури даних і алгоритми 7.75/12max  
   

* Протягом семестру або повноцінного прослуховування курсу студент може набрати 100 балів. Поточні результати представлені у форматі ХХ/YYmax, де XX – поточні бали студента з максимально можливих YYmax станом на 15.11.2012. Результуючі бали переведені та представлені також у класичній п’ятибальній шкалі у відповідності до таблиці:

 

Підсумкова кількість балів за шкалою університету Оцінка за традиційною п’ятибальною шкалою
90-100 5 (відмінно)
85-89 4 (добре)
75-84
65-74 3 (задовільно)
60-64
35-59 2 (незадовільно) з можливістю повторного складання
1-34 2 (незадовільно) з обов'язковим повторним курсом
Не з’явився

 

Пропущено - 0 год., в тому числі без поважних причин - 0.

 

Староста групи КН-14 Горянська М.А.

 

Куратор групи КН-14 Томка Ю.Я.

 


ШАНОВНІ БАТЬКИ СТУДЕНТА

Токарюка Дениса Іллічя

Деканат обліково-економічного факультету Буковинської державної фінансової академії повідомляє про стан успішності та відвідування Вашого сина станом на «15» листопада 2012 р.

Назва предмету Модульні бали та суми поточних балів Примітки
в балах за 5-ю шкалою
Фізика 10.9/16max  
   
Вища математика 20.6/28max  
   
Екологія 9/9max  
   
Фізичне виховання 22/25max  
   
Філософія 6/8max 4-  
   
Економічна теорія 5 7 7 /8max 4-  
   
Дискретна математика 4.2/5.25max 4-  
   
Комп’ютерна графіка 15.3/22.5max  
   
Іноземна мова 10.25/14max 4-  
   
Історія України 19/30max  
   
Структури даних і алгоритми 8.15/12max  
   

* Протягом семестру або повноцінного прослуховування курсу студент може набрати 100 балів. Поточні результати представлені у форматі ХХ/YYmax, де XX – поточні бали студента з максимально можливих YYmax станом на 15.11.2012. Результуючі бали переведені та представлені також у класичній п’ятибальній шкалі у відповідності до таблиці:

 

Підсумкова кількість балів за шкалою університету Оцінка за традиційною п’ятибальною шкалою
90-100 5 (відмінно)
85-89 4 (добре)
75-84
65-74 3 (задовільно)
60-64
35-59 2 (незадовільно) з можливістю повторного складання
1-34 2 (незадовільно) з обов'язковим повторним курсом
Не з’явився

 

Пропущено - 0 год., в тому числі без поважних причин - 0.

 

Староста групи КН-14 Горянська М.А.

 

Куратор групи КН-14 Томка Ю.Я.

 


ШАНОВНІ БАТЬКИ СТУДЕНТА

ШАНОВНІ БАТЬКИ СТУДЕНТА

ШАНОВНІ БАТЬКИ СТУДЕНТА

Шаварин Божени Богданівни

Деканат обліково-економічного факультету Буковинської державної фінансової академії повідомляє про стан успішності та відвідування Вашої доньки станом на «15» листопада 2012 р.

Назва предмету Модульні бали та суми поточних балів Примітки
в балах за 5-ю шкалою
Фізика 12.1/16max  
   
Вища математика 23.4/28max  
   
Екологія 7/9max  
   
Фізичне виховання 25/25max  
   
Філософія 7/8max  
   
Економічна теорія 6.5 6 6.5 /8max 4-  
   
Дискретна математика 4.4/5.25max  
   
Комп’ютерна графіка 17.8/22.5max 4-  
   
Іноземна мова 11.7/14max  
   
Історія України 19/30max  
   
Структури даних і алгоритми 9.2/12max  
   

* Протягом семестру або повноцінного прослуховування курсу студент може набрати 100 балів. Поточні результати представлені у форматі ХХ/YYmax, де XX – поточні бали студента з максимально можливих YYmax станом на 15.11.2012. Результуючі бали переведені та представлені також у класичній п’ятибальній шкалі у відповідності до таблиці:

 

Підсумкова кількість балів за шкалою університету Оцінка за традиційною п’ятибальною шкалою
90-100 5 (відмінно)
85-89 4 (добре)
75-84
65-74 3 (задовільно)
60-64
35-59 2 (незадовільно) з можливістю повторного складання
1-34 2 (незадовільно) з обов'язковим повторним курсом
Не з’явився

 

Пропущено - 0 год., в тому числі без поважних причин - 0.

 

Староста групи КН-14 Горянська М.А.

 

Куратор групи КН-14 Томка Ю.Я.

 

ШАНОВНІ БАТЬКИ СТУДЕНТА

Безбородька Михайла Вікторовича

Деканат обліково-економічного факультету Буковинської державної фінансової академії повідомляє про стан успішності та відвідування Вашого сина станом на «15» листопада 2012 р.

Назва предмету Модульні бали та суми поточних балів Примітки
в балах за 5-ю шкалою
Фізика 11.6/16max  
   
Вища математика 17.7/28max  
   
Екологія 7/9max  
   
Фізичне виховання 23/25max  
   
Філософія 6 6.5 /8max 4-  
   
Економічна теорія 6 6 5.5 /8max 4-  
   
Дискретна математика 3.9/5.25max 4-  
   
Комп’ютерна графіка 15.25/22.5max  
   
Іноземна мова 7.4/14max 3-  
   
Історія України 27/30max  
   
Структури даних і алгоритми 7.2/12max  
   

* Протягом семестру або повноцінного прослуховування курсу студент може набрати 100 балів. Поточні результати представлені у форматі ХХ/YYmax, де XX – поточні бали студента з максимально можливих YYmax станом на 15.11.2012. Результуючі бали переведені та представлені також у класичній п’ятибальній шкалі у відповідності до таблиці:

 

Підсумкова кількість балів за шкалою університету Оцінка за традиційною п’ятибальною шкалою
90-100 5 (відмінно)
85-89 4 (добре)
75-84
65-74 3 (задовільно)
60-64
35-59 2 (незадовільно) з можливістю повторного складання
1-34 2 (незадовільно) з обов'язковим повторним курсом
Не з’явився

 

Пропущено - 0 год., в тому числі без поважних причин - 0.

 

Староста групи КН-14 Горянська М.А.

 

Куратор групи КН-14 Томка Ю.Я.

 


ШАНОВНІ БАТЬКИ СТУДЕНТАПоследнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.120.59 (0.036 с.)